Kaip Dievas teisia tamsos jėgas?

Klausimas: Mylimas Jėzau, Stebuklų Vienovės rožinyje yra sakoma (netoli rožinio pabaigos #8), „Aš patvirtinu, jog Dievo gailestingumas baigėsi šią dieną, ir todėl šios jėgos yra teisiamos.“ Nustebau, kai tai perskaičiau, nes tikiu, kad net ir teisdamas tamsos jėgas, Dievas yra gailestingas. Ar galėtum man suteikti gilesnį supratimą, ką Motina Marija norėjo pasakyti šiais žodžiais? Labai tau ačiū.

Su Dievo Meile, AŠ ESU Viktorija

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Šis teiginys Vienovės Rožinyje yra paimtas iš Vienovės Esaties diktavimo. Štai citata iš šio diktavimo:

Ir tai dabar yra lūžio taškas Žemės istorijoje, nes aš iš tiesų sakau, kad nuo šios akimirkos, teismo procesas, kurį pradėjo Jėzus Kristus šiais žodžiais: „Dėl teismo atėjau“ (Jono 9,39), bus paspartintas tūkstantį kartų Vienovės Esaties, kuri aš esu. Todėl tegul tai būna perspėjimas visiems tiems, kurie nepailsdami skleidžia atskirties melą, tuojau pat palikti savo melus ir apgavysčių kelius, kad nesusinaikintumėte savęs, skelbdami melą, kuris daugiau nebebus leidžiamas Žemės planetos jėgos lauke. Todėl sakau: „Vargas jums, įstatymo aiškintojai, nes jūs paėmėte pažinimo raktą, Vieno Dievo pažinimo, esančio visur ir visuose. Jūs patys nepanorote įeiti į šią vienovės karalystę, į savo tikrąjį tapatumą vienovėje su Dievu. Ir nenorėdami priimti šios vienovės, bandėte ir nekaltiesiems sutrukdyti įeiti į Vienovės Ratą, kuris yra tikroji šios visatos Kūrėjo karalystė.“
Dėl jūsų Kūrėjo gailestingumo jums buvo leista toliau gyventi savo nuodėmėse ir iliuzijose, tačiau šis gailestingumas baigėsi šią dieną, ir todėl aš sakau: „Išgirskite tikrąjį Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus mokymą, kuris atėjo šaukti pražuvusias Izraelio gentis atgailai, atgailai, kuri reiškia, jog esate pasirengę pamatyti atskirties iliuzijos melą, priimti, jog tai iliuzija, ir pasirinkti šią dieną tarnauti Vienam Dievui, esančiam jumyse ir visame kame. Jūs pasirengę priimti tiesą Jėzaus žodžiuose, kad Dievo karalystė yra jumyse, nes Dievas yra jumyse. Ir be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta, ir todėl joks tvėrinys negali būti atskirtas nuo Vieno Dievo, iš kurio jis buvo sukurtas.“

Šis teiginys tiesiog nurodo faktą, kad dvasinėje Žemės planetos evoliucijoje egzistuoja tam tikri ciklai. Esu tikras, jog žinote, kad žmonija dabar pereina iš Žuvų amžiaus į Vandenio amžių. Tikroji šio pasikeitimo reikšmė yra ta, kad žmonėms reikia pakilti virš sąmonės, kuri dominavo Žuvų amžiuje, ir pakilti į Vandenio amžiaus sąmonę.

Kiekvienas dvasinis ciklas žmonijai suteikia unikalią galimybę pakilti virš tam tikro žemesniosios sąmonės aspekto, tuo būdu įveikiant tam tikrą iliuziją. Aš iš tiesų atėjau inauguruoti ciklą, kurio paskirtis buvo padėti žmonijai pakilti virš iliuzijos, kad jie yra atskirti nuo Dievo ir kad Dievas yra kažkur ten aukštai Danguje ir Jo neįmanoma pasiekti. Atėjau padėti visiems žmonėms priimti faktą, kad jie yra Dievo sūnūs ir dukterys, galintys pasiekti Dievą savo širdyse, nes Dievo karalystė yra jų viduje.

Ir galite matyti iš evangelijų, kad aš nuolatos mečiau iššūkį tiems, kurie paėmė pažinimo raktą, žinojimo raktą, kad Dievo karalystė yra kiekviename žmoguje ir kad tai yra atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus, ir šios durys yra jūsų Kristaus AŠ. Atėjau atnešti teismą tiems, kurie tūkstančius metų skleidė iliuziją, jog žmonės yra neverti pasiekti vienovę su savo Kūrėju, vienovę su pačiu šaltiniu, iš kurio jie atėjo. Ir aš iš tiesų inicijavau šį teismą, kuris iš tiesų yra galimybė pakilti virš tam tikros sąmonės būsenos. Tad per praėjusius 2000 metų visi žmonės turėjo unikalią galimybę pakilti virš atskirties nuo Dievo iliuzijos.

Yra tam tikri žmonės ir tam tikros tamsos dvasios, kurie atsisako paleisti šią iliuziją, ir kurie iki pat šių dienų siekia skleisti ją tarp žmonijos. Tačiau, kaip pasakė Vienovės Esatis, teismo ciklas, kurį pradėjau prieš 2000 metų, dabar pasiekė savo kulminacinį tašką, ir todėl šie žmonės ir jėgos bus greitai nuteisti ir pašalinti iš šios planetos, jeigu nepaleis atskirties iliuzijos.

Paprastas faktas yra toks, kad Dievo gailestingumas reiškia, jog, kai aš pradėjau teismo ciklą, žmonėms buvo suteiktas tam tikras laiko periodas, per kurį jie galėjo pakilti virš sąmonės, kurios teisti atėjau. Tačiau, jeigu žmonės tam pasiekti turėtų amžinybę, kaip ši planeta galėtų progresuoti? Todėl paprastas faktas yra toks, kad turi ateiti momentas, kai galimybė baigiasi. Tai tuomet tampa galimybe likusiai žmonijai išsilaisvinti iš šių tamsių sielų ir tamsos būtybių traukos žemyn, nenorinčių palikti atskirties iliuzijos.

Kai prasidės jų šalinimas per ateinančius metus, iš tiesų pamatysite, kaip žmonijos sąmonė ims lengvėti, kas atves prie daug subtilių pokyčių religiniame šios planetos gyvenime. Taip pat pamatysite pokyčius mokslo bendruomenėje, kuri daug drąsiau ims žvelgti už materializmo ribų nei iki šiol.

Todėl džiūgaukite, kad gailestingumas, kuris tam tikra prasme atskirties iliuzijai leido toliau veikti žmoniją, dabar baigėsi. Tai duoda pradžią naujam gailestingumo ciklui, per kurį žmonėms taps lengviau nei kada nors anksčiau pasiekti vienovę su Dievu.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels