Ar aš girdžiu savo aukštesnįjį aš ar savo ego?

Klausimas: Kaip man žinoti, ar balsas, kurį girdžiu, iš tiesų yra mano vidinis mokytojas? Kartais bijau, jog tai gali būti mano ego, kuris mėgina mane suklaidinti.

Gregg

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Labai geras klausimas, kuris neturi juodai balto atsakymo. Paprastas faktas yra toks, kad dauguma žmonių tebėra taip giliai nugrimzdę į dualistinę sąmonės būseną, jog jie girdės daug „balsų,“ mėginančių juos suklaidinti. Tai gali būti jų ego, arba tai gali būti tamsos jėgos iš išorės, bandančios išvesti juos iš dvasinio kelio.

Paprastas faktas yra toks, kad nėra jokio absoliutaus ir mechaniško būdo nuspręsti, ar nurodymai, kuriuos gaunate, iš tiesų ateina iš jūsų Kristaus AŠ ir Pakylėtųjų Pulkų, ar jie ateina iš žemesniųjų jėgų. Nurodymų patikimumą galite įvertinti tik palaipsniui vystydami savo pačių įžvalgumo jausmą, idant galėtumėte pasakyti skirtumą tiesiog pajausdami žinios arba šaltinio vibracijas.

Kol tebesate naujokas šioje praktikoje, galima drąsiai teigti, kad girdėsite įvairius balsus. Todėl neturėtumėte nekritiškai sekti bet kuria gauta mintimi ar nurodymu. Visuomet viską turėtumėte įvertinti, remdamiesi savo sveiku protu. Duosiu keletą užuominų, kurios galės padėti žmonėms išmokti atskirti pelus nuo grūdų, savo vidiniuose nurodymuose.

  • Pradėkite nuo suvokimo, kad egzistuoja tamsos jėgos, kurios su mielu noru duotų jums klaidingus nurodymus, kurių laikydamiesi patektumėte į aklavietę savo dvasiniame kelyje. Norėdami sumažinti tokių instrukcijų gavimo riziką, ryžtingai stenkitės naudoti dvasinę apsaugą. Arkangelo Mykolo rožinis yra specialiai sukurtas apsaugoti jus nuo tokių jėgų.

  • Studijuokite dvasinius mokymus ir pamėginkite pajausti, kas yra tiesa, ir kaip Pakylėtieji Pulkai vedė žmones ištisais tūkstantmečiais. Tai padės jums įvertinti, ar vidiniai nurodymai nenukrypsta nuo mūsų nesenstančių instrukcijų, ir ar jie neišeina pernelyg toli už šių instrukcijų ribų.

  • Stenkitės stiprinti savo intuiciją ir užmegzkite ryšį su savuoju Kristaus AŠ, pavyzdžiui, naudodamiesi šia susiderinimo technika.

  • Visada naudokitės sveiku protu, kad įvertintumėte visus gautus nurodymus. Ypač atsargiai žiūrėkite į bet kokius nurodymus, kurie siekia įstumti jus į du pagrindinius spąstus kelyje – baimę ir puikybę. Jeigu nurodymai naudojasi jūsų baimėmis ir siekia priversti jus imtis tam tikrų veiksmų iš baimės, tuomet jie nėra iš Pakylėtųjų Pulkų ar jūsų Kristaus AŠ. Lygiai taip pat, jeigu nurodymai siekia pasinaudoti jūsų puikybe, pasakodami jums, kokie didingi ir nuostabūs jūs esate, ir kad viso pasaulio išgelbėjimas priklauso nuo tam tikrų veiksmų, kurių privalote imtis, tai žinokite, jog šie nurodymai neateina iš aukštesniojo šaltinio.

  • Taip pat žinokite, kad tamsos jėgos agresyviai sieks manipuliuoti jumis, kad imtumėtės tam tikrų veiksmų, ir tai dažnai pasireikš jausmu, kad tiesiog privalote kažką padaryti. Jūsų Kristaus AŠ ir Pakylėtieji Pulkai niekada nemėgins jumis manipuliuoti, o tik sieks jums duoti supratimą, kuris padėtų jums patiems priimti geriausius įmanomus sprendimus. Tamsos jėgos su mielu noru vadovaus jūsų gyvenimui. Pakylėtieji Pulkai nevadovaus jūsų gyvenimui, nes mes žinome, jog tik ugdydamiesi savo gebėjimą priimti teisingus sprendimus pakilsite į pakylėtąją būseną.

  • Jeigu gaunate nurodymą, kuris neatrodo visai teisingas, ar tai būtų dėl jo turinio ar dėl nurodymo vibracijų, tuomet nesiimkite jokių nurodyme nurodytų veiksmų. Tiesiog padėkite jį į lentyną ir būkite visiškai neprisirišę prie to, ar nurodymai teisingi. Toliau dirbkite savo dvasinį darbą ir laukite tolimesnių nurodymų arba patvirtinimo.

  • Kai kuriais atvejais, galite gauti labai atkaklius nurodymus, raginančius jus imtis tam tikrų veiksmų. Jeigu šie nurodymai atrodo agresyvūs arba invaziniai, tai tuomet jie nėra iš aukštesniojo šaltinio. Tačiau, jeigu tam tikrus nurodymus padėsite ant lentynos, o po kurio laiko gausite vidinį arba išorinį patvirtinimą, kad nurodymai buvo teisingi, paprastai galite daryti prielaidą, jog jie atėjo iš aukštesniojo šaltinio. Svarbių, gyvenimą keičiančių sprendimų atveju, galite keletą kartų atiduoti nurodymus, ir tik po to imtis juose rekomenduojamų veiksmų.

Noriu dar kartą pakartoti, kad iš tiesų nėra jokio mechaniško ar absoliutaus būdo pasakyti, ar nurodymas atėjo iš aukštesniojo ar žemesniojo šaltinio. To paprasčiausiai negalite padaryti savo analitiniu protu ar emocijomis, nes jie jums sakys tai, ką norite girdėti. Galiausiai, atskirti galėsite tik iš vibracijų, kas reikalauja, kad būtumėte pasiekę tam tikro laipsnio susiderinimą su savuoju Kristaus AŠ ir Pakylėtaisiais Pulkais.

Kai būsite pasiekę šį susiderinimą, galėsite jausti savojo Kristaus AŠ arba pakylėtojo mokytojo vibracijas, ir tai jums bus kaip atskaitos taškas, kuriuo remdamiesi, galėsite palyginti tam tikrų nurodymų vibracijas ir galėsite žinoti, iš kokio šaltinio jos atėjo. Tai ne mechaniškas, o meniškas procesas. Jis neįvyks per vieną naktį, tačiau, jeigu atkakliai naudositės įrankiais, kuriuos davėme šioje svetainėje, pamažu išplėsite savo gebėjimą atskirti.

Žinau, jog kai kurie žmonės jausis taip, lyg nebūčiau davęs labai aiškių nurodymų, tačiau taip yra dėl to, kad nėra mechaniško kelio į Kristiškumą. Kelias į Kristiškumą reikalauja, kad priiminėtumėte sprendimus, remdamiesi savo pačių supratimu, įžvalgumu ir vizija. Daugumoje situacijų egzistuoja daugiau nei vienas teisingas sprendimas, todėl jums tinkantis sprendimas yra sprendimas, kuris geriausiai išreikš jūsų unikalų individualumą.

Tamsos jėgos sieks priversti jus neigti jums Dievo duotąjį individualumą. Šviesos jėgos sieks padėti jums išreikšti šį individualumą. Tamsos jėgos nori, kad priimtumėte savo žmogiškojo ego sukurtą tapatumą. Šviesos jėgos sieks padėti jums palikti ego pseudo tapatumą ir priimti savo tikrąjį tapatumą – unikalios dvasinės būtybės tapatumą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels