Kodėl invokacijas reikia skaityti garsiai?

Klausimas: Ačiū už pasiūlymą išmėginti Arkangelo Mykolo rožinį 33 dienas. Ar jį reikia skaityti garsiai? Ar nebūtų „dvigubai“ efektyviau, jei po to dar padarytumėme dvasinio susiderinimo pratimą? Ir ar rožinio kalbėjimas mechaniškai, ką leidai daryti depresija sergančiam žmogui atsakyme į ankstesnį klausimą, bus pakankamas šiam bandymui? Mano mintyse ir jausmuose egzistuoja daug nusivylimo, nesugebu suvaldyti dėmesio ir abejoju, ar mano vizualizacijos gebėjimai yra pakankami (susiderinimo pratimui). Ir galiausiai, ar mano mintys, kad elgiuosi veidmainiškai, atlikinėdamas šiuos „patvirtinimo“ veiksmus, tuo pačiu jais abejodamas ir nematydamas rezultatų, pagal kuriuos aš (ar mano kūniškas protas) galėčiau tai vertinti, yra tai, ką turėčiau paleidinėti? Šis paskutinis dalykas atrodo ypač galioja susiderinimo pratimui, kuriame yra nurodoma eiti toliau po to, kai, pavyzdžiui, „jaučiamės ramybėje“ arba „priimame, kad tu myli mane besąlygiškai.“ Spėju, kad patekau į tą užburtą ratą, kuriame man reikalingas mano Kristaus AŠ vedimas ir ramybė, tačiau pirmiausia turiu gauti išorinį vedimą, kad galėčiau nusigauti į tą vietą. Ačiū tau už tavo pagalbą šioje keblioje situacijoje.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Taip, iš tiesų turite kalbėti rožinį garsiai, nes, naudodamiesi ištartu žodžiu, jūs susijungiate su ta pačia kūrybine galia, kuria Dievas naudojosi kurdamas visatą ir kurios pirmasis veiksmas buvo žodžiai: „Tebūnie šviesa!“

Tai iš tiesų yra gera idėja daryti susiderinimo pratimą iš karto po rožinio, nes, kai esate iškvietę dvasinę apsaugą – ir kol ji tebėra maksimaliai stipri – turite geriausią galimybę susiderinti su savuoju Kristaus AŠ be jokių išorinių trukdžių.

Rožinio kalbėjimas mechaniškai vis tiek turėtų leisti jautriam žmogui pajausti skirtumą, tačiau, kaip ir su visais dvasiniais ritualais, kuo daugiau širdies į jį įdėsite, tuo stipresnis bus poveikis. Pasistenkite susitelkti į savo širdį ir tuomet kalbėkite rožinį, stengdamiesi kalbėti jį su kuo didesne pagarba ir kuo stipresniu jausmu. Tačiau neįsitempkite, tiesiog susitelkite ir tuomet leiskite žodžiams tekėti laisvai, neanalizuodami ir nesijaudindami kalbėjimo metu. Pasistenkite pasinerti į rožinį, užuot įstrigę intelekte.

Simptomai, kuriuos apibūdini kaip „mintyse ir jausmuose egzistuoja daug nusivylimo, nesugebu suvaldyti dėmesio ir abejoju, ar mano vizualizacijos gebėjimai yra pakankami“ yra tipiški dalykai, kurie nutinka daugeliui ieškotojų šiandieninėje visuomenėje. Jus iš visų pusių supa negatyvios energijos, audrinančios jūsų emocinį ir mentalinį kūnus. Galėtume sakyti, kad jūsų sąmoningas protas yra tarsi radijo imtuvas, ir, atlikdami susiderinimo pratimą, mėginate susiderinti su savojo Kristaus AŠ arba pakylėtosios būtybės stotimi. Simptomai, kuriuos aprašai, yra trukdžiai – svetimos įtakos, kurios jums trukdo susiderinti su tinkama stotimi arba kliudo užmegzti aiškų ryšį.

Geriausias būdas įveikti dvasinius trukdžius yra kviesti apsaugą su kaip įmanoma didesniu užsidegimu. Manau, jog pamatysite, kad, sukalbėję Arkangelo Mykolo rožinį 33 dienas, pradėsite užmegzti aiškesnį ryšį. Ir tuomet įsivaizduokite, koks aiškus gali pasidaryti šis ryšys, jums toliau kalbant rožinį. Kimas dvasinę apsaugą kvietė ne vienerius metus, kol sugebėjo mane aiškiai išgirsti. Tačiau kelionė aukštyn visada atperka visus nepatogumus, kaip mėgsta sakyti vienas iš mano mylimų kolegų.

Tačiau jums taip pat būtų naudinga apvalyti savo gyvenimą nuo visų ramybę drumsčiančių įtakų, tokių kaip didelis stresas, psichinė energija arba priklausomybę keliančios medžiagos. Iš esmės, viskas, kas jums kelia stresą ir atima iš jūsų harmonijos bei vidinės ramybės jausmą, yra trukdžiai, kliudantys jums susiderinti su savuoju Kristaus AŠ. Taip pat turite saugotis hiperaktyvaus intelekto. Saugokitės pernelyg didelio analizavimo susiderinimo procese. Tiesiog iškvieskite apsaugą ir tuomet atsiduokite tėkmei, neanalizuodami to, kas vyksta.

Prisiminkite posakį iš biblijos: „Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome“ (Žydams 11,1). Turite tikėti, kad dvasinės apsaugos iškvietimas suveiks, net jeigu iš karto nematote konkrečių rezultatų. Geriausias dvasinės apsaugos matas yra didesnis proto aiškumas ir emocijų ramybė, bet kaip tą tiksliai išmatuosite? Nėra nieko veidmainiško, kalbėti afirmaciją abejojant rezultatais, tačiau kuo mažiau turėsite abejonių, tuo greičiau išvysite rezultatus. Ypač būtų naudinga paprašyti Arkangelo Mykolo [rožinio pradžioje] surakinti jūsų ego ir visas psichines jėgas bei energijas, kurios projektuoja abejones į jūsų mentalinį ir emocinį kūnus. Šios jėgos nori, kad ir toliau abejotumėte dvasinės apsaugos rezultatais, nes žino, kad, jums įtvirtinus šią apsaugą, jos nebegalės jūsų kontroliuoti.

Esi visiškai teisus, kad daugelis dvasios ieškotojų yra įstrigę užburtame rate. Taip pat esi teisus, kad geriausias būdas ištrūkti iš šio rato yra tvirtai pasiryžti taikyti efektyvų dvasinį ritualą – ir jūs radote vieną iš pačių efektyviausių ritualų planetoje – Arkangelo Mykolo rožinį – ir tuomet tiesiog ištikimai jį kalbėti. Aš siūlau 33 dienas, nes tikiu, kad jautriausi žmonės po šio laiko jau turėtų išvysti rezultatus. Žinoma, kai išvysite rezultatus, neturėtumėte nustoti kviesti apsaugą ir manyti, kad jau parvykote namo. Kol būsite šioje planetoje, tol susidursite su netobulomis energijomis, ir kol nesate pasiekę pilnos Kristaus sąmonės, tol dvasinė apsauga jums gali būti naudinga.

Galiu jums pasakyti, kad nuoširdiems dvasios ieškotojams dvasinės apsaugos iškvietimas yra esminis raktas, galintis padėti ištrūkti iš užburto rato ir iš tiesų susiderinti su savojo Kristaus AŠ vedimu. Jums tiesiog reikia tą daryti, turint lūkestį, kad galėsite pasiekti geresnį susiderinimą su savuoju Kristaus AŠ, ir tuomet turite apsišarvuoti kantrybe, jeigu rezultatai ateina ne iš karto. Kantrybe laimėsite savo sielą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels