33 dienų vidinės vizijos vigilė

Kim Michaels

Daugelį metų naudojausi įvairiomis technikomis, kad įgyčiau aiškesnę vidinę viziją arba gaučiau aukštesnius nurodymus tam tikriems savo gyvenimo aspektams. Šių vigilių arba novenų dėka išgyvenau vienas iš giliausių dvasinių patirčių, o atlikęs šį ritualą visada apsčiai gaudavau vidinių nurodymų.

Jėzus manęs paprašė pasiūlyti toliau pateiktą vigilę, kuri padės jums pagerinti savo intuiciją ir gauti vizijas bei nurodymus iš savojo Kristaus AŠ ir dvasinio mokytojo(-ų).

Pirmiausia turite tvirtai užsibrėžti, jog atliksite šį nustatytą ritualą tam tikrą laiko tarpą. Tai gali būti 14 dienų, tačiau, jeigu norite maksimalių rezultatų, siūlau tai daryti 33 dienas.

Turite suplanuoti, kad kiekvieną dieną tam skirsite 15-30 minučių, todėl turite įtraukti vigilę į savo kasdieninę darbotvarkę. Rekomenduoju atlikti ritualą tuo pačiu laiku kiekvieną dieną. Priklausomai nuo to, koks žmogus esate, galite ją atlikti ryte, prieš pradėdami darbus, arba galite atlikti ją vakare, prieš eidami miegoti. Laikas nėra svarbus, svarbu, kad jums niekas netrukdytų ir kad galėtumėte išlikti budrios sąmonės.

Galite atsispausdinti apačioje išdėstytą ritualo aprašą, taip pat šalia savęs turėkite užrašų knygutę ir rašiklį.

  • Paskirkite nors penkias minutes, o geriau dar daugiau, dvasinei apsaugai iškviesti. Galite pasinaudoti šioje svetainėje duotomis afirmacijomis, arba pasirinkti kokią kitą techniką. Paprašykite apsaugoti savo protą nuo visų išorinių įtakų. Mano patirtis rodo, kad yra labai efektyvu prašyti Arkangelo Mykolo užsklęsti mano protą nuo šio pasaulio jėgų.

  • Po pirmosios dienos, perskaitykite, ką parašėte praeitą dieną. Neanalizuokite, tiesiog perskaitykite, ką parašėte.

  • Atlikite vidinio įsiklausymo techniką, kuri aprašyta kitur.

  • Po šio įsiklausimo į savąjį Kristaus AŠ, sutelkite savo dėmesį į širdį ir užrašykite visas jums atėjusias mintis, vizijas ir įspūdžius. Nerašykite to išoriniu protu ir nemėginkite to, ką rašote, interpretuoti ar analizuoti. Įsivaizduokite, kad leidžiate savajam Kristaus AŠ rašyti per jus. Nenustokite rašę, kol jaučiate liejantis žodžius iš vidaus.

  • Paskirkite šiek tiek laiko, kad perskaitytumėte tai, ką užrašėte, ir pamąstykite, ką tai galėtų reikšti.

  • Nuspręskite, kaip įtrauksite šias įžvalgas į savo gyvenimą. Jeigu gaunate nurodymus imtis tam tikrų veiksmų, nuspręskite, kaip geriausiai tai būtų galima pasiekti.

  • Paprastais žodžiais paprašykite Arkangelo Mykolo užsklęsti seansą ir apsaugoti jūsų viziją bei pasiryžimą gyventi pagal savo aukščiausią viziją.

Užbaigę vigilę, galite norėti perskaityti viską, ką parašėte, ir nuspręsti, kaip geriausiai galėtumėte tuo pasinaudoti, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Priklausomai nuo gautų nurodymų, galite susidaryti veiksmų planą arba susidaryti tolimesnių studijų planą.

Galite kartoti šią vigilę taip dažnai kaip tik norite. Netgi galite ją daryti kasdien, neribotą laiko tarpą. Mane asmeniškai pritrenkė nurodymai, kuriuos gavau tokių vigilių metu, ir, manau, jūs taip pat būsite nustebinti.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com