Įrankiai gali aktyvuoti jūsų trilypę liepsną

Klausimas: Nuo to laiko, kai pradėjau kalbėti Begalinės Šviesos rožinį, pastebėjau nuostabų šiltą deginantį jausmą savo širdies srityje, kuris atrodo vis auga, kiekvieną kartą man jį kalbant. Ar tai ateina iš mano Dievo liepsnos, ar šis jausmas yra Begalinės Šviesos Esatis, dirbanti per mane?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kiekviena siela buvo sukurta su dvasinės šviesos kibirkštimi, kuri dažnai yra vadinama trilype liepsna. Ši liepsna dega jūsų širdies čakroje, kuri yra tame pačiame aukštyje kaip ir jūsų širdis, tik ji yra jūsų krūtinės centre. Visi šie rožiniai yra sukurti taip, kad balansuotų šią liepsną, tai yra, rožiniai balansuoja tris šios liepsnos savybes. Šias savybes galima apibūdinti kaip galią, išmintį ir meilę, ir tai atitinka Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios Trejybę. Kai jūsų liepsna yra subalansuota, ji gali plėstis ir jūs tai galite patirti kaip degančios ugnies pojūtį.

Kadangi skirtingi žmonės turi skirtingus disbalansus savo trilypėje liepsnoje, gali skirtis, kuris rožinis turės didžiausią poveikį trilypei liepsnai. Būtent dėl to kai kurie žmonės jaučia didesnį potraukį vienam kažkuriam rožiniui. Jie jaučia, jog jiems šis rožinis reikalingas, kad subalansuotų trilypę liepsną.

Ir, žinoma, rožinis iš tiesų iššaukia jūsų Dievo liepsną ir Būtybę, kuri yra minima rožinyje. Todėl deginantis jausmas gali būti per jus tekanti šviesa. Jeigu turite stiprų ryšį su Būtybe, kuri yra minima rožinyje, tuomet tai taip pat gali sukelti šilumos pojūtį. Arba atsakymas gali būti visa tai, kas išvardyta aukščiau.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels