WINV01: Rytų-Vakarų Invokacija

Išvalo toksiškas energijas asmeniniame ir planetiniame lygmenyse, ir tokiu būdu atkuria subalansuotą energijos tėkmę. Taip pat sugrąžina ir reintegruoja prarastus sielos fragmentus, ir padeda sielai pasveikti.

 

PASTABA: Šią invokaciją davė Motina Marija su specialiu tikslu - atstatyti planetos pusiausvyrą ir laisvą dvasinės energijos judėjimą tarp Rytų ir Vakarų pusrutulių. Jis taip pat iššaukia jūsų sielos prarastų fragmentų sugrąžinimą ir reintegraciją. Išsamesnį paaiškinimą žiūrėkite Motinos Marijos diktavime. Šiame diktavime Motina Marija perduoda tokią instrukciją:

Todėl raginu jus kalbėti šį rožinį, kartu vizualizuojant tėkmę aštuonetu, per kurį energija teka iš Pietryčių Azijos, per Indiją, per Vidurio Rytus, į Europą, į Šiaurės Ameriką, į Pietų Ameriką, per Afriką, atgal į Vidurio Rytus, į šiaurinę Azijos dalį, per Japoniją ir Australiją, ir vėl atgal į Pietryčių Aziją. Jeigu vizualizuosite šią tėkmę, ir vizualizuosite, kaip dvasinė energija išsklaido visą tamsą virš Vidurio Rytų, padarysite didžiulę paslaugą šiai planetai.

Rytų-Vakarų Rožinis

Rytų-Vakarų Invokacija

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Išsakykite asmeninį prašymą

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu mylimą Mariją, Stebuklų Motiną ir mylimą Kuan Jin, Gailestingumo Motiną. Išmokykite mane stebuklo laikyti tyrą viziją sau, visai gyvybei ir Žemei. Išmokykite stebuklo visiškai atsiduoti Dievui, kad ir aš galėčiau iš pačių sielos gelmių ištarti: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Mylimas Vairočana, spindintis kaip saulė, išnaikink neišmanėliškumo ir iliuzijos nuodus iš mano sąmonės, mano esybės ir mano pasaulio. Pakeisk juos savo Visa Persmelkiančia Dharmakajos Išmintimi, ir parodyk absoliučią realybę, kad viskas atsirado iš vieno Dievo. Atvesk mane prie vidinio žinojimo, kad visa gyvybė yra viena, gamtos dėsniai yra viena, o taip pat aš ir Dievas esame viena. Padėk man patikėti, kad Dievas priims mane su besąlygine meile, kai atsiversiu ir paliksiu savo nenorą keistis ir baimę priartėti prie Dievo.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Vairočana, padėk man įvaldyti sąmonės karaliją per tavo transcendentinę mėlyną šviesą ir nuostabųjį įstatymo ratą. Padėk man įveikti bet kokį polinkį į drungnumą ir neišmanymo paralyžių, kylantį iš to, kad matau save atskirtą nuo Dievo. Pripildyk mane bekompromisinės liūto drąsos, kad galėčiau įveikti visas neišmanėliškumo kliūtis, o ypač didžiausią atskirties nuo Dievo iliuziją. Aš dabar matau, kad Dievas yra visa ir visur, todėl aš esu jis ir jis yra manyje.

OM VAIROČANA OM (9x)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš dabar atiduodu viską, kas trukdo išsipildyti Dievo stebuklui mano gyvenime. O Dieve, besąlygiškai tau save atiduodu. Nieko sau nepasilieku. O Dieve, visa save atiduodu tau.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Mylimas Akšobhja, tu – nepajudinamas ir nepalenkiamas, išnaikink pykčio ir neapykantos nuodus iš mano sąmonės, mano esybės ir mano pasaulio. Pakeisk juos savo Veidrodine Išmintimi, ramiai atspindinčia visus dalykus ir atskleidžiančia, kas jie yra iš tiesų – Dievas, dėvintis kaukę. Atvesk mane prie vidinio žinojimo, kad Dievas myli mane besąlygiškai, ir niekada manęs nepaliko. Tai tik mano atskirties nuo Dievo jausmas, privertė mane supykti ant Dievo ir atsukti jam nugarą. Padėk man patikėti, kad Dievas priims mane su besąlygine meile, kai atsiversiu ir atsikratysiu troškimo manyti, kad buvau teisus, o Dievas klydo.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Akšobhja, padėk man įvaldyti eterinių formų karaliją per tavo transcendentinę mėlyną šviesą ir didingąjį griaustinį. Suteik man dramblio jėgą, kad galėčiau įveikti visas neapykantos kliūtis. Padėk man įveikti polinkį reaguoti į situacijas pykčiu. Išvalyk mano eterinį kūną nuo visos neapykantos prieš save, kai padarau klaidą, ir viso pykčio prieš Dievą, kai jis parodo man mano klaidą. Pripildyk mane savo ramybe, kad galėčiau leisti visam į mane nukreiptam pykčiui atsispindėti beribiame mano sielos vandenyno veidrodyje.

OM AKŠOBHJA HUM (9x)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Palieku savo žmogiškąjį ego ir netikrą tapatumo jausmą, ir priimu, kad Dievas jį dabar sudegina. O Dieve, esu pasiruošęs prarasti savo mirtingą tapatumo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą. Šaukiu savo Kristaus AŠ nusileisti ir paimti į savo rankas visus mano gyvenimo ir sąmonės aspektus, ir priimu, kad esu pripildytas Kristaus Šviesos, dabar ir amžinai. Aš priimu, kad mano Kristaus AŠ yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, ir kad mano gyvenimas yra pastatytas ant Kristaus uolos.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Mylimas Ratnasambhava, tu, gimęs iš brangakmenio ir brangakmenių kūrėjas, išnaikink dvasinės ir intelektualinės puikybės nuodus iš mano sąmonės, mano esybės ir mano pasaulio. Pakeisk juos savo Lygybės Išmintimi ir parodyk, kad visi dalykai yra lygios vertės Dievo akyse, nes Dievas yra visa. Atvesk mane prie vidinio žinojimo, kad aš esu Dievui be galo vertingas, ir kad amžinybėje nėra palyginimų. Tiktai mano atskirties nuo Dievo jausmas privertė mane lygintis su kitais, iššaukdamas poreikį jaustis geresniu už kitus. Padėk man patikėti, kad Dievas priims mane su besąlygine meile, kai atsiversiu ir paliksiu troškimą jaustis geresniu už kitus, geresniu net ir už Dievą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Ratnasambhava, padėk įvaldyti pojūčių karaliją per tavo transcendentinę auksinę šviesą ir didingąjį norus pildantį brangakmenį. Suteik man žirgo greitį, kad galėčiau įveikti visas puikybės kliūtis. Išvalyk mano mentalinį kūną nuo bet kokio noro lyginti ir teisti save bei kitus. Pripildyk mane ramybės, kad galėčiau matyti Dievą ir tarnauti Dievui visuose sutiktuosiuose, tarp jų ir manyje.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9x)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Dieve, pripažįstu, kad pats iš savęs nieko negaliu padaryti, ir tik AŠ ESU Esatis manyje yra tikrasis darytojas. Aš priimu, kad esu sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Aš priimu, kad esu Dievo sūnus/dukra. Aš priimu, kad Kristus gimsta manyje šią akimirką, ir priimu, kad AŠ ESU antrasis Kristaus atėjimas manyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Mylimas Amitabha, tu – begalinė Šviesa, tu įžvalgusis, išnaikink geismų, geidulių ir godumo nuodus iš mano sąmonės, mano esybės ir mano pasaulio. Pakeisk juos savo Įžvalgia Išmintimi ir parodyk, kuo skiriasi tikrieji Dievo troškimai, kuriuos galima patenkinti, nuo netikrų žmogiškojo ego troškimų, kurių patenkinti neįmanoma. Atvesk mane prie vidinio žinojimo, jog neprivalau švaistyti savo gyvenimo nesibaigiančioje žmogiškų troškimų karuselėje. Tai tik mano atskirties nuo Dievo jausmas privertė mane jausti, kad vis ko nors trūksta, vis ko nors negana. Padėk man patikėti, kad Dievas priims mane su besąlygine meile, kai atsiversiu ir paliksiu savo netikrą troškimą įrodyti savo žmogiškojo ego vertę.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Amitabha, padėk man įvaldyti suvokimo karaliją per tavo transcendentinę rožinę šviesą ir nuostabųjį lotoso brangakmenį. Suteik man povo grakštumo, kad galėčiau įveikti visas kliūtis ir nepasotinamus troškimus. Išvalyk mano emocinį kūną nuo jausmo, kad vis ko nors trūksta, vis ko nors negana. Suteik man savo sugebėjimą matyti, kad viskas yra baigtinė išraiška begalinio Dievo, todėl net ir baigtinis gali patenkinti begalinio Dievo troškimus.

OM AMITABHHA HRI (9x)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš priimu, kad esu Gyvasis Kristus, vaikštantis Žeme, todėl priimu ir patvirtinu, kad Dievas gali daryti darbus per mane, kuriuos darė per Jėzų. Aš priimu ir patvirtinu, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Todėl priimu Dievo stebuklo pasireiškimą visuose savo gyvenimo ir sąmonės aspektuose.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Mylimas Amogasidhi, visada pasiekiantis savo tikslą, išnaikink pavydo ir pavyduliavimo nuodus iš mano sąmonės, mano esybės ir mano pasaulio. Pakeisk juos savo Ištobulinto Veiksmo Visa Nugalinčia Išmintimi ir atskleisk amžinąją tiesą, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Atvesk mane prie vidinio žinojimo, kad aš ir Dievas esame viena, todėl Dievas manyje gali viską pasiekti ir padaryti. Tai tik mano atskirties nuo Dievo jausmas privertė mane bijoti, kad negaliu pasiekti to, ką pasiekė kiti. Ši baimė įkalino mane iliuzijoje, kad Dievas nemylės manęs, jeigu turėsiu mažiau ar būsiu pasiekęs mažiau nei kiti. Padėk man patikėti, kad Dievas priims mane su besąlygine meile, kai atsiversiu ir paliksiu troškimą įrodinėti savo vertę sukaupdamas daugiau už kitus arba darydamas daugiau už kitus.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Amogasidhi, padėk man įvaldyti pasirinkimų karaliją per tavo transcendentinę žalią šviesą ir nuostabųjį sukryžiuotą žaibą. Suteik man savo bekompromisinę ištobulinto veiksmo drąsą, kad galėčiau įveikti visas kliūtis, kurios man trukdo išreikšti savo dieviškąją individualybę šiame gyvenime. Išvalyk mano fizinę būtybę nuo visų prisirišimų prie šio pasaulio dalykų. Pripildyk mane savo absoliučiu žinojimu, kad Dievas myli mane kaip unikalų individą, kokiu buvau sukurtas būti, ir todėl galiu jausti ramybę būdamas savo dieviškuoju aš. Galiu Būti ir leisti Būti.

OM AMOGASIDI AH (9x)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš priimu netikrų mokytojų ir jų netikrų mokinių stalų išvartymo stebuklą, tų netikrų mokytojų ir mokinių, kurie neigia Kristų savyje ir kituose. Tų, kurie nenori eiti vidiniu keliu ir kurie mėgina sutrukdyti norintiems įžengti į tikrąjį kelią. Aš priimu, kad jų dienos suskaičiuotos, ir priimu jų valdžios citadelių bažnyčioje ir valstybėje griūtį. Aš priimu, kad jie neturi galios Motinai Žemei.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Mylimas Vadžrasatva, deimantinės prigimties, išnaikink bevališkumo ir nenoro gyventi nuodus iš mano sąmonės, mano esybės ir mano pasaulio. Pakeisk juos savo Dieviškosios Deimantinės Valios Išmintimi ir parodyk, kad šio pasaulio dalykai yra laikini ir jie niekada negalės patenkinti mano tikrojo troškimo – būti bendrakūrėju su Dievu. Atvesk mane prie vidinio žinojimo, kad Dievo Valia manyje suteikia man jėgų įveikti prisirišimus prie šio pasaulio. Tai tik mano atskirties nuo Dievo jausmas pagimdė manyje baimę, kad Dievas gali palikti mane, ir privertė suabejoti, kad Dievas gali parvesti mane namo. Padėk man patikėti, kad Dievas priims mane su besąlygine meile, vos tik atsiversiu ir paliksiu savo netikėjimą juo.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Vadžrasatva, padėk man įvaldyti Buvimo karaliją, visų penkių mano būtybės elementų integracijos plotmę, per savo deimantinę šviesą ir nuostabųjį žaibą su varpu. Leisk man pajausti tavo visą nugalintį Buvimą Dievo Valioje. Išvalyk mano esybę nuo visų prisirišimų prie šio pasaulio dalykų. Pripildyk mane savo begaline meile Dievui, kad sugebėčiau atiduoti savo mirtingo tapatumo jausmą,idant laimėčiau nemirtingą gyvenimą per buvimą Kristumi nuolatiniame veiksme.

OM VADŽRASATVA HUM (9x)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš priimu visų Dievo sūnų ir dukterų prisikėlimo stebuklą, priimu, kad jie atranda ir priima tikrąjį vidinį kelią į savo Kristiškumą. Aš priimu masinio prabudimo stebuklą ir matau žmones priimant vidinį kelią ir atnešant antrąjį Kristaus atėjimą – tikrąsias Kristaus mišias.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Dangiškųjų Rytų ir Vakarų Motinų vardu, prašau Dhjani Budų subalansuoti mano sielą ir sudeginti visus nuodus, kad galėčiau įsisavinti jūsų dieviškąsias savybes ir galėčiau tapti visaverčiu Dievo sūnumi arba dukra. Prašau Dhjani Budų atsiųsti savo angelus, kad jie išlaisvintų ir surinktų visus mano sielos fragmentus, kad ir kur jie bebūtų įstrigę formų pasaulyje. Prašau Budų angelų sugrąžinti visus mano sielos fragmentus amžinajame dabar.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Prašau Rytų ir Vakarų Stebuklų Motinų, mylimos Kuan Jin ir mylimos Motinos Marijos angelų, integruoti visus sielos fragmentus į mano esybę, kad vėl galėčiau būti sveikas ir galėčiau išreikšti tobulą savo unikalaus individualumo matricą, kurią man suteikė mano Dievas Tėvas ir Motina mano sielos pradėjimo Šviesoje akimirką. Aš dabar priimu visišką savo pasveikimą. Jėzaus Kristaus vardu, atlikta! Amen.

OM HUM TRAM HRI AHHUM OM (9x)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš priimu Dievo karalystės atėjimo Žemėn stebuklą. Aš teigiu ir priimu pakylėtojo Jėzaus Kristaus atėjimą, kuris valdys kaip dvasinis Žemės karalius, dabar ir amžinai. Matau tai įvykstant ir laikau tyrą viziją Žemei ir visai joje esančiai gyvybei.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė (3x)

Amen.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Dieviškosios Rytų ir Vakarų Stebuklų Motinos vardu, Kuan Jin ir Motinos Marijos vardu, kreipiuosi į pačią Dievo Tėvo ir Motinos, mylimų Alfos ir Omegos, širdį. Aš dabar priimu, kad esu jūsų sūnus/dukra. Esu jums be galo dėkingas už gyvenimo dovaną, ir matau savo gyvenimą kaip brangią galimybę išreikšti savo dievišką individualumą ir išreikšti jūsų dovanotą dovaną šiame pasaulyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Mylimi Alfa ir Omega, aš priimu, kad jūs sukūrėte mane būti bendrakūrėju su jumis, ir prisiekiu visada siekti aukščiausio savo potencialo – būti jūsų individualizacija formų pasaulyje. Todėl žengiu šiandien pirmyn pilnai žinodamas, jog turiu teisę gyventi Žemės planetoje ir turiu teisę išreikšti man Dievo duotąją individualybę šioje planetoje. Ir todėl sakau, jog aš turiu teisę padėti kurti Dievo karalystę Žemės planetoje ir priimu, jog tai atlikta, dabar ir amžinai.

Amen.

OM AŠ ESU KAS ESU OM (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Jėzaus Kristaus vardu, prašau Rytų ir Vakarų Stebuklų Motiną, mylimą Kuan Jin ir mylimą Motiną Mariją, pripildyti mane savo begaliniu gailestingumu ir besąlyginiu atleidimu. Padėkite visiems žmonėms suprasti, kad visiškas atleidimas yra vienintelis kelias į visišką dvasinę ir materialinę laisvę. Pripildykite mane besąlygine meile, kuri išvytų mano baimę atsikratyti viso pykčio bet kokiai gyvybės formai. Todėl dabar su meile ir savanoriškai iš savo esybės atiduodu visą nenorą atleisti ir ištiesiu begalinį gailestingumą sau, visiems žmonėms ir Dievui. Šitaip išlaisvinu save, visą gyvybę ir Dievą būti tuo, kuo mes iš tiesų esame, ir priimu save laisvę DABAR!

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Šaukiu Rytų ir Vakarų Stebuklų Motiną perimti į savo rankas šį materialų pasaulį ir per savo Stebuklų Malonę sudeginti viską, kas yra mažiau nei Dievo tobulumas. Pakelk savuosius būti Viešpaties tarnaitėmis ir pagimdyti Kristaus sąmonę, kuri iš tiesų yra atviros durys ir kurių uždaryti negali joks žmogus. Pakelk savo pačios substanciją, pačią materiją, kad ji atspindėtų tiktai tobulas Kristaus sąmonės minčių formas.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Mylimos Kuan Jin ir Motina Marija, savo gailestingumu ir stebuklinga malone įkūnykite Aukso Amžių, kad jūsų sūnūs, Jėzus ir Krišna, galėtų valdyti kaip dvasiniai Žemės karaliai, ir kad Šventasis Juozapas, mylimasis Sen Žermenas, galėtų valdyti kaip Vandenio Amžiaus karalius. Mes dėkojame už jūsų begalinį gailestingumą ir už jūsų visa nugalinčią Stebuklingą Malonę. Mes tokie dėkingi, kad galime gyventi šiuo kosminiu metu ir padėti Žemei atversti naują istorijos lapą, bei paversti ją Laisvės Žvaigžde, nušviesiančia visą Galaktiką ir atnešiančią naują viltį, kad Dievas nugali viską.

OM MANI PADME HUM (33X)

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš priimu Dangiškosios Rytų ir Vakarų Motinos begalinę ramybę. Renkuosi visada pasilikti šioje ramybėje ir priimu tobulą Dangiškosios Motinos meilę. Aš priimu, kad jos meilė sudegina visas mano baimes. Aš priimu, kad esu Gyvasis Kristus įsikūnijime, ir prisiekiu būti viskuo, kuo esu Dievuje ir daugiau.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu Žemę Dangiškosios Motinos begalinėje meilėje ir šviesoje. Tai padaryta, atlikta ir užsklęsta materijoje, nes tai ištarė Dangiškosios Rytų ir Vakarų Motinos lūpos. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com