1.04 Šaukinys Didžiajam Dieviškajam Vedliui

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Didįjį Dieviškąjį Vedlį apšviesti mane apie visus mano Dangiškąjį Planą blokuojančius dalykus, tarp jų ir... 

[Išsakykite asmeninius prašymus]

 • 1. Dieviškas Vedly, per Liepsną savo, 
 • Atskleiski man vidinį vardą mano, 
 • Idant žinočiau, kodėl čia atėjau:
 • Vėliausią Dievo sferą kelt aukščiau.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

 • 2. Diską Šviesos tavo kviečiu,
 • Jis sukasi spindėjimu ryškiu,
 • Violetinė liepsna kelia elektronus,
 • Tavoji Esatis pašlovinta tebus.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

 • 3. Akceleracija atveria duris,
 • Šventa alchemija – gydanti viltis.
 • Discipliną tavąją tveriu,
 • Kol protas ir širdis nušvinta tyrumu.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

 • 4. Parodyk man, ką pamatyt turiu,
 • Nuo dramų laisvu aš tampu,
 • Tyliu protu į meditaciją grimztu,
 • Aukštesnę savo valią išvystu.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

 • 5. Dieviškas Vedly, tavo meilės dėka,
 • Proto dėžutės peržengiu ribas,
 • Meilė sudegina baimes, abejones,
 • Dangaus vedimas visada šalia.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

 • 6. Noriu žinot, kas mano dangiškam plane,
 • Plaukiu Šventosios Dvasios tėkmėje,
 • Žvilgsniu vidiniu aš dabar regiu,
 • Įstabią šviesą tavąją jaučiu.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

 • 7. Panirus Laisvės Liepsnoje,
 • Jau džiaugsmo stygiaus nebėra,
 • Nes džiaugsmas tikras tavo širdyje,
 • Tavęs vien ieško širdis mana.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

 • 8. Tave pilnatvėj noriu pamatyti,
 • Krištolinę struktūrą skaidriai švytint,
 • Centrinėn Saulėn savo viziją keliu,
 • Naują ciklą prasidedant regiu.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

 • 9. Dieviškas Vedly, širdį užliek,
 • Krištolinę struktūrą manyje įdiek,
 • Tavo tikros šviesos vibracija
 • Vidiniam žvilgsniui Dievą atskleidžia.

 • Šventieji brangakmeniai tavo švies,
 • Per mano protą sutelktą rimties,
 • Įžiebki mano čakras ugnimi,
 • Išsklaido Mają šviesa tavo skaisti.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com