1.33 Eikš Mykolai brangus

AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kreipiuosi į Arkangelo Mykolo širdį ir prašau apsaugoti mane nuo visų netobulų energijų, visų blogio jėgų, visų antikristo jėgų ir visų anti-taikos jėgų.

Jėzaus Kristaus vardu, mano AŠ ESU Esaties ir Kristaus AŠ vardu, kreipiuosi į mylimo Arkangelo Mykolo širdį, į visus Mėlynos Liepsnos ir Dievo Valios legionus ir į visą Pakylėtųjų Pulkų dvasią ir prašau apsaugoti mane ir visą gyvybę nuo visų netobulų energijų, visų blogio jėgų, visų antikristo jėgų ir visų anti-taikos jėgų. Pagal Dievo valią, tai atlikta.


 • Eikš, Mykolai brangus,
 • Apsaugoki mus,
 • Tu stovi šalia,
 • Baimės nėra.

 • Žemė pakilo,
 • Išaušo diena,
 • Tebūna tavo,
 • O Dieve, valia.

 • Mykolai perkirsk
 • Gordijaus mazgą,
 • Laisvas tapau,
 • Tiesą matau.

 • Žemė pakilo,
 • Išaušo diena,
 • Tebūna tavo,
 • O Dieve, valia.

 • Meilė mana,
 • Dievui skirta,
 • Mykolai būk,
 • Visad šalia.

 • Žemė pakilo,
 • Išaušo diena,
 • Tebūna tavo,
 • O Dieve, valia.

Užsklanda

Pilnai žinodamas, kad prašymas reikalauja atsakymo, esu pasirengęs keisti save ir esu pasirengęs matyti pokyčius savo pasaulyje. Todėl priimu, kad mano prašymas yra įkūnijimas pagal tyrą mano AŠ ESU Esaties viziją. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com