Kaip pasinaudojant savojo aš komponentų žiniomis transformuoti savo gyvenimo patirtį

Kim Michaels

Galbūt šis jūsų visos esybės aprašymas paskatino jus suvokti, jog dvasinis kelias yra daug sudėtingesnis nei manėte, ir į jį reikia įdėti daug daugiau darbo, nei įsivaizdavote? Jeigu taip ir yra, nesijauskite prislėgti. Kaip šioje svetainėje paaiškinama, egzistuoja sistematiškas kelias pagerinti savo gyvenimą. Tačiau taip pat yra įmanoma pakeisti savo požiūrį į gyvenimą, kas akimirksniu gali pakeisti jūsų dabartinę būseną.

Yra daug dvasinių ir religinių mokymų, žadančių jums lengvą kelią, automatišką kelią į išganymą. Tačiau iš tiesų vienintelis tikras kelias yra sistematiškai atstatyti savo tapatumo jausmą, kol galėsite priimti tai, kuo iš tiesų esate, atstatydami vienovę tarp savo aukštesniojo aš ir žemesniojo aš. Tam reikalingas darbas, nes turite išvalyti savo keturis žemesniuosius kūnus nuo visų dualistinių įsitikinimų ir iškreiptų energijų. Visgi egzistuoja lengva išeitis – na, bent jau iš dalies.

Išeitis yra suvokti, kad Sąmoningasis AŠ yra tai, kuo manosi esąs. Jūsų Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą susitapatinti su viskuo, kuo jis pasirenka susitapatinti, ir turi gebėjimą akimirksniu pakeisti šį tapatumo jausmą. Galėtume sakyti, kad jūsų ego sukūrė proto kalėjimą iš į save sukoncentruotų įsitikinimų ir iškreiptos energijos, esančios jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose.

Galite įsivaizduoti šį kalėjimą, kaip mažą iš plytų pastatytą dėžutę, turinčią tik vieną mažytį langelį. Ego sugebėjo apgaule priversti Sąmoningąjį AŠ įžengti į šį kalėjimą ir privertė jį patikėti, kad pabėgti iš šio kalėjimo yra neįmanoma. Todėl jūsų Sąmoningasis AŠ šiuo metu į pasaulį ir į save žvelgia iš labai ribotos perspektyvos, kurią jam teikia mažytis langelis ego kalėjime. Būtent dėl to jaučiatės įstrigę, jaučiate, kad gyvenimas yra kančia ir jaučiate, kad nėra būdų iš viso to ištrūkti.

Tačiau iš tikrųjų kalėjimo durys nėra užrakintos. Sąmoningasis AŠ gali – bet kuriuo metu – nuspręsti jas atverti ir žengti laukan iš kalėjimo. Jei tai padarysite, tai nereikš, kad kalėjimas tiesiog išnyks. Vis tiek turėsite atkasti ir panaikinti į save sukoncentruotus įsitikinimus ir iškreiptą energiją, kad galėtumėte atgauti savo keturių žemesniųjų kūnų kontrolę. Tačiau, kai išeisite iš kalėjimo, jūsų požiūris į gyvenimą dramatiškai pasikeis.

Nebesijausite įstrigę ir gyvenimas nebeatrodys kaip nesibaigiantis kančių procesas. Suvoksite tiesą senajame posakyje, kad jūs nesate žmogiška būtybė, mėginanti patirti dvasinius išgyvenimus, o esate dvasinė būtybė patirianti žmogiškus išgyvenimus. Ir jeigu jums šie patiriami žmogiški išgyvenimai nepatinka, galite juos pakeisti, eidami dvasiniu keliu.

Galite pasinaudoti savuoju Kristaus AŠ kaip vedliu, padėsiančiu jums susigrąžinti savo tikrąjį tapatumą. Imsite suvokti ir pripažinti, kad esate dvasios būtybė ir imsite jausti laisvę ir džiaugsmą, kurie kyla iš žinojimo kas esate, kodėl esate čia ir kaip jums įvykdyti savo aukščiausius tikslus. Vienintelis šios svetainės tikslas yra suteikti jums supratimą ir įrankius, kurie galėtų padėti jums laimėti šią dvasinę laisvę.

Daugelis krikščionių buvo išauginti tikėti, kad tiktai Jėzus galėjo teigti savo vienovę su Dievu, nes jis buvo vienintelis Dievo Sūnus, ir yra erezija manyti, kad galėtumėte daryti tai, ką darė Jėzus. Tačiau Jėzus niekada niekur neteigė esantis vienintelis Dievo Sūnus ir jis aiškiai pasakė:

Iš savęs aš nieko negaliu daryti. (Jono 5:30)
Nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu tai, ko mane Tėvas išmokė. (Jono 8:28)

Jėzus naudojo žodį „Tėvas“ kaip savo AŠ ESU Esaties arba savo dvasinio mokytojo simbolį. Todėl tai buvo jo AŠ ESU Esaties Šviesa, suteikusi Jėzui galią daryti darbus, kuriuos jis darė. Tačiau tą jis galėjo daryti tik todėl, kad jo keturi žemesnieji kūnai buvo tyri – ir todėl šviesa iš jo AŠ ESU Esaties galėjo nevaržomai tekėti – ir jis turėjo kūrybines galias, pranokstančias vidutinio žmogaus galias. Paslaptis, kuri buvo nuslėpta daugumoje tradicinių religijų, yra ta, kad visi žmonės turi AŠ ESU Esatį. Todėl AŠ ESU Esatis jumyse turi tokią pačią galią, kokią AŠ ESU Esatis turėjo Jėzuje. Būtent dėl to Jėzus sakė:

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių darys, nes Aš einu pas savo Tėvą. (Jono 14:12)

Jūs, tai reiškia, jūsų žemesnysis aš, negali daryti darbų, kuriuos darė Jėzus, tačiau Dievas gali daryti darbus per jus, kuriuos jis darė per Jėzų. Jėzus buvo unikalus tuo, kad liovėsi neigti Dievą savyje, ir todėl Dievas galėjo dirbti per jį be jokių apribojimų. Jūs buvote užprogramuoti stabdyti Dievo Šviesos ir Meilės srautą per savo žemesniąją esybę, tačiau per Kristaus protą galite įveikti šį programavimą. Tuomet pažinsite Kristaus tiesą, kuri jus išlaisvins nuo visų ego iliuzijų.

Kai žinote šią tiesą, galite pasiekti tokią pačią vienovę su AŠ ESU Esatimi, kurios pademonstruoti atėjo Jėzus. Jėzus atėjo parodyti jums kelią, kuriuo eiti potencialą turi visi žmonės. Jėzus nori, kad visi žmonės matytų jį kaip sektiną pavyzdį, o ne kaip stabą, kurį reikėtų garbinti. Jėzus atėjo pademonstruoti vieną iš esminių dvasinio augimo principų:

Ką vienas padarė, visi padaryti gali.

Vienovės su jūsų AŠ ESU Esatimi būsena yra aukščiausias jūsų potencialas Žemėje, ir kai ją pasieksite, galėsite įvykdyti savo teisėtą bendrakūrėjo su Dievu rolę. Ir tik tuomet, kai kritinė masė žmonių pasieks šią vienovės būseną, galės įvykti antrasis Kristaus atėjimas. Tai atneš Dievo karalystę į Žemę, kuri su savimi atsineš taikos ir nušvitimo Aukso Amžių.

Labai tikėtina, kad jūs pasisiūlėte ateiti į šią Žemę šiuo konkrečiu metu, kad padėtumėte atnešti Aukso Amžių. Tikriausiai visada jautėte, kad kažkas Žemėje yra ne taip, kad kažko trūksta ir kad kažkas turi pasikeisti. Turbūt visada ilgėjotės kažko geresnio, kažko daugiau, ir šis prarastasis rojus yra vienovė su jūsų tikruoju aš. Todėl raktas į jūsų asmeninę pilnatvę ir šio pasaulio pagerinimą yra sekti senoviniu įsaku:

Žmogau, pažink save.

O tai iš tikrųjų reiškia:

Žmogau pažink Save kaip Dievą.

Jūsų tikrasis aš yra jūsų AŠ ESU Esatis, o Sąmoningasis AŠ yra AŠ BŪSIU Esatis. Drįskite žinoti, drįskite būti čia apačioje, visu tuo, kuo esate Viršuje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels