Praktinis pratimas protui nutildyti

Šį įrankį perdavė Sanat Kumara šiame diktavime.


Įrankis protui nutildyti

Tad noriu jums duoti paprastą, tačiau efektyvų metodą šiai tylai patirti, mano mylimieji. Galite tai daryti įvairiais būdais. Tačiau pagrindinė koncepcija yra paskirti šiek tiek laiko kiekvieną dieną, tiek dažnai kiek galite. Susiraskite tylų kambarį. Atsisėskite patogioje kėdėje tiesia nugara. Ir tuomet nukreipkite dėmesį vidun.

Ir, neišvengiamai, pajusite jums ateinančias mintis. Neįpulkite į spąstus galvodami, jog, norėdami nutildyti protą, turėtumėte kovoti su mintimis, turėtumėte jas stabdyti. Nes tai darydami, sukelsite prote įtampą. O kaip galėsite nutildyti protą, kurdami vis didesnę įtampą?

Daugelis žmonių iššvaistė daugybę valandų medituodami, mėgindami nutildyti protą, ir tai darydami tik dar labiau sustiprino kovą ir prote siautėjančią sumaištį. Vietoj to, metodas yra paprastas. Žinote, kad už visų išorinių regimybių glūdi pamatinė, gilesnė realybė. Pažvelgę į savo fizinį kūną žinote, kad už regimo paviršiaus egzistuoja organai ir kaulai. Tačiau kaulai ir organai yra sukurti iš ląstelių. Ląstelės yra sukurtos iš molekulių. Molekulės yra sukurtos iš atomų. Atomai yra tarsi miniatiūrinės saulės sistemos, su apie jų šerdį orbita skriejančiais elektronais. Tačiau tarp elektronų ir šerdies egzistuoja tuščia erdvė.

Tad jeigu leisitės vis giliau ir giliau už išorinių regimybių, galiausiai pamatysite pasiekę kažką, kas yra tuščia. Tuščia. Nieko nėra. Jokių elektronų, jokių neutronų, jokių protonų. Jokių molekulių. Jokių „dalykų.“

Galite naudotis įvairiomis vizualizacijomis – galbūt ir šia, kurią jums ką tik daviau. Galbūt galite vizualizuoti upę ir nuolatinį jos tekėjimą, tačiau net ir šiame nuolatiniame tekėjime, tarp molekulių, egzistuoja tuščia erdvė. Už vandens tėkmės egzistuoja tyla, kuri sukuria pagrindą tekėjimui.

Nes judėjimas privalo būti judėjimas santykyje su kažkuo, kaip labai gerai žinote, kad labai laipsniško judėjimo – kurio nėra su kuo palyginti – jūsų juslės negali aptikti. Ir todėl, bet koks judėjimas yra įmanomas tik todėl, kad egzistuoja ramybės fonas.

Tad galite medituoti savo prote į upę. Ir į atėjusias mintis žiūrite tiesiog kaip į verpetus upėje. Tačiau jums į juos įėjus ir išėjus per juos į kitą pusę, galiausiai pasiekiate tylą. Tai reiškia, kad, kai jums ateina mintis, nesiekiate su ja kovoti. Tačiau ir neplaukiate tolyn su ja. Einate tiesiai į ją. Pereinate ją kiaurai. Ir žiūrite, kas yra už jos.

To pasekoje gali ateiti kita mintis. Eikite į ją, eikite per ją. Pažvelkite, kas už jos slypi. Jeigu iškils kita mintis, eikite į ją, eikite per ją. Pažvelkite, kas už jos. Darykite tai, mano mylimieji, ir galiausiai pasieksite tam tikrą tylos laipsnį.

Praleiskite laiko tyloje

Praktikuokite tai kiekvieną dieną, ir pasieksite tašką, kuriame galėsite greitai įeiti į tylą ir patirti, kad giliau, už minčių srauto, egzistuoja tyla – Esatis, sudaranti jūsų tapatumo jausmą, jūsų Buvimo jausmą, jūsų pojūtį, kad „AŠ ESU.“ Ir tik dėl to, kad turite šį pojūtį „AŠ ESU,“ galite turėti mintis, kurios teka per jūsų protą, per jūsų esybę. Tad leisdamiesi už visų minčių, visų jausmų, visų prote egzistuojančių jutimų, galite pasiekti tą Buvimo vietą, kuri yra Esaties, jūsų AŠ ESU Esaties šerdis.

O tuomet, praleiskite šiek tiek laiko toje tyloje – neversdami savęs, nieko nenorėdami, nieko neprašydami, nieko nemelsdami. Pasitenkinkite tiesiog pačios Esaties patyrimu, mano mylimieji. Nieko neprašykite, jokių atsakymų, jokių pokyčių. Pasitenkinkite vien Esaties patyrimu. Ir kai pajausite, kad atėjo laikas judėti toliau, paskirkite šiek tiek laiko švelniam sugrįžimui į įprastinę sąmonės būseną.

Ši meditacija neturėtų trukti ilgai. Kai pasieksite didesnį įgudimą, jums ji turėtų trukti tik keletą minučių kiekvieną dieną. O tuomet, po jos, tiesiog eikite ir užsiimkite savo kasdieniais reikalais, nesitikėdami, neprašydami ir nieko nereikalaudami. Bet būsite nustebinti, kaip kontaktas su Esatimi gali tapti katalizatoriumi, atnešančiu naujas mintis, naujas perspektyvas, naujas idėjas į jūsų išorinį protą. Idėjas, kurias suvokiate nesant įprastinio statinio triukšmo dalimi, kurį šios Žemės atmosferoje kelia masinė sąmonė; ne, tai ateina iš aukštesnės karalijos, tai turi begalybės kvapą – ir todėl leidžia jums pasinerti į tą kūrybinę tėkmę ir atnešti naujus sprendimus, naujas perspektyvas.

O tuomet, kai susiderinsite su šia Esatimi, taip pat galėsite pradėti nešiotis su savimi tą tylą. Pasieksite tašką, kuriame pradėsite kalbėti iš tylos. Kuomet jūsų žodžiai nebeplauks iš jūsų proto ar kolektyvinio proto statinio triukšmo, siekdami neutralizuoti kažkokią kitą statinio triukšmo formą. Jie dabar tekės iš gilesnio lygmens; jie bus kažkuo užpildyti. Jie bus užpildyti Esatimi, ir todėl palies žmones gilesniu lygmeniu. Nes jie palies jų širdį ir padės jiems pažvelgti giliau.

Ir kartais yra vertinga mesti iššūkį žmonėms labai tiesiu ir konfrontaciniu būdu. Kai kuriems iš jūsų, tai yra natūrali jūsų išraiška, bent jau dabartiniame lygmenyje. Tad tuo nenoriu pasakyti, kad jūs visi dabar turėtumėte pradėti save išreikšti tuo pačiu būdu. Tiesiog sakau, kad jūs visi turite potencialą pamąstyti, kaip galėtumėte pasidalinti savo Esatimi kažkokiu būdu, idant žodžiai būtų daugiau nei žodžiai, ateinantys iš linijiško proto. Idant jie būtų įkvėpti kažkuo, kas yra tikra, mano mylimieji.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com