WINV33 transcenduokite Brolių Kaltintoją

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

Invokacija, skirta pažadinti žmones brolių kaltintojo sąmonės ir energijų egzistavimui. Taip pat kviečia šios sąmonės ir tų, kurie ją įkūnija, teismą.

Skaitykite mokymus apie šią invokaciją.


Kosminio Kristaus vardu, kreipiuosi į Dangiškąjį Tėvą ir Dangiškąją Motiną, kreipiuosi į mylimą Tyrumą ir Astrėją ir sakau: „Mylima Astrėja, priimu tavo beribį tyrumą, nes esu pasiruošęs įgyti atskaitos tašką, kokia iš tiesų yra Elohimo vibracija.“ Tad vienovėje su Astrėjos vibracija, skiriu šią invokaciją brolių kaltintojo sąmonės apnuoginimui ir atskleidimui, kaip ji laiko bendrakūrėjus įstrigusius epinėse dramose. Ypač prašau, kad tai būtų apnuoginta:

(Trumpai aprašykite sąlygas, kurios turėtų būti apnuogintos.)

 

Dievas yra Alfa ir Omega

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie per Sūnų yra vienas.

 • O atskirtis – melo klampynė,
 • Ego neregima grandinė.
 • Už sąlygų subtilių
 • Užkimba protai naivūs kvailių.

 • Kas visi turtai – kalėjimo pragaištis,
 • Išgirdus šauksmą atsiliepia širdis,
 • Įveikt save esmė viena,
 • Tapti DAUGIAU laisvė tikra.

 • Atidavimas – gyvenimo gausa,
 • Atidavimas įveikia kovas.
 • Į tėkmę neriame srauto gilaus.
 • Išpildome didžias svajas dangaus.

 • Mus Kristaus vizija veda keliu,
 • Atmintį saugo Ištakų bendrų.
 • Pusiausvyroje augam nuolatos,
 • Išlikdami sraute Upės Šventos.

 • Matome VIENĮ, už formų visokių,
 • Tiktai vienovė – normų nėr kitų.
 • Šventa Erdvė supa mane,
 • Amžinos malonės glėbyje.

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam mes matom Dievą.

 • Elohim (Kartokite 3X arba daugiau)

Pirmasis spindulys – Galia

1. AŠ ESU VIENIS, AŠ ESU Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

2. Mylimas Herkuli, esu pasiruošęs suvokti skirtumą tarp „žodžių“ ir „Žodžio“. Esu pasiruošęs pažinti nepadalintą Žodį kaip už dualizmo esančios begalinės realybės įrodymą.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

3. Mylimas Herkuli, nebesieksiu paskutinio žodžio tarp žmonių, nes man jau gana nesibaigiančių ginčų žodžių lygmenyje, kuriame kiekvienas argumentas turi kontraargumentą, ir todėl neįmanoma įrodyti, kad kažkas yra absoliučiai tikra, o kažkas netikra. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

4. Mylimas Herkuli, man jau gana mėginimų įrodinėti, kas teisinga, o kas klaidinga, kuomet tai, ką aš įrodysiu kaip „teisinga“, bus priešingas polius kažkam, kas „klaidinga“. Noriu pažinti aukščiausią teisingumą, begalinį teisingumą.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

5. Mylimas Herkuli, priimu, kad vienintelis būdas būti absoliučiai teisiu prieš Dievą yra siekti Žodžio. Noriu pasiekti Kristaus Sąmonę, kuri nuo pat pradžių buvo sukurta palaikyti Vienovę tarp Kūrėjo ir Jo kūrinijos. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

6. Mylimas Herkuli, siekiu Žodžio, nes esu pasiryžęs suvokti, kad Dievas yra, kad Dievas peržengia baigtinumo ribas, kad aš esu Dievo tąsa. Ir todėl žinau, kad mano Esybės tąsa egzistuoja už šio baigtinio pasaulio ribų. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

7. Mylimas Herkuli, noriu pakilti. Noriu būti atviromis durimis Žodžiui, kuris iš tiesų atskiria tikrą nuo netikro – ne ištartais žodžiais, o šių žodžių nešama vibracija.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

8. Mylimas Herkuli, esu pasiryžęs būti atviromis durimis, idant žmonės galėtų pajausti vibraciją, nusileisdami už žodžių – ir todėl galėtų užmegzti ryšį su Žodžiu, gyvuoju Žodžiu, kuris yra Gyvoji Dvasia, visada tekanti, visada transcenduojanti, visada akceleruojanti į vis aukštesnį ir aukštesnį Dievo savybių išreiškimą. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

Antrasis Spindulys – Išmintis

1. Mylimas Apolonai, esu pasiruošęs būti kaip Jėzus ir leisti žmonėms susidurti su aukštesne vibracija nei dualistiniai poliai. Tad, jeigu to norės, jie galės būti pakylėti, ne žodžių, bet paties Žodžio.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

2. AŠ ESU VIENIS, tampantis įvairiausiomis formomis, kurioms skirta sugrįžti į Vienį, kosminiame šokyje tarp Dangiškojo Mylimojo ir Mylimosios. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

3. Mylimas Apolonai, esu pasiryžęs transcenduoti bet kokią tradiciją, doktriną ar tikėjimo sistemą, kuri paverčia Dievo Žodį negaliojančiu, pakeisdama jį žmonių sukurtais žodžiais.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

4. Mylimas Apolonai, transcendavęs norą naudotis žodžiais kaltindamas kitus arba įrodinėdamas jų neteisumą, esu pasiruošęs būti atviromis durimis paskutiniam teismui, nuteisiančiam brolių kaltintojo sąmonę ir energiją. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

5. Mylimas Apolonai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie ankstesnėje sferoje nusprendė, kad Dievo planas yra ydingas, kad laisva valia yra ydinga. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

6. Mylimas Apolonai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis visos šios sąmonės teismui, kuri sako, kad galimybė gyvybės srautams pasiklysti įrodo, jog Kūrėjas sukūrė ydingą dizainą sferų pakylėjimui ir laisvos valios suteikimas buvo pernelyg rizikingas užmanymas. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

7. Mylimas Apolonai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie nenorėjo nusižeminti ir paleisti savo gyvenimo, kuriame save laikė egzaltuotomis būtybėmis, valdžią turinčiais lyderiais, ir nenorėjo tapti visų tarnais. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

8. Mylimas Apolonai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie iš tiesų brangino savo gyvybę iki mirties. Jie brangino savo turėtą poziciją nepakilusioje sferoje, ir jiems atrodė, kad pakilimas į aukštesnį lygmenį, į tapimą visų tarnais, būtų jų pažeminimas, jų rango ir pozicijos pažeminimas. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

Trečiasis spindulys – Meilė

1. Mylimas Erosai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie nenorėjo savo gyvybės už Visus atiduoti. O kaip pateisinimą savo nenorui gyvybę atiduoti, jie įsikibo į faktą, kad kai kurie gyvybės srautai buvo palikti. Jie pasinaudojo tuo, sugalvodami argumentą, kad tai yra klaida Dievo plane, ir jų vaidmuo yra įrodyti Dievą klydus.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

2. Mylimas Erosai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis visos šios sąmonės teismui – atskirties sąmonės, dualizmo sąmonės, – dėl kurios gyvybės srautams yra įmanoma tikėti, kad jie galės įrodyti Dievą klydus, jie galės tapti opozicija Dievui.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

3. AŠ ESU VIENIS, pasireiškiantis trejybėje kaip Alfa ir Omega, kuriuos tobuloje kūrybinėje įtampoje palaiko viengimis Sūnus, Kristaus proto Logos.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

4. Mylimas Erosai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis žmonėms pažadinti realybei, kad vos tik jie įžengia į dualizmą, tampa dualizmo apakinti. Jie dabar žvelgia į visatą iš dualistinio poliaus, ir todėl jiems atrodo visiškai realu, visiškai logiška, kad privalo egzistuoti priešingas polius jų pačių poliui. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

5. Mylimas Erosai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis visos sąmonės teismui, dėl kurios gyvybės srautams yra įmanoma tikėti, kad Dievas yra priešingas jų pačių polius – ir todėl yra įmanoma įrodyti, kad Dievas klysta, kad Dievo planas yra klaidingas. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

6. Mylimas Erosai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis visai šiai žodžių, padalinto žodžio sąmonės teismui, kurioje žodžiai nebėra naudojami begalybės vibracijai perduoti, bet buvo nugramzdinti į dualizmo lygmenį. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

7. Mylimas Erosai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis žmonijai pakelti iki lygmens, kuriame taptų įmanoma bendrauti vien mintimis, idant žmonės galėtų bendrauti tiesiogiai – koncepcijų ir idėjų lygmenyje. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

8. Mylimas Erosai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis Mokytojams atnešti koncepcijas ir idėjas, kurios yra tyros, prakilnios ir nukreiptos kelti aukštyn kitus gyvybės srautus, kelti aukštyn visą sferą. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

Ketvirtasis spindulys – Tyrumas

1. Mylimas Tyrume, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie nusprendė sukilti prieš Dievo planą, nusprendė neatiduoti savo gyvybės už draugą – nenorėjo palikti savo pozicijos, idant pakiltų net į dar aukštesnę poziciją – tarnavimą Visumai. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

2. Mylimas Tyrume, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie mėgino nusitempti kuo daugiau gyvybės srautų su savimi į žemyn traukiantį atskirties ir dualizmo sūkurį. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

3. Mylimas Tyrume, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie nusprendė apkaltinti kitus gyvybės srautus iškreipus Dievo savybę, kurią jie buvo įvaldę. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

4. AŠ ESU VIENIS, kūrybiškumo šaltinis, išreikštas amžinuoju tapimo srautu, sukuriančiu Gyvenimo Upę, kuri apima visa kas YRA, Šventosios Dvasios vėjyje. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

5. Mylimas Tyrume, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie kaltina kitus netyrai išreiškiant savo Dievo savybę – mėgindami sugundyti juos sureaguoti į kaltinimo energiją. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

6. Mylimas Tyrume, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie tapo Velniu ir Šėtonu, ne viena būtybe, bet būtybių grupe, sukūrusia savyje žemyn traukiantį sūkurį, visišką priešingybę pakylėjimo spiralei, sukurdami juodąją skylę pakylėjimo spiralės baltosios skylės viduje. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

7. Mylimas Tyrume, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie iškreipė savo pačių šviesą ir pavertė ją tamsos momentumu, kuriuo naudojasi labai intensyviai kaltinimo energijai į kitus gyvybės srautus nukreipti. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

8. Mylimas Tyrume, esu pasiruošęs būti atviromis durimis tų gyvybės srautų teismui, kurie kaltina nekaltuosius ir yra pasiruošę meluoti, kad apkaltintų juos kažkuo, ko šie nepadarė. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

Penktasis spindulys – Tiesa

1. Mylimas Ciklopėjau, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir kaip kaltinimo energija gali įstumti žmones į šoko būseną, kuri priverčia juos palikti pakylėjimo spiralę.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

2. Mylimas Ciklopėjau, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir kaip ji gundo žmones pasiduoti kaltinimo energijai ir patiems užsipulti kaltintoją. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

3. Mylimas Ciklopėjau, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir kaip ji gundo žmones pasiduoti kaltinimo energijos priešingybei – norui apsiginti arba sunaikinti kaltintojo argumentus, ar netgi sunaikinti patį kaltintoją. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

4. Mylimas Ciklopėjau, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir kaip ji gundo tuos, kurie yra pasiekę meistriškumą viename iš septynių spindulių, gundo iškreipti savo spindulį kaltintojui atstumti. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

5. AŠ ESU VIENIS, išreiškiantis save per savimonę turinčias būtybes, kurios turi galimybę tapti viskuo, kuo AŠ ESU, sąmoningai pasirinkdamos būti DAUGIAU. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

6. Mylimas Ciklopėjau, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir taip pat pademonstruoti realybę, kad vienintelis būdas išvengti negatyvaus sūkurio yra likti visiškai neprisirišusiu prie pačių kaltinimų ir už jos slypinčios energijos. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

7. Mylimas Ciklopėjau, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, kartu apnuoginant suvokimą, kad vos tik sureaguojame – siekdami apsiginti arba nuginčyti kaltinimus, arba siekdami nustumti atgal į mus nukreiptą energiją – įstringame negatyviame sūkuryje. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

8. Mylimas Ciklopėjau, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir kaip kuo stipriau reaguojame, tuo daugiau iškreipiame savo šviesą, kol susikuriame negatyvų sūkurį, kuris gali užvaldyti mūsų sąmoningą protą ir valią, kuomet visa mūsų šviesa pavirsta tamsa. 

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

Šeštasis spindulys – Tarnystė

1. Mylimas Taika, esu pasiruošęs būti atviromis durimis, apnuogindamas, kaip kaltintojas gundo žmones pasiųsti atgal dualistinę energiją, iškreipiant savo šviesą ir suteikiant jai žemesnę vibraciją, vibraciją, kuri yra mažiau už meilę, mažiau už tyrumą. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

2. Mylimas Taika, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir kaip ja buvo pasinaudota priverčiant daug dvasios būtybių nupulti į žemyn traukiantį sūkurį, kuriame daugelis net ir šiandien tebėra įstrigę. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

3. Mylimas Taika, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir tikėjimui, kad visas Armagedono mūšis vyksta čia Žemėje, ir kad Žemė yra mūšio laukas, kuriame bus nulemtas visatos likimas. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

4. Mylimas Taika, esu pasiruošęs būti atviromis durimis puolusiai sąmonei apnuoginti, kuri verčia žmones manyti, kad jie yra tokie svarbūs, jog gali nulemti visatos likimą ir todėl netgi gali mesti iššūkį Dievui. Ar netgi gali ištaisyti klaidą Dievo užmanyme, priversdami žmones pakilti. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

5. Mylimas Taika, esu pasiruošęs būti atviromis durimis, padėdamas Pakylėtiesiems Mokytojams įgalinti pakankamą aukščiausiems dešimčiai procentų priklausančių žmonių skaičių pakelti Žemę į kylančią spiralę, ištraukiant ją iš žemyn traukiančio sūkurio, sukurto puolusių būtybių, kurioms buvo leista čionai amžių bėgyje įsikūnyti. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

6. AŠ ESU VIENIS, viso gyvenimo savastis, ir kai savimonę turinčios mano tąsos tampa DAUGIAU, aš tampu DAUGIAU. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

7. Mylimas Taika, esu pasiruošęs būti atviromis durimis  puolusių būtybių teismui, kurios buvo numestos į Žemę ir yra kupinos įniršio ir siekia nusitempti gyvybės srautus į žemyn traukiantį sūkurį, apkaltindamos juos viskuo, kuo tik šios puolusios būtybės gali sugalvoti.  

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

8. Mylimas Taika, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, o taip pat faktui, jog nėra jokių ribų kaltinimams, kuriuos puolusi sąmonė gali nukreipti prieš nekaltuosius. Nes puolusioje sąmonėje nėra tiesos, ir todėl viskas leidžiama, tikslas gali pateisinti priemones. 

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

Septintasis spindulys – Laisvė

1. Mylimas Arkturai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis, apnuogindamas, kad puolusioje sąmonėje įstrigusiam žmogui nebėra svarbu, kas teisinga, o kas klaidinga, kas tiesa, o kas melas. Jam net nebėra svarbu, kas yra logiška, kas yra nuoseklu.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

2. Mylimas Arkturai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti ir kaip ji priverčia žmones prarasti bet kokį norą būti nuosekliais, kalbėti tiesą, išsaugoti logiką. Jų tikslas yra apkaltinti kitus, pasėjant abejonę jų esybėje, pribloškiant juos kaltinimo energijos momentumu, sukūrusiu labai intensyvią juodąją skylę. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

3. Mylimas Arkturai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis, apnuogindamas centrinę, pamatinę dinamiką, kuri nulems, ar Žemė bus ištraukta iš negatyvaus sūkurio ir įžengs į kylančią spiralę, kuri ją iškels virš šių kaltinimo energijų. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

4. Mylimas Arkturai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis žmonijos sąmonei pakelti iki tokio lygmens, kad brolių kaltintojai būtų išmesti iš Žemės ir privalėtų nusileisti netgi į dar žemesnę vietą, kurioje galės toliau kaltinti aplinkinius, galiausiai netgi pradėdami kaltinti vienas kitą. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

5. Mylimas Arkturai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis kaltintojo sąmonei apnuoginti, ir kaip ji veda į kovojančias frakcijas – įsigalėjusį valdžios elitą ir vieną arba daugiau valdžios siekiančių elitų – ir todėl jie kaltina ne tik nekaltuosius, bet taip pat kaltina ir vienas kitą, skaldydami savo jėgas ir galią. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

6. Mylimas Arkturai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis aukščiausių dešimties procentų gyvybės srautų pažadinimui, pažadinant juos iniciacijai, kuomet jie taptų pasirengę pakilti į aukštesnį supratimą ir imti teisingai taikyti Tėvo plėtimosi jėgą. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

7. AŠ ESU VIENIS, ir kiekviena iš mano Esybės išėjusi būtybė gali tapti viskuo, kuo AŠ ESU, transcenduodama savo savasties jausmą kosminiame šokyje, per kurį Mylimoji tampa Dangiškuoju Mylimuoju, mylinčiu visą gyvybę. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

8. Mylimas Arkturai, esu pasiruošęs būti atviromis durimis, padėdamas aukščiausiems dešimčiai procentų įžengti į pakylėjimo spiralę ir sustiprinti šią pakylėjimo spiralę. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Aukštyn į Tyrumą, esam tikri,
 • Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,
 • Aukštyn į Tyrumą, esam DAUGIAU,
 • Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.

Aštuntasis spindulys – Integracija

1. Mylimas Uzieli, esu pasiruošęs būti atviromis durimis, kad padėčiau aukščiausiems dešimčiai procentų praregėti iš pagundos palikti pakylėjimo spiralę dėl noro kovoti kažkokiame mūšyje su brolių kaltintoju.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

2. Mylimas Uzieli, esu pasiruošęs atpažinti kaltinimo energiją, atpažinti ją savyje. Būsiu sąžiningas ir ieškosiu savo gyvenime bet kokio polinkio kaltinti kitus. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

3. Mylimas Uzieli, esu pasiruošęs pakilti virš bet kokių negatyvių sūkurių, ir liausiuosi koncentruotis į kitų žmonių keitimą. Liausiuosi juos kaltinti dėl krislų, kuriuos matau jų akyse, ir vietoj to imsiu ieškoti rąsto savo akyje. Nes neleisiu sau tapti brolius kaltinančios energijos instrumentu.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

4. Mylimas Uzieli, esu pasiruošęs įveikti bet kokį polinkį gintis nuo kaltinimų. Transcenduosiu polinkį jaustis neteisingai apkaltintu, kuomet nugrimztu į gynimosi ir teisinimosi sūkurį. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

5. Mylimas Uzieli, esu pasiruošęs pakilti virš bet kokio polinkio į kankinio kompleksą, kuomet jaučiuosi neteisingai pasmerktas, tačiau svajoju, kad vieną dieną būsiu išaukštintas ir pasaulis pamatys, kad buvau teisus. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

6. Mylimas Uzieli, esu pasiruošęs pakilti virš bet kokio polinkio manyti, kad nesugebu išreikšti savo talentų; negaliu šviesti savo šviesos dėl tos ar anos netyros arba neteisingos sąlygos pasaulyje. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

7. Mylimas Uzieli, esu pasiruošęs pakilti virš visų savęs kaltinimo momentumų, kuriuose žeminu save, arba įsivaizduoju, kaip brolių kaltintojų jėga mane apkaltins, jeigu stosiu ginti tiesos arba išsiskirsiu iš minios. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

8. AŠ ESU VIENIS, Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis. Ir AŠ BŪSIU KUO BŪSIU, nes, nors esu VIENIS, amžinai esu DAUGIAU. 

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
 • Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.

Septynių Elohimų invokacija

1-asis spindulys: Mylimas Herkuli, esu pasiruošęs apnuoginti ir transcenduoti daugybę subtilių žaidimų, kylančių iš šios sąmonės, kurioje kaltiname ir ginamės, kaltiname ir sviedžiame kaltinimus atgal, jaučiamės neteisingai pasmerkti, siekiame pasiteisinti, laukiame, kada pagaliau mūsų teisumas ir talentas bus pripažinti, užuot tiesiog išdrįsę išeiti į priekį ir tapę atviromis durimis Žodžiui. 

Mylima Amazonija, esu pasiruošęs pakilti virš visų pagundų įžengti į tą ginčų sūkurį, kuriame svaidomės argumentais ir kontraargumentais žodžių lygmenyje. Tačiau taip pat pakilsiu virš pagundos jaustis kaltu, žeminti save dėl to, kad tai dariau.

Elohim. (Kartoti 3X) 

2-asis spindulys: Mylimas Apolonai, esu pasiruošęs pakilti į tavo tyrą viziją ir suvokti Žemės realybę – kad nė vienai būtybei nėra įmanoma įsikūnyti Žemėje, neprisiimant netyrumų. Neteisiu savęs dėl to, kad patekau į negatyvų sūkurį, kad prisiėmiau netyrumus, net ir netyrus motyvus.

Mylima Liumina, esu pasiruošęs suvokti realybę, kad nėra tokių netyrumų Žemėje, kurių negalėtų nuskaistinti begalinis Elohimo momentumas. Esu pasiryžęs akceleruotis, nubusti, pažinti alternatyvą, kurią turi Elohimai visiems netyrumams, kuriuos galiu turėti savo esybėje.

Elohim. (Kartoti 3X) 

3-asis spindulys: Mylimas Erosai, pripažįstu, kad Elohimai turi momentumą, begalinį momentumą, kuris mane gali pakylėti aukščiau už visus Žemės netyrumus – jei tik turėsiu noro sąžiningai į save pažvelgti ir įvertinti, kokius prisiėmiau netyrumus.

Mylima Amora, esu pasiruošęs pasinaudoti Elohimų dovana, nes pakilsiu virš netyrumų, kuriuos sukūrė visas šis brolių kaltintojų sūkurys, kaltinimo energijos, kaltinimo argumentai, kaltinimo žodžiai.

Elohim. (Kartoti 3X) 

4-asis spindulys: Mylimas Tyrume, esu pasiruošęs sąžiningai ir realistiškai į save pažvelgti ir įvertinti, kiek prisiėmiau šios kaltinimų energijos, kokį turiu momentumą tame norėjime ginčytis žodžių lygmenyje, norėjime turėti paskutinį žodį Žemėje, užuot tapus viena su Žodžiu Danguje. 

Mylima Astrėja, esu pasiruošęs pasinaudoti tavo padauginimu, kuriuo tu padauginsi mano pastangas atskirti, kas yra „Žodis“, Kristaus sąmonė, ir „žodžiai“, kylantys iš antikristo sąmonės, padalintos dualizmo sąmonės. 

Elohim. (Kartoti 3X) 

5-asis spindulys: Mylimas Ciklopėjau, esu pasiruošęs pakilti virš bet kokio noro patirti tą nesibaigiančių, niekur nevedančių ginčų su kitais žmonėmis ciklą – ginčijimąsi dėl tam tikrų žodžių interpretacijų, įžengiant į klasikinį ciklą „jis pasakė, ji pasakė“. Man jau gana šios patirties. 

Mylima Virginija, trokštu patirti tavo tyrą viziją, tavo tyrą meilę. Trokštu patirti, kad priimi mane su atvira Elohimos širdimi. 

Elohim. (Kartoti 3X) 

6-asis spindulys: Mylimas Taika, sakau kartu su tavimi: niekam nejaučiu pagiežos, nė vieno nesmerkiu. Neturiu jokio poreikio ką nors Žemėje kaltinti. Niekas Žemėje man nekelia grėsmės, jokios Žemėje egzistuojančios energijos, idėjos, koncepcijos ar argumentai, suformuluoti žodžiais. Man nereikia badyti pirštais nė į vieną individą, nes akceleravau savo esybę virš puolusių būtybių kaltinimo energijos. 

Mylima Aloha, esu pasiruošęs pažinti vibracijų skirtumą tarp kaltintojo sąmonės ir Pakylėtųjų Mokytojų. Esu pasiryžęs kilti aukštyn į tyrumą, aukštyn į tyrumą, aukštyn į tyrumą! 

Elohim. (Kartoti 3X) 

7-asis spindulys: Mylimas Arkturai, esu pasiruošęs pastebėti savo reakciją į Elohimų energijas, kurias iškviečiau, ir atiduodu bet kokią tamsą arba energiją, kuri buvo iškelta į paviršių. 

Mylima Viktorija, esu pasiruošęs pamatyti, kas man neleidžia palikti žemyn traukiančio sūkurio ir įžengti į aukštyn keliančią tyrumo spiralę. 

Elohim. (Kartoti 3X) 

 • Aukštyn į Tyrumą! (3X) 
 • Mylima Elohim' Astrėja.
 • Aukštyn į Tyrumą! (3X)
 • Mylimi Gabrieliau ir Viltie.
 • Aukštyn į Tyrumą! (3X)
 • Mylimas Serapi Bėjau.
 • Aukštyn į Tyrumą! (3X)
 • Mylimas AŠ ESU.

Užsklanda

Alfos ir Omegos vardu, priimu savo tarnavimo gyvenimui tobulą viziją, perduotą man mano Aukštesniojo AŠ. Atiduodu visus atskirojo aš troškimus, norus ir lūkesčius ir įsilieju į Gyvenimo Upę. Leidžiu Šventajai Dvasiai nešti mane ten, kur galėčiau plaukti su Gyvenimo Upe ir be pastangų išpildyti savo Dangiškąjį planą.

Priimu vieningą Kristaus viziją, kuri apnuogina rąstus mano akyje, idant galėčiau pamatyti ir sąmoningai atiduoti visą kaltinimo sąmonę savo esybėje. Stoviu nuogas prieš Kristų ir nieko nesiekiu nuslėpti nuo visa reginčios Dievo akies. Sąmoningai atiduodu ego iliuziją, kad tai, kas yra nuslėpta nuo žmonių, taip pat yra nuslėpta nuo Dievo. Į nieką nesilaikau įsikibęs, ir esu pasiryžęs pamatyti ir palikti absoliučiai visas iliuzijas.

Šiame besąlygiškame atidavime, matau, kad šiame pasaulyje niekas neturi galios mano Dvasiai, ir todėl nepriimu jokių sąlygų kaip amžinų ar netgi absoliučiai tikrų. Tad tampu perregimu šio pasaulio kaltinimo energijoms. Mano akis viena, ir todėl šio pasaulio princas nieko manyje neranda. Atiduodamas visus netyrumus savo esybėje, žinau, kad tyra mano keturių žemesniųjų kūnų vizija yra be pastangų materializuojama, ir priimu, kad esu užsklęstas tobuloje Dievo vizijoje.

Žinau, kad tai, kas netikra, negali paveikti to, kas tikra. Priimu, kad AŠ ESU tikras, ir tik tyra vizija mano gyvenimui yra tikra. Priimu, kad Dievas mane sukūrė ir pamatė, kad „tai yra gera“. Šios vizijos tyrume lieku užsklęstas amžiams, nes AŠ ESU DAUGIAU.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com