AŠ ESU šią dieną afirmacija

Sukalbėkite šią afirmaciją pačią pirmą ryte. Geriausia yra patogiai sėdėti kėdėje (arba lovoje) tylioje vietoje, kad galėtumėte keletai sekundžių sutelkti savo dėmesį į širdį. Kalbėkite šią afirmaciją tyliai ir lėtai, paskirdami laiko vizualizuoti ir išjausti kiekvieną teiginį.


Jėzaus Kristaus vardu, AŠ ESU KAS AŠ ESU manyje vardu, Gyvojo Kristaus manyje vardu, sąmoningai atitraukiu savo dėmesį nuo įsitraukimo į šio pasaulio dalykus. Su meile visą savo dėmesį nukreipiu į savo Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatį manyje.

[Sustokite kelioms sekundėms, kad iš tiesų pajaustumėte savąjį Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatį širdyje.]

O Dieve, su meile visą save atiduodu tau.
Viską tau atiduodu.
Nieko nuo tavęs nenuslepiu.
Esu pasiruošęs prarasti šį mirtingą tapatumo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą.

O Dieve, pripažįstu, kad pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti; tai AŠ ESU Esatis manyje yra tikrasis darytojas. Todėl kviečiu savo AŠ ESU Esatį ir Kristaus AŠ įeiti į mano protą ir veikti per mane šią dieną.
Patvirtinu, kad su Dievu viskas yra įmanoma, todėl mano Esatis dirba, ir aš kartu dirbu.

Todėl einu kaip Gyvasis Kristus Žemėje ir nešu Kristaus tobulumą į visas situacijas, su kuriomis susidursiu šią dieną.
AŠ ESU šią dieną Gyvasis Kristus Žemėje.

Pašvenčiu save Kristaus Pergalei, ir matau tik Kristaus tobulumą.
Pašvenčiu šią dieną Kristaus Pergalei, ir matau tik Kristaus tobulumą.
Einu užsklęstas Kristaus Šviesoje, Tiesoje ir besąlyginėje Meilėje, ir spinduliuoju tai visiems savo sutiktiesiems. Amen.

Prieš įsitraukdami į kokią nors svarbią veiklą, sukalbėkite sekančią afirmaciją:

Skiriu šią veiklą Kristaus Pergalei, ir matau tik Kristaus tobulumą.

Arba galite sakyti:

Skiriu [trumpai apibūdinkite veiklą] Kristaus Pergalei, ir matau tik Kristaus tobulumą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com