Kaip elgtis su jausmais iš praeities

Klausimas: Kalbėjau Arkangelo Mykolo rožinį. Jis sužadino su tam tikra situacija susijusius jausmus, kurie buvo labai liūdni. Ar tai normalu ir ką mums reikėtų daryti, kai taip nutinka? Tai panašu į tai, lyg vėl turėtum kopti į tą patį kalną. Ko galime tikėtis iš rožinių ir koks yra jų poveikis? Ar jie išvalo tamsą, tuo pat metu iškeldami ją į paviršių?

Daug meilės, Nensė

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip sakiau kitame atsakyme į panašų klausimą, Arkangelo Mykolo rožinis yra labai tiesaus veikimo rožinis, ir jo veikimas gali iškelti jausmus iš jūsų praeities, kurių nebuvote pilnai apdoroję. Tai yra normali naudojimosi dvasinėmis technikomis proceso dalis, ir tai taip pat gali nutikti ir su kitais rožiniais bei invokacijomis.

Pirmiausias dalykas, kurį jums reikėtų padaryti, būtų vengti įsitraukti į prisiminimus arba jausmus. Idealiausiu atveju, tiesiog turėtumėte leisti jiems praplaukti pro jūsų proto ekraną, nejausdami emocinio prisirišimo arba įsitraukimo į juos. Tuomet galite sukalbėti vieną iš Motinos Marijos rožinių, išsakydami specifinį prašymą sudeginti ir transformuoti jausmus, energijas bei prisiminimus. Priklausomai nuo jausmų intensyvumo, gali prireikti šiek tiek laiko juos apdoroti.

Štai ką sakiau kitame atsakyme:

Bet atsiminkite, kad Arkangelo Mykolo rožinis iškviečia specifinę dvasinę liepsną, kuri yra vadinama Mėlynąja Liepsna. Ši liepsna suteikia labai galingą apsaugą ir ji yra labai nemaloni tamsos jėgoms. Tačiau ji taip pat gali iškelti į paviršių netobulas energijas jūsų energetiniame lauke. Todėl rekomenduoju Mykolo rožinį derinti su Motinos Marijos rožiniais. Jos rožiniai iškviečia Violetinę Liepsną, kuri sukurta transformuoti toksiškas energijas. Jei kalbėsite šiuos rožinius pakaitomis, jūsų kelionė bus daug sklandesnė.

Kai kuriais atvejais, nesugebėsite išlikti neprisirišę prie emocijų. Tai jums rodo, kad yra kažkas, ko dar nepaleidote toje situacijoje ar savo šios situacijos patyrime. Motinos Marijos rožiniai gali jums labai padėti, permąstant tokius įsitikinimus, kol atrasite sprendimą arba įsitikinimą, kuris jus būtent ir paskatino susikurti toksiškus jausmus. Tačiau galite paspartinti šį procesą, naudodamiesi įvairiais psichologinio gydymo įrankiais, kaip yra paaiškinama kitur.

Esmė ta, kad, kol turėsite neišspręstą įsitikinimą, emocinį randą arba fragmentuotą sielą, nesugebėsite paleisti negatyvių jausmų. Dvasinė technika gali padėti jums įveikti negatyvios energijos intensyvumą, tačiau ji negali pašalinti pirminio sprendimo, nuo kurio ši problema prasidėjo. Tą galite padaryti, tiktai pakeisdami šį sprendimą labiau nušvitusiu sprendimu. O tam, kad galėtumėte pakeisti šį pirminį sprendimą, jums reikia atrasti įsitikinimus, kurie privertė jus šį sprendimą priimti, ir tuomet jums reikia pakeisti juos brandesniais įsitikinimais. Tai yra būtina daryti sąmoningai, nors nėra būtina iki galo žinoti visas aplinkybes, kuriomis įvyko ši pirminė trauma.

Tad, jeigu jaučiate, jog jausmai nepaliauja pas jus grįžti, tai yra ženklas, kad kažko pilnai dar neapdorojote. Todėl galite pagreitinti savo dvasinį augimą, dėdami sąmoningas pastangas išgydyti senas žaizdas. Ar norite ir toliau nešiotis šiuos jausmus visą savo likusį gyvenimą, ar verčiau dėsite koncentruotas pastangas, kad visam laikui juos pašalintumėte?

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels