1.02 Šaukinys Arkangelui Mykolui


Tai ypatingai galingas šaukinys, kuris padeda iškviesti Arkangelo Mykolo Esybę ir jo apsaugą. Kalbėkite jį 9x, 24x arba 36x kartus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Šaukiu mylimą Arkangelą Mykolą ir Tikėjimą apgaubti mane savo elektrinės mėlynos šviesos sparnais ir sunaikinti bei sudeginti visas netobulas energijas ir tamsos jėgas, taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Mykolai, mėlio liepsna,
Nakties jau nebėr, Esatis tavo čia.
Vienaty su tavim, pilnas tavo šviesos
Koks didis stebuklas akys' man žėruos.

Arkangele Mykolai, tikėjimu stipriu,
Arkangele Mykolai, paimki kartu,
Arkangele Mykolai, tu mano daina,
Arkangele Mykolai, prie tavęs man vieta.

2. Arkangele Mykolai, saugai mane,
Gyvensiu aš tavo žydrynės skyde.
Nebaisūs siaubūnai, kur siaučia nakty,
Esu tavo sferos saugioj apsupty.

Arkangele Mykolai, tikėjimu stipriu,
Arkangele Mykolai, paimki kartu,
Arkangele Mykolai, tu mano daina,
Arkangele Mykolai, prie tavęs man vieta.

3. Arkangele Mykolai, galinga liepsna,
Angelų milijonų šlovinama.
Sudegina baimes ir dvejones,
Tava Esatis nuolatos prie manęs.

Arkangele Mykolai, tikėjimu stipriu,
Arkangele Mykolai, paimki kartu,
Arkangele Mykolai, tu mano daina,
Arkangele Mykolai, prie tavęs man vieta.

4. Arkangele Mykolai, Dievo valią myli,
Ir šviesą tu Jo iš Aukštybių neši,
Išskleist mums sparnus yra Dievo valia,
Transcenduoti save teisė mūsų šventa.

Arkangele Mykolai, tikėjimu stipriu,
Arkangele Mykolai, paimki kartu,
Arkangele Mykolai, tu mano daina,
Arkangele Mykolai, prie tavęs man vieta.

Koda:
Su angelų būriu,
Į dangų aš skrendu,
Angelų tikrų,
Su meile gydančių.
Kur angelų taika,
Nesantaikos nėra.
Su angelų šviesa,
Aukštyn mes kylame.

O šiugždesys sparnuočių angelų,
O džiugesys materijos dainų,
O klegesys atomų su džiaugsmu,
Harmonijos Aukštybių išaustų!

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com