Kai kurie mediumai sako, kad apsauga mums nereikalinga


Klausimas: Mokytojau Jėzau, seku Krajono čenelingu nuo pat konvergencijos pradžios. Jau dabar kurį laiką Krajonas kalba, kad mums kaip šviesnešiams nėra būtina apsupti save šviesos apsauga; mes patys esame šviesa. Tai buvo būtina senųjų energijų laikotarpiu, bet dabar esame naujose energijose ir mes dabar patys esame šviesa. Aš naudojausi Arkangelo Mykolo apsauga ir daviau ją visiems kitiems savo šviesnešiams. Noriu daugiau aiškumo šiuo klausimu.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nesvarbu kokiu mokymu sekate, visada išmintinga naudotis savo intuicija ir sveiku protu, įvertinant visus pateikiamus teiginius. Biblijoje galite atrasti žodžius, kad Dievas pradėjo kūrybinį procesą, ištardamas įsakymą: „Tebūnie šviesa!“ Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas formų pasaulyje yra sukurta iš Dievo šviesos. Jūs visada buvote šviesa, tai reiškia, kad net ir taip vadinamose „senosiose energijose“ jūs vis tiek buvote sukurti iš šviesos. Tad jeigu dvasinė apsauga jums buvo būtina tais laikais, kaip ji galėjo staiga tapti nebereikalinga?

Svarbiausias dalykas čia yra ne tai, ar esate sukurti iš šviesos, o tai ar jūsų keturis žemesniuosius kūnus sudaranti šviesa vibruoja keturių žemesniųjų Žemės planetų kūnų dažnių spektre. Kaip paaiškiname kitur, šiuo metu ši planeta yra užteršta didžiuliu netobulos energijos kiekiu. Jeigu tuo abejojate, tiesiog pažiūrėkite žinias. Todėl, kol būsite fiziniame kūne, tol neišvengiamai nuolatos susidursite su šiomis energijomis. Klausimas yra toks, kas nutinka su šiomis energijomis, kai jos patenka į jūsų energetinį lauką?

Jeigu savo keturiuose kūnuose turite bet kokių žemesniųjų energijų, į jus nukreiptos energijos rezonuos su jūsų energetiniame lauke esančia energija. Iš išorės ateinanti energija sustiprins visas jūsų lauke esančias energijas, nes panašus traukia panašų. Todėl, kol turėsite bet kokių netobulų energijų savo lauke, tol jums bus būtina kviesti dvasinę apsaugą.

Yra įmanoma pereiti dvasinę iniciaciją, vadinamą transfigūracija. Po šios transfigūracijos jūsų fizinis kūnas taps apvalytas nuo visų netobulų substancijų ir genetinių defektų. Jūsų emocinis kūnas taps apvalytas nuo visų netobulų troškimų ir prisirišimų. Jūsų mentalinis kūnas taps apvalytas nuo visų netobulų minčių ir įsitikinimų. Jūsų identiteto kūnas taps apvalytas nuo bet kokio netobulo tapatumo jausmo ir visų netobulų prisiminimų. Kai tai įvyks, jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose nebeliks jokių netobulų energijų. Ir tuomet išpildysite žodžius, kad šio pasaulio princas ateis pas jus, bet nieko jumyse neras. Kitaip tariant, jums susidūrus su netobulomis pasaulio energijomis, jūsų energetiniame lauke nebus nieko, kas su šiomis energijomis rezonuotų. Tam tikra prasme tapsite perregimi šio pasaulio energijoms, ir jos pereis per jus kiaurai, jūsų nepaliesdamos. Šis perregimumas yra aukščiausia dvasinės apsaugos forma.

Tačiau galiu jus užtikrinti, kad labai mažai žmonių šioje planetoje perėjo transfigūracijos iniciaciją. Todėl visiems dvasios ieškotojams būtų išmintinga kviesti apsaugą, ir tai galios dar toli į ateitį. Žinoma, aš tikiuosi, kad Žemė galiausiai taps tokia tyra, jog nebebus būtina kviesti dvasinę apsaugą. Tačiau galiu jums pasakyti, kad nėra tikėtina, jog tai galėtų įvykti netolimoje ateityje.

Tai tiesa, kad tam tikri įvykiai signalizuoja arba inicijuoja naują dvasinį ciklą, kuris daro poveikį visiems Žemės planetos žmonėms. Vis dėlto, nėra nė vieno tokio įvykio, kuris visus žmones paveiktų vienodai. Pavyzdžiui, mes dabar jau įžengėme į Vandenio Amžių, todėl žmonėms pasidarė lengviau bendrauti su dvasine karalija. Tačiau tai negarantuoja, kad visi žmonės, net ir visi šviesnešiai, gali automatiškai įgyti šį bendravimą. Tai yra kiekvieno individo užduotis atverti ir išlaikyti tyrą bendravimo ryšį. Dabartinėje Žemės planetos situacijoje yra tiek daug netobulos energijos, kad reikia labai stropiai kviesti dvasinę apsaugą, norint užmegzti aiškų ryšį su Pakylėtaisiais Pulkais. Jeigu nekviesite šios dvasinės apsaugos, labai tikėtina, kad imsite bendrauti su žemesnėse karalijose esančiomis būtybėmis.

Noriu jums kai ką patarti. Neklausykite, ką sakau aš. Neklausykite, ką sako Krajonas ar kokia kita per mediumus kalbanti būtybė. Vietoj to pamėginkite išgirsti, ką jums sako jūsų Kristaus AŠ. Nuspręskite tam tikrą laikotarpį nuoširdžiai kviesti dvasinę apsaugą. Rimtiems šviesnešiams rekomenduočiau kalbėti Arkangelo Mykolo rožinį kiekvieną dieną 33 dienas. Jautrus žmogus pajus poveikį jau nuo pat pradžių. Tačiau po 33 dienų periodo turėtumėte sugebėti pasakyti, ar dvasinės apsaugos kvietimas turėjo pozityvų poveikį. Ir jeigu taip, tai kodėl to nedarius ir toliau?

Manau, dauguma žmonių aiškiai pajus pozityvų poveikį po 33 dienų, nors kai kuriems žmonėms gali prireikti savaičių ar netgi mėnesių, kad patirtų lūžio tašką, kviesdami dvasinę apsaugą. Todėl pamėginkite tai padaryti ir pažiūrėkite, kokį poveikį tai padarys jūsų gyvenimui.

Taip pat noriu paminėti, kad tiek Arkangelo Mykolo rožinis, tiek ir Motinos Marijos invokacijos nėra sukurti vien jūsų naudai. Jie taip pat labai stipriai veikia visą planetą, tame tarpe ir kitus šviesnešius. Kitaip tariant, net jeigu manote, kad dvasinė apsauga jums nėra reikalinga, vis tiek yra gerų priežasčių kalbėti rožinius ir šaukinius, kad iškviestumėte dvasinę apsaugą kitiems žmonėms ir padėtumėte apvalyti visą planetą.

Beje, Krajonas nėra pakylėtųjų mokytojų bendruomenės narys ir gyvena jis mentalinėje karalijoje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels