Ar įrankiai suteikia gyvastį netobuliems dalykams, nukreipdami dėmesį į blogį?

Klausimas: Mielas Jėzau, aš priėjau prie supratimo, galbūt klaidingo supratimo, kad, kai sutelkiame savo dėmesį į netobulus šio pasaulio dalykus, į iliuzijas, kurios neturi jokios realybės ar amžinumo, mes, tiesą sakant, suteikiame gyvastį šiems dalykams. Jei tai tiesa, tuomet turbūt bet koks dėmesys padeda pratęsti šių netobulumų egzistavimą, kad ir kokia bebūtų už šio dėmesio slypinti intencija. Pavyzdžiui, jeigu protestuojame prieš karą arba meldžiame taikos, argi šitaip savo dėmesio nenukreipiame į karą, tuo tik pratęsdami jo egzistavimą? Jeigu aukojame pinigus vienos ar kitos ligos išnaikinimui, ar nepatvirtiname šios ligos egzistavimo ir nesuteikiame jai gyvasties? Vienovės Esaties diktavime Esatis sako: „Tą akimirką, kai visas sąmoningas dėmesys bus patrauktas nuo šių įvaizdžių, jie ims griūti, kol galiausiai nustos egzistavę.“Jeigu taip ir yra, tai tuomet atrodytų, kad viena iš taktikų, kurios galėtumėme imtis, kad atneštume Dievo Karalystę į Žemę, būtų ignoruoti bet kokius netobulumus, tarsi jie neegzistuotų, šitaip priverčiant juos išnykti iš Žemės. Žinoma, aš suprantu, kad tą daryti turėtų kiekvienas žmogus planetoje, ar bent jau didžioji dauguma, ir nėra labai tikėtina, kad tai greitu laiku įvyks, tačiau net jei ir vienas žmogus neigtų netobulumą, nesuteikdamas jam savo dėmesio, ar tai nebūtų bent jau nedidelė pradžia šio netobulumo pabaigai?

Ir tai mane atveda prie sekančio klausimo. Kalbėdamas Motinos Marijos rožinius, suvokiu patvirtinantis organizacijų ir institucijų egzistavimą, kurioms nebūtų vietos mano įsivaizduojamoje Dievo Karalystėje. Pavyzdžiui, Stebuklų Priėmimo Rožinyje mes priimame, kad visos karinės pajėgos dirba taikos labui ir t.t. Mano Karalystės vizijoje karinių pajėgų nėra ir joms egzistuoti nėra jokios būtinybės. Tas pats galioja ir sveikatos apsaugai. Rožinyje mes priimame, kad sveikatos apsaugos organizacijos skatina sveiką ir ilgaamžišką gyvenimą. Mano vizijoje, sveikatos apsaugos organizacijoms egzistuoti nėra jokios būtinybės, nes nebėra ligų, susirgimų, nelaimingų įvykių ir net ir senėjimo. Ar aš viską tiesiog įsivaizduoju pernelyg nerealistiškai? Aš iš tiesų tikiu, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Ką mums daryti dėl skirtingų Dievo Karalystės Žemėje vizijų? Ar mes visi turėsime lygiai tokią pačią viziją, kai pasieksime pilną Kristaus sąmonę? Kai pagalvoju apie didžiulę egzistuojančią įvairovę, atrodo, jog iš tiesų gali egzistuoti milijonas skirtingų Dangaus Žemėje versijų. Dėkoju tau, kad padedi man aiškiau suvokti šias idėjas.

Joel

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ačiū, kad iškėlei klausimus, kurie, žinau, kelia sumaištį daugeliui žmonių, kuriuos noriu pasiekti šia svetaine. Dažnai regiu žmones, kurie atranda šią svetainę ir iš pradžių galvoja, kad mokymai joje atrodo puikūs. Tačiau, kai atranda mokymą, kuriame kalbama apie tamsos jėgas arba blogio egzistavimą, jie išsigąsta ir nebenori toliau skaityti. Taip pat matau daug žmonių, ypač Naujojo Amžiaus žmonių, kurie laiko save Šviesnešiais ir kurie buvo išmokyti tavo aprašyto supratimo. Jie mano, kad vienintelis būdas kovoti su blogiu yra jį ignoruoti, todėl jie atsisako apie jį skaityti ar kalbėti rožinius, kuriuose minimos netobulos sąlygos. Ši reakcija yra suprantama, tačiau norėčiau pasidalinti su jumis keliomis mintimis, kurios gali jums padėti įgyti gilesnį supratimą.

Mintis 1

Ar galite pašalinti vėžį, jį ignoruodami? Ar tiesiog leisite jam plėstis, kol jis nužudys visą kūną? Paprastas faktas yra toks, kad blogis iš tiesų egzistuoja [kaip laikinas pasireiškimas], ir jo egzistavimas pateikia neišvengiamą dilemą visiems žmonėms Žemėje. Daviau mokymus apie šią dilemą kitur, čia tiesiog pateiksiu trumpą problemos apibūdinimą:

  • Jeigu ignoruosite blogį, jis plėsis, nes blogio egzistavimo pagrindas yra neišmanymas. Paprasčiausias blogio apibūdinimas yra tai, kad blogis yra susinaikinimo procesas. O kadangi visos savimonę turinčios būtybės turi išgyvenimo instinktą, jokia būtybė sąmoningai savęs nenaikins. Net ir pati pikčiausia būtybė visatoje nesuvokia patekusi į savižudišką sūkurį. Ji yra įstrigusi iliuzijoje, verčiančioje ją manyti, jog tai, ką ji daro, yra teisinga (nes ji žino geriau už Dievą) ar kad ji gali išvengti bausmės tai darydama (dėl vienų ar kitų savo susigalvotų priežasčių). Todėl blogis egzistuoja kaip dvasinio aklumo pasekmė, ir būtent neišmanymas paverčia žmones dvasiškai aklais. Todėl, jeigu ignoruosite blogį, jis tiesiog plėsis toliau, kol užvaldys jus visiškai ir įtrauks jus į savo savižudišką sūkurį. Todėl tiesiog negalite ignoruoti blogio.

  • Jeigu kovosite su blogiu, suteiksite jam galios. Yra tiesos žodžiuose, kad tai, kam priešinsitės, jus persekios. Kaip sakai, jeigu kažkam duosi savo dėmesį, sustiprinsi tai. Jeigu tapsite fanatikais ir pulsite kovoti su blogiu, galiausiai patys įkūnysite blogį, kurį mėginate išnaikinti. Kitaip tariant, kovodami su blogiu, tampate jo dalimi, jis jus įtraukia į save. Štai kodėl sakiau: „O aš jums sakau: nesipriešinkite blogiui“ (Mato 5,39). Todėl tiesiog negalite kovoti su blogiu.

Dabar, žvelgiant iš normalios perspektyvos, būtų galima sakyti, kad tai yra klasikinis užburtas ratas, iš kurio nėra jokios išeities. Esate prakeikti, jei darysite, ir esate prakeikti, jei nedarysite – ir tamsos jėgos būtent taip ir nori, kad galvotumėte. Jos nori, kad reaguotumėte vienu iš šių būdų:

  • Ignoruojate blogį, šitaip suteikdami jam nevaržomą laisvę manipuliuoti užkulisiuose jūsų ir visuomenės gyvenimu.

  • Manote, kad blogis yra amžinas, neišvengiamas arba gėrio priešybė, šitaip pasiduodami ir nedarydami jokių pastangų išvyti blogį. Kitaip tariant, esate abejingi, o tai taip pat leidžia blogiui plisti.

  • Pripažįstate, kad blogis egzistuoja, tačiau esate tokioje didelėje baimėje, jog padarytumėte bet ką, kad tik išvengtumėte konfrontacijos su blogiu. Tai leidžia tamsos jėgoms kontroliuoti jus per baimę, tai reiškia, jog jos gali jus gąsdinimais priversti ignoruoti blogį arba priversti jus, to net nežinant, prisidėti prie jo sklaidos.

  • Imate su religiniu užsidegimu kovoti su blogiu, kas neišvengiamai priverčia jus šį blogį stiprinti, iškreipiant Dievo energiją arba kovai su blogiu imant naudoti paties blogio filosofiją (tikslas pateisina priemones).

Vėlgi, atrodo, kad išeities nėra. Tačiau ši dilema egzistuoja tik tuomet, kai žvelgiate į šią situaciją per ego filtrą. Šis protas yra paremtas dualizmu, ir todėl manote turintys tik dvi pasirinkimo galimybes. Turite arba ignoruoti blogį arba su juo kovoti, tačiau nė vienas iš šių veiksmų neduos norimų rezultatų.

Išeitis iš šios dilemos yra pakilti virš dualizmo ir priimti vieningą Kristaus proto viziją. Tai jums leis pamatyti, kad egzistuoja alternatyvus būdas tvarkytis su blogiu, kuomet nei ignoruojate, nei kovojate su blogiu. Raktas tai suprasti yra mano žodžiai: „Būkite išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai“ (Mato 10,16). Šių žodžių svarbą paaiškinu kitur, ir rekomenduoju jums perskaityti šį mano paaiškinimą.

Mintis 2

Du žmonės įeina į tamsų kambarį. Vienas sako: „Aš nenoriu stiprinti tamsos, todėl užsimerksiu, kad šios tamsos nematyčiau.“ Kitas žmogus pripažįsta, kad kambarys yra tamsus, ir apgraibomis ima ieškoti šviesos jungiklio, kol galiausiai suradęs jį įjungia. Kuris iš jų buvo efektyvesnis šalindamas tamsą?

Mintis 3

Nors tai tiesa, kad stiprinate tai, į ką sutelkiate savo dėmesį, yra įmanoma pripažinti, kad blogis egzistuoja, nesutelkiant į jį savo dėmesio. Tiesiog pamąstykite apie faktą, kad kiekvieną dieną imatės priemonių išvengti bakteriologinės infekcijos, tačiau darote tai, neteikdami bakterijoms perdėto dėmesio.

Kai kurie žmonės tampa apsėsti švara, ir plauna savo rankas daugybę kartų per dieną arba fanatiškai valo savo namus. Tai tampa tokiu apsėdimu, jog jie nebegali normaliai funkcionuoti. Tačiau dauguma žmonių turi atradę sveiką pusiausvyrą, apsisaugodami nuo kenksmingų bakterijų, bet neskirdami joms pernelyg daug dėmesio. Tą patį galite daryti ir su blogiu. Tačiau, jeigu ignoruosite kenksmingų bakterijų egzistavimą, jos iš tiesų gali jus nužudyti.

Galėtume sakyti, kad, jeigu nukreipsite savo dėmesį į blogį su – netgi nesąmoninga – baime, jį sustiprinsite. Tačiau, jeigu savo dėmesį į blogį nukreipsite su besąlygine meile (baimė kyla iš sąlygų), jūs jo nesustiprinsite.

Mintis 4

Gydytojas nesustiprina ligos, pripažindamas jos egzistavimą ir ieškodamas, kaip ją išgydyti. Gydytojas į ligą nežiūrį kaip į nepagydomą dalyką. Jis siekia suprasti ligos priežastį, kad galėtų ją pašalinti. Kaip sakiau, blogio egzistavimo pagrindas yra neišmanymas. Tad iš to seka, kad raktas blogiui išnaikinti yra žinios ir supratimas. Pirmas žingsnis, norint pašalinti bet kokią problemą, yra pripažinimas, kad problema egzistuoja. Sekantis žingsnis yra suprasti problemos priežastį, kad galėtumėte pašalinti šią priežastį.

Žinios jums suteikia galią įveikti problemą, o blogio supratimas leidžia jums apsisaugoti nuo jo įtakos ir neįkliūti į savižudišką jo sūkurį. Šių žinių negalite įgyti, ignoruodami blogio egzistavimą. Medicinoje, pirmas žingsnis į išgijimą yra ligos nustatymas.

Negalite būti taikūs kaip balandžiai, jeigu nesate išmintingi kaip žalčiai. Žinoma, svarbu neleisti, kad jūsų žinios apie blogį sukeltų jumyse negatyvias emocijas, tokias kaip baimė, pyktis ar neapykanta. Tad galėtume sakyti, kad būti taikiu kaip balandis reiškia visų šių negatyvių jausmų išvengimą. Tai jums leidžia pripažinti, kad blogis egzistuoja, nemaitinant jo energija. Jūs tuomet esate meilės būsenoje, o meilė, kuri iš tiesų yra besąlyginė – tobula meilė, išgenanti visas baimes – nemaitins blogio, nes blogis negali sugerti jos aukštų vibracijų. Tik tuomet, kai meilė yra iškreipiama sąlygomis ir jos vibracijos pažeminamos, tik tuomet tai gali maitinti blogį.

Mintis 5

Kai sakau, kad turite pripažinti blogio egzistavimą, neturiu omenyje, jog turėtumėte į jį žiūrėti kaip į neišvengiamą ar amžiną dalyką. Priešingai, kai iš tiesų suvokiate, kas yra blogis, pamatote, jog tai tėra laikinas reiškinys. Tai tiesiog yra netobulas įvaizdis – sukurtas savimonę turinčių būtybių protuose – kuris projektuojamas ant gyvenimo ekrano. O už šios laikinos regimybės egzistuoja tyra Dievo, Materijos šviesa. Būtent tai paaiškina Vienovės Esatis ir Begalinės Šviesos Esatis.

Kai tai suvokiate, galite pripažinti, kad netobulumai egzistuoja, nesuteikdami jiems galios. Tiesiog žvelgiate į juos kaip į laikiną ir iliuzinį reiškinį. Tokiu būdu galite suformuluoti tobulesnę viziją ir savo dėmesiu perkelti šią viziją ant gyvenimo ekrano. Tačiau, kol nebūsite pripažinę, kad kai kurios regimybės yra netobulos, tol nesugebėsite apvalyti savo vizijos nuo šių įvaizdžių. Yra daug netobulumų šioje planetoje, kurie tęsia savo egzistavimą tik dėl to, kad žmonės į juos nežiūri kaip į netobulus ir laikinus dalykus. Jie juos laiko normaliais, natūraliais ir neišvengiamais dalykais.

Mintis 6

Pagrindinis šios visatos įstatymas yra Laisvos Valios Įstatymas. Todėl blogis savo egzistavimą Žemėje tęsia dėl žmonių daromų pasirinkimų. Tad raktas į blogio pašalinimą yra žmonių švietimas, kad jie galėtų palikti blogio sąmonę, dualizmo sąmonę.

Štai kodėl neįmanoma efektyviai prisidėti prie blogio šalinimo, jį ignoruojant. Iš pradžių turite patys pakilti iš dualistinės sąmonės, kuri jus daro pažeidžiamą blogiui. O tuomet galite imtis darbo ir padėti kitiems žmonėms padaryti tą patį. Tik tuomet, kai kritinė masė žmonių pakils virš sąmonės, sukūrusios tam tikrą blogio formą, tik tuomet šis netobulumas galės būti pašalintas. Todėl esi teisus, sakydamas, kad viso dėmesio patraukimas nuo vieno kažkurio netobulumo bus veiksmingas tik tuomet, kai prie to prisidės kritinė masė žmonių. O norint pasiekti šią kritinę masę, turite šviesti žmones apie netobulumų egzistavimą ir duoti jiems tobulesnę viziją. Vėlgi, neišmanymą turite pakeisti supratimu, aklumą pakeisti regėjimu.

Mintis 7

Nėra būtina, kad kiekvienas žmogus Žemėje pakiltų virš tam tikros blogio formos, kad šis blogis galėtų būti išnaikintas. Kaip sakiau, viskas sukasi aplink laisvą valią. Arkangelas Mykolas turi galią pašalinti visą blogį Žemėje per vieną akies mirksnį. Tačiau jis negali naudotis šia galia, kol žmonės renkasi likti įsipainioję blogio sąmonėje. Tai paaiškina mano palyginimas apie rauges ir kviečius (Mato 13,24).

Kad Dievas galėtų pašalinti blogį, žmonės turi tam suteikti įgaliojimus, atsiskirdami nuo blogio sąmonės. Kai kritinė masė žmonių tai padarys, tuomet Arkangelas Mykolas galės pasinaudoti savo galia. Galėtume sakyti, kad, kol nesate pasiekę Kristaus sąmonės, niekada neturėtumėte mėginti kovoti su blogiu tiesiogiai, nes greičiausiai patys į jį įsipainiosite. Tačiau galite suteikti Arkangelui Mykolui ir Pakylėtiesiems Pulkams įgaliojimus kovoti su blogiu jūsų vardu. Būtent tai darote, kalbėdami rožinius, kuriuose sąmoningai patvirtinate atsiskiriantys nuo blogio sąmonės.

Svarbiausia, kad rožinio nekalbėtumėte su baime blogiui ar pykčiu prieš blogį. Rožinį kalbate su meile ir išvardintus netobulumus matote kaip laikinus ir praeinančius. Turbūt pastebėjote, kad visuose šioje svetainėje pateikiamuose rožiniuose ir invokacijose yra pozityvios afirmacijos, dėl kurių sunku juos kalbėti su negatyviais jausmais. Tai yra apsauginė priemonė, skirta padėti žmonėms pakilti virš negatyvių jausmų, kad jie nesustiprintų rožiniuose išvardintų netobulumų. Žinoma, jokios apsauginės priemonės negali paminti laisvos žmonių valios. Tačiau, jeigu žmonės nenustos kalbėti rožinių, afirmacijos pamažu padės žmonėms įveikti savo negatyvumą.

Mintis 8

Esi teisus, kad prašydami apvalyti karines pajėgas arba sveikatos apsaugą, patvirtinate sąlygas, kurios greičiausiai neegzistuos, kai Dievo karalystė bus įkūnyta Žemėje. Tačiau problema yra ta, kad Žemė šiuo metu yra labai toli nuo Dievo karalystės, ir todėl neįmanoma šios karalystės atnešti vienu dideliu šuoliu. Tai turi būti laipsniškas procesas.

Motina Marija neturi intencijos, kad jos dabartiniai rožiniai išliktų nepakitę ilgą laiką. Ji tikisi, kad kritinė masė žmonių pasinaudos jos rožiniais, idant pašalintų rožiniuose išsakytus netobulumus. Kai tai įvyks, ji perduos atnaujintas rožinių versijas.

Kai jau ilgą laiką dirbate su žmonija, tampate praktiškais realistais. Suvokiate, kad turite pradėti nuo dabartinio žmonių sąmonės lygmens ir iš ten mažais žingsneliais keliauti pirmyn. Todėl tavo vizija apie visuomenę, kurioje nebūtų karinių pajėgų ar sveikatos apsaugos institucijų, nėra nerealistiška, tiesiog turi suvokti, kad, kol iki ten nusigausime, turėsime nemažai pereinamųjų etapų. Dėl to iš pradžių turėsime patobulinti esamas karinių pajėgų ir sveikatos apsaugos sistemas. Tiktai tokiu būdu galėsime skleisti taiką ir gerą sveikatą, kurie mums leis transcenduoti kareivių ir gydytojų armijų būtinybę.

Mintis 9

Esi teisus, sakydamas, kad daugelis žmonių turi skirtingas Dievo karalystės vizijas. Kai žmonės pasieks Kristaus sąmonę, jų vizijos nesuvienodės, nes Dievo karalystėje yra erdvės didelei įvairovei. Tiesiog įvyks taip, kad žmonių vizijos palaipsniui pasieks harmoniją su Dievo įstatymais. Tai leis skirtingoms grupėms žmonių įkūnyti skirtingas vizijas, nekonfliktuojant vieniems su kitais.

Kitaip tariant, Kristaus sąmonė harmoniją kuria ne išnaikindama įvairovę ir kurdama vienodumą. Harmoniją ji kuria, įgalindama žmones pamatyti, kad jie visi gimė iš to paties šaltinio, ir todėl jie gali gerbti vienas kito individualumą, užuot jautę grėsmę dėl kitų žmonių skirtingumo.

Pavyzdžiui, Pakylėtieji Pulkai neturi intencijų pakeisti visas religijas vienu tikėjimu. Mūsų intencija yra padėti žmonėms išvysti universalų dvasinį kelią, egzistuojantį už visų religijų. Tai žmonėms padės pamatyti, kad visi tikri dvasios ieškotojai eina link to paties tikslo, jie tiesiog eina skirtingais kelias, kad pasiektų šį tikslą. Ir šis suvokimas atneš taiką į Žemę ir gerą valią žmonėms, neišnaikindamas individualumo ir nenuslopindamas kūrybinės raiškos.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels