Pasąmonė

Kim Michaels

Pasąmonė yra labai sudėtinga tema, todėl nėra vieno paprasto būdo suprasti ir tvarkytis su savo pasąmone. Yra daug mokymų (psichologijoje, saviugdoje ir dvasingume), teigiančių, jog jie turi paprastą ir lengvą programą, kuri jums padės įveikti visas savo problemas. Tačiau, kai iš tiesų pradėsite suprasti pasąmonę, pamatysite, kodėl nėra jokio greito būdo viską sutvarkyti. Tačiau taip pat pamatysite, kad egzistuoja tikras ilgalaikis transcendencijos kelias.

Kaip paaiškinama kitur, egzistuoja keturi pasąmonės lygmenys, atitinkantys identiteto lygmenį, mentalinį lygmenį, emocinį lygmenį ir fizinį lygmenį. Be to, šie lygmenys sudaro hierarchinę struktūrą, tai reiškia, jog tai, kas yra fiziniame prote, negali turėti viršenybės tam, kas yra emociniame prote, ir taip toliau. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad, jeigu norite tapti savo gyvenimo šeimininku, privalote kontroliuoti savo pasąmonę. Priežastis ta, kad daugumai žmonių būtent pasąmonė lemia, kaip jie reaguoja į daugumą situacijų. O pasąmonė yra ne kas kita kaip labai išmanus kompiuteris.

Kompiuterinės programos sukūrimas

Paimkime dažną gyvenimišką patirtį. Jeigu kažkokį veiksmą kartosite pakankamai daug kartų, pasąmonėje sukursite „kompiuterinę programą,“ kuri galės šį veiksmą atlikti, nedalyvaujant jūsų sąmoningam protui. Vienas iš pavyzdžių būtų važiavimas dviračiu; kartą tai išmokę daryti, niekada to nepamiršite. Galite nevažinėti dviračiu dešimt metų, bet vos tik užsėsite ant dviračio, įsijungs pasąmonės kompiuterinė programa.

Svarbiausias dalykas čia yra tas, kad, jeigu su tam tikra situacija susidursite pakankamai daug kartų, ir jeigu kiekvieną kartą jūsų reakcija bus tokia pati, tuomet pasąmonės kompiuteris sukurs programą, kuri bus paremta prielaida, jog jūs visada norite taip reaguoti panašiose situacijose. O kai jau tokia programa bus sukurta, ji miegos žiemos miegu, laukdama situacijos, kuri ją iš šio miego pažadintų. Sulaukusi šios situacijos, programa perims jūsų reakciją į situaciją, ir padarys viską, ką gali, kad neutralizuotų jūsų sąmoningą valią. Būtent dėl to dauguma žmonių jaučiasi nesugebantys sąmoningai suvaldyti šių savo reakcijų.

Tikroji problema čia yra ta, kad daugelis šių programų buvo sukurtos praeityje, praeituose gyvenimuose arba vaikystėje. Kaip pavyzdį paimkime dažnai pasitaikančią programą. Vaikystėje savo artimųjų rate turėjote autoritarinį asmenį, pavyzdžiui vieną iš tėvų arba mokytoją, kurie prieš jus naudojo žodinę prievartą. Susikūrėte pasąmoningą programą, kuri buvo paremta paklusimu prievartai, nemėginant savęs ginti. Jums, kaip vaikui, tai buvo suprantama reakcija, nes jūsų galimybės buvo labai ribotos, kadangi negalėjote nei prieštarauti, nei tiesiog pabėgti iš šios situacijos. Tačiau, programai atsidūrus pasąmonės kompiuteryje, ji ten ir pasiliks ištisiems gyvenimams.

Todėl, kai jūs – būdami suaugę arba po kelių gyvenimų – susidursite su autoritariniu asmeniu, mėgstančiu naudotis žodine prievarta, tai pažadins jūsų pasąmonės programą, ir jūs imsite reaguoti tuo pačiu būdu kaip ir tuomet, kai ši programa buvo sukurta. Problema čia yra ta, kad, būdami suaugę, turite geresnes pasirinkimo galimybes, nei turėjote savo vaikystėje. Jūs iš tiesų galite paprieštarauti arba tiesiog palikti šią situaciją, tačiau jūsų programa nesiremia šiomis galimybėmis, todėl ji tegali tik ir toliau be sustojimo kartoti tą pačią reakciją.

Išeitis

Vienintelis būdas išsilaisvinti iš šio užburto rato yra pasinaudoti savo sąmoningu protu, tačiau dauguma žmonių čia įstringa požiūryje, kuris yra arba nelabai efektyvus arba netgi dar labiau padidina jų problemas. Šis požiūris yra mėginimas naudotis savo sąmoninga valia, kad įveiktumėte pasąmonėje užkoduotą programavimą. Tai įmanoma, tačiau tai turi savo kainą.

Paimkime konkretų pavyzdį. Žmogus pasąmonėje turi programą, verčiantį jį tikėti, jog yra nepilnavertiškas, ir kai tik kokia situacija pažadina šį įsitikinimą, jis ima jausti nepakeliamą emocinį skausmą. Tačiau tikėdamas, jog nėra jokių būdų šiam skausmui išvengti, jis temato vienintelę galimybę – atbukinti savo protą, kad taip stipriai nejaustų šio skausmo. Tad jis ima gerti arba ima naudotis kitais pabėgimo būdais, kas, žinoma, atveda prie kitų situacijų, sužadinančių jo nepilnavertiškumo jausmą.

Žmogus galiausiai išgyvena patirtį, kuri priverčia jį suprasti, jog nebegali toliau gerti ir priima tvirtą sprendimą nustoti gerti. Tad jis dabar pasinaudoja savo sąmoninga valia, stengdamasis budriai išvengti impulso gerti, ir, atsiradus šiam impulsui, jį įveikia ir jam nepasiduoda. Iš pradžių tam reikia herakliškų pastangų, tačiau po kurio laiko tą daryti pasidaro lengviau. Taip yra dėl to, kad žmogus dabar pasąmonėje susikūrė naują programą, skirtą įveikti ankstesnę programą.

Šio metodo akivaizdus trūkumas yra tai, kad pirminė programa vis dar tebėra pasąmonėje. Naujoji programa gali paimti viršų situacijose, su kuriomis žmogus iki šiol yra susidūręs, tačiau bet kuriuo metu jis gali susidurti su nauja situacija, kurioje senoji programa sugebės įveikti naująją, ir jis vėl atkris į girtuoklystę.

Ar egzistuoja alternatyvus metodas? Žinoma, ir tai yra pasinaudoti sąmoningo proto gebėjimu atitraukti pasąmonę dengiantį šydą ir ištirti pirminę programą, verčiančią žmogų jaustis nepilnaverčiu. Pamatę, kas tai iš tiesų yra per programa, pamatysite, jog ji atsirado iš sprendimo. O kai pamatysite, jog šis sprendimas yra jums patiems žalingas, galėsite pasinaudoti sąmoningojo proto gebėjimu pakeisti jį geresniu sprendimu, tuo būdu panaikindami pirminę programą.

Šis metodas iš tiesų veikia. Tiesą sakant, tai yra VIENINTELIS veikiantis metodas, vedantis į savęs įvaldymą, be kurio neįmanomas gyvenimo aplinkybių materialiame pasaulyje įvaldymas. Vienintelis nedidelis šio metodo trūkumas yra tai, kad tai nėra greitas sprendimas. Jis reikalauja laiko ir pastangų – bet visų pirma jis reikalauja ryžto pažvelgti į savo pasąmonę ir priimti geresnius sprendimus.

Supratimas, ko reikia, norint transcenduoti pasąmonės programas

Dar kartą pažvelkime į žmogų, kuris į nepilnavertiškumo kompleksą reaguoja gerdamas. Gėrimas yra fizinis veiksmas, ir jį gali sukelti fizinio proto pasąmonėje esanti programa, programa, kuri iš tiesų sukelia fizinio kūno troškimą pasinerti į nejautrą, kurią sukelia alkoholis. Ir nors su šiuo potraukiu gali būti sunku kovoti ir tam gali tekti imtis fizinių priemonių, pirminė ją sukėlusi priežastis yra prote slypinti programa. O kiekviena proto programa prasideda nuo įsitikinimo, ir būtent dėl to aukštesnis būdas įveikti programą yra sąmoningai suvokti šį savo įsitikinimą – ir tuomet jį sąmoningai pakeisti.

Fiziniame lygmenyje gali egzistuoti įvairūs įsitikinimai, kurie visi regimai pateisintų būtinybę išgerti, idant būtų galima patirti palengvėjimą. Tačiau giliai už jų visų slypi jausmas, kad esate bejėgiai pabėgti nuo emocinio skausmo, tad vienintelė išeitis yra atbukinti save. Kai tai suvokiate, imate matyti, kad ši programa remiasi įsitikinimu, jog negalite išvengti emocinio skausmo. Ir tam tikra prasme, tai yra teisinga, nes fizinio proto lygmenyje iš tiesų negalite išspręsti ar sustabdyti emocinio skausmo. Tačiau Sąmoningasis AŠ NĖRA fizinis protas; jis yra daugiau negu fizinis protas.

Kai tai suvokiate, galite suprasti, kad, jeigu skausmas prasideda emociniame lygmenyje, galite atitraukti šydą ir sąmoningai pažvelgti į emocinį kūną. Jeigu jums pavyks jį čia išspręsti, emocinio skausmo nebeliks ir jums nebebus priežasties bukinti savo protą.

Tik, žinoma, šis metodas turi vieną trūkumą, ir šis trūkumas yra tai, kad, kai pradėsite sąmoningai žiūrėti į emocinį protą, susidursite su jame saugomu emociniu skausmu, ir tai gali išgąsdinti ir priblokšti. Tiesą sakant, dauguma žmonių į emocinį kūną eiti ryžtasi tik dėl to, kad kažkas (kaip pavyzdžiui alkoholizmas) sukelia tiek daug emocinio skausmo, jog jie yra pasirengę patirti dar daugiau skausmo trumpalaikėje perspektyvoje, kad pakeistų savo gyvenimą ilgalaikėje perspektyvoje.

Tačiau tai, ką siūlo dvasiniai įrankiai, yra kitokia išeitis. Kaip buvo paaiškinta anksčiau, pasąmoninė programa prasideda nuo įsitikinimo, kuris yra tarsi į upelį įmestas riedulys. Dumblas, purvas ir nuosėdos pradės kauptis už šio riedulio, kol galiausiai, žvelgdami pasroviui, riedulio iš viso net nebematysite. Tačiau „nuosėdos“ prote tiesiog yra energija. Ši energija iš pradžių atėjo iš jūsų dvasinio aš, tačiau jos vibracijas pažemino (iškreipė) ribotas įsitikinimas.

Kai pradėsite žiūrėti į emocinį protą, pirmiausia susidursite su emocinės energijos sankloda, kuri užgrius ant jūsų tarsi banga ir neleis jums pamatyti disfunkcinio įsitikinimo, slypinčio už šios sanklodos. Dvasiniai įrankiai gali jums padėti pakelti (transmutuoti arba perkeisti) šios energijos vibracijas. Tai padarę, galėsite įžengti į emocinį kūną nejausdami (tokio didelio) skausmo ir jums pasidarys žymiai lengviau atskleisti pamatinį įsitikinimą.

Kaip žmogus, išbandęs tiek tradicinės, tiek ir netradicinės terapijos būdus, galiu jus užtikrinti, kad dvasiniai įrankiai gali dramatiškai pagerinti visų kitų metodų rezultatus.

Tačiau, kol dar neužbėgau sau už akių, užbaikime šį procesą. Atskleidę ribojantį įsitikinimą emociniame prote, pamatysite, kad jis iš tiesų remiasi impulsu, ateinančiu iš mentalinio proto. Pavyzdžiui, emocinis protas gali tikėti, kad tam tikrose situacijose jūs esate akivaizdžiai nepilnavertis, ir todėl vienintelė galima reakcija yra jaustis blogai, galvojant apie save.

Tačiau dabar galite pradėti tirti šį įsitikinimą, ir jį ištyrę atrasite, kad į jį įeina tam tikras jausmas, jog neturite kitos galimybės, jaučiatės įstrigę. Tuomet galite pradėti tirti, iš kur ateina šis įsitikinimas, ir tai jus atves į mentalinį protą. Ir vėlgi, čia susidursite su iškreipta energija, tačiau užuot paskatinusi jus jausti emocinį skausmą, ji jumyse sukels abejones ir sumaištį. Vėlgi, šią energiją galima išsklaidyti, naudojant dvasinius įrankius.

Galiausiai galėsite atskleisti gilesnius įsitikinimus mentaliniame prote, ir jie dažnai bus susiję su pasaulėžiūra, kurioje egzistuoja dviejų tipų žmonės: tie, kurie yra viršesni (autoritetai, valdžios figūros) ir tie, kurie yra žemesni, ir todėl niekada iš tiesų negali pakilti iš savo dabartinės pozicijos.

Tuomet galite pradėti klausti savęs, iš kur šis įsitikinimas ateina, ir tai jus gali atvesti į identiteto lygmenį, giliausią proto lygmenį. Būtent čia tikėtina, kad atrasite įsitikinimą, jog esate fundamentaliai ribota ir bejėgė būtybė. Galite atrasti įsitikinimą, kad esate žmogiška būtybė, su visais iš to išeinančiais apribojimais. Taip pat galite atrasti įsitikinimą, kad priklausote žemesnei būtybių klasei, kuri privalo tarnauti kitoms būtybėms.

Vėlgi, susidursite su labai tankiomis ir sunkiomis energijomis, tačiau jas galima transmutuoti. O pradėję kvestionuoti įsitikinimus, su kuriais susidursite, galite pamažu įsisąmoninti, kad esate Sąmoningasis AŠ, ir esate savosios AŠ ESU Esaties tąsa. Todėl nėra jokios prasmės vertinti save, remiantis reliatyvia, dualistine pranašumo ar nepilnavertiškumo skale. Jūs esate unikali būtybė, o unikalume lyginimai neegzistuoja. Taip pat galite įsisąmoninti, jog esate dvasios būtybė, kurios negali veikti žmogiški apribojimai.

Akivaizdu, jog egzistuoja daug disfunkcinių įsitikinimų keturiuose proto lygmenyse, ir jie susikaupė per daugelį gyvenimų. Taip pat turėsite susitvarkyti su kolektyvine sąmone, kuri taip pat buvo kuriama labai ilgą laiką. Tačiau išlikdami atkaklūs ir naudodamiesi visomis prieinamomis priemonėmis (pavyzdžiui terapija arba saviugdos technikomis) iš tiesų galite daryti progresą. O atsižvelgiant į tai, kad pasąmoningi įsitikinimai buvo kuriami daugelį gyvenimų, iš tiesų yra nuostabu, kad juos visus galite įveikti per vieną gyvenimą – jei tik rimtai pasišvęsite šiam procesui.

Kaip ego komplikuoja procesą

Yra naudinga žinoti, kad ego komplikuos šį procesą, jeigu nežinosite, kaip šis ego veikia. Esminė problema yra ta, kad ego gali jus valdyti tik tol, kol jam pavyksta išlikti pasislėpus nuo jūsų sąmoningo žvilgsnio. O kur geriausia ego slėptis nuo jūsų? Žinoma, kad jūsų pasąmonėje. O tai reiškia, kad ego nori, jog jūsų pasąmonė ir liktų PO sąmone.

Yra labai svarbus mokymas, kuriame Jėzus paaiškina, kaip ego imasi daryti daugelį sprendimų vietoj jūsų, tačiau yra sprendimų, kuriuos padaryti galite tik jūs. Svarbu tai prisiminti, todėl, kad vienintelis būdas neutralizuoti ego yra suvokti, kad praeityje jūs nusprendėte, jog yra tam tikri sprendimai, kurių jūs nenorite daryti – ir todėl jūs leidote (ar netgi sukūrėte) ego, kad jis šiuos sprendimus darytų vietoj jūsų.

Vienintelis būdas išsilaisvinti iš ego gniaužtų yra sąmoningai nuspręsti, kad jūs esate pasirengę daryti šiuos sprendimus. Tačiau pirminį sprendimą nedaryti sprendimų, paskatino faktas, kad tam tikrose situacijose atrodė, jog gero sprendimo iš viso nėra, ir todėl nėra būdų išvengti neigiamų emocijų. Naudodamiesi dvasiniais įrankiais galite neutralizuoti emocinę energiją, ir siekdami didesnio susiderinimo su savo aukštesniuoju aš, galite atverti savyje gebėjimą pamatyti daugiau pasirinkimo galimybių, kuomet suprasite, kad visada egzistuoja sprendimas, vedantis į augimą.

Kūniškas protas

Norint pateikti išbaigtą pasąmonės vaizdą, mums reikia pažvelgti į elementą, kurį pakylėtieji mokytojai vadina kūnišku protu. Šis pavadinimas parodo, kad tai yra tas proto lygmuo, kuris yra susijęs su fizinio kūno funkcijomis. Pavyzdžiui, jums nereikia sąmoningai įsakyti savo širdžiai plakti ar įsakyti savo ląstelėms gaminti baltymus. Įsivaizduokite, kad jums reikėtų sąmoningai žinoti ir reguliuoti kiekvienos iš trilijonų ląstelių jūsų kūne veikimą. Niekada neturėtumėte laiko sąmoningai kažką nuveikti su savo fiziniu kūnu, o ką jau bekalbėti apie mėgavimąsi gyvenimu.

Tad, tam tikra prasme, kūniškas protas yra lyg superkompiuteris, kontroliuojantis nepaprastai sudėtingo fizinio kūno funkcijas, kuriuo mūsų Dvasia naudojasi kaip priemone išreikšti save materialiame pasaulyje. Problema čia yra ta, kad šis superkompiuteris iš tiesų gali įgyti savo savarankišką gyvenimą, kaip galėjote perskaityti kai kuriose mokslinės fantastikos knygose.

Tačiau esmė yra tokia: kūniškas protas yra kompiuteris, sukurtas padėti jums naudotis savo fiziniu kūnu. Tačiau jeigu nekreipsite į tai dėmesio – ir, žinoma, nė vienas iš mūsų negavome šitų žinių nuo vaikystės – tarnas iš tiesų gali pavirsti jūsų šeimininku. O tai jau tikrai nepadės jūsų dvasiniam augimui.

Daugelyje religinių ir netgi kai kuriuose dvasiniuose mokymuose fizinis kūnas yra vaizduojamas blogio įsikūnijimu ar bent jau dvasinio augimo priešu. Pakylėtieji mokytojai to nemoko. Jie moko, kad fizinis kūnas yra mūsų dvasinio augimo priemonė, ir todėl mes turėtumėme jį gerbti ir juo rūpintis. Tačiau mes taip pat neturėtumėme leisti kūnui ir jo troškimams valdyti mūsų gyvenimo.

Mes tai galime padaryti įsisąmonindami, kad kompiuteris, kuris valdo mūsų kūną, iš tiesų nesugeba mąstyti. Todėl jis tiesiog vykdo programas, ir jis jas vykdys tol, kol mūsų sąmoningas protas nenustatys jam ribų. Pavyzdžiui, kūnas turi tam tikrus bazinius poreikius, ir kūniškas protas mėgins patenkinti šiuos poreikius be jokių humaniškumo ar dvasingumo skrupulų.

Pavyzdžiui, vienas iš bazinių poreikiu yra apsisaugojimas, ir kūniškam protui neatrodo nieko blogo nužudyti ar kitokiais būdais neutralizuoti tai, ką jis suvokia kaip pavojų, įskaitant ir kitus žmones. Galite matyti, kaip kai kurie diktatoriai arba nusikalstamų grupuočių vadeivos nesirinkdami žudo kiekvieną, kuris jiems pasirodo kaip grėsmė – visiškai neatsižvelgdami, ar šis jų suvokimas yra realistiškas. Taip yra dėl to, kad šie žmonės leido kūniškam protui perimti jų gyvenimo valdymą – bent jau šiuo aspektu.

Kitas pavyzdys yra maistas. Kūniškas protas valgys bet kokį jam prieinamą arba jam patinkantį maistą, ir jo valgys tiek, kiek tik sugebės praryti. Jis negali pats savęs apriboti, ir būtent dėl to matote, kaip kai kurie žmonės nuolat persivalgo arba valgo nesveiką maistą – nes jų gyvenimui vadovauja kūniškas protas.

Kitas bazinis poreikis yra dauginimasis. Kūniškas protas neturi jokių apribojimų, kiek turėtumėte gauti sekso, ir jis iš tiesų yra užprogramuotas norėti sekso kuo daugiau ir su kuo didesniu įmanomu partnerių skaičiumi. Todėl matote, kaip kai kurie žmonės mano esantys labai rafinuoti, nes nesilaiko tradicinio būdo, kai turimas tik vienas sekso partneris, tačiau jie tiesiog nesupranta, kad jų gyvenimui vadovauja kūniškas protas.

Kaip išvengti, kad jūsų gyvenimui nevadovautų kūniškas protas? Tai įvyks kaip dalis proceso, kuriuo metu nusileisite į pasąmonę. Kūniško proto rolė yra būti jūsų tarnu, tai reiškia, jog jūs nustatote ribas, kaip leisite kūniškam protui tvarkytis, pavyzdžiui, su seksu. Tačiau kai kurie žmonės iš tiesų – kažkada praeityje – nusprendė, jog jie nenori priiminėti sąmoningų sprendimų apie tai, ir todėl atidavė valdžią savo kūniškam protui. Tačiau už viso šito yra įsitikinimas, ir kai šį įsitikinimą atskleisite, galėsite paimti kontrolę iš kūniško proto ir galėsite vėl nustatyti sąmoningas ribas.

Toliau: Kaip pasinaudojant savojo aš komponentų žiniomis transformuoti savo gyvenimo patirtį

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels