WINV22 Aukso Amžiaus sąmonės Rusijoje pažadinimas

Iškvieskite Aukso Amžiaus sąmonės įsikūnijimą tarp Rusijos žmonių.

 

Kosminio Kristaus vardu, šaukiu Dangiškąjį Tėvą ir Dangiškąją Motiną, ir skiriu šią invokaciją Aukso Amžiaus sąmonės pažadinimui dvasingiausiuose Rusijos žmonėse.

… (Išsakykite specifinius prašymus.)

Malda Ekstatiškai ramybei

Viešpatie, aš renkuosi BŪTI tavo ramybės instrumentu.

Kur siaučia neapykanta, AŠ ESU Meilės Liepsna.

Kur vyrauja skriauda, AŠ ESU Teisingumo Liepsna.

Kur viešpatauja abejonės, AŠ ESU Tiesos Liepsna.

Kur braunasi nusiminimas, AŠ ESU Vizijos Liepsna.

Kur užgulusios tamsybės, AŠ ESU Pasaulio šviesa.

Kur slegia liūdesys, AŠ ESU Palaimingas Džiaugsmas.

O Dangiškasis Mokytojau, renkuosi guosti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo paguodą.

Renkuosi suprasti kitus, ir tai darydamas, atrandu tavo supratimą.

Renkuosi mylėti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo meilę man.

Nes atiduodami save kitiems, gauname daugiau tavęs.

Atleisdami kitiems, randame tavo atleidimą.

Leisdami savajam ego mirti, atgimstame į amžinąjį gyvenimą, būdami Gyvuoju Kristumi – kaip Žemėje, taip ir Danguje, čia ir amžinai DAUGIAU.

Tik kai drįsime BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esame Viršuje, Rusija galės būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra Dievo širdyje. Ir todėl AŠ ESU Aukso Amžius, įkūnytas Rusijoje, nes myliu Ekstatiškos Ramybės liepsną visa savo širdimi, siela ir protu. Nes AŠ ESU pasaulio šviesa, ir kol AŠ ESU pasaulyje, tol Žemėje yra taika ir Dievo valia visai gyvybei.

Pirmasis spindulys – Galia

1. AŠ ESU VIENIS, AŠ ESU Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. Arkangele Mykolai, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad visos šalys Žemėje šiuo metu yra daug žemiau to sąmonės lygmens, kuris reikalingas įkūnyti Aukso Amžių. Ir Rusija čia nėra išimtis.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. Arkangele Mykolai, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, jog tam, kad Rusija įveiktų atotrūkį tarp savo dabartinės būsenos ir Aukso Amžiaus lygmens, Rusijos žmonės privalo suprasti, kad jų šalis stokoja, kad yra darbų, kuriuos reikia padaryti, ir pokyčių, kuriuos reikia įvykdyti.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

4. Arkangele Mykolai, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad Rusijos nacionalinėje psichikoje egzistuoja unikalus mechanizmas, kuris trukdo pilnai suvokti didelių pokyčių būtinybę.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

5. Arkangele Mykolai, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad realistiškas pažvelgimas į Rusijos istoriją pademonstruos, jog vienas bruožas, stabdantis progresą Rusijoje, yra Rusijos žmonių nejautrumas gyvybei.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

6. Arkangele Mykolai, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad nejautrumas gyvybei trukdo Rusijos žmonėms pajausti besąlyginę Dievo meilę. Todėl jie negali įgyti tikrojo savivertės jausmo.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

7. Arkangele Mykolai, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tikrojo savivertės jausmo trūkumas privertė Rusijos žmones ieškoti savivertės šiame pasaulyje. Sovietiniais laikais tai pasireiškė troškimu įtvirtinti Rusijos pranašumą karine jėga ir baimės kėlimu kitoms šalims.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. Arkangele Mykolai, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad savivertės šiame pasaulyje troškimas būtent ir neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad Rusijai reikia keistis ir kad jai reikia mokytis iš kitų šalių ir su jomis bendradarbiauti.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

Antrasis spindulys – Išmintis

1. Arkangele Jofieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad nejautrumas gyvybei ir netikros savivertės jausmas sukūrė dvasinę aklavietę, kuri blokuoja augimą Rusijoje.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. AŠ ESU VIENIS, tampantis įvairiausiomis formomis, kurioms skirta sugrįžti į Vienį, kosminiame šokyje tarp Dangiškojo Mylimojo ir Mylimosios.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. Arkangele Jofieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, jeigu Rusija neištrūks iš šios aklavietės, daugybė Rusijos visuomenėje egzistuojančių problemų privers ją sugriūti iš vidaus, nes toks yra antrojo termodinamikos dėsnio veikimas.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

4. Arkangele Jofieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad vienintelis būdas ištrūkti iš šios aklavietės yra realistiškai pažvelgti į Rusiją ir į jos istoriją, atvirai pamatant ir pripažįstant, kaip nejautrumas gyvybei paveikė kiekvieną Rusijos visuomenės aspektą.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

5. Arkangele Jofieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tam reikės sąmoningo valios akto, noro atidėti į šalį nejautrumą gyvybei ir iškęsti sąžiningo pažvelgimo į save skausmą.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

6. Arkangele Jofieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad nejautrumas gyvybei taip pat atbukino Rusijos žmones skausmui, kurį sukėlė atsiskyrimas nuo Dievo meilės. Ir būtent dėl šio nenoro patirti skausmą jie nenori sąžiningai pažvelgti į savo šalį.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

7. Arkangele Jofieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, norint ištrūkti iš aklavietės, dvasingi žmonės turi parodyti kelią, sąmoningai nuspręsdami iškęsti pažvelgimo į save skausmą dėl savo šalies.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. Arkangele Jofieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, tik sąžiningai pažvelgę į praeities trūkumus, Rusijos žmonės galės pakilti virš šių sąlygų ir galės vėl atkurti ryšį su Dievo meile ir Dievo jiems dovanotu kūrybiškumu.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

Trečiasis spindulys – Meilė

1. Arkangele Čamueli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad Dievo meilė Rusijos žmonėms yra besąlyginė ir begalinė. Nėra jokių sąlygų Žemėje, kurias jiems reikėtų išpildyti, kad būtų verti Dievo meilės.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. Arkangele Čamueli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad jie privalo tapti atviromis durimis Dievo besąlyginės meilės srautui, pralaužiančiam gynybines sienas kolektyvinėje sąmonėje – sienas, kurios buvo pastatytos tam, kad apsaugotų žmones nuo emocinio-dvasinio skausmo.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. AŠ ESU VIENIS, pasireiškiantis trejybėje kaip Alfa ir Omega, kuriuos tobuloje kūrybinėje įtampoje palaiko viengimis Sūnus, Kristaus proto Logos.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

4. Arkangele Čamueli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad šie pokyčiai jau prasidėjo, tačiau juos reikia stipriai pagreitinti, kad Rusijos žmonės galėtų išsilaisvinti nuo savo praeities ir galėtų pakilti į Aukso Amžiaus sąmonę.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

5. Arkangele Čamueli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad jie yra vieninteliai, galintys sukurti nesustabdomą momentumą, kuris nugriaus nejautrumą gyvybei ir jo pasipriešinimą sąžiningam savęs ištyrimui.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

6. Arkangele Čamueli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, nors šis periodas bus skausmingas ir sunkus, ypač vyresniajai kartai, jis gali būti trumpas.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

7. Arkangele Čamueli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, jeigu šis sąžiningas savęs ištyrimas neįvyks, tai greitai atvers vartus Rusijai patirti skausmą.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. Arkangele Čamueli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad sąžiningas savęs ištyrimas leis daugeliui rusų iš naujo atrasti ir patirti Dievo meilę. Tai leis jiems susigrąžinti Dievo duotąjį kūrybiškumą, ir jie ims regėti teisingus sprendimus dabartinėms Rusijos problemoms – ir visoms šioms problemoms egzistuoja Dievo sprendimai.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

Ketvirtasis spindulys - Tyrumas

1. Arkangele Gabrieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad nejautrumas gyvybei kyla iš pamatinės sąlygos.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. Arkangele Gabrieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tai, ką darote kitiems, pirmiausia turite būti padarę sau. Todėl, jeigu esate nejautrūs kitiems, taip yra dėl to, kad esate nejautrūs sau.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. Arkangele Gabrieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad vienintelis būdas tapti nejautriu sau yra atsisakyti prisiimti atsakomybę už save, tai reiškia, už savo proto būseną, savo likimą ir savo išganymą.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

4. AŠ ESU VIENIS, kūrybingumo šaltinis, išreikštas amžinuoju tapimo srautu, sukuriančiu Gyvenimo Upę, kuri apima visa kas YRA, Šventosios Dvasios vėjyje.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

5. Arkangele Gabrieli, pažadink dvasingus Rusijos žmones suvokimui, kad, kai atsisakome prisiimti atsakomybę už save, atiduodame savo galią, ir todėl mums atrodo lyg neturėtumėme galios savo gyvenimui ir negalėtume išvengti skausmo.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

6. Arkangele Gabrieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, kai esame netekę savo galios, negalime pakeisti sąlygų, kurios kelia skausmą, ir todėl šios sąlygos greitai tampa nepakeliamos.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

7. Arkangele Gabrieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, kai esame atidavę savo galią, vienintelis būdas išvengti skausmo yra padaryti save tokiu nejautriu, kad skausmo nebepastebėtumėme arba galėtumėme gyventi su skausmu.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. Arkangele Gabrieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad būtent šis pamatinis psichologinis mechanizmas kontroliuoja kolektyvinę Rusijos žmonių psichiką. Kol dvasingi žmonės nenuspręs įveikti šios problemos savyje, tol Rusijos visuomenėje negalės įvykti gilių pokyčių.

 • Dievui malonu dovanoti karalystę Rusijos žmonėms.
 • Rusijos žmonės turi Dievo jiems dovanotą kūrybiškumą,
 • kuris gali išspręsti visas problemas ir įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Dvasingi žmonės yra atviros durys Dievo Šviesai,
 • atskleidžiančiai visus netobulumus Rusijos visuomenėje ir istorijoje.
 • Šviesa taip pat nušviečia potencialą įkūnyti Aukso Amžių Rusijoje.
 •  
 • Tebūnie ŠVIESA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

Penktasis spindulys – Tiesa

1. Arkangele Rafaeli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, kai atsisakote prisiimti atsakomybę už save, atsukate nugarą Dievui arba savo dvasiniam mokytojui.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (Pakartokite šį sakinį 1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. Arkangele Rafaeli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, jog dėl laisvos valios įstatymo, mokytojas turi jums leisti įžengti į skaudžių smūgių mokyklą, kurioje nebūsite apsaugoti nuo savo padarytų pasirinkimų pasekmių.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. Arkangele Rafaeli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, jog būtent dėl to, kad atsisakote prisiimti atsakomybę už save, manote, kad Dievas arba mokytojas jus baudžia, arba manote, kad jis jus paliko.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

4. Arkangele Rafaeli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tuomet jaučiatės vieniši, jaučiatės aukomis, arba manote, kad Dievas arba mokytojas jus apleido.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

5. AŠ ESU VIENIS, išreiškiantis save per savimonę turinčias būtybes, kurios turi galimybę tapti viskuo, kuo AŠ ESU, sąmoningai rinkdamosis būti DAUGIAU.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

6. Arkangele Rafaeli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tuomet jaučiatės, jog turite stoti į akistatą su gyvenimu šiame pasaulyje visiškai vieni, be jokios pagalbos iš Aukščiau.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

7. Arkangele Rafaeli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad iš tiesų esate vieniši, tačiau vieniši esate tik dėl to, kad atsukote mokytojui nugarą.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. Arkangele Rafaeli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad galite sugrįžti pas mokytoją bet kuriuo metu, tačiau tam, kad tai padarytumėte, turite būti pasirengę prisiimti atsakomybę už save ir savo pačių reakciją į viską materialiame pasaulyje.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

Šeštasis spindulys – Tarnystė

1. Arkangele Urieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tol, kol atsisakote prisiimti atsakomybę už save, tol jaučiatės vieniši, o kol jaučiatės vieniši, tol jaučiate dvasinį, mentalinį ir emocinį skausmą.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. Arkangele Urieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad šis skausmas yra neišvengiamas jūsų palydovas, kol laikote save atskira būtybe. Jis yra lyg šešėlis, sekantis paskui tuos, kurie nusisuko nuo mokytojo.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. Arkangele Urieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad vienintelis būdas išvengti skausmo yra transcenduoti tapatumo jausmą, kuris kelia skausmą – tapatumą, kad esate atskira būtybė.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

4. Arkangele Urieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad šią atskirtį galite transcenduoti tiktai įžengę į vienovę su savo dvasiniu mokytoju ir savo aukštesniuoju aš.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

5. Arkangele Urieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, jog tam, kad įžengtumėte į vienovę, privalote liautis mėginti ką nors nuslėpti nuo mokytojo.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

6. AŠ ESU VIENIS, viso gyvenimo savastis, ir kai savimonę turinčios mano tąsos tampa DAUGIAU, aš tampu DAUGIAU.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.     

7. Arkangele Urieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad mokytojas negali jums padėti, kol nepripažinote, jog jūs vieni esate atsakingi už savo sąmonės būseną ir savo reakcijas į bet kokias aplinkybes Žemėje.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. Arkangele Urieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tik tuomet, kai tapsime savo proto būsenos valdovais, sugebėsime sukontroliuoti į kosminį veidrodį siunčiamus impulsus, ir tik tuomet galėsime kontroliuoti savo aplinkybes gyvenime.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

Septintasis spindulys – Laisvė

1. Arkangele Zadkieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tikroji laisvė yra įmanoma tik tuomet, kai priimame, jog viskas, kas mums nutinka materialiame pasaulyje, yra mūsų sąmonės būsenos padarinys.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. Arkangele Zadkieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad materiali visata iš tiesų yra veidrodis, atspindintis mums atgal aplinkybes, kurios atitinka mūsų sąmonės būseną.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. Arkangele Zadkieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad mūsų sąmonės būsena yra išskirtinis mūsų daromų pasirinkimų padarinys, padarinys to, kaip renkamės reaguoti į savo patiriamas sąlygas Žemėje.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

4. Arkangele Zadkieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad atsakomybės už save prisiėmimas reiškia sąmoningai daromus pasirinkimus ir pasiryžimą mokytis iš pasekmių, nekaltinant nieko savo išorėje, ar tai būtų Dievas, likimas ar kiti žmonės.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

5. Arkangele Zadkieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, kai atsisakome prisiimti atsakomybę, darome arba nesąmoningus pasirinkimus – ir dėl to nesugebame pasimokyti iš aplinkybių – arba leidžiame kitiems žmonėms arba tamsos būtybėms priimti sprendimus už mus.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

6. Arkangele Zadkieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tai mums sukels dar daugiau skausmo, kadangi negalime kontroliuoti to, ką išsiunčiame, ir todėl negalime kontroliuoti to, ką kosminis veidrodis atspindi mums atgal.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

7. AŠ ESU VIENIS, ir kiekviena iš mano Esybės išėjusi būtybė gali tapti viskuo, kuo AŠ ESU, transcenduodama savo savasties jausmą kosminiame šokyje, per kurį Mylimasis tampa Dangiškąja Mylimąja, mylinčia visą gyvybę.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. Arkangele Zadkieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad vienintelis būdas ištrūkti iš šių spąstų yra sąmoningai nuspręsti, jog esate pasirengę prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus, jog esate pasirengę tapti savo sąmonės būsenos šeimininku. Tą padarote, būdami pasirengę leisti mokytojui parodyti jums viską, kas yra neišspręsta jūsų sąmonėje.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

Aštuntasis spindulys – Integracija

1. Arkangele Uzieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad būtent nenoras prisiimti atsakomybę pagimdė Rusijos žmonėse norą sekti stipriu vadu, ar tai būtų asmuo ar institucija.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. Arkangele Uzieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad komunizmas Rusijoje įsitvirtino būtent dėl to, kad žmonės nenorėjo priiminėti savarankiškų sprendimų.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. Arkangele Uzieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, kai nenorite tapti savo pačių sąmonės šeimininkais, negalite tapti savo visuomenės šeimininkais, ir tuomet jums nebelieka nieko kito kaip tik sekti kitais.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

4. Arkangele Uzieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, jog tai sukėlė skausmą, kurį kentėte daugybę gyvenimų, ir dėl šio skausmo Rusijos žmonės padidino savo nejautrumą patys sau, kad išvengtų skausmo.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

5. Arkangele Uzieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad skausmas nuo to tik augs, nes skausmas yra paskutinis visatos mėginimas pažadinti žmones būtinybei prisiimti atsakomybę už save.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

6. Arkangele Uzieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad kuo nejautresniais žmonės taps, tuo sunkesnės darysis aplinkybės, kad žmonės negalėtų toliau ignoruoti skausmo.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

7. Arkangele Uzieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad tai paaiškina, kodėl Rusijos žmonės pritraukė tokius be galo prievartą mėgstančius lyderius ir kodėl Rusijos istorijoje buvo tiek daug kančių.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. AŠ ESU VIENIS, Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis. Ir AŠ BŪSIU KUO BŪSIU, nes, nors esu VIENIS, amžinai esu DAUGIAU.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

Devintasis spindulys – Ekvilibriumas

1. Arkangele Unieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad Rusijos žmonės turi potencialą pakilti iš šios aklavietės, sąmoningai nuspręsdami sugrįžti į vienovę su mokytoju.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

2. Arkangele Unieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, jog kad tai padarytų, jie privalo būti pasirengę leisti Dievo Šviesai apšviesti Rusiją ir apnuoginti visus praeities ir dabarties netobulumus.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

3. Arkangele Unieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad, nors tai sukels skausmą, skausmas tęsis tik tol, kol žmonės pamatys klaidą ir pasirinks pakilti virš klaidą sukėlusios sąmonės.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

4. Arkangele Unieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad Rusijos žmonės šiuo metu jaučiasi bejėgiai pakeisti savo likimą, tačiau tai pagimdė jų nenoras prisiimti atsakomybę.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

5. Arkangele Unieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad nenoras prisiimti atsakomybę paskatino Rusijos žmones atiduoti savo Dievo-galią, ir būtent dėl to atrodo, jog jie neturi galios pakeisti visuomenę.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

6. Arkangele Unieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad su Dievu viskas yra įmanoma, ir Dievo Šviesa iš tiesų turi galią pakeisti bet kokias netobulas sąlygas Rusijoje.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.

7. Arkangele Unieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad Dievo Šviesa į Rusiją gali įeiti tik per žmonių širdis, per širdis tų, kurie pasirenka būti atviromis durimis.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

8. Arkangele Unieli, pažadink dvasingus žmones Rusijoje suvokimui, kad net ir nedidelis skaičius žmonių, nusprendusių būti atviromis durimis, gali inicijuoti pokyčių procesą, kurio jokia žemiška jėga negalės sustabdyti. Todėl dvasingiems Rusijos žmonėms iš tiesų yra įmanoma pradėti procesą, kuris įkūnys Aukso Amžių Rusijoje.

 • Tai, kas tikra, negali būti paveikta
 • to, kas netikra.
 • Tyra vizija Rusijai
 • yra VIENINTELĖ tikrovė Rusijoje.
 •  
 • Kristus gimsta dvasinguose Rusijos žmonėse.
 • Kristaus vizija nušviečia sprendimą visoms problemoms Rusijoje.
 • Dievo šviesa nugali Rusijoje.
 • Aukso Amžius yra įkūnyta tikrovė Rusijoje.
 •  
 • ŠVIESA YRA Rusijoje! (1X, 3X ar daugiau kartų.)

AŠ ESU VIENIS

AŠ ESU VIENIS, AŠ ESU Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

AŠ ESU VIENIS, tampantis įvairiausiomis formomis, kurioms skirta sugrįžti į Vienį, kosminiame šokyje tarp Dangiškojo Mylimojo ir Mylimosios.

AŠ ESU VIENIS, pasireiškiantis trejybėje kaip Alfa ir Omega, kuriuos tobuloje kūrybinėje įtampoje palaiko viengimis Sūnus, Kristaus proto Logos.

AŠ ESU VIENIS, kūrybingumo šaltinis, išreikštas amžinuoju tapimo srautu, sukuriančiu Gyvenimo Upę, kuri apima visa kas YRA, Šventosios Dvasios vėjyje.

AŠ ESU VIENIS, išreiškiantis save per savimonę turinčias būtybes, kurios turi galimybę tapti viskuo, kuo AŠ ESU, sąmoningai rinkdamosis būti DAUGIAU.

AŠ ESU VIENIS, viso gyvenimo savastis, ir kai savimonę turinčios mano tąsos tampa DAUGIAU, aš tampu DAUGIAU.

AŠ ESU VIENIS, ir kiekviena iš mano Esybės išėjusi būtybė gali tapti viskuo, kuo AŠ ESU, transcenduodama savo savasties jausmą kosminiame šokyje, per kurį Mylimasis tampa Dangiškąja Mylimąja, mylinčia visą gyvybę.

AŠ ESU VIENIS, Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis. Ir AŠ BŪSIU KUO BŪSIU, nes, nors esu VIENIS, amžinai esu DAUGIAU.

Mylimas Arkangele Mykolai, Jofieli, Čamueli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Zadkieli, Uzieli ir Unieli, pažadinkite dvasingus žmones Rusijoje ir visus rusus suvokimui ir priėmimui, kad jie yra Dangiškoji Motina Rusijoje. Pažadinkite juos iš iliuzijos, kad kažkas už jų ribų ateis ir viską sutvarkys. Pažadinkite juos realybei, kad Dievas iš tiesų įkūnys Aukso Amžių Rusijoje ir pasaulyje, tačiau tik tuomet, kai priimsime, kad Dievas tą padaryti gali tik per mus.

Todėl mes esame čia tam, kad įtvirtintume vertikalią kiekvieno žmogaus vienovę, pasiekiančio vienovę su Aukštesniąja savo Esybe. Ir tuomet mes įtvirtiname horizontalią dvasingų žmonių vienovę, kurie pasiekia vienovę vienas su kitu, pakildami virš visų žemiškų skirtumų. Iš šios vienovės gimsta Kristus, kuris IŠ TIESŲ įkūnys Aukso Amžių Rusijoje ir Žemėje. Todėl sakome:

MES ESAME VIENA, KAIP VIRŠUJE TAIP IR APAČIOJE! (3, 9 kartus arba daugiau)

OM MANI PADME HUM (9, 33 arba 144 kartus)

Rusija užsklęsta, Rusija užsklęsta,

Dievo vizija atskleista. (9, 33 arba 144 kartus)

Užsklanda

Alfos ir Omegos vardu, priimu, kad dvasingi Rusijos žmonės turi tobulą savo tarnystės gyvenimui viziją, kurią jiems davė jų Aukštesnysis Aš.

Visų rusų vardu, priimu vieningą Kristaus viziją, kuri atskleidžia rąstą mūsų akyse, idant galėtume pamatyti ir atiduoti visas dualistines iliuzijas. Priimu, kad Rusijos žmonės yra pažadinami pamatyti skirtumą tarp Kristaus tikrovės ir dualistinių iliuzijų, kylančių iš antikristo proto, netikrovės.

Besąlygiškai atsiduodamas vienovėn su savo Aukštesniąja Esybe, matau, jog niekas šiame pasaulyje neturi galios mano Dvasiai, ir todėl priimu, jog jokios netobulos sąlygos nėra amžinos ir neturi aukščiausios tikrovės. Todėl tampu perregimas šio pasaulio iliuzijoms ir energijoms. Mano akis yra viena, ir todėl šio pasaulio princas nieko manyje neranda. Atiduodamas visus netobulumus savo esybėje žinau, kad tyra vizija Rusijai yra įkūnijama be jokių pastangų, ir priimu, kad Rusija yra užsklęsta tobuloje Dievo vizijoje.

Žinau, kad tai, kas tikra, negali būti paveikta to, kas netikra. Priimu, kad AŠ ESU tikras ir kad tik tyra vizija Rusijai yra tikra. Priimu, kad Dievas sukūrė Rusiją ir matė, jog „tai yra gera.“ Šios vizijos tyrume Rusija yra užsklęsta amžinai, ir kai AŠ ESU DAUGIAU, Rusija yra DAUGIAU ir Žemė yra DAUGIAU.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com