Kaip susitvarkyti su negatyviomis mintimis, raginančiomis nustoti naudotis įrankiais

Klausimas: Mielas Jėzau, mano klausimas turbūt yra ganėtinai asmeniškas. Žinau, jog sakei, kad neatsakinėsi į asmeniškus klausimus, tačiau jaučiau vidinį postūmį vis tiek užduoti šį klausimą. Kaip žinai, šiuo metu man užeina depresijos ir nerimo priepuoliai. Kiekvieną dieną kalbėdavau Arkangelo Mykolo rožinį. Iš pradžių jį kalbant apima geras jausmas, tačiau po kurio laiko (kelių savaičių ar netgi dienų) pajuntu didžiulį norą atmesti šį rožinį ir visus dalykus tavo svetainėje. Pradedu klykti (savo prote), kad viskas šioje svetainėje yra absoliuti nesąmonė / kvailystė / ir t.t. Pradedu panikuoti ir pajuntu norą sugrįžti prie ko nors labiau sveiko proto ribose, bet nežinau, kas tai galėtų būti. Manau, kad tai yra gijimo krizė, tačiau jaučiuosi labai sutrikęs dėl savo progreso ir savo santykio su šia svetaine. Norėčiau išgirsti tavo komentarus. Ir, o taip, ar iš tiesų 100% saugu kalbėti rožinius iš šios svetainės?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nesu nusistatęs prieš asmeninius klausimus, jeigu tik jie yra pakankamai bendro pobūdžio, kad juos būtų galima patalpinti svetainėje, ir kad iš atsakymų į juos galėtų pasimokyti kiti žmonės. Šis klausimas yra svarbus visiems dvasios ieškotojams, nes paliečia temą, kurią suprasti būtų naudinga visiems dvasiniais įrankiais besinaudojantiems žmonėms.

Kai nustojate rūkyti ar gerti kavą, žinote, kad jūsų fizinis kūnas turės pereiti apsivalymo procesą, kuris gali būti ganėtinai nemalonus. Taip yra dėl to, kad jūsų kūnas atsikrato toksinų, ir tai sukelia įvairius simptomus. Kai pradedate kalbėti Arkangelo Mykolo rožinį [ar kitus įrankius], iškviečiate dvasinę šviesą, ir ši šviesa iškels į paviršių visus dvasinius toksinus iš jūsų energetinio lauko. Tai labai panašu į kūno apsivalymo procesą, nes tai iš tiesų yra dvasinis apsivalymas. Todėl visiškai įmanoma, kad žmonės patirs įvairius simptomus, kol šis procesas bus užbaigtas.

Noriu jus užtikrinti, kad šimtu procentu yra saugu naudotis visais šaukiniais ir invokacijomis šioje svetainėje – tai yra, saugu jums, bet ne jėgoms, kurios priešinasi jūsų progresui. Dauguma invokacijų ir rožinių veikia švelniau už Arkangelo Mykolo rožinį; Arkangelo Mykolo rožinis veikia labai bekompromisiškai. Daugumai žmonių apsivalymo procesas bus pakankamai laipsniškas ir todėl nesukels daug nemalonumų. Tačiau žmonėms, kuriuos kamuoja įvairūs psichologiniai simptomai, tokie kaip depresija, apsivalymo procesas gali būti ryškesnis ir kartais nelabai malonus. Priežastis paprasta.

Priklausomybėse arba psichologinėse problemose, tame tarpe ir depresijoje, visada dalyvauja tamsos jėgos, kurios šias problemas dar labiau sustiprina. Šios jėgos gali jus įtakoti iš išorės, tačiau labiausiai tikėtina, kad žmonių, kuriuos kamuoja depresija, energetinį lauką okupavo tamsos jėgos. Tamsos dvasios vagia jūsų dvasinę šviesą. Jos apgirsta nuo šios šviesos, ir dėl to jūs jaučiatės prislėgti, nes nebeturite šviesos.

Kai pradedate kalbėti Arkangelo Mykolo rožinį, iškviečiate labai galingą dvasinės šviesos veikimą. Ši šviesa, tikrąja to žodžio prasme, pavers jūsų energetinį lauką labai nemalonia vieta į jį įsiveržusioms tamsos jėgoms. Jeigu šios tamsos jėgos jau kurį laiką ten gyvena, jos labai patogiai jaučiasi jūsų energetiniame lauke. Kai pradedate kalbėti Arkangelo Mykolo rožinį, lyg galingos šviesos srautu apšviečiate ilgai tamsoje buvusį rūsį. Žinote, kad rūsyje pilna ropinėjančių padarų, kurie, vos apšviesite juos šviesa, puls kuo greičiau slėptis.

Jei ir toliau nepaliausite kalbėti rožinį, šios jėgos greitai pamatys, kad jų dienos suskaičiuotos. Jos supras, kad jei ir toliau nepaliausite iškviesti šviesą, jos paprasčiausiai nebegalės išbūti jūsų energetiniame lauke, ir todėl negalės išsaugoti savo įtakos jums. Kai kurios iš šių jėgų iš karto jus paliks, kai kurios bus surakintos jūsų prašymų, tačiau kitos taip lengvai nepasiduos. Jos pasinaudos visa savo jums įgyta įtaka, kad priverstų jus liautis kalbėjus rožinį. Į jūsų protą jos ims siųsti mintis ir jausmus, tame tarpe baimės ir abejonių jausmus.

Galbūt girdėjote posakį – nusivylimas yra aštriausias ginklas velnio arsenale. Tamsos jėgos yra tikri abejonių ir baimės diegimo į žmonių protus meistrai. Jos tai gali daryti iš jūsų energetinio lauko vidaus arba iš išorės. Daugelį žmonių, kurie atranda šią svetainę, iš karto užplūsta tiek daug baimių ir abejonių, arba intelektualinių samprotavimų, kurie paremti kūnišku protu, jog jie atmeta šią svetainę, giliau jos nė nepatyrinėję.

Tavo atveju akivaizdu, jog tavo protas nėra iki galo okupuotas tamsos jėgų, nes kitaip neturėtum drąsos studijuoti šią svetainę ir nesiryžtum kalbėti rožinio. Tai yra įrodymas, kad jau pradėjai atsiskirti nuo tamsos jėgų, veikiančių tavo gyvenimą. Turi tvirtai laikytis šios krypties, ir turi iki galo tai išnaudoti. Sakai:

Pajuntu didžiulį norą atmesti šį rožinį ir visus dalykus tavo svetainėje. Pradedu klykti (savo prote), kad viskas šioje svetainėje yra absoliuti nesąmonė / kvailystė / ir t.t.

Norėčiau paraginti tave pamąstyti, ar tai tikrai tu mąstai šias mintis, ar šias mintis į tavo sąmoningą protą iš tavo energetinio lauko vidaus ar išorės siunčia tamsos jėgos. Galbūt tai tamsos jėgos klykia tavo prote, mėgindamos sustabdyti tave, kad liautumeisi iškviesti šviesą, kuri privers jas išeiti arba jas surakins?

Galiu jus užtikrinti, nėra nieko gėdingo prisipažinti, kad esate veikiami tamsos jėgų. 98% žmonių yra daugiau ar mažiau veikiami tamsos jėgų. Todėl žymiai geriau pripažinti tai ir imtis efektyvių priemonių, kad įveiktumėte šį jų kišimąsi į savo gyvenimą, vietoj to, kad toliau tūnotumėte neišmanyme ar viską neigtumėte. Yra daugybė dvasios ieškotojų, kuriems ėjimas dvasiniu keliu panėšėja į kopimą stačia uola aukštyn. Jie žengia du žingsnius pirmyn ir nuslysta žingsnį ar dar daugiau atgal. Daugeliu atveju paprasta priežastis yra ta, kad šie žmonės dar nepradėjo sąmoningai atsiskirti nuo tamsos jėgų, kurios veikia jų gyvenimus, siekdamos sukliudyti jiems daryti progresą kelyje.

Todėl yra nepaprastai svarbu stiprinti savo ryšį su savo Kristaus AŠ. Tai jums suteiks įžvalgumą žinoti, kai mintis ar jausmas ateina ne iš jūsų. Vietoj to, ši mintis arba jausmas ateina iš jūsų kūniško proto arba ego, arba kokio nors svetimo dvasių pasaulio padaro, projektuojančio šias mintis į jūsų protą. Kai pradėsite atpažinti šias svetimas mintis ir jausmus, galėsite greitai jas aptikti bei neleisite joms išbujoti ir užgrobti jūsų proto. Galiausiai išmoksite iš karto jas atmesti, tačiau pradžioje jums gali pagelbėti šis paprastas prašymas (išsakytas garsiai arba tyliai):

Jėzaus Kristaus vardu, Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink mano kūnišką protą, mano ego ir visas tamsos jėgas, kurios siunčia šias mintis ir jausmus į mano protą. Priimu, kad tai atlikta pilna galia. Amen.

Šis paprastas prašymas, arba panašus į šį, jūsų pačių sugalvotas, gali jums padėti išmesti šias minčių ir jausmų projekcijas, neįtraukiant į jas savo mentalinio ir emocinio kūnų. Visada lengviau užgesinti ugnį, kol ji dar neįsitvirtino ir nepradėjo plisti.

Kai pradedate naudotis dvasiniais įrankiais, svarbu nepamiršti, kad bus pakilimų ir nuosmukių. Bus periodų, kai jausitės gerai, ir dažnai tai iškels į paviršių kai kurias toksiškas energijas, kurios, kol praeis, gali aptemdyti jūsų emocijas ir protą. Todėl svarbu būti tam pasirengus ir tiesiog suvokti, kad pereinate apsivalymo periodą. Tai yra natūralu ir tai yra laikina, todėl būkite budrūs ir venkite sustiprinti šias energijas, ir neįklimpkite tose mintyse bei jausmuose.

Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios žmonėms sakiau, jog kantrybe laimėsite savo sielas. Kaip sakoma populiariame posakyje, tamsiausia tamsa būna prieš aušrą. Galiu jus užtikrinti, kad daugelis dvasios ieškotojų, kurie pradėjo naudotis dvasiniais įrankiais, nustojo tai daryti ir atsitraukė, kai radikalus persilaužimas jau buvo jiems beveik ant nosies.

Pažvelkite į šią situaciją iš tamsos jėgų perspektyvos. Jos buvo įpratusios kontroliuoti jus ilgą laiką. Jos darė viską, ką galėjo, kad sukliudytų jums atrasti šią svetainę ir priimti joje pateiktus mokymus. Jos darė viską, ką galėjo, kad sukliudytų jums aktyviai naudotis šioje svetainėje esančiais įrankiais. Jos labai gerai žino, kad, jeigu ir toliau nesiliausite naudotis šiais įrankiais, jos praras savo įtaką jums. Todėl jos padarys viską, kas įmanoma, kad įtrauktų jus į abejones, kol dar nepatyrėte lemiamo lūžio, po kurio ištrūktumėte iš jų gniaužtų.

Kai suprantate, kas vyksta, galite pasiruošti šiam puolimui ir išvengti nusivylimo spąstų, kurie iš tiesų yra vieni iš seniausių tamsos jėgų naudojamų triukų. Jos bandys priversti jus jaustis, kad nedarote jokio progreso ar kad neverta dėl viso šito stengtis. Arba jos bandys priversti jus abejoti viso to, ką darote, pagrįstumu, kad imtumėte galvoti, jog visa tai niekada neveiks.

Ką jums reikia daryti šioje situacijoje, tai yra tvirtai laikytis pozityvių patirčių, kurias patyrėte kalbėdami rožinį ir tvirtai laikytis įžvalgų, kurias gavote, studijuodami šią svetainę. Tvirtai laikykitės intuityvių patvirtinimų, kuriuos gavote iš savo Kristaus AŠ. Būtent jūsų vidinė jėga padės jums įveikti kelyje iškilusius iššūkius.

Rekomenduočiau jums pripažinti faktą, kad negatyvias mintis ir jausmus siunčia tamsos jėgos. Tuomet galite suvokti, kad jos bando pakenkti jūsų progresui kelyje, ir nuspręsti, kad neleisite joms to pasiekti. Todėl galite nuspręsti, kad kuo labiau jos jums mėgins sukliudyti, tuo daugiau pasinaudosite šiais jų mėginimais kaip tramplinu į progresą.

Kitaip tariant, kai tik pajusite baimę, abejones ar kitas netobulas mintis ir emocijas, iš karto galite tuo pasinaudoti kaip raginimu išsakyti mano anksčiau pateiktą prašymą arba sukalbėti Arkangelo Mykolo rožinį arba šio rožinio dalį. Jūs paimate šį jų mėginimą įstumti jus į nusivylimą ir panaudojate jį prieš jas pačias, dar labiau paragindami save naudotis šiais įrankiais. Turėtumėte suprasti, kad kuo labiau jos stengiasi, tuo didesnė jų neviltis, todėl jūsų pergalė yra vis arčiau. Tamsos jėgos jūsų nepultų, jeigu darytumėte tai, ką jos nori, kad darytumėte. Todėl pats faktas, kad esate puolamas, rodo, jog darote progresą.

Noriu pasakyti, kad žmonėms, kurie kenčia nuo psichinių ligų arba sunkios depresijos, aš rekomenduoju pasinaudoti Dvasinės Krizės Vaistinėle. Tačiau taip pat turėtumėte žinoti, kad apsivalymo procesą turite atlikti lėtai ir laipsniškai. Jeigu pradėsite labai nemaloniai jaustis, padarykite kelių dienų pertrauką ir kalbėkite tiktai dalį Arkangelo Mykolo rožinio. Užuot kalbėję visą rožinį, sukalbėkite Motinos Marijos rožinį arba invokaciją, skirtą specifinėms problemoms, kurias jaučiate iškylant savo sąmonėje.

Tačiau taip pat noriu labai aiškiai pasakyti, kad kai kuriems žmonėms gali prireikti imtis priešingo metodo ir iš tikrųjų įtempti visas jėgas, kad įveiktų tam tikrą kliūtį ir išsilaisvintų iš juos kontroliavusių tamsos jėgų. Kitaip tariant, jeigu esate pakankamai subalansuotas žmogus, jums gali būti naudinga kalbėti labai koncentruotą vigilę, per kurią kalbėtumėte Mykolo rožinį porą kartų per dieną, o taip pat sukalbėtumėte vieną iš kitų rožinių.

Bet atsiminkite, kad Arkangelo Mykolo rožinis iškviečia specifinę dvasinę liepsną, kuri yra vadinama Mėlynąja Liepsna. Ši liepsna suteikia labai galingą apsaugą ir ji yra labai nemaloni tamsos jėgoms. Tačiau ji taip pat gali iškelti į paviršių netobulas energijas jūsų energetiniame lauke. Todėl rekomenduoju Mykolo rožinį derinti su Motinos Marijos rožiniais. Jos rožiniai iškviečia Violetinę Liepsną, kuri sukurta transformuoti toksiškas energijas. Jei kalbėsite šiuos rožinius pakaitomis, jūsų kelionė bus daug sklandesnė.

Ir galiausiai, nepamirškite, kad pradėdami kalbėti Mykolo rožinį, galite specifiškai paprašyti surakinti ir sudeginti visas jus puolančias tamsos jėgas, kurios siunčia į jūsų protą netobulas mintis, baimę ir abejones. Tuomet galite paprašyti savo Kristaus AŠ, kad jis konkrečiai įvardintų šias jus puolančias jėgas, ir tuomet paprašykite Arkangelo Mykolo jas surakinti.

Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu būsite atkaklūs, pasieksite lūžio tašką, po kurio bent jau dalis jus puolusių jėgų, nebegalės toliau to daryti. Toliau kopdami keliu, pamažu nusipurtysite visas kada nors jūsų gyvybės srautą veikusias tamsos jėgas. Galėsite, tikrąja to žodžio prasme, pakilti aukščiau visų tamsos jėgų, naudodamiesi šioje svetainėje duodamais įrankiais.

Neketinu sakyti, jog tai bus lengva visiems žmonėms, nes tam bus reikalingos pastangos. Ir iš kai kurių žmonių tai pareikalaus didesnių pastangų, nes jie ilgesnį laiką praleido tamsos jėgų kontrolėje. Vis dėlto, kai pagaliau patirsite persilaužimą į šį naują savęs įvaldymo ir laisvės jausmą, suprasite, jog iš tiesų buvo verta stengtis. Kelionė aukštyn visada atperka visus nepatogumus. Kai iškelsite galvą virš žemesniojo proto ir tamsos jėgų debesų, galiu jus užtikrinti – atsivėręs vaizdas bus tikrai to vertas. Vaizdas iš tiesų atrodo daug nuostabesnis, kai žvelgiate į viską iš čia aukštai.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels