1.32 Arkangele Mykolai išlaisvink mane

AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kreipiuosi į Arkangelo Mykolo širdį ir prašau apsaugoti mane nuo visų netobulų energijų, visų blogio jėgų, visų antikristo jėgų ir visų anti-taikos jėgų.

Jėzaus Kristaus vardu, mano AŠ ESU Esaties ir Kristaus AŠ vardu, kreipiuosi į mylimo Arkangelo Mykolo širdį, į visus Mėlynos Liepsnos ir Dievo Valios legionus ir į visą Pakylėtųjų Pulkų dvasią ir prašau apsaugoti mane ir visą gyvybę nuo visų netobulų energijų, visų blogio jėgų, visų antikristo jėgų ir visų anti-taikos jėgų. Pagal Dievo valią, tai atlikta.


 • Susižavėjimo pagautas nuolankaus
 • Prašau įstatymo Dangaus,
 • Mykolai, prašau tavęs
 • Naikink manąsias dvejones!

 • Dievo vardu įsakau,
 • Mykolai, apgink greičiau,
 • Esatį tavo jaučiu,
 • Apsaugotas tavo skydu.

 • Viešpačiui savo šaukiu,
 • Melsvu liepsnojančiu kardu,
 • Sudegink visą tamsą čia,
 • Esatis tavo visad šalia.

 • Valdove Mykolai, viešpatauk,
 • Liepsningam būriui vadovauk,
 • Įveik tamsos jėgas visas,
 • Planus prieš tave rezgančias.

 • Valdove Mykolai, viešpatauji,
 • Gyvenimą mano gint nepaliauji,
 • Pasitikiu giliai tavim,
 • Ištikimai degu Dievo ugnim.

 • Kristų viduje matau
 • Ir himną pergalei rašau,
 • Mirtingą gyvastį aš palieku,
 • Ir Dvasioje jau gyvenu.

 • Mykolai, užbaik vaidus,
 • Ir žmones atgaivink visus,
 • Mykolai, Žemę pakylėki,
 • Atgimt iš naujo jai padėki.

 • Išveski žmones iš narvų
 • Į Aukso Amžių be vargų,
 • Kristus išlaisvins mus visus,
 • Dievo vaikais visi bus.

Užsklanda

Pilnai žinodamas, kad prašymas reikalauja atsakymo, esu pasirengęs keisti save ir esu pasirengęs matyti pokyčius savo pasaulyje. Todėl priimu, kad mano prašymas yra įkūnijimas pagal tyrą mano AŠ ESU Esaties viziją. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com