Kalbėjau visas maldas, bet jokių pokyčių mano išorinėse aplinkybėse

Klausimas: Mielas Jėzau, ištikimai kalbėjau visas maldas visus praėjusius metus, kiek normalus žmogus gali pajėgti tai daryti per dieną. Bet nematau jokių pokyčių savo išorinėse aplinkybėse. Be to, su šiomis maldomis taip pat supažindinau savo žmoną ir draugus ir jie patyrė tą patį.

Ar jau laikas mums pasiduoti? O gal mūsų praeities karma yra tokia sunki, kad turime praleisti daugiau laiko, mėgindami pagerinti savo gyvenimo sąlygas (aš esu iš Mumbajaus, Indijos).

Jeigu mes pasiduosime ir paliksime šią svetainę, nemanau, kad kada nors kuo nors daugiau galėsime tikėti. Nebebūsime bendrakūrėjai; būsime tiesiog klajotojai šioje visatoje.

Prašau, duok mums, ir į mus panašiems žmonėms, kokį patarimą, nes kitaip mums nebelieka daugiau ko tikėtis. Mes šiaip ar taip esame katalikai, tad tiesiog sugrįšime prie savo senosios sekmadieninės bažnyčios rutinos, ir susiėję bent jau galėsime sakyti, kad padarėme viską, ką galėjome, sekdami šioje svetainėje parodytu keliu.

Jau anksčiau siunčiau daug klausimų, bet Michaels yra kliūtis, ir jeigu aš paliksiu tave ir šią svetainę, jis iš dalies bus atsakingas dėl šio sprendimo.

Iki, Eugene

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iškeli svarbų klausimą – kada palikti dvasinę techniką. Trumpas atsakymas būtų – nepasiduokite niekada, niekada nepalikite savęs vakuume. Niekada negalite eiti atgal, imdami jaustis taip, lyg būtumėte praradę bet kokį tikėjimą, ar kad jums nebėra ko tikėtis. Nustojate naudotis technika tik tuomet, kai atrandate už ją geresnę, kuria galite šią techniką pakeisti.

Šioje svetainėje pateikiu sistematišką kelią, palaipsniui vedantį jus link aukštesnės sąmonės būsenos. Kai iki galo suprantate šį kelią, suvokiate, kad progresas niekada nesustoja. Kai pilnai pasišvenčiate šiam nesibaigiančiam progresui, suvokiate, kad niekada negalite pasiduoti. Niekada negalite leisti savajam ego ar jūsų progresui besipriešinančioms jėgoms savo manipuliacijomis įvaryti jus į kampą, kuomet imtumėte manyti, kad vienintelė jums likusi galimybė yra eiti atgal.

Kai esate pasišventę augimui, suvokiate, kad visada turite galimybę eiti pirmyn, kopti aukščiau. Tad, jeigu jaučiate, kad tam tikra technika jums neveikia, turite daugiau nei vieną pasirinkimą kaip reaguoti šioje situacijoje. Jums nereikia samprotauti, kad vienintelis jūsų pasirinkimas yra pasiduoti ir neturėti nieko. Jūsų ego ir tamsos jėgos būtent ir nori, kad šitaip manytumėte – jos nori sustabdyti jūsų progresą. Ne be reikalo žmonės sako, kad nusivylimas yra aštriausias ginklas velnio arsenale.

Todėl taisyklė yra paprasta. Jeigu sulaukiate stipraus vidinio impulso, kad laikas jums liautis praktikuoti kažkokią dvasinę techniką ir ieškoti kitos, tuomet, žinoma, klausykite šio vidinio vedimo. Jeigu tokio impulso negavote – impulso, kurį žinote atėjus iš jūsų Kristaus AŠ – tuomet nenustokite naudotis savo dabartine technika. Vietoj to, pamąstykite, kaip galėtumėte pagerinti savo technikos praktikavimo būdą, taip pat ir savo požiūrį į visas dvasines technikas apskritai.

Štai yra pagrindinės priežastys, kodėl dvasinė technika gali jums neveikti:

 • Tai nėra gera technika. Pavyzdžiui, ją galėjo perduoti jėgos, kurios siekia suklaidinti žmoniją. Viena iš pagrindinių pamokų, kurią duodu šioje svetainėje, yra būtinybė vystyti savo įžvalgumą, idant galėtumėte gauti intuityvias įžvalgas iš savojo Kristaus AŠ. Tuomet galėsite išmokti atpažinti netikras technikas.

 • Tai nėra efektyvi technika jums. Vėlgi, geriausiai tą galima sužinoti, klausantis intuityvių įžvalgų iš savojo Kristaus AŠ.

 • Jūs šią techniką išaugote ir jums reikia ieškoti naujos technikos, tačiau jūsų išorinis protas nėra atviras tai daryti. Vėlgi, jūsų Kristaus AŠ yra vienintelis būdas tai sužinoti, tačiau labai mažai žmonių sugebėtų išaugti techniką per vienerius metus.

 • Technika kažkada buvo galiojanti – tai reiškia, jog ją rėmė Pakylėtieji Pulkai – tačiau dabar taip nebėra. Vėlgi, jūsų Kristaus AŠ yra geriausias jūsų vedlys, nors mes paprastai iš tiesų atrandame būdą pranešti tokius dalykus.

 • Technika jums tinka, tačiau nepakankamai ilgai ją praktikavote, kad pamatytumėte rezultatus.

 • Technika jums tinka, tačiau jūs praktikuojate ją netinkamai.

Šioje svetainėje pateikiamos technikos – ypač Motinos Marijos rožiniai – yra tikros ir labai efektyvios. Nė viena technika negali duoti tokių pačių rezultatų visiems žmonėms, tačiau pamąstykite apie posakį: „Kai pasirengęs mokinys, pasirengęs ir jo mokytojas.“ Egzistuoja priežastis, dėl kurios jus patraukė ši svetainė ir dėl kurios pajautėte vidinį postūmį naudotis čia siūlomomis technikomis. Todėl būtų išmintinga galvoti, kad šios technikos iš tiesų bus jums veiksmingos. Noriu labai jus paraginti nepasiduoti, ir vietoj to tiesiog pamąstyti, kaip galėtumėte pagerinti savo šių technikų naudojimo metodus. Norėdamas jums padėti, pasinaudosiu šiuo laišku ir pateiksiu jums kai kuriuos pasiūlymus.

Idėja 1

Sakai: „Ištikimai kalbėjau visas maldas visus praėjusius metus, kiek normalus žmogus gali pajėgti tai daryti per dieną. Bet nematau jokių pokyčių savo išorinėse aplinkybėse.“

Aš ne be priežasties sakiau: „Kantrybe laimėsite savo sielas.“ Nors noriu tave pagirti, kad praktikavai šioje svetainėje pateikiamas maldas visus metus, turiu pasakyti, jog tai nėra pakankamai ilgas laiko tarpas, per kurį dauguma žmonių galėtų pradėti matyti pokyčius savo išorinėje situacijoje. Daugelis žmonių praktikavo tikras dvasines technikas ištisus dešimtmečius, nematydami jokių regimų rezultatų (tačiau jausdami didelę vidinę naudą).

Idėja 2

Sakai: „Nematau jokių pokyčių savo išorinėse aplinkybėse.“

Kaip minėjau prieš tai, jums visada reikia saugotis savo ego manipuliacijų, kad jis neįvarytų jūsų į kampą, kuomet ima atrodyti, jog privalote priimti juodai baltą – tą arba aną – sprendimą. Ego nenori, kad toliau naudotumėtės tikra dvasine technika, tad, kai pradedate naudotis tokia technika, jis mėgina įstumti jus į nusivylimą.

Vienas iš būdų, kuriuo jis siekia tai padaryti, yra įdiegti į jūsų protą lūkestį, kad dvasinė technika turėtų atnešti fizinius rezultatus ir kad ji tai turėtų padaryti per tam tikrą laiko tarpą. Tad šiam laikui praėjus ir nesimatant rezultatų, jūsų ego ims jums sakyti, kad vienintelė įmanoma išvada yra ta, kad ši technika neveikia ir jūs turėtumėte liautis ją taikyti. Tai yra labai senas triukas ir daug žmonių pasidavė šiam ego triukui. Prašau, neprisijunkite prie jų.

Idėja 3

Sakai: „Nematau jokių pokyčių savo išorinėse aplinkybėse.“

Nėra jokio pagrindo daryti prielaidą, kad dvasinės technikos praktikavimas turėtų atnešti fizinį rezultatą. Tai yra ego ir tamsos jėgų sukurtas lūkestis, paskatinęs milijonus religingų žmonių manyti, kad į jų maldas nėra atsakoma – netgi paskatinęs daugelį žmonių prarasti tikėjimą savo religija ar bet kokia religija.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, visata yra veidrodis. Jūsų patiriamos fizinės sąlygos tiesiog yra jūsų pačių sąmonės būsenos veidrodiniai atspindžiai. Kitaip tariant, priežastis yra jūsų sąmonės būsena, o išorinės jūsų aplinkybės tėra pasekmė. Ir tikiuosi, jog jau suvokėte, kad, norėdami ką nors pakeisti, privalote pakeisti priežastį, užuot siekę keisti pasekmes. Jeigu norite pakeisti ekrane rodomą filmą, nemėginkite pakeisti ekrano. Nueikite į kino projektoriaus kambarį ir pakeiskite kino juostą projektoriuje.

Tuo noriu pasakyti, kad vienintelis būdas iš tiesų pakeisti savo išorines aplinkybes yra pakeisti savo sąmonę. Tad, jeigu melsitės arba praktikuosite dvasinę techniką, turėdami lūkestį, kad ši technika – pati savaime ir automatiškai – pakeis jūsų išorines aplinkybes, mėginsite padaryti neįmanoma. VISOS tikros dvasinės technikos yra sukurtos padėti jums pakeisti savo sąmonės būseną. Ir kai tai padarysite, jūsų išorinės aplinkybės pasikeis – laikui bėgant, kai persifiltruos per keturis materialios visatos lygmenis.

Idėja 4

Sakai: „Nematau jokių pokyčių savo išorinėse aplinkybėse.“

Egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp to, kai pradedate praktikuoti techniką, turėdami tiesioginį tikslą transformuoti savo sąmonės būseną, ir to, kai tikitės išorinių rezultatų. Daug geresnius rezultatus pamatysite pirmuoju atveju. Tai bus vidiniai rezultatai, tačiau jie bus pakankamai reikšmingi, ir jums nebeliks net minčių nustoti naudotis technika, kol ji gerina jūsų proto būseną.

Tiesą sakant, būtų geriau praktikuoti techniką, neturint lūkesčių apie fizinius rezultatus. Tiktai tuomet, kai būsite neprisirišę prie to, ar fiziniai rezultatai bus ar jų nebus, ši technika galės būti pilnai efektyvi. Tad galėtume sakyti, kad maksimalius fizinius rezultatus gausite tuomet, kai nebeieškosite šių rezultatų – praktikuosite techniką, nes jos teikiamas atlygis bus jūsų keliama sąmonė.

Puikiai žinau, kad daugelis žmonių pradėjo melstis arba praktikuoti techniką būtent dėl to, kad kentėjo nuo fizinių apribojimų ir jų motyvacija buvo pakeisti šias sąlygas. Nemėginu juoktis iš žmonių kančių ar šaipytis iš jų motyvacijos – turite pradėti su tokia motyvacija, kuri jums yra reikšminga. Tačiau, jeigu iš tiesų norite gauti rezultatus iš naudojamos technikos, turite būti pasirengę tobulinti savo motyvaciją, augdami savo sąmonėje.

Tad štai jums keletas aukštesnių motyvacijų praktikuoti dvasinę techniką:

 • Suvokiate tiesą, kad jūsų sąmonė privalo pasikeisti pirmiau ir tik tuomet galės pasikeisti jūsų išorinės aplinkybės. Todėl pagrindiniu savo tikslu paverčiate technikos naudojimą savo sąmonei kelti.

 • Jaučiate didesnę ramybę, didesnį aiškumą ir didesnį energijos kiekį, atlikę techniką, ir tai jau savaime yra atlygis.

 • Kai kalbate rožinį, jaučiate Dievo šviesą tekant iš jūsų aukštesniojo aš per jūsų esybę, ir tai yra daugiau nei pakankama motyvacija toliau tai daryti.

 • Suvokiate, kad šviesa palaipsniui transformuos jūsų išorinę situaciją.

 • Suvokiate, kad jūsų iškviečiama šviesa taip pat transformuos sąlygas planetoje, ir jaučiate meilę, padėdami kitiems žmonėms ir pačiai Žemei.

 • Jaučiate tokią stiprią meilę Motinai Marijai ir Pakylėtųjų Pulkų tikslui, kad tiesiog negalite liautis kalbėti rožinį.

Galbūt jau suvokėte, kad čia aprašau laipsnišką transformaciją nuo į save sukoncentruotų motyvų link motyvų, kurių tikslas yra pagerinti sąlygas visai gyvybei. Tai yra esminis raktas, norint pasiekti maksimalių rezultatų su bet kokia dvasine technika. Tikra dvasinė technika nesustiprins jūsų ego troškimų. Ji veiks tik tuomet, kai atsiskirsite nuo ego troškimų ir užmegsite ryšį su savo dvasinio aš aukštesniais troškimais.

Idėja 5

Sakai: „Ar jau laikas mums pasiduoti? O gal mūsų praeities karma yra tokia sunki, kad turime praleisti daugiau laiko, mėgindami pagerinti savo gyvenimo sąlygas (aš esu iš Mumbajaus, Indijos).“

Turite visada prisiminti, kad, kai gyvenate tam tikroje vietovėje, nešate ne tik savo asmeninę karmą, bet ir tos vietovės kolektyvinę karmą. Egzistuoja priežastis, dėl kurios pasirinkote įsikūnyti toje vietovėje, ir daugeliui dvasingų žmonių dalis šios priežasties yra ta, kad norėjote pagerinti visų toje vietovėje gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygas. Kitaip tariant, gali būti, jog pasisiūlėte padėti nešti kolektyvinės karmos naštą. Prisiėmėte dalį šios karmos šalia savo asmeninės karmos (jeigu ją turėjote) ir tik tuomet, kai ši karma bus transmutuota, galėsite pagerinti savo išorines aplinkybes.

Tad jums gali reikėti šiek tiek laiko šiai naštai transmutuoti. Taip pat gali būti, jog pasirinkote pernelyg aukštai neiškilti virš kitų toje vietovėje gyvenančių žmonių, nes jūsų misijos dalis yra padėti jiems žengti sekantį žingsnį. Tą tegalima sužinoti, tiktai per vidinį susiderinimą su savuoju Kristaus AŠ, kuomet pradėtumėte prisiminti savo dangiškąjį planą.

Idėja 6

Sakai: „Jeigu mes pasiduosime ir paliksime šią svetainę, nemanau, kad kada nors kuo nors daugiau galėsime tikėti.“

Taip tegali kalbėti tavo ego. Tavo Kristaus AŠ niekada nesakytų tokio teiginio. Ir tai yra tas ego sąmokslas, kurį aprašiau prieš tai. Tiesiog pamatyk, kas jis per vienas, ir atstumk tai kaip įžūlų melą.

Kai iš tiesų pasišvęsite dvasiniam keliui, palaipsniui išsiugdysite tikėjimą pačiu augimo procesu. Šis vidinis tikėjimas pranoks jūsų išgyventus patyrimus su bet kokiais išoriniais mokytojais, organizacijomis, mokymais ar technikomis.

Kitaip tariant, kad ir kokį nusivylimą būtumėte patyrę išorėje, niekas negalės susilpninti jūsų tikėjimo vidiniu augimo procesu. Daugelis žmonių patyrė nusivylimą išorinėmis organizacijomis ir jie leido savajam ego pasinaudoti tuo kaip dingstimi palikti patį kelią. Tačiau tiesa yra ta, kad niekas negali sukliudyti jums eiti keliu, išskyrus jūsų daromus pasirinkimus. Kiti žmonės, tamsos jėgos arba jūsų ego gali daryti įtaką jūsų pasirinkimams, tačiau niekas negali rinktis už jus.

Idėja 7

Sakai: „Nebebūsime bendrakūrėjai; būsime tiesiog klajotojai šioje visatoje.“

Įdomus teiginys, atspindintis daugelio žmonių likimą, kurie atrado dvasinį mokymą arba techniką ir tuomet leido savajam ego įstumti juos į nusivylimą. Iš tiesų yra daug sielų, kurios praktiškai ir yra klajotojos, nes atsisako vykdyti joms skirtąją bendrakūrėjų rolę.

Tačiau tai yra jų padarytas pasirinkimas, ir šis pasirinkimas kyla iš nenoro pasišvęsti – absoliučiai, nepajudinamai pasišvęsti, kad ego šio pasišventimo negalėtų net paliesti – vidiniam augimui, idant šis pasišventimas nepriklausytų nuo jokių išorinių sąlygų. Vienas to pavyzdys yra nenoras tobulinti savo dvasinės technikos praktikavimo būdo, pasinaudojant kokiu nors pretekstu nebetęsti šios praktikos, kol jūsų sąmonė bus iš tiesų transformuota ir jūsų ego bus nugalėtas – ar bent jau nuvainikuotas kaip aukščiausias jūsų gyvenimo valdovas.

Idėja 8

Sakai: „Mes šiaip ar taip esame katalikai, tad tiesiog sugrįšime prie savo senosios sekmadieninės bažnyčios rutinos, ir susiėję bent jau galėsime sakyti, kad padarėme viską, ką galėjome, sekdami šioje svetainėje parodytu keliu.“

Kaip sakiau, jeigu iš tiesų esate pasišventę augimui, niekada neinate atgal. Nesi katalikas, nes jokia žemiška etiketė negali tavęs apibrėžti. Esi Dievo sūnus, ir tau yra skirta pakilti virš visų išorinių etikečių, verčiančių tave neigti savo Kristaus potencialą.

Jei manai, kad priimsiu tavo teiginį, jog „padarėme viską, ką galėjome, sekdami šioje svetainėje parodytu keliu,“ nepažįsti manęs kaip dvasinio mokytojo. Kaip manai, kodėl sakiau, kad tiktai tie, kurie yra pasirengę prarasti savo gyvybę dėl manęs, yra verti būti mano mokiniais?

Tu turi potencialą tapti mano mokiniu šiame gyvenime. Tačiau, norėdamas išpildyti šį potencialą, privalai palikti visas iliuzijas, kuriomis ego siekia įtikinti tave neigti savo Kristaus potencialą. Kol nebūsite atidavę šių iliuzijų – visų iki vienos – tol nebūsite padarę visko, kas įmanoma.

Išstudijuokite situaciją su turtingu vyru, nenorėjusiu palikti visų savo turtų, kad galėtų sekti manimi (Mato 19,20-23). Tai galioja ne tik tiems, kurie turi materialius turtus. Tai galioja visiems proto „turtams“ – prisirišimams – kurių nenorite atiduoti. Ir visų pirma tai reiškia dualistines ego iliuzijas, verčiančias žmones neigti savo Kristiškumą ar savo potencialą save transcenduoti, einant vidiniu keliu iki pat pabaigos. Motina Teresė kartą pasakė: „Atiduokite tol, kol pradės skaudėti.“ Aš sakau: „Atiduokite tol, kol nebeliks nieko žmogiško, ką galėtumėte atiduoti – ir tuomet atiduokite net ir tuštumą, ir būkite pripildyti Dievo Šviesa.“

Idėja 9

Sakai: „Jau anksčiau siunčiau daug klausimų, bet Michaels yra kliūtis, ir jeigu aš paliksiu tave ir šią svetainę, jis iš dalies bus atsakingas dėl šio sprendimo.“

Viena iš pagrindinių idėjų, kurią siekiu perduoti šioje svetainėje, yra ta, kad kiekvienas turi Kristaus AŠ, kuris yra atviros durys tarp sąmoningo proto ir dvasinės karalijos – įskaitant jūsų AŠ ESU Esatį ir Pakylėtąjį Mokytoją, kuris yra jūsų asmeninis mokytojas. Kai iš tiesų imate užmegzti intuityvų ryšį su savuoju Kristaus AŠ, pamatote, kad niekas negali įsiterpti tarp jūsų ir Dievo. Štai kodėl sakiau, kad Dievo karalystė yra jumyse.

Augdami dvasiniame kelyje, turite pradėti kvestionuoti prielaidas, kurios yra jūsų religinio auklėjimo padarinys. Tavo atveju, kadangi esi kilęs iš katalikiškos aplinkos, tau reikia įveikti idėją, kad tiktai vienas žmogus gali bendrauti su dvasine karalija.

Aš visais būdais stengiuosi šioje svetainėje užtikrinti, kad žmonės nežiūrėtų į Kimą kaip į kokį nors popiežiaus pakaitalą. Todėl jis nėra barjeras tarp jūsų ir manęs, nes jis negali sutrukdyti jums ieškoti atsakymų į savo klausimus savyje. Šioje svetainėje duodu mokymus ir praktiškus įrankius jūsų vidiniam ryšiui stiprinti – jeigu nebūtumėte turėję šio vidinio ryšio, niekada nebūtumėte suvokę, kad šioje svetainėje esama ko nors vertingo. Tad susitelkite į atsakymų gavimą viduje, užuot naudojęsi kitu asmeniu kaip pretekstu palikti kelią.

Faktas yra toks, kad kelias yra vidinis kelias – jis yra tarp jūsų ir Dievo. Norėdami eiti šiuo keliu, turite suprasti, kad esate visiškai atsakingi už savo vidines sąlygas, savo sąmonės būseną. Viskas yra jūsų daromų pasirinkimų pasekmė. Niekas negali jūsų priversti padaryti tam tikrus pasirinkimus, tai reiškia, kad niekas negali jums sukliudyti įveikti savo praeities klaidas, padarant geresnius pasirinkimus, kurie pakeistų jūsų senuosius pasirinkimus.

Tikrasis progreso raktas yra NIEKADA nesinaudoti išorine sąlyga kaip pretekstu neiti keliu – privalote prisiimti pilną atsakomybę už savo pačių situaciją ir savo pačių augimą. Jeigu leisite savajam ego jus įtikinti, kad koks nors kitas žmogus yra iš dalies atsakingas už JŪSŲ sprendimus, pademonstruosite, kad dar neprisiėmėte PILNOS atsakomybės už savo kelią. Ir tai yra didžiausia kliūtis, kurią jums reikia įveikti, kad galėtumėte pradėti taikyti metodą, kuris jums duotų jūsų trokštamus rezultatus.

Galvojimas, kad kitas žmogus yra atsakingas už jūsų išganymą yra dar vienas katalikiško bagažo pavyzdys, ir aš duodu apsčiai mokymų šioje svetainėje, kad galėtumėte paleisti šią naštą, kurios jums nebereikia daugiau nešti.

Palikite savo tinklus, sekite manimi ir aš jus padarysiu žmonių žvejas.
Nes kurį Viešpats myli, tą griežtai auklėja, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima (Žydams 12,6).

Idėja 10

Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, nėra jokio mechaniško, automatiško, garantuoto kelio į išganymą. Taip yra dėl to, kad išganymas – amžinasis gyvenimas – yra sąmonės būsena, kurią galima pasiekti tik tuomet, kai nustojate save tapatinti su ego ir pradedate save tapatinti su dvasine Esybe, kuria iš tiesų esate. Todėl rezultatai kelyje visiškai priklauso nuo pasirinkimų, kuriuos tiktai jūs galite padaryti – tai reiškia, kad jokia jėga negali jų padaryti už jus ir jokia jėga negali jums sukliudyti padaryti šių pasirinkimų.

Ši netikro kelio į išganymą svajonė – kuomet praktikuojate išorinę techniką ir pasiekiate rezultatus, nekeisdami savęs – yra labai plačiai paplitusi ir ją labai stipriai remia žmonių ego ir tamsos jėgos, siekiančios sutrukdyti žmonijai pakilti. Šią svajonę skleidė daugelis išorinių mokymų ir religijų, tarp jų ir katalikų bažnyčia.

Žvelgiant iš dvasinio mokytojo perspektyvos, visada yra liūdna matyti žmones, kurie yra nuoširdūs ieškotojai, tačiau yra įkliuvę į spąstus, kuriuose ieško garantuoto rezultato ir tampa nusivylę, kai tai neįvyksta. Iš tiesų norėčiau visiems žmonėms, kurie yra atviri šiai svetainei, padėti suprasti, kad už visų išorinių troškimų ir lūkesčių iš tiesų egzistuoja tikras kelias, ir jis yra pilnas džiaugsmo ir begalinės ramybės, ateinančios iš žinojimo, kad plaukiate kartu su pačia Gyvenimo Upe.

Tačiau, kol vis dar tebeieškote rezultatų, kurių pasiekimas yra priklausomas nuo išorinių sąlygų, dar nesate iš tiesų atradę vidinio kelio. Vidiniame kelyje, rezultatai nėra automatiški, tačiau jie yra garantuoti – kol esate pasiryžę nepaliauti savęs transcenduoti. Tad tikrasis raktas yra pasiryžimas atskleisti visus savo ribotumus ir pasiryžimas pakilti virš kiekvieno savo atskleisto ribotumo. Kai priimsite šį požiūrį į kelią, IŠ TIESŲ pamatysite išorinius rezultatus. Kai esate pasiryžę pirmiausia ieškoti Dievo karalystės ir Jo teisumo, visa kita jums iš tiesų bus pridėta – jeigu vis dar to norėsite.

Galėtume sakyti, kad, kol manote, jog jums reikia kažko iš šio pasaulio pilnatvei pasiekti, negalite to turėti. Tačiau, kai tik pilnai suvoksite, kad pilnatvė tegali ateiti iš vidaus, galėsite turėti ką tiktai norite – nes kažko turėjimas ar neturėjimas nebegalės sutrukdyti jums jausti pilnatvę. Svarbiausias rezultatas, kurį galite gauti, sekdami dvasiniu mokymu, yra suvokimas, kad niekas šiame pasaulyje negali jums sukliudyti būti tuo, kuo esate.

Buvimas nepriklauso nuo turėjimo ar neturėjimo. Jis tiesiog YRA. Tačiau tam, kad BŪTUMĖTE, privalote nustoti save tapatinti su tuo, ką turite ar ko neturite.

Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų Tėvas, kuris danguje, yra tobulas (Mato 5,48).

Tobulumas nereiškia stovėjimo vietoje – tai reiškia, kad tekate su Gyvenimo Upe, kuri nuolatos transcenduoja save nesibaigiančiame kosminiame šokyje, einančiame ne ratais, bet kylančiame spirale aukštyn. Visada siekite kilti aukštyn ir pamiršite visas mintis apie pasidavimą. Tiesiog atiduokite AUKŠTYN troškimą pasiduoti.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels