Buvimas Amžinojoje Tyloje

Šią vizualizaciją perdavė Gautama Buda šiame diktavime.


Ir todėl duodu jums vizualizaciją, kad, kai pajusite atsidūrę turgaus aikštės šurmulyje ir suvoksite, jog pervargote, esate pilni įtampos ar jaučiatės apsunkę nuo naštos, atsitrauktumėte žingsnelį į šalį ir tartumėte: „A, aš įstrigau ežero dugno purve. Bet dabar surasiu tą tylos tašką savo širdyje, surasiu tą lotoso sėklą, leisiu jai sudygti ir išleisti savo stiebą į vandens paviršių.“

Ir tuomet įsivaizduojate, kaip Motinos Šviesa kyla nuo pagrindo į karūną ir kaip, jai pasiekus karūną, išsiskleidžia tūkstantalapis lotoso žiedas. Ir jūs jau nebe purve, nes jūs sėdite kaip Buda – su mano jus serginčia Esatimi – ir tiesiog plūduriuojate ant vandens. Plūduriuojate Samsaros jūroje, ir niekas iš jos gelmių negali jūsų paliesti, nes paviršius šis lygus lyg stiklinė jūra.

Tai yra tyla.

Ir paskirkite laiko, kartas nuo karto, tiesiog pasimėgauti tyla. Pasaulyje tiek daug triukšmo. Išjunkite radiją. Išjunkite muziką. Atsijunkite nuo triukšmą keliančių mašinų, kurias žmonės sukūrė, kad sukliudytų jums patirti Amžinąją Tylą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com