1.31 Arkangele Mykolai, viešpatauk


 • 1. Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Dievo meilė, išmintis ir galia
 • Iš Aukščiau teka į Žemę šią.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 2. Laisvės deglą kelk aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėk pažint.
 • Einame mes tamsoj keliu,
 • Tavo vedimu nušviestu.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 3. Visa žmonija jau laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 • Mylime Žemę mes labai,
 • Ginti stojame jos narsiai.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 4. Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Pradėtas darbas šventume,
 • Karalystė Dievo mumyse.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 5. Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Sudeginti įpročiai jau seni,
 • Į ateitį žengiam drąsia širdimi.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 6. Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 • Ugnies ir vizijos galia,
 • Aukštyn mes keliame Žemę šią.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com