Kaip nėščia moteris gali geriausiai apsisaugoti nuo žemesniųjų energijų?

Klausimas: Brangus Jėzau, kai moteris yra nėščia, ar ji labiau pažeidžiama tamsos jėgų ir emocinių išgyvenimų? Jeigu taip, tai kodėl? Ir ką ji galėtų padaryti, kad apsaugotų save psichologiškai, o taip pat ir dvasiškai?

Su meile, Sara

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kai moteris nešioja negimusį kūdikį savo kūne, ji turi atverti savo energetinį lauką ir leisti vaiko gyvybės srautui bei jo energetiniam laukui palaipsniui susilieti su embrionu. Norėdama tai padaryti, moteris turi priimti energijas iš išorės ir leisti joms patekti į savo energetinį lauką. Kadangi didžioji šio proceso dalis vyksta pasąmonės lygmenyje, yra visiškai įmanoma, kad moteris gali atverti savo lauką energijoms, kurios nėra vaiko energetinio lauko dalis, bet ateina iš išorinės, ir nebūtinai geranoriškos, įtakos. Prie to dar pridėkite faktą, kad moters kūnas yra apimtas streso, dėl kurio ji gali jaustis silpnesnė ir greičiau pavargti. Visa tai sudėjus, atsiranda galimybė, kad, jeigu moteris neišliks pusiausvyroje, ji pasidarys labiau pažeidžiama tamsos jėgų nei paprastai. Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios kai kurios moterys patiria didelius emocinius svyravimus nėštumo metu.

Kitas veiksnys yra tai, kad iš tiesų egzistuoja tamsos jėgos, kurios siekia kiekvieną žmogų atitraukti nuo kelio į Kristiškumą. Šios jėgos mėgins atakuoti vaiką dar jam tebesant įsčiose. Tamsos jėgos samprotauja, kad, kuo anksčiau joms pavyks įsmeigti psichologinį kablį į vaiko sąmonę, tuo lengviau joms bus manipuliuoti vaiku jam augant. Kai kurios sielos jau gali turėti tokius kablius iš praeitų gyvenimų.

Tiek tėvas, tiek ir motina yra atsakingi už dvasinės apsaugos suteikimą ateinančiai sielai, o taip pat yra atsakingi už vaiko apsaugą, kol jis subręs ir pats galės save apsaugoti. Žinoma, dabartinė kultūra nemoko žmonių apie dvasinius gyvenimo aspektus, ir todėl dauguma žmonių nesupranta būtinybės rūpintis savo pačių dvasine apsauga, o ką jau bekalbėti apie vaikus.

Tačiau nemaloni realybė yra tokia, kad tamsos jėgų visiškai nesulaiko tai, kad žmonės apie jas nieko nežino. Žinote, kad, kol žmonės nežinojo apie bakterijų egzistavimą, jie vis tiek tapdavo įvairių užkrečiamų ligų aukomis. Tad nors dauguma žmonių nepripažįsta tamsos jėgų egzistavimo ar būtinybės iškviesti dvasinę apsaugą, jie vis tiek taps šių jėgų puolimo aukomis.

Šią situaciją papildomai dar komplikuoja tai, kad jau kurį laiką egzistuoja dieviškas įstatymas, kuris leidžia tėvams gimdyti vaikus, kurių dvasinių pasiekimų lygmuo yra aukštesnis už jų pačių. Tai buvo padaryta, norint paspartinti visos žmonijos rasės augimą ir sustabdyti žemyn traukiantį sūkurį, kuris būtų atvedęs prie žmonijos susinaikinimo. Šio įstatymo pasekoje daugelis moterų (per paskutiniuosius dešimtmečius) pagimdė labai aukštų dvasinių pasiekimų sielas. Ir nors moteris sąmoningai gali to nesuvokti, tamsos jėgos labai aiškiai suvokia, kad šios aukštos sielos kelia joms didelę grėsmę. Todėl jos puola šias sielas ir jų tėvus visomis, kokias tik pajėgia sutelkti, jėgomis.

Prašau, nesupraskite šių pastebėjimų neteisingai. Jokiu būdu nenoriu jūsų išgąsdinti ar atbaidyti nuo vaikų gimdymo. Iš tiesų nėra tokios tamsos jėgų įtakos, kurios negalėtų neutralizuoti Dievo šviesa ir jūsų išmintingi pasirinkimai vengti subtilių tamsos jėgų melų. Daugelis moterų suteikė pakankamą dvasinę apsaugą sau ir savo vaikams paprasčiausiai išlikdamos pusiausvyroje ir laikydamosis tikrųjų nesenstančių principų bei idealų, ypač praktikuodamos savo religiją. Jeigu neįsitrauks į negatyvų elgesį ir neims į savo kūnus toksiškų medžiagų, daugelis moterų bus pakankamai apsaugotos nėštumo metu.

Tačiau, žinoma, jeigu esate dvasingumu besidomintis žmogus, savo apsaugą galite daug kartų sustiprinti. Taip pat ir savo vaiką galite išlaisvinti nuo bet kokių negatyvių praėjusių gyvenimų įtakų. Labai rekomenduočiau žmonėms kalbėti šaukinius Elohimams nėštumo metu, nes jie suteikia gerą pusiausvyrą. Arkangelo Mykolo rožinis yra labai efektyvus, jeigu jaučiate stiprų puolimą. Tai jums gali labai pagelbėti ir suteikti jūsų vaikui daug geresnę gyvenimo pradžią. Taip pat ir Motinos Marijos invokacijos veikia kaip apsauga, o kartu transformuoja energijas. Jos taip pat gali padėti išspręsti psichologines jūsų ateinančio vaiko problemas.

Matote, kai nešiojate vaiką savo įsčiose, jūsų energetinių laukų artumas suteikia jums unikalią galimybę padėti savo vaikui išspręsti psichologines problemas, kurias jis galbūt nešiojasi jau ne vieną gyvenimą. Daugelis moterų yra tokios jautrios, kad jaučia šias problemas savo nėštumo metu. Išoriškai tai gali pasireikšti potraukiu tam tikriems maisto produktams, kuris iš tikrųjų ateina iš vaiko sielos. Tačiau gilesniame lygmenyje, moteris taip pat gali jausti psichologines problemas, kurių anksčiau savyje niekada nepastebėdavo. Taip yra dėl to, kad šios problemos yra ne jos, o ateinančios vaiko sielos problemos. Tačiau, kadangi moteris jaučia šias problemas, ji gali vaikui labai padėti, jeigu apsiims jas spręsti, lyg šios problemos būtų jos pačios.

Dėl to, kad moteris yra labiau subrendusi ir nėra taip prisirišusi prie šių problemų kaip jos vaikas, ji gali išspręsti šias problemas dar prieš vaikui gimstant. Tai leis vaikui augti be šių problemų naštos. Jeigu šios problemos nebus išspręstos, vaikas tikriausiai nesugebės jų įveikti iki pat pilnametystės, o iki to laiko šias problemas gali dar labiau pagilinti įvairios patirtys, kol jos pasidarys tokios gilios, jog bus daug sunkiau jas išspręsti. Tarp kitko, iš tiesų reikėtų, kad jautrūs fizioterapeutai išvystytų naują prenatalinės terapijos šaką. Tai taip pat galėtų palengvinti moterų nėštumą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels