8 | Nepasotinamo valdžios troškimo teismas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Motiną Mariją, Arkangelą Mykolą ir Sanat Kumarą nuteisti visose keturiose oktavose esančias būtybes, kurios turi nepasotinamą valdžios troškimą. Pažadinkite žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir galime bendrakurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, įstrigusioms nepasotiname valdžios troškime, kuris yra išreiškiamas siekimu materializuoti aukštesnę civilizaciją, Utopiją, grįstą centralizuota kontrole. Reikalauju, kad šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios nenori suvokti, jog valdžios niekada nebus gana, kadangi dualistinėje sąmonėje nieko niekada nėra gana. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, stovėjusioms už romėnų civilizacijos ir jos mėginimų užkariauti pasaulį. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, stovėjusioms už nacių imperijos. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, stovėjusioms už komunistinės imperijos. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios galvoja, kad su technologijos vystymusi galės užkariauti ir kontroliuoti pasaulį. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios siekia užkariauti jėga kažką savo išorėje. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuose,
 • Paleidžiu viską, kas žema manyje.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurioms yra išsivysčiusi priklausomybė versti kitus žmones paklusti jų dualistinei vizijai. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios su viskuo nueina į kraštutinumą savo nesubalansuotuose mėginimuose įgyti daugiau valdžios ir kontrolės. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2 dalis

1. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, o taip pat jų fantazijai, kad jos daro kažką gero, netgi kad daro kažką dėl Dievo, kurdamos centralizuotą civilizaciją, grįsta jėga ir kontrole. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Savosios vietos meilės chore ieškau vis,
 • Tave mes šlovinam tyra širdim,
 • Kartu mes Žemę keliame aukštyn.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios atsisako matyti, jog Žemė yra pernelyg didelė, kad žmonės galėtų sukontroliuoti visą planetą. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iniciacijų aš trokštu vis,
 • Elektrodu tavo tapau,
 • Šambaloj prieglobstį radau.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios yra visiškai nugrimzdusios į valdžios siekimą, šitaip mėgindamos įtvirtinti savo pranašumo jausmą. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tavo keliu parodytu keliauju vis,
 • Įšventinimus tavo meilės praeinu,
 • Šventai Balandei atvirom durim tampu.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios, naudodamos epinę filosofiją, siekia įrodyti, kad Dievas suklydo. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,
 • Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,
 • Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir gudriausioms puolusioms būtybėms, kurios vaizduoja valdžios ištroškusias puolusias būtybes kaip blogį, šitaip pateisindamos žmonių įtraukimą į kovą prieš jas. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalinti iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tyrumą skleidžianti tavo širdis,
 • Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,
 • Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

6. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios siekia neleisti žmonėms praregėti iš dualistinės sąmonės iliuzijos. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iš kosminės gelmės jos aidas sklis.
 • Žemosios dvasios negali atlaikyti,
 • Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

7. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios savo mėginimuose įgyti valdžią, pradėjo visus karus ir konfliktus. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Esu aš Žemei tavo žiburys,
 • Atkurtas meilės srautas kris,
 • Per čakrose tau atvertas duris.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

8. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi religija, ypač islamu ir krikščionybe, karams ir konfliktams pateisinti.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Daina Veneros jos garsus paskleis,
 • Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,
 • Tankiausių protų grandines sutraukome.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

9. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir atsilikusioms būtybėms, kurios kūnijasi Vidurio Rytuose ir nerodo jokio noro sustabdyti savo kariavimo. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalintos iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Šventumą lieja tavo kibirkštis,
 • Šventove šioji Žemė bus,
 • Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3 dalis

1. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą atsilikusioms būtybėms, idant jos susidurtų su pasirinkimu liautis kariauti arba būti pašalintomis iš šios planetos. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalinti iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, nenorinčioms palikti karų ir konfliktų, kuriais naudojasi kaip įrankiu valdžiai ir kontrolei įgyti. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalinti iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios kuria konfliktus, siekdamos įgyti valdžią ir kontrolę. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalinti iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, išlaisvink dvasingus žmones, kad jie galėtų praregėti iš puolusios sąmonės ir virš jos pakilti, ir pradėtų reikalauti, kad šios sąmonės nepalikusieji būtų pašalinti iš šios planetos, idant ši planeta galėtų pakilti aukščiau savo evoliucijoje.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, išlaisvink dvasingus žmones susigrąžinti teisę pažvelgti į tai, kas vyksta šioje planetoje, ir tarti: „Ši veikla nėra man priimtina. Ji nėra mano sąmonės būsenos išraiška. Kadangi aš tai transcendavau, turiu teisę reikalauti jos pašalinimo iš Žemės.“

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, išlaisvink dvasingus žmones suvokti, kad mes nesame kitų žmonių ar žemesnės sąmonės būsenos priešai. Mes atsiskiriame ir pareiškiame savo teisę reikalauti, kad ši sąmonės būsena būtų pašalinta iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, manyje esančio Kristaus valdžia, aš dabar perduodu įgaliojimus pakylėtiesiems mokytojams ir septyniems Arkangelams mesti iššūkį žmonėms, kurie yra apakinti puolusios sąmonės būsenos.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuose,
 • Paleidžiu viską, kas žema manyje.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, išlaisvink dvasingus žmones suvokimui, kad, jeigu niekas neprieštarauja, žmonės tyliai priima, ką daro puolusios būtybės. Pažadink juos savo teisei pasakyti: „Tai mums nėra priimtina“, – šitaip mes suteikiame įgaliojimus pakylėtiesiems mokytojams įsikišti.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, pažadink dvasingus žmones suvokti, jog, kadangi puolusios būtybės sąmoningai siekia jėga palenkti kitų žmonių valią, įstatymas suteikia pakylėtiesiems mokytojams teisę pristatyti šiems žmonėms faktą, kad egzistuoja alternatyva jų sąmonės būsenai.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4 dalis

1. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms trijose aukštesnėse Žemės oktavose. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalinti iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Savosios vietos meilės chore ieškau vis,
 • Tave mes šlovinam tyra širdim,
 • Kartu mes Žemę keliame aukštyn.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2. Sanat Kumara, reikalauju, kad septyni arkangelai ir jų legionai išvalytų visas iškreiptas septynių spindulių energijas, kurios formuoja sūkurius keturiose Žemės oktavose.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iniciacijų aš trokštu vis,
 • Elektrodu tavo tapau,
 • Šambaloj prieglobstį radau.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3. Sanat Kumara, pažadink dvasingus žmones suvokti, koks yra mūsų teisingas ryšys su pakylėtaisiais mokytojais, idant kolektyviškai galėtume iškviesti užtektinai energijos Arkangelams pašalinti visas puolusias būtybes ir karo bei valdžios demonus iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tavo keliu parodytu keliauju vis,
 • Įšventinimus tavo meilės praeinu,
 • Šventai Balandei atvirom durim tampu.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4. Sanat Kumara, išlaisvink visus dvasingus žmones iš troškimo būti princu ant balto žirgo, būti riteriu švytinčiais šarvais, kuris išgelbėja pasaulį.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,
 • Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,
 • Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5. Sanat Kumara, pažadink dvasingus žmones suvokimui, kad mes visi esame Dievo Kūno Žemėje dalis, kai pasiekiame vertikalią vienovę ir horizontalią vienovę. Mes esame viena su pakylėtaisiais mokytojais viršuje ir viena su visais žmonėmis apačioje.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tyrumą skleidžianti tavo širdis,
 • Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,
 • Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

6. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, ir jų siekiui įtvirtinti kontrolę per vienodumą. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalinti iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iš kosminės gelmės jos aidas sklis.
 • Žemosios dvasios negali atlaikyti,
 • Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

7. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, skleidžiančioms idėją, kad viena religija ar ideologija turi išnaikinti visus varžovus. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalinti iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Esu aš Žemei tavo žiburys,
 • Atkurtas meilės srautas kris,
 • Per čakrose tau atvertas duris.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

8. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą sąmonei ir puolusioms būtybėms, kurios siekia įtvirtinti vieną dominuojančią religiją, ideologiją ar naciją. Reikalauju, kad ši sąmonė ir šios būtybės būtų pašalinti iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Daina Veneros jos garsus paskleis,
 • Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,
 • Tankiausių protų grandines sutraukome.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

9. Sanat Kumara, pažadink dvasingus žmones iš tendencijos įsitraukti į puolusių būtybių grupių varžymąsi, nes visas šias grupes yra apakinęs aukščiausios valdžios ir kontrolės troškimas.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Šventumą lieja tavo kibirkštis,
 • Šventove šioji Žemė bus,
 • Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

Užsklanda

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo visų baime grįstų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro karo jėgas!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com