Momentumo vystymas naudojantis apsaugos technika

Klausimas: Turiu klausimą apie negatyvią energiją. Kai naudojamės duotomis apsaugos priemonėmis, kas gi kliudo negatyviai energijai tai žinoti ir tuomet pasiųsti prieš mus stipresnę vibraciją? Pasinaudokime palyginimu: apsiginkluojate lazda, jie naudojasi peiliu, apsiginkluojate šautuvu, jie naudojasi patranka. Prastai išsireiškiau, bet supranti, ką turiu omenyje.

Nesuprantu, kaip tamsos energija atrodo sugebanti įveikti šviesos apsaugą, kai yra naudojamos geriausios intencijos ir apsaugos metodai.

Michael

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tavo palyginimas yra labai geras ir teisingas, tačiau tik iki tam tikro taško. Kai pradėsite naudotis dvasine apsauga, tamsos jėgos sustiprins savo puolimą ir mėgins sugriauti jūsų apsaugą. Tačiau, jeigu dėsite nuoširdžias pastangas, išvystysite momentumą, naudodamiesi apsaugos technika. Toliau stiprindami ryšį su savuoju Kristaus AŠ, galėsite iškviesti tokią galingą dvasinę apsaugą, kad jokios šio pasaulio jėgos negalės pro ją prasiskverbti. Iš tiesų galėsite iškviesti tokią stiprią dvasinę apsaugą, jog pragaro vartai prieš ją neatsilaikys.

Tai bus lengva suprasti, kai suvoksite realybę, kad viskas yra energija. Šio pasaulio jėgos jus puldamos gali naudotis tik šio pasaulio energijomis. Visos šio pasaulio energijos yra žemesnių vibracijų už dvasinės karalijos energijas. Todėl, kai iškviečiate dvasinės šviesos sieną aplink save, ši siena turės tokias aukštas vibracijas, kad žemesnės šio pasaulio energijos negalės pro ją prasiskverbti. Nepaliaujamai puldinėdamos šią sieną, tamsos jėgos gali palaipsniui ją išardyti. Jeigu jos neatnaujinsite, jos gali sukurti skyles jūsų apsaugoje. Tačiau tol, kol išsaugosite savo apsaugą ir ją kas dieną atnaujinsite, tol būsite apsaugoti nuo tamsos jėgų.

Deja, esi teisus, kad tamsos jėgos gali įveikti jūsų šviesos apsaugą kitais būdais. Taip yra dėl to, kad jūsų iškviečiama dvasinė apsauga negali nustelbti jūsų laisvos valios. Kaip pavyzdį, įsivaizduokite, kad jūsų dvasinė apsauga aplink jus sukuria sieną, panašią į namą. Šios sienos yra neperžengiamos, bet joje yra durys ir langai. Jeigu atidarysite duris arba langą, energija galės prasiskverbti pro sieną iš išorės ir pasiekti jus, nepaisant to, kad jus iš visų pusių saugo sienos.

Tad iš kur sienoje atsiranda durys ir langai? Jie atsiranda iš jūsų netobulų įsitikinimų ir psichologinių žaizdų. Tol, kol laikysitės įsikibę tam tikrų netobulų įsitikinimų, pavyzdžiui tikėjimo, kad esate vargšas nusidėjėlis, kuris nusipelno būti nubaustas už tai, kad padarė kažką blogo, tol tamsos jėgos galės jus pulti per šį įsitikinimą. Tai nereiškia, kad šie netobuli įsitikinimai visiškai neutralizuos visą dvasinę apsaugą. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad netobuli įsitikinimai gali būti kaip durys arba langai sienoje. Tam tikras energijos kiekis gali patekti į jūsų energetinį lauką per šią angą. Jūs būsite daug geresnėje padėtyje, nei neturėdami apsauginės sienos, tačiau nebūsite apsaugoti šimtu procentu.

Kitas veiksnys, galintis sukelti įskilimus jūsų šarvuose, yra psichologinės žaizdos, kurios verčia jus reaguoti į tam tikras situacijas negatyviais jausmais. Pavyzdžiui, jeigu bijote tamsos jėgų, baimės vibracija gali sukurti skylę arba įskilimą dvasinės apsaugos sienoje. Kitas dažnas veiksnys yra pyktis. Jeigu žmonės į tam tikras situacijas reaguos su pykčiu, jie susikurs skyles savo dvasiniuose šarvuose, ir tamsos jėgos tuomet turės priėjimą prie jų sąmoningo proto ir pasąmonės. Tiesą sakant, visi Motinos Marijos aprašyti dvasiniai nuodai sukurs skyles jūsų šarvuose.

Matote, kai pirmą kartą sužinote apie dvasinės apsaugos būtinybę, kurį laiką susidursite su sunkia kova. Iškviesite dvasinę apsaugą, tačiau ją iš dalies neutralizuos arba išardys netobuli įsitikinimai arba psichologinės žaizdos. Jeigu niekada nesiimsite veiksmų, kad išspręstumėte šiuos įsitikinimus ir išsigydytumėte žaizdas, ši kova gali tęstis visą likusį jūsų gyvenimą. Tai lyg žengtumėte du žingsnius į priekį ir nuslystumėte vieną atgal. Daugelis žmonių iš tiesų taip ir nugyvena visą savo gyvenimą, ir taip yra dėl to, kad nededa būtinų pastangų išspręsti savo netobulus įsitikinimus ir išsigydyti žaizdas.

Kai nuspręsite pilnai įsitraukti į ėjimą asmeninio Kristiškumo keliu, užsiimsite rimtomis dvasinių mokymų studijomis, kurios galiausiai padės jums pašalinti visus netobulus įsitikinimus iš jūsų esybės. Taip pat stengsitės išgydyti savo psichiką, savo sielą, nuo visų šiame ir ankstesniuose gyvenimuose gautų žaizdų. Tai darydami, uždarysite visas duris ir langus, kurie daro jus pažeidžiamą tamsos jėgoms. Kai kviesite dvasinę apsaugą, jūsų pasąmonėje padaryti pasirinkimai nebeturės galios neutralizuoti šią apsaugą. Todėl būsite užsklęsti šviesos sienos viduje, ir kol išlaikysite šią šviesą, tol būsite iš tiesų nepažeidžiami ir užsklęsti nuo tamsos jėgų.

Tačiau, kad jūsų dvasinė apsauga būtų maksimaliai efektyvi, turite įveikti įsitikinimus ir žaizdas, kurie daro jus pažeidžiamą tamsos jėgų gundymams. Kai tai padarysite, šio pasaulio Princas ateis ir nieko jumyse neras, kuo pasinaudojęs galėtų jus sugundyti neutralizuoti savo dvasinę apsaugą. Ir tuomet galėsite būti šiame pasaulyje, bet nebūti iš šio pasaulio. Galėsite būti šviesa, šviečiančia tamsoje, ir tamsa jos nesupras, ir negalės jūsų šviesos užpulti.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels