4.22 Aš esu kosminėje tėkmėje

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šį šaukinį tobulos Kristaus vizijos įkūnijimui… (išsakykite čia asmeninį prašymą).


 • 1. Dievo Ugnį aš kviečiu,
 • Kelt aukštyn mane kartu.
 • Dievo ugnyje tveriu
 • Visas tyras aš tampu.
 • Amžinai būsiu savim
 • Dangiškąja savastim.

 • Esatie, vesk mane,
 • Esatie, veržliam sraute,
 • Esatie, užliek mane,
 • Esatie, sava dvasia,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 2. Mintys kyla aukštyn,
 • Prie Dievo skrieju artyn.
 • Nes prote tyrame,
 • Žinau, kas yr' tiesa.
 • Aš siela vientisa,
 • Skilimo nebėra.

 • Esatie, vesk mane,
 • Esatie, veržliam sraute,
 • Esatie, užliek mane,
 • Esatie, sava dvasia,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 3. Jausmai mano rimty,
 • Nebėr kovų many.
 • Veda Esatis mana,
 • Aš esu Kristaus uola.
 • Dievo meilė tobula,
 • Baimę visą išgina.

 • Esatie, vesk mane,
 • Esatie, veržliam sraute,
 • Esatie, užliek mane,
 • Esatie, sava dvasia,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 4. Mano pasaulio atspindys
 • Tobulumo reginys.
 • Dievo šviesą dauginu,
 • Tamsią naktį naikinu.
 • Esatis mano valdys,
 • Širdį, rankas ir mintis.

 • Esatie, vesk mane,
 • Esatie, veržliam sraute,
 • Esatie, užliek mane,
 • Esatie, sava dvasia,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

 • 5. Mano kūnai harmoningi,
 • Sandoroje jie vieningi.
 • Dievo upės tėkmėje,
 • Laisvas aš vienovėje.
 • Harmonijoje tobuloj,
 • Kosminės simfonijos gaidoj.

 • Esatie, vesk mane,
 • Esatie, veržliam sraute,
 • Esatie, užliek mane,
 • Esatie, sava dvasia,
 • Laisvas esu,
 • Dievuje gyvenu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com