Amžinasis Dangiškosios Motinos Kvėpavimas

Motina Marija 2005 metų liepos 3 d.


Įvadas. Kim Michaels: Daugelis dalykų gyvenime, galėtume netgi sakyti viskas gyvenime priklauso nuo perspektyvos. Mokymas, kurį Motina Marija duoda naujoje knygoje, yra tai, apie ką kalbėjo Jėzus, tai yra, kad mes iš tiesų esame Sąmoningasis AŠ. Sąmoningasis AŠ yra mūsų tapatumo šerdis. O Sąmoningojo AŠ esmė yra ta, kad bet kurią akimirką jūs esate tai, kuo save laikote. Ir todėl, bet kurią akimirką, galite pakeisti tai, kuo save laikote, pakeisti požiūrį į save ir į pasaulį.

Tad dabar, pavyzdžiui, kai žiūrite į šitai, tai yra linija, einanti pirmyn ir atgal, pirmyn ir atgal. [Piešia zigzaginę liniją.] Ir kiekvieną kartą čia atėjusi, ji sustoja. Stop, stop, stop. Įkvėpimas, stop. Iškvėpimas, stop. Įkvėpimas, stop. Iškvėpimas, stop.

Tačiau tai yra dvimatis, trimačio objekto, su kuriuo jūs visi esate pažįstami, piešinys. [Nupiešia spiralę.] Kai žiūrite į šią spiralę tiesai iš šono, ji atrodo kaip šita zigzaginė linija. Tačiau, kai matote ją trimatėje dimensijoje, užuot ėjusi stop, stop, stop, ji eina kaip nuolatinė, nenutrūkstanti, aukštyn kylanti spiralė. Ir tai yra viskas, ką turite suprasti, kad suvoktumėte tai, apie ką dabar kalbės Motina Marija.

Motina Marija:

Mano Mylimos širdys, ateinu įkandin Pergalės Esaties, norėdama duoti jums įrankį, kuris galėtų padėti jums paleisti tai, kas sena ir pakilti į tai, kas nauja, paleisti jausmą, kad turite kovoti, ir pakilti į jausmą, kad esate nuolatiniame, nesibaigiančiame džiaugsme, kuris iš tiesų yra Gyvenimo Upė, tekanti su vis didesniu smarkumu link didesniojo džiaugsmo tapti daugiau Dievuje, o Dievui tapti daugiau jumyse.

Didžiausias mano troškimas yra išvysti jus visus įžengiant į šią Gyvenimo Upę ir tekant kartu su ja, kad jūsų gyvenimas nebūtų šokinėjimas pirmyn atgal, tarp žmogiškosios sąmonės pakilimų ir nuosmukių – kuriuos patiria dauguma žmonių, ir kuriuos kai kurie žmonės patiria pačiu ekstremaliausiu būdu, kas vadinama maniakine depresija. Galėtume sakyti, kad visi žmonės, kurie vis dar tebėra įstrigę dualistinėje sąmonėje, yra maniakinės depresijos arba šizofrenijos būsenoje, nes juos nuolat ten ir šen tampo dualistiniai kraštutinumui, nuo kurių jie nesugeba atsiskirti.

Šaukinys, kurį jūs ką tik kalbėjote [PERGALĖ AŠ ESU!] buvo jums duotas, kad padėtų jums paleisti tai, kas sena, ir padėtų įžengti į tą gyvenimo srauto džiaugsmą. Tačiau duosiu jums dar vieną įrankį, kuris padės jums susiderinti su Gyvenimo Upės nenutrūkstamumu. Ir šis įrankis yra Dangiškosios Motinos Kvėpavimas.

Amžinasis Kvėpavimas

Girdėjote koncepciją apie Dievo įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir iš tiesų, Dievas Tėvas yra įkvėpimas ir iškvėpimas. Tačiau Dievo Motina turi kitokį kvėpavimą, kvėpavimą, kuris nėra pirmyn atgal šokinėjanti linija, o yra spiralė, kylanti aukštyn link Viešpaties, link Dievo Tėvo. Tad dovana, kurią jums duodu, yra Dangiškosios Motinos Amžinojo Kvėpavimo vizualizacija. Tai nėra toks kvėpavimas, kuris būtų įkvėpimas, stop; iškvėpimas, stop. Tai yra nuolatinė spiralė.

Galbūt girdėjote, kad, kai kurios rytų religijos moko, jog, žmogui įsikūnijus, šis žmogus turi tam tikrą įkvėpimų skaičių, tam tikrą širdies dūžių skaičių, ir kai šis skaičius yra pasiekiamas, kūnas miršta. Tačiau aš jums sakau, kad egzistuoja būdas pakelti kūno vibracijas virš dualizmo lygmens. Nes, jeigu jūsų kvėpavimas yra nenutrūkstamas, kaip tuomet galėtumėte suskaičiuoti įkvėpimų skaičių? Jeigu tarp įkvėpimo ir iškvėpimo nėra sustojimų, tai kodėl tuomet jūsų kūnas turėtų būti apribotas įkvėpimų skaičiumi? Todėl noriu paraginti jus vizualizuoti savo kvėpavimą kaip spiralę, kaip kylančią spiralę, o ne zigzagą, einanti pirmyn ir atgal, kurį šiuo metu įsivaizduojate.

Ir noriu paraginti jus sutelkti savo dėmesį į širdį ir vizualizuoti, kad po jūsų pėdomis prasideda spiralė. Balta Motinos šviesa pradeda kilti aukštyn šia spirale. Ir jai kylant aukštyn, jūsų kvėpavimas teka aukštyn kartu su šia spirale. Ir užuot buvęs įkvėpimu ir iškvėpimu, jis pavirsta nuolatiniu tekėjimu. Iš tiesų, jūsų fizinis kūnas ir toliau kvėpuos įkvėpdamas ir iškvėpdamas. Tačiau savo prote jūs vizualizuosite savo kvėpavimą kaip šią kylančią spiralę.

Ir tuomet su kiekvienu įkvėpimu sakote: „AŠ ESU Pergalė.“ O su kiekvienu iškvėpimu sakote: „Pergalė AŠ ESU.“

Nebūtina tai sakyti garsiai. Ir, tiesą sakant, galite šią vizualizaciją naudoti bet kuriuo metu. Netgi galite ją naudoti, nekalbėdami pergalės afirmacijos. O jeigu sugebate, galite vizualizuoti savo kvėpavimą kaip kylančią spiralę, kalbėdami rožinius arba darydami kitus savo kasdieninius darbus.

Darydami tai, laikui bėgant galite pasiekti tašką, kuomet tai pasidarys beveik nesąmoningas, automatiškas procesas. Ir jūsų proto galinėje kertelėje visada bus kylanti Dievo Motinos Kvėpavimo, Amžinojo Kvėpavimo spiralė.

Tad dabar vizualizuokime drauge, garsiai nekalbėdami, inicijuodami šią spiralę ir leisdami jai kilti. [Pauzė, vyksta vizualizacijos pratimas.] O dabar vizualizuokime, kai aš sakysiu žodžius, o jūs tyliai klausysite. Įkvėpdami, kai sakysiu: „AŠ ESU Pergalė,“ ir iškvėpdami, kai sakysiu: „Pergalė AŠ ESU.“

AŠ ESU Pergalė. Pergalė AŠ ESU. (9x)

O jeigu negalite sekti mano žodžiais, tiesiog toliau kvėpuokite, nesutelkdami savo dėmesio į į savo kvėpavimą. Tiesiog vizualizuokite kylančią pergalės spiralę, baltos šviesos spiralę, kylančią iš po jūsų kojų, ir tuomet sekite mano žodžius, kildami spirale vija po vijos, kol pakilsite taip aukštai, kiek tik norėsite pakilti.

AŠ ESU pergalė. Pergalė AŠ ESU (18x)

Tad duodu jums šią paprastą dovaną. Nes iš tiesų, paprastume dažnai slypi didžiulė Dievo galia. Ir užsklendžiu jus dabar savo širdies meilėje, Motinos meilėje, kuri trokšta padėti jums paleisti mirtingą kiautą ir atgimti Kristaus pergalės spiralėje. Tad Jėzaus Kristaus vardu, Sen Žermeno vardu, Pergalės Esaties vardu, ir Marijos, Motinos vardu, tai užsklęsta.

Motinos Marijos instrukcijos Amžinojo Kvėpavimo pratimui:

Noriu duoti jums instrukcijas Amžinojo Kvėpavimo pratimui. Kai vizualizuosite spiralę, nesirūpinkite, ar ji sukasi pagal laikrodžio rodyklę, ar prieš laikrodžio rodyklę. Vizualizuokite ją taip, kaip jums atrodys natūraliausia, nes gilesnė spiralės prasmė yra tai, kad iš tiesų egzistuoja Alfa aspektas ir Omega aspektas. Iš tiesų egzistuoja kylanti ir besileidžianti spiralė.

Tačiau kylančią spiralę jums duodu pirmiausia, nes pirmiausia turite pakylėti Motinos Šviesą į karūną ir užmegzti ryšį su Buda, ir tik tuomet galėsite būti instrumentais, galinčiais parnešti tyrą viziją į fizinį pasaulį ir ją čia įkūnyti. Kai kurie iš jūsų jau esate pakylėję Motinos Šviesą, ir todėl galite susirasti kryptį, kuri jums atrodys tinkamiausia. Tuomet ir laikykitės tos krypties, ir leiskite srautui tekėti natūraliai.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com