7.13 Violetine Ugnie, Žemę pakylėki

Jėzaus Kristaus vardu, mano AŠ ESU Esaties ir Kristaus AŠ vardu, kreipiuosi į mylimų Alfos ir Omegos širdis, kreipiuosi į mylimą Sen Žermeną ir visus Violetinės Liepsnos legionus ir prašau sudeginti visas netobulas energijas, visas blogio jėgas, visas antikristo jėgas ir visas anti-taikos jėgas. Pagal Dievo valią, tai atlikta.


 • 1. Violetinę Ugnį aš kviečiu,
 • Kelt aukštyn mane šaukiu,
 • Su meile palieku tuojau,
 • Dėl ko apakęs aš buvau,
 • Ir kai jau tiesą pamatau,
 • Jaučiu, kad laisvei nubudau.

 • Violetinės Ugnies pilna siela,
 • Violetinėj Ugny išgydyta,
 • Violetinė Ugnis, kelia aukštyn,
 • Violetinė Ugnis, Dievo širdin,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 2. Violetinę Liepsną aš kviečiu,
 • Mane apgaubti tyrumu,
 • Atleidžiu meilėje visiems,
 • Tiek sau, tiek ir visiems kitiems.
 • Ir praeitį paleidęs jau,
 • Jaučiuosi laisvas pagaliau.

 • Violetinės Ugnies pilna siela,
 • Violetinėj Ugny išgydyta,
 • Violetinė Ugnis, kelia aukštyn,
 • Violetinė Ugnis, Dievo širdin,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 3. Violetinę Šviesą aš kviečiu,
 • Nušviesti naktį tamsumų,
 • Su meile aš dabar žinau,
 • Kad iš Aukštybių atėjau.
 • Ir proto savo aiškume,
 • Jaučiu, kad Dievas čia yra.

 • Violetinės Ugnies pilna siela,
 • Violetinėj Ugny išgydyta,
 • Violetinė Ugnis, kelia aukštyn,
 • Violetinė Ugnis, Dievo širdin,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 4. Violetinę Kibirkštį kviečiu,
 • Sudegint viską, kas tamsu,
 • Su meile laisvas aš tapau
 • Būt Dievo Šviesoje daugiau,
 • Prie Dievo traukiami visi,
 • Jau kosminė aušra arti.

 • Violetinės Ugnies pilna siela,
 • Violetinėj Ugny išgydyta,
 • Violetinė Ugnis, kelia aukštyn,
 • Violetinė Ugnis, Dievo širdin,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 5. Violetinę Žarą aš kviečiu,
 • Suteikt visiems žmonėms žinių,
 • Jų žvilgsnį meilėj apvalau,
 • Matyti Šviesą pagaliau,
 • Ir kai žodžius aš šiuos tariu,
 • Iš Dievo laisvę pajuntu.

 • Violetinės Ugnies pilna siela,
 • Violetinėj Ugny išgydyta,
 • Violetinė Ugnis, kelia aukštyn,
 • Violetinė Ugnis, Dievo širdin,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 6. Violetinį Spindesį kviečiu,
 • Nutraukt aklumą nuo akių,
 • Su meile žmones aš matau,
 • Kaip radę Dievą džiaugias jau,
 • Jo vardą šlovina himnu,
 • Pakyla Žemė ant sparnų.

 • Violetinės Ugnies pilna siela,
 • Violetinėj Ugny išgydyta,
 • Violetinė Ugnis, kelia aukštyn,
 • Violetinė Ugnis, Dievo širdin,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 7. Violetinį Spindulį kviečiu,
 • Į naują dieną aš žengiu,
 • Su meile Žemė jau laisva,
 • Būti Dievo karalyste,
 • Dievo meilė aš esu,
 • Laisvę iš Aukščiau jaučiu.

 • Violetinės Ugnies pilna siela,
 • Violetinėj Ugny išgydyta,
 • Violetinė Ugnis, kelia aukštyn,
 • Violetinė Ugnis, Dievo širdin,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

Užsklanda

Pilnai žinodamas, kad prašymas reikalauja atsakymo, esu pasiryžęs pakeisti save ir esu pasiryžęs pamatyti pokyčius savo pasaulyje. Tad priimu, kad mano prašymas yra įkūnijamas pagal tyrą mano AŠ ESU Esaties viziją. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com