Laisvos Valios Įstatymas ir malda už kitus

Klausimas: Kaip mums melstis už kitus? Mano dukros santuokoje labai daug prievartos ir išnaudojimo. Noriu žinoti, kaip teisingai melstis už jos ir jos naujagimio sūnaus saugumą!

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Situacijose kaip ši, yra labai svarbu suprasti Laisvos Valios Įstatymą. Daug kur šioje svetainėje aiškinu apie laisvos valios svarbą, tačiau ypač daug apie tai kalbu savo mokymuose apie kelią į Kristiškumą. Šio įstatymo esmė yra ta, kad Dievas kiekvienam žmogui suteikė laisvą valią. Todėl jokia dangaus būtybė niekada nepažeis nė vieno žmogaus Žemėje laisvos valios. Šiame kontekste tai yra svarbu tuo, kad, kai meldžiatės už kitus, mes, Pakylėtųjų Pulkai, negalime pažeisti žmonių, už kuriuos meldžiatės, laisvos valios.

Kitaip tariant, net jei meldžiatės mano užtarimo savo dukteriai, aš negaliu kištis į šią situaciją prieš jūsų dukters ir jos vyro laisvą valią. Todėl tokiose situacijose geriausia būtų melstis dėl jų apšvietimo, kad žmonės pasiektų aukštesnį supratimą, kuris leistų jiems pagerinti situaciją.

Prieš pratęsdamas šią mintį, norėčiau pasakyti, kad tokiose situacijose kaip ši labai svarbu nepasikliauti vien maldomis. Kadangi egzistuoja Laisvos Valios Įstatymas, turite imtis fizinių veiksmų, kad padėtumėte pakeisti situaciją, o ypač, kad apsaugotumėte savo dukrą ir jos naujagimį sūnų. Turite susisiekti su atitinkamais valdžios atstovais ir paprašyti jų pagalbos. Tai yra labai svarbu, ką galite suprasti ir iš posakio, kad Dievas padeda tiems, kurie padeda sau patys.

Norėčiau duoti kelis praktiškus patarimus, kaip melstis už tokią situaciją kaip ši.

 • Visų pirma, jums reikia pripažinti, kad, nors kiekvienas žmogus turi laisvą valią, dauguma žmonių savo laisva valia nesinaudoja. Jūs paprasčiausiai negalite laisvai rinktis, jeigu aiškiai nesuvokiate situacijos, savo turimų pasirinkimo galimybių ir potencialių pasekmių, kurias šios pasirinkimo galimybės gali atnešti. Kai žmonės yra krizinėje situacijoje, jie yra taip prislėgti tos situacijos energijų naštos, kad paprasčiausiai neturi proto aiškumo iš tiesų laisvai pasirinkti. Todėl jūsų pirmiausias ir svarbiausias rūpestis yra pašalinti kliūtis, trukdančias žmonėms laisvai pasirinkti.

  Naudokitės šaukiniais ir invokacijomis Arkangelui Mykolui, kad apsaugotumėte save ir kitus žmones. Siūlau naudotis šiomis maldomis už savo dukterį, jos sūnų, o taip pat ir už vyrą. Paprašykite jiems apsaugos nuo visų negatyvių energijų, kurios trukdo jiems aiškiai pamatyti situaciją ir tai, kaip jie patys save žaloja.

 • Smurtinėse situacijose, turite suprasti, kad smurtaujantis žmogus daro tai ne visiškai savo laisva valia. Žmonės, kurie prieš kitus smurtauja, visada yra veikiami tamsos jėgų, o potencialiai ir demonų. Todėl turėtumėte paprašyti Arkangelo Mykolo ir manęs surakinti visas piktas jėgas, puolančias jūsų dukterį ir sūnų per jūsų vyrą. Turite teisę prašyti Arkangelo Mykolo surakinti žmogiškąjį ego, kuris kliudo jam pamatyti tai, ką daro. Netgi turite teisę iškviesti teismą visoms tamsos jėgoms, tame tarpe ir žmogiškajam ego, veikiančiam per jūsų žentą. Taip pat turėtumėte paprašyti surakinti jūsų dukters ego, kad ji galėtų įveikti visus prisirišimus, trukdančius jai ištrūkti iš tos situacijos.

 • Turėtumėte suprasti, kad kiekvienas žmogus turi Kristaus AŠ ir kiekvienas žmogus turi angelą sargą, kurio užduotis yra saugoti ir apšviesti žmogų. Todėl galite kreiptis, tylia arba garsiai ištarta malda, tiesiogiai į to žmogaus Kristaus AŠ ir angelą sargą ir paprašyti jų apsaugoti bei apšviesti šį žmogų, kad jis arba ji galėtų imtis geriausių veiksmų toje situacijoje.

 • Situaciją taip pat galite pagerinti naudodamiesi atitinkamomis technikomis sudeginti negatyvias energijas, kurios kliudo tai situacijai ir neleidžia žmonėms išvysti teisingos išeities. Būtinybė transformuoti toksiškas energijas labai išsamiai yra aprašoma kitur.

  Situaciją taip pat galite pagerinti naudodamiesi atitinkamomis technikomis sudeginti negatyvias energijas, kurios kliudo tai situacijai ir neleidžia žmonėms išvysti teisingos išeities. Būtinybė transformuoti toksiškas energijas labai išsamiai yra aprašoma kitur. Naudokitės šaukiniais ir invokacijomis šiai energijai transformuoti.

 • Taip pat būtų nepaprastai naudinga pakalbėti su savo dukra. Padėkite jai pamatyti potencialius pavojus, kad ji galėtų aiškiau ir ramiau apsispręsti, ar jai reikėtų pasilikti toje situacijoje ar kaip galima greičiau iš jos pasišalinti. Turite pripažinti, kad negalėsite priimti sprendimų už ją. Tai turi būti jos sprendimas, atėjęs iš vidaus.

  Tačiau galite jai papasakoti apie šią svetainę ir idėją, kad ji turi Kristaus AŠ, kuris gali padėti jai apsispręsti. Galite papasakoti jai apie įsiklausymo į savąjį Kristaus AŠ techniką ir paprašyti jos ją atlikti. Jei ji to nedarys, galite šią techniką atlikti už ją ir įsivaizduoti, kad aš ir jos Kristaus AŠ duodame jai reikalingus atsakymus, kol ji miega naktį.

 • Taip pat galite melstis, kad jūsų dukters siela būtų nuvesta į dvasinius ašramus naktį, kaip paaiškinau kitur.

 • Galite netgi atlikti vigilę arba noveną už savo dukterį, kaip aprašyta kitur.

Galiu jums pažadėti, kad, jeigu pasinaudosite šiais pasiūlymais, pamatysite, kad jūsų dukra įgys galią priimti geresnį sprendimą. Tačiau, kadangi gerbiu Laisvos Valios Įstatymą, negaliu pažadėti, kokius pasirinkimus padarys jūsų dukra. Tai iš tiesų yra dalykas, kurio aš negaliu kontroliuoti.

Puikiai suprantu, kad gali būti labai sunku ir skaudu stebėti tokią situaciją ir jaustis bejėge. Galiu pasakyti, kad tiek aš, tiek ir mano kolegos Pakylėtuose Pulkuose dažnai jaučiamės bejėgiai, stebėdami, kaip žmonės nepaliaujamai žaloja save ir kitus, rinkdamiesi tai, ką matome esant nenaudinga nei kitiems, nei jiems patiems.

Tačiau, kadangi aš esu dvasinis mokytojas, sugebu į viską pažvelgti iš ilgalaikės perspektyvos ir matau, kad kai kuriais atvejais gyvybės srautai įsupo save į tokią daugybę klaidingų įsitikinimų, jog jiems reikia patirti tam tikras situacijas, kad pagaliau galėtų suvokti, jog šie įsitikinimai žeidžia juos pačius. Todėl net ir labai sunkios situacijos gali iš tiesų padėti žmogui išmokti savo pamokas ir pereiti prie geresnių dalykų.

Tačiau vėlgi, noriu dar kartą jus perspėti nepasikliauti vien malda, bet taip pat imtis atitinkamų fizinių veiksmų, kad apsaugotumėte savo dukterį ir kad ji gautų būtinas konsultacijas iš atitinkamų institucijų.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels