Įrankis, skirtas atskirti, kas jums yra teisinga ir neteisinga

Mokytojas MOR (El Morija) 2006 m. gegužės 27 d. Šis įrankis buvo perduotas sekančiame diktavime.


Aš taip pat pas jus ateinu su dideliu džiaugsmu. El Morija AŠ ESU, ir AŠ ESU, iš tiesų, Pirmojo Dievo Valios Spindulio mokytojas. Tad atėjau jums duoti mokymą apie Vienovės kelią. Nes nuo ko gi turėtumėme pradėti žmones mokyti Vienovės kelyje, jei ne nuo pat pradžių, nuo Dievo Valios pirmojo spindulio? Nes kaip gi galėsite įžengti į Vienovę, jei nebūsite įžengę į Vienovę su Dievo Valia ir nustosite žiūrėti į Dievo Valią kaip į išorinę piktos būtybės danguje valią, ir imsite suvokti, kad Dievo Valia yra jūsų pačių aukštesnės Esybės Valia – kaip buvo pasakyta keliose anksčiau perduotose invokacijose ir kaip vakar sakė Herkulis.

Atėjau jums pasakyti, kad esminis elementas, kuris yra reikalingas, norint pradėti eiti dvasiniu keliu, yra harmonizuoti savo valią su savo pačių Esybės aukštesniąja valia, idant galėtumėte būti vienos Valios, užuot buvę susiskaldę, kuomet daug skirtingų valių kovoja dėl jūsų dėmesio arba dėl galimybės kontroliuoti jūsų žemesniąją esybę, kuomet pasimetate ir nebežinote, kuria iš jų sekti.

Tai yra labai nedėkinga būsena, ir jaučiu didelę užuojautą daugeliui žmonių pasaulyje, kurie yra taip plačiai išsibarstę, traukomi šen ir ten skirtingų valių, rėkiančių atkreipti į jas dėmesį. Vienintelis būdas tai įveikti yra įsisąmoninti tylą, kaip sakė Motina Marija. Nes tiktai tyloje galite atkurti ryšį su savo pačių esybės aukštesniąja valia.

Įženkite į Vienovę su manimi...

Tad atėjau pas jus su pasiūlymu, kuris gali jums padėti. Vienovės kelias reikalauja, kad vienovę pasiektumėte visuose septyniuose spinduliuose. Todėl, kai susiduriate su bet kokiu į jus ateinančiu impulsu – ar jis ateitų iš išorės, ar jis ateitų iš jūsų pačių esybės vidaus – ir kai įtariate, jog tai galbūt nėra aukštesnioji jūsų AŠ ESU Esaties Valia, tuomet sakykite šiam impulsui: „Įženk į Vienovę su manimi Dievo Valioje.“ Ir tuomet, užuot iš karto puolę sekti šiuo impulsu, susikoncentruokite į savo širdį, į šią Vienovę. Siekite atrasti vienovės su Dievo Valia tylą, ir tuomet žinosite – per rezonansą arba šio rezonanso nebuvimą – ar šis impulsas yra harmonijoje su jūsų Aukštesniąja Valia.

Kai kurie iš jūsų jau įvaldė pirmojo spindulio iniciacijas ir perėjo prie kitų spindulių. Ir todėl galite atskirti, naudodamiesi bet kokio spindulio afirmacijomis: „Įženk į Vienovę su manimi Dievo Išmintyje,“ „Įženk į Vienovę su manimi Dievo Meilėje.“ Ir netgi tie iš jūsų, kurie esate pakilę virš septynių spindulių ir susiduriate su aštuntojo spindulio iniciacijomis, galite naudoti panašią afirmaciją. Ir galiausiai pradėsite pažinti savo Dievo Liepsną ir galėsite sakyti: „Įženk į Vienovę su manimi ...“ ir tuomet apibūdinkite savo Dievo Liepsną.

Nes, kai pradedate užmegzti ryšį su savo Dievo Liepsna, kai pradedate įtvirtinti Vienovę su savo Dievo Liepsna, turėsite absoliučią priemonę dvasioms atpažinti. Nes žinosite, ar kažkas rezonuoja su jūsų Dievo Liepsna ar ne. Ir jeigu tai nerezonuoja, jums nereikia nieko teisti, nereikia sakyti, kad tai yra gera ar bloga, jūs tiesiog tai paliekate, nes suvokiate, kad tai jums netinka.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com