Žmogiškasis ego

Kim Michaels

Kaip ir žodžio „siela“ atveju, žodį „ego“ įvairūs dvasiniai mokymai, psichologai ir saviugdos ekspertai naudoja skirtingai. Šioje svetainėje gilesnė ego apžvalga yra pateikiama kitame skyriuje, kuriame yra pasakyta, kad ego yra sunku apibrėžti, nes pagrindinis ego padarinys yra tai, kad jis iškreipia jūsų suvokimą. Todėl, eidami dvasiniu keliu, susidursite su skirtingais ego pasireiškimais.

Mokyme apie 144 sąmonės lygius paaiškinama, kad Žemėje yra įmanomi 144 sąmonės lygiai. Kai Sąmoningasis AŠ pirmą kartą įsikūnijo Žemėje, jis nusileido į 48 lygį. Jis tuomet turėjo galimybę pradėti aukštyn kylančią spiralę, kuria kiltų nuo 48 lygio per tolimesnius lygius, iki kol pasiektų 144 lygį ir užsitarnautų pakylėjimą.

Kiekviename sąmonės lygyje egzistuoja atitinkamas ego aspektas. Būtent šis ego sukelia tam tikro sąmonės lygio realumo pojūtį, priverčiantį mus patikėti, kad jis turi galią išlaikyti Sąmoningąjį AŠ įkalintą šiame lygyje. Kitaip tariant, ego siekia Sąmoningąjį AŠ įtikinti, jog jam negalima, jam neleidžiama arba jam nereikia pakilti virš savo dabartinio lygmens. Todėl, norėdamas pakilti nuo vieno sąmonės lygio į sekantį, Sąmoningasis AŠ privalo transcenduoti atitinkamą ego aspektą.

Nors tai gali atrodyti sunku, iš tiesų tai nėra taip sunku, kai pradedate intuityviai „matyti,“ kaip veikia ego. Ego teturi ribotas pasirinkimo galimybes, ir kai kuriuos savo „triukus“ jis naudoja kiekviename sąmonės lygyje, todėl juos galima atpažinti.

Pagrindinis ego naudojamas triukas yra nukreipti jūsų dėmesį nuo žvilgsnio į save. Jėzus pasakė įdomų teiginį, paklausęs mūsų, kodėl mes taip dažnai ieškome krislo savo brolio akyje, bet nematome rąsto savojoje. Pagrindinė priežastis yra ta, kad ego tiesiog meistriškai moka nukreipti mūsų dėmesį, įtikindamas mus, kad turime kažką daryti, išspręsti kažkokią problemą ar sutelkti dėmesį į kažką savo išorėje.

Esminis raktas pakilti iš vieno sąmonės lygmens į sekantį yra pažvelgti į savo vidų ir suvokti du dalykus:

  • Mano dabartinis sąmonės lygis mane riboja ir aš daugiau nebenoriu būti šiame sąmonės lygmenyje.

  • Aš, tai reiškia, Sąmoningasis AŠ, esu daugiau negu mano dabartinis sąmonės lygis, tai reiškia, jog galiu išsilaisvinti iš savo dabartinio savasties jausmo ir pakilti – atgimti – į naują savasties jausmą.

Tačiau, kad galėtumėte pasiekti tašką, kuomet būsite pasiruošę palikti savo senąjį aš už savęs, turite pamatyti jį – kas jis yra iš tiesų. O to padaryti paprasčiausiai negalėsite, kol jūsų žvilgsnis bus nukreiptas ne į save, kol sieksite pakeisti kitus žmones arba pasaulį pagal suvokimą, kurį turite dabartiniame savo sąmonės lygmenyje.

Kaip paaiškinome prieš tai, jūsų dabartinis sąmonės lygmuo sukuria suvokimo filtrą. Tol, kol į pasaulį žiūrėsite per šį filtrą, matysite pasaulį tam tikru būdu, o jūsų ego sieks jus įtikinti, kad tai, ką matote, yra aukščiausia realybė, absoliuti tiesa arba vienintelis būdas matyti pasaulį. Tai reiškia, jog jūsų dabartinis suvokimas yra kažkas, ko negalite kvestionuoti, jums neleidžiama kvestionuoti arba jums nereikia kvestionuoti.

Galima palyginti tai su šachmatų žaidimu, kuriame taisyklės buvo pakeistos tokiu būdu, jog, kad ir kokius ėjimus bedarytumėte, negalėsite padaryti mato savo priešininkui. Kitaip tariant, kad ir ką bedarytumėte, negalite laimėti žaidimo. Žaisite šį žaidimą be galo, arba galiausiai pasieksite tašką, kuomet tai suprasite ir todėl atsisakysite toliau žaisti. Kad ir ką bedarysite, negalėsite transcenduoti savo dabartinio sąmonės lygio, kol nepradėsite kvestionuoti savo suvokimo filtro – o jūsų ego padarys viską, kad neleistų jums to daryti.

Ego sukūrė netikrą kelią, kurį galėtume pavadinti išoriniu keliu. Šis kelias verčia jus galvoti, kad galite užsitarnauti savo pakylėjimą darydami kažką, kad pakeistumėte kitus žmones ar pakeistumėte pasaulį. Tikrasis kelias yra vidinis kelias, kuomet suvokiate, jog VIENINTELIS būdas, kuriuo JŪS galite užsitarnauti SAVO pakylėjimą yra keisti save – savo tapatumo jausmą. O vienintelis būdas pakilti į aukštesnio aš jausmą yra leisti senajam aš mirti. Tačiau, kad galėtumėte tai padaryti, turite pamatyti, jog jis jus riboja, turite pamatyti, kad jis yra netikras ir kad Sąmoningasis AŠ yra didesnis už šį aš, tai reiškia, jog Sąmoningasis AŠ nemirs, kai šis aš mirs. O tam, kad pasiektumėte šį tašką, privalote išsklaidyti ego sukurtą iliuzijų šydą.

Ego lygiai

Kaip paaiškinama mokyme apie 144 lygius, egzistuoja trys pagrindiniai etapai dvasiniame kelyje. Kai pirmą kartą nusileidote į Žemę, atėjote būdami 48 lygyje, tai reiškia, jog matėte pasaulį per suvokimo filtrą, kuris atitinka šį sąmonės lygį. Šiame lygyje jaučiate, jog esate susiję su kažkuo didesniu už save, tačiau neturite aiškaus savo AŠ ESU Esaties suvokimo.

Taip pat jaučiate, kad pasaulis yra visuma, tai reiškia, jog tai, ką darote, veikia visumą ir todėl taip pat veikia ir jus. Dar neturite aiškaus suvokimo, kodėl taip yra, tiesiog jaučiate tai intuityviai, ir todėl egzistuoja tam tikri dalykai, kurių paprasčiausiai nedarytumėte. Šiame lygyje nesiimsite veiksmų, kurie aiškiai kenktų kitiems, nes jausite, jog jums patiems tai nebūtų geriausia.

Sąmoningasis AŠ turi laisvą valią ir jo užduotis yra daryti pasirinkimus, remiantis savo dabartiniu suvokimo filtru. Tad 48 lygyje susiduriate su pagunda arba kilti aukštyn, arba leistis žemyn, susikurti arba aukštyn kylančią spiralę, arba žemyn traukiantį sūkurį. Žemiau 48 sąmonės lygmens egzistuojantys lygmenys visi turi vieną bruožą: jie yra paremti labai subtiliu įsitikinimu, kad tikslas gali pateisinti priemones.

Tai atveda prie to, kad, kai įžengiate į tuos lygmenis, prarandate jausmą, jog esate susiję su savo dvasiniu aš ir su visa gyvybe. Kitaip tariant, jums nusileidus žemiau 48 lygmens, ego, kurį susikuriate, jus privers tikėti, kad esate atskira būtybė, gyvenanti atskirų daiktų ir žmonių pasaulyje. Kitaip tariant, jums dabar atrodys pateisinama daryti dalykus, kuriuos darytų tik atskira būtybė – tai yra, jums atrodys, kad turite teisę daryti ką tik norite, nesvarbu, kokias tai turėtų pasekmes kitiems.

Šią sąmonės būseną neišvengiamai lydi vienišumo jausmas ir grėsmės iš kitų žmonių ar materialių aplinkybių pojūtis. Todėl neišvengiamai įeisite į proto būseną, kurioje mėginsite įveikti šį grėsmės pojūtį, mėgindami kontroliuoti savo aplinką, tame tarpe ir kitus žmones. Kuo žemesniuose sąmonės lygmenyse matote esančius žmones, tuo šie žmonės yra labiau linkę kontroliuoti ir valdyti kitus, netgi būdami pasiryžę nužudyti tuos, kurių kontroliuoti negali.

Šiems žmonėms toks elgesys atrodo visiškai pateisinamas ir būtinas, ir taip yra dėl to, kad jie yra visiškai susitapatinę su ego, kuris atitinka jų sąmonės lygį. Todėl jie absoliučiai tiki ego jiems pateikiamu suvokimu, tai yra, jiems jų elgesys atrodo visiškai pateisinamas, būtinas arba neišvengiamas. Žemiausiuose sąmonės lygmenyse randate žmones, kurie yra absoliučiai įsitikinę, jog jų elgesį pateisina kažkoks aukštesnis tikslas, ir akivaizdūs to pavyzdžiai yra Hitleris, Stalinas ir Mao.

Dabar jau matome, kad yra trys ryškūs ego lygmenys:

  • Žemiau 48 lygmens egzistuojantis ego agresyviai siekia kontroliuoti ir valdyti kitus žmones. Tokie žmonės kovoja prieš kažką savo išorėje. Šis ego lygmuo taip pat agresyviai siekia daryti sprendimus vietoj jūsų – ar bent jau kontroliuoti Sąmoningojo AŠ priimamus sprendimus.

  • Tarp 48 ir 96 lygmens egzistuojantis ego nėra toks agresyvus ir siekiantis kontroliuoti kitus; labiau jis siekia kontroliuoti jus. Dauguma dvasingų žmonių yra šiame lygmenyje, tai reiškia, jog jie kovoja prieš kažką savo viduje.

  • Tarp 96 ir 144 lygmens egzistuojantis ego yra labiau subtilus. Tai yra tas lygmuo, kuriame mėginate atrasti subtilią pusiausvyrą, neleisdami, kad materiali karalija jus valdytų – įsisąmonindami, kad esate Dvasia – ir tuo pačiu metu ugdydamiesi absoliučią pagarbą kitų žmonių laisvai valiai – nepasiduodami pagundai priversti juos augti, ir vien siekdami įkvėpti juos savo pavyzdžiu.

Esmė ta, kad į ego galima žiūrėti kaip į filtrą, kuris iškraipo jūsų suvokimą. Kai esate žemiausiame sąmonės lygyje, egzistuoja 144 šio suvokimo filtro sluoksniai. Tai turi dvi pasekmes. Visų pirma, jums neįmanoma tiesiogiai patirti tyrą šviesą, kuri nusileidžia iš jūsų AŠ ESU Esaties. Sąmoningasis AŠ yra taip stipriai susitapatinęs su savo sąmonės lygiu, jog jam yra labai sunku patirti save kaip grynąją sąmonę, ir todėl jis nesugeba „matyti,“ jog yra daugiau nei jo dabartinė savastis. (Būtent dėl to kai kurie žmonės yra pasirengę žudyti kitus vien tam, kad išsaugotų savo netikrą savastį.) Antra, Sąmoningasis AŠ yra absoliučiai įsitikinęs, kad jo suvokimas yra tikras, ir netgi yra įsitikinęs, jog turi teisę apibrėžti, kas yra tikra, o kas netikra.

Šioje proto būsenoje paprastai esate nepasiekiami dvasiniam mokytojui, ypač pakylėtiesiems mokytojams. Visgi tai nereiškia, kad esate „pasiklydę amžiams“ ir neturite jokio būdo sugrįžti atgal. Vis dėlto, tai reiškia, jog mokytis galite vieninteliu būdu – mokytojų taip vadinamoje „skaudžių smūgių mokykloje.“ Mokotės nuolatos kovodami prieš kokį nors priešą, kol galiausiai pasiekiate tašką, kuomet tariate: „Man jau gana šitų kovų, turi būti geresnis kelias, gyvenime turi būti kažkas daugiau.“

Tai gali sukelti poslinkį jūsų sąmonėje į aukštesnį lygį, kuomet imate kovoti prieš kažką kitą, kol galiausiai ir šitos patirties jums pasidaro gana. Ir galiausiai galite užkopti iki 48 lygio, kuriame tapsite atviri gauti instrukcijas iš pakylėtųjų mokytojų per savo intuiciją.

Kopdami toliau, nusimesite suvokimo filtro sluoksnius, ir tai tęsis iki 144 lygio, kuriame nusimesite paskutinį sluoksnį ir nebegalėsite likti fiziniame kūne, bet pakilsite į dvasinę karaliją.

Vis dėlto, egzistuoja svarbus pasikeitimas, kuris įvyksta 96 lygyje, nes tai yra tas lygis, kuriame pradedate tiesiogiai patirti savo vertikalią vienovę su savo AŠ ESU Esatimi ir horizontalią vienovę su visa gyvybe. Jėzus iš tiesų ir atėjo duoti žmonijai pavyzdį žmogaus, kuris yra 96 ir aukštesniuose lygiuose. Štai kodėl jis sakė: „Aš ir mano tėvas esame viena“ ir „ką padarėte šiems mano mažutėliams, man padarėte.“

96 lygyje imate tiesiogiai matyti realybę, kad visa gyvybė yra viena, ir tai yra vadinama Kristaus sąmone. Būtent tuomet galite pradėti sklaidyti antikristo proto sukurtą suvokimo filtrą, teigiantį, kad visa gyvybė egzistuoja atskirtyje. Šis atskirties melas yra didžiausias melas, kurį turite įveikti prieš pakildami – nes šio melo nerasite pakylėtoje karalijoje. Jis yra įmanomas materialioje karalijoje vien todėl, kad materijos tankumas įtikina jus, jog „daiktai“ yra atskiri ir materialus pasaulis yra atskirtas nuo Dievo.

Dabar trumpam susiekime tai su tuo, kas buvo pasakyta puslapyje apie sielą. Kai Sąmoningasis AŠ pirmą kartą nusileido į 48 lygį, tame lygyje egzistavo ego, kuris buvo jūsų tame lygyje prisiimtos savasties dalis. JEIGU (ir jūs ne visi tai padarėte) jūs pasirinkote nusileisti žemiau 48 lygio, susikūrėte dar vieną ego sluoksnį – agresyvesnio ego sluoksnį, siekiančio kontroliuoti. Šis ego tuomet tapo jūsų sielos dalimi, ir jūs nešiositės jį su savimi (iš gyvenimo į gyvenimą) tol, kol jo netranscenduosite.

Toliau: Pasąmonė

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels