5. Nacionalinių Korėjos demonų sudeginimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Šivą materializuoti savo Esatį Korėjoje ir sudeginti nacionalinius Šiaurės ir Pietų Korėjos demonus, o taip pat …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Mylimas Šiva, pažadink žmones Šiaurės Korėjoje, turinčius gebėjimą pasiekti tašką, kuriame ryžtųsi priiminėti savarankiškus sprendimus.

 • O Šiva, Dievu Šventos Ugnies esi,
 • Atėjo laikas užbaigti su praeitimi.
 • Pakilt virš to, kas sena, noriu aš,
 • Auksinės ateities išskleist gijas.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink kolektyvinį demoną ir daugybę jį remiančių demonų, kurie palaiko Šiaurės Korėjos šalies matricą.

 • O Šiva, ateik, išlaisvinki visus,
 • Nuo tų jėgų, kurios riboja mus,
 • Su ugnimi sudegink visa, kas mažiau,
 • Kelią į sėkmę nutiesei tu jau.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

3. Mylimas Šiva, sudaužyk Šiaurės Korėjos matricą, kad žmonės galėtų tapti laisvi priiminėti tikrus, individualius, sąmoningus sprendimus, kurie dramatiškai pakeistų situaciją šalyje.

 • O Šiva, Majos šydą išsklaidyk,
 • Asmeninę mano visatą išvalyk,
 • Sąmonę mirties išnaikini,
 • Šventu Kvėpavimu sudegini.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink Šiaurės Korėjos demoną, kuris yra užvaldęs Kim Jong-Juną, ir trukdo jam pakeisti šalies kursą.

 • O Šiva, paleidžiu aš dabar visus,
 • Žemuosius savo prisirišimus,
 • Priklausomybės padarus naikink,
 • Kelionę savąją tęsiu aukštyn.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

5. Mylimas Šiva, išlaisvink Kim Jong-Juną nuo nacionalinio demono ir sudegink mažesnius demonus, idant vis daugiau ir daugiau žmonių galėtų tapti laisvi.

 • O Šiva, kartoju tavo vardą aš,
 • Išginki gėdą, baimę ir abejones,
 • Apnuogink prote ugnimi,
 • Tą ego, kuris slepiasi many.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

6. Mylimas Šiva, sudaužyk į šipulius demonus, kurie palaiko destruktyvią matricą Šiaurės Korėjos šaliai.

 • O Šiva, nieko nebijau,
 • Karmos skolą išmokėjau jau,
 • Pasirinkimų mano praeitis nebevaldys,
 • Šivos kvėpavime džiaugiasi širdis.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

7. Mylimas Šiva, patvirtinu ir palaikau tavo teismą visam aparatui, palaikančiam Šiaurės Korėjos valdžią. Stoviu kartu su tavimi priešais šį demoną ir kartu su tavimi sakau: „TAVĘS NEBĖRA! Tave sudegina Šivos ugnis! ŠIVA! Esi sudegintas ir tavęs nebėra.“

 • O Šiva, parodyk dvasių man poras,
 • Kurių aferose esu įkalintas,
 • Aš prote savame regiu,
 • Dvasias, kurias suvystai tu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

8. Mylimas Šiva, patvirtinu, kad tavo ugnis apima visą Šiaurės Korėjos šalį, ir kad tavo sparnų liepsna sudegina demonus Šiaurės Korėjoje.

 • O Šiva, nuogas prieš visus žengiu,
 • Išplėstam prote laisvę atrandu,
 • Šmėklas visas jau palieku,
 • Ramybę patiriu atidavimu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

9. Mylimas Šiva, patvirtinu ir sustiprinu tavo veiksmą, kuriuo į šipulius sudaužai centrinio demono matricą, palaikančio Šiaurės Korėjos nacionalinę matricą. Kviečiu šį veiksmą visuose keturiuose lygmenyse, idant jis išlaisvintų žmones, sugebančius priiminėti individualius sprendimus.

 • O Šiva, liepsnojančia ugnim,
 • Parvatės padedamas keli mane aukštyn,
 • Pakilęs šviesą tavąją regiu,
 • Visus aukštyn aš kildamas keliu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2 dalis

1. Mylimas Šiva, išlaisvink Šiaurės Korėjos žmones kvestionuoti, kodėl jie žudo savo tautiečius ir šeimos narius.

 • O Šiva, Dievu Šventos Ugnies esi,
 • Atėjo laikas užbaigti su praeitimi.
 • Pakilt virš to, kas sena, noriu aš,
 • Auksinės ateities išskleist gijas.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2. Mylimas Šiva, išlaisvink Šiaurės Korėjos žmones kvestionuoti, kodėl režimo išsaugojimui yra būtina žudyti ir įkalinti žmones.

 • O Šiva, ateik, išlaisvinki visus,
 • Nuo tų jėgų, kurios riboja mus,
 • Su ugnimi sudegink visa, kas mažiau,
 • Kelią į sėkmę nutiesei tu jau.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

3. Mylimas Šiva, išlaisvink Šiaurės Korėjos žmones kvestionuoti, ar nebūtų įmanoma pakeisti režimą, pakeisti sistemą, kad nebereikėtų nepaliaujamai žudyti savo tėvynainių.

 • O Šiva, Majos šydą išsklaidyk,
 • Asmeninę mano visatą išvalyk,
 • Sąmonę mirties išnaikini,
 • Šventu Kvėpavimu sudegini.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4. Mylimas Šiva, išlaisvink Šiaurės Korėjos žmones kvestionuoti, kodėl jie turi žudyti vienas kitą dėl sistemos išsaugojimo, užuot pakeitę sistemą, kad žudymas nebebūtų būtinas.

 • O Šiva, paleidžiu aš dabar visus,
 • Žemuosius savo prisirišimus,
 • Priklausomybės padarus naikink,
 • Kelionę savąją tęsiu aukštyn.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

5. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink totalitarines jėgas, susikūrusias savo židinio centrą Šiaurės Korėjoje. Kviečiu šios totalitarizmo matricos sunaikinimą Šiaurės Korėjoje, idant totalitarinės jėgos pradėtų prarasti savo įtaką visos planetos mastu.

 • O Šiva, kartoju tavo vardą aš,
 • Išginki gėdą, baimę ir abejones,
 • Apnuogink prote ugnimi,
 • Tą ego, kuris slepiasi many.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

6. Mylimas Šiva, paleisk pasaulinio judėjimo ugnį, sudaužančią į šipulius totalitarines matricas, kurios egzistuoja ne tik šalyse, bet ir daugelyje kitų pasaulio sferų, įskaitant ir ekonomiką.

 • O Šiva, nieko nebijau,
 • Karmos skolą išmokėjau jau,
 • Pasirinkimų mano praeitis nebevaldys,
 • Šivos kvėpavime džiaugiasi širdis.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

7. Mylimas Šiva, išlaisvink žmones visame pasaulyje nubusti ir iš tiesų pradėti mąstyti, užuot robotiškai kartojus tuos pačius senus įpročius, nes jų protai yra užvaldyti demonų.

 • O Šiva, parodyk dvasių man poras,
 • Kurių aferose esu įkalintas,
 • Aš prote savame regiu,
 • Dvasias, kurias suvystai tu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

8. Mylimas Šiva, sustiprinu tavo veiksmą, kuriuo surakini Šiaurės Korėjos demonus, ir prašau tavęs visam laikui įtvirtinti dalį savo ugnies virš Šiaurės Korėjos šalies.

 • O Šiva, nuogas prieš visus žengiu,
 • Išplėstam prote laisvę atrandu,
 • Šmėklas visas jau palieku,
 • Ramybę patiriu atidavimu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

9. Mylimas Šiva, priimu, kad tavo ugnis sudegina visus demonus, kurie yra užvaldę Šiaurės Korėjos žmones ir lyderius, ir visa šalis yra užsklęsta Šivos Ugnyje.

 • O Šiva, liepsnojančia ugnim,
 • Parvatės padedamas keli mane aukštyn,
 • Pakilęs šviesą tavąją regiu,
 • Visus aukštyn aš kildamas keliu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

3 dalis

1. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink demonus, kurie palaiko visą sistemą ir Pietų Korėjos valdžios elitą.

 • O Šiva, Dievu Šventos Ugnies esi,
 • Atėjo laikas užbaigti su praeitimi.
 • Pakilt virš to, kas sena, noriu aš,
 • Auksinės ateities išskleist gijas.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink Pietų Korėjos nacionalinį demoną, kuris siekia palaikyti dualistinę kovą tarp dviejų šalių.

 • O Šiva, ateik, išlaisvinki visus,
 • Nuo tų jėgų, kurios riboja mus,
 • Su ugnimi sudegink visa, kas mažiau,
 • Kelią į sėkmę nutiesei tu jau.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

3. Mylimas Šiva, kartu su tavimi sakau: „Aš, Šiva, siunčiu savo ugnį ir todėl, TAVĘS NEBĖRA!“

 • O Šiva, Majos šydą išsklaidyk,
 • Asmeninę mano visatą išvalyk,
 • Sąmonę mirties išnaikini,
 • Šventu Kvėpavimu sudegini.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink dualistinius Šiaurės ir Pietų Korėjos demonus. Priimu, kad jie yra sudeginami, ir yra sudeginami visi juos palaikantys demonai, ir todėl šios padalintos šalies matrica yra sudaužyta.

 • O Šiva, paleidžiu aš dabar visus,
 • Žemuosius savo prisirišimus,
 • Priklausomybės padarus naikink,
 • Kelionę savąją tęsiu aukštyn.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

5. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink dualistines Pietų Korėjos jėgas, kurios sudaro valdžios elitą, kuris laiko Pietų Korėjos žmones savo vergovėje.

 • O Šiva, kartoju tavo vardą aš,
 • Išginki gėdą, baimę ir abejones,
 • Apnuogink prote ugnimi,
 • Tą ego, kuris slepiasi many.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

6. Mylimas Šiva, nuteisk ir sudegink valdžios elitą, kuris verčia žmones robotais, versdamas juos dirbti daugybę valandų per savaitę, kuomet visą jų gyvenimą praryja šios gigantiškos korporacijos, teieškančios vis daugiau ir daugiau pelno.

 • O Šiva, nieko nebijau,
 • Karmos skolą išmokėjau jau,
 • Pasirinkimų mano praeitis nebevaldys,
 • Šivos kvėpavime džiaugiasi širdis.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

7. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones nuo robotiško tų pačių dalykų kartojimo, kurių vienintelis tikslas yra generuoti pelną.

 • O Šiva, parodyk dvasių man poras,
 • Kurių aferose esu įkalintas,
 • Aš prote savame regiu,
 • Dvasias, kurias suvystai tu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

8. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones kvestionuoti, kodėl verčiame vergauti savo tautiečius šiai kapitalistinei sistemai, kurios tikslas yra mechaniškai generuoti vis daugiau pelno.

 • O Šiva, nuogas prieš visus žengiu,
 • Išplėstam prote laisvę atrandu,
 • Šmėklas visas jau palieku,
 • Ramybę patiriu atidavimu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

9. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink demonus, kurie palaiko šios padalintos šalies matricą. Kviečiu šį veiksmą į fizinę oktavą, idant žmonės galėtų pradėti viską kvestionuoti.

 • O Šiva, liepsnojančia ugnim,
 • Parvatės padedamas keli mane aukštyn,
 • Pakilęs šviesą tavąją regiu,
 • Visus aukštyn aš kildamas keliu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4 dalis

1. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones kvestionuoti, kodėl palaikome tą pačią matricą.

 • O Šiva, Dievu Šventos Ugnies esi,
 • Atėjo laikas užbaigti su praeitimi.
 • Pakilt virš to, kas sena, noriu aš,
 • Auksinės ateities išskleist gijas.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones kvestionuoti, kodėl save laikome Šiaurės Korėjos priešais, jeigu jie yra mūsų broliai ir seserys.

 • O Šiva, ateik, išlaisvinki visus,
 • Nuo tų jėgų, kurios riboja mus,
 • Su ugnimi sudegink visa, kas mažiau,
 • Kelią į sėkmę nutiesei tu jau.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

3. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones kvestionuoti, kodėl manome, kad vienintelis būdas sukurti klestėjimą ir visas tikslas, dėl kurio egzistuoja mūsų šalis, yra leisti šioms milžiniškoms korporacijoms kurtis vis didesnį pelną.

 • O Šiva, Majos šydą išsklaidyk,
 • Asmeninę mano visatą išvalyk,
 • Sąmonę mirties išnaikini,
 • Šventu Kvėpavimu sudegini.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones kvestionuoti, kodėl leidžiame didžiosioms korporacijoms pavergti mūsų žmones, kuomet jiems nebelieka nei laiko, nei energijos, nei dėmesio, kurį galėtų skirti klausimams apie tai, kas jie yra ir kodėl jie yra įsikūnijime.

 • O Šiva, paleidžiu aš dabar visus,
 • Žemuosius savo prisirišimus,
 • Priklausomybės padarus naikink,
 • Kelionę savąją tęsiu aukštyn.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

5. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones užduoti klausimą apie gyvenimo tikslą, kad jie galėtų atrasti dvasinį kelią. Padėk jiems suvokti, jog turtas turėtų būti skirtas tam, kad žmonės turėtų daugiau energijos ir dėmesio, kuriuos galėtų skirti savo dvasiniams siekiams.

 • O Šiva, kartoju tavo vardą aš,
 • Išginki gėdą, baimę ir abejones,
 • Apnuogink prote ugnimi,
 • Tą ego, kuris slepiasi many.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

6. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones kvestionuoti, koks gi yra tikslas generuoti klestėjimą ir turtą Pietų Korėjoje, jeigu žmonės visą savo gyvenimą praleidžia vergaudami šioms korporacijoms.

 • O Šiva, nieko nebijau,
 • Karmos skolą išmokėjau jau,
 • Pasirinkimų mano praeitis nebevaldys,
 • Šivos kvėpavime džiaugiasi širdis.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

7. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones pakeisti matricą mūsų šaliai, kad ji nebebūtų susikoncentravusi į pelną ir į korporacijas, bet imtų koncentruotis į žmones, ir kad pamatytume, jog esminis išteklius, kurį mes turime, yra žmonės.

 • O Šiva, parodyk dvasių man poras,
 • Kurių aferose esu įkalintas,
 • Aš prote savame regiu,
 • Dvasias, kurias suvystai tu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

8. Mylimas Šiva, išlaisvink Pietų Korėjos žmones suvokti, kad mūsų šalies tikslas yra išlaisvinti žmones, o ne generuoti pelną korporacijoms, kurioms jo nereikia, nes jos pačios savaime neturi jokio tikslo.Žmonės suteikia tikslą mūsų šaliai.

 • O Šiva, nuogas prieš visus žengiu,
 • Išplėstam prote laisvę atrandu,
 • Šmėklas visas jau palieku,
 • Ramybę patiriu atidavimu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

9. Mylimas Šiva, kviečiu tavo darbą persifiltruoti į fizinę oktavą per mane. Patvirtinu, kad aš esu Šiva įsikūnijime, kaip tu esi Šiva viršuje. Priimu save kaip Šivą įsikūnijime ir priimu, kad turiu įgaliojimus būti atviromis durimis tavo ugniai. Todėl kartu su tavimi patvirtinu, kad beprotybės era baigiasi Žemėje.

 • O Šiva, liepsnojančia ugnim,
 • Parvatės padedamas keli mane aukštyn,
 • Pakilęs šviesą tavąją regiu,
 • Visus aukštyn aš kildamas keliu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com