1.21 AŠ ESU užsklęstas Šviesos Sferoje

Instrukcija: Sukalbėkite šį šaukinį vieną arba tris kartus. Įsivaizduokite, kad esate užsklęsti akinančiai baltos šviesos sferoje. Įsivaizduokite skaisčiai violetinę šviesą sferos viduje.

 

Jėzaus Kristaus vardu, priimu, kad mano Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatis apgobia mane liepsnojančioje Kristaus Šviesos, Kristaus Jėgos, Kristaus Tiesos ir Kristaus Meilės sferoje. Aš esu užsklęstas nuo visų energijų, kuriose nėra Kristaus tobulumo.

Atiduodu iš savo sąmonės viską, kas nėra Kristaus tobulumas, ir kai šio pasaulio princas ateis pas mane, nieko manyje neras. Todėl šio pasaulio jėgos neturi galios atskirti mane nuo mano Kristaus AŠ, mano AŠ ESU Esaties ir mano Dievo.

Atiduodu atskirties nuo Dievo jausmą ir mintį, kad esu darytojas. Priimu, kad mano AŠ ESU Esatis yra tikrasis darytojas mano gyvenime. Kai mano Esatis dirba, ir aš kartu dirbu.

Aš esu Violetinės Laisvės Liepsna, kuri, viską šluodama savo kelyje, užlieja ir sudegina visus netobulumus mano sąmonėje, esybėje ir pasaulyje. Mane išvalo ir išgydo Šventoji Dvasia, todėl atgimstu šiandien dvasioje. Priimu alcheminę savo Sąmoningojo AŠ ir Kristaus AŠ vienybę, dabar ir per amžius.

Kristaus AŠ galia, esu laisvas regėti, kad visa yra Dievas. Esu laisvas būti kas esu Dievuje, todėl tvirtinu, kad esu čia žemai, visa tai, kas esu Aukštai.

Einu spinduliuodamas Kristaus Meilę ir Tiesą kiekvienam sutiktajam, ir matau tyrą viziją sau, visai gyvybei ir Žemės planetai.

Aš esu Viešpaties ir Jo pilnatvė.
Visi žmonės yra Viešpaties ir Jo pilnatvė.
Žemė yra Viešpaties ir Jo pilnatvė.

Tai atlikta šią valandą visa Gyvojo Kristaus manyje galia. Atlikta. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com