11 | Mentalinės plotmės išvalymas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Motiną Mariją ir Gautamą Budą pašalinti erdvę iš demonų, padarų ir puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurie padeda pradėti karus arba trukdo žmonėms sustabdyti karus ir konfliktus. Pažadinkite žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir galime bendrakurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios siekia kontroliuoti žmones ir jiems viešpatauti, įtikindamos juos idėjomis.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad tikslas gali pateisinti priemones, naudojamas tam tikros religijos, filosofijos, mokslo šakos ar politinės ideologijos.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, jog tikslas laimėti epinę kovą arba sukurti idealią visuomenę pateisina karą ir žmonių žudymą.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad visuotinis, kolektyvinis tikslas yra svarbesnis už individualaus žmogaus laisvę ir gyvybę.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, pažadink visus dvasingus žmones, kad jie galėtų praregėti iš subtilių idėjų, kurias kuria puolusios būtybės, iškreipdamos tikrus principus. Padėk jiems suvokti, kad kolektyviniai interesai niekada neturėtų paminti individo dvasinio augimo.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios siekia priversti žmones susiburti drauge ir užtrenkti duris savo individualumui bei kūrybinei tėkmei.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad, norint pasiekti kolektyvinį tikslą, privalome nuslopinti savo dieviškąjį individualumą, kadangi privalome įtilpti į jų apibrėžtą standartą.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad privalome pasiekti „harmonijos“ būseną per vienodumą, nuslopindami Dievo mums padovanotą individualumą.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia vienodumo idėją, dėl kurios joms yra lengviau mus kontroliuoti, nes tampame labiau nuspėjami.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2 dalis

1. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios siekia kontroliuoti žmones, kadangi tai joms suteikia galios jausmą.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios nepriima apribojimų savo valdžiai, kadangi yra apgautos savo intelekto, tikėdamos galėsiančios priversti visatą funkcionuoti pagal savo idėjas.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios netiki kokių nors nepajudinamų ribų egzistavimu ir galvoja, kad jie tik joms pavyks apibrėžti teisingą idėją, jos galės priversti visatą paklusti šiai idėjai.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios yra pasiruošusios imtis bet kokių priemonių, kad priverstų žmones paklusti jų idėjoms.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad tam tikros idėjos arba ideologinės sistemos dominavimo įtvirtinimas yra toks svarbus, jog tuo galima pateisinti praktiškai neriboto skaičiaus žmonių nužudymą.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios nori apriboti žmonių populiaciją, nes kuo daugiau žmonių yra įsikūnijime, tuo sunkiau joms yra juos visus sukontroliuoti.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios tiki, kad su šiuolaikinės technologijos vystymusi, jos turi daug geresnes priemones kontroliuoti didesnę populiaciją.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios yra užvaldžiusios masines informavimo priemones ir naudojasi jomis kaip priemone kontrolei įgyti.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios yra užvaldžiusios pasaulio švietimo institucijas ir naudojasi jomis idėjoms diegti, kurios, jų manymu, leis joms kontroliuoti žmones.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3 dalis

1. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios sudaro dvi grupes, skleidžiančias priešingas idėjas ir tikinčias, jog skleidžia vienintelę tikrą idėją, ir jų darbas yra sunaikinti tuos, kurie skleidžia priešingą idėją.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, pažadink visus dvasingus žmones pamatyti šio dualistinio požiūrio paklydimą ir kaip puolusioms būtybėms yra neįmanoma sukurti idealios visuomenės per kontrolę. Kontrolė niekada nesugebės sukurti amžinos visuomenės Žemėje.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia tiek už komunizmo, tiek už kapitalizmo slypinčias idėjas.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, pažadink dvasingus žmones suvokti, kad alternatyva puolusioms būtybėms ir jų idėjoms yra tiesioginio ryšio su pakylėtaisiais mokytojais užmezgimas, atnešant idėjas, leisiančias mums sukurti tvarią visuomenę.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios nenori, kad žmonės darytų tai, kas jiems patiems yra geriausia. Jos nori, kad jie darytų mažiau nei tai, kas jiems patiems yra geriausia, ir tuomet jos galėtų tuo pasinaudoti.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios žino, jog turi apgaudinėti žmones, kad išsaugotų savo kontrolę, ir jos išradinėja vis naujas idėjas, kuriomis apgaudinėja žmones.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios siekia išsaugoti ydingas sistemas, priversdamos dvasingus žmones jomis patikėti ir šitaip atiduoti savo energijas sistemai palaikyti.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, pašalink erdvę iš padarų ir demonų mentalinėje karalijoje ir išlaisvink dvasingus žmones ir plačiąją visuomenę nuo puolusių būtybių melų ir apgaulių.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios kontroliuoja intelektualius žmones. Pašalink erdvę iš tų įsikūnijime esančių žmonių, kurie yra visiškai užvaldyti mentalinėje karalijoje egzistuojančių puolusių būtybių ir nenori paleisti jų jiems teikiamo pranašumo jausmo.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4 dalis

1. Gautama Buda, apnuogink melus ir idėjas, skleidžiamas puolusių būtybių, ir apnuogink institucijas, kurios yra užvaldytos puolusių būtybių.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios suvokė žmogiškojo intelekto prigimtį ir ribotumus ir supranta, kaip juo galima pasinaudoti, siekiant žmonių kontrolės.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių ir demonų fiziniame lygmenyje, emociniame lygmenyje, mentaliniame lygmenyje ir identiteto lygmenyje, kurie priešinasi pakylėtųjų mokytojų mokymams.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad viskam privalo egzistuoti materialistinis paaiškinimas, ir visuomenė turėtų priimti tiktai tai, kas gali būti įrodyta materialiomis priemonėmis.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia labai subtilias idėjas, trukdančias žmonėms kvestionuoti visose visuomenės srityse įsigalėjusias struktūras.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad mokslui nėra būtina pradėti rimtai tirti žmogaus proto ar sąmonės.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad sąmonė gali būti tik subjektyvi ir tik materialūs įrodymai gali būti objektyvūs.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, pašalink erdvę iš puolusių būtybių mentalinėje karalijoje, kurios naudojasi pasaulinėmis švietimo įstaigomis idėjai skleisti, kad egzistuoja standartas tikroms žinioms ir netikroms žinioms, ir šis standartas privalo būti apibrėžtas materializmo rėmuose.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, manyje esančio Kristaus vardu, suteikiu įgaliojimus pakylėtiesiems mokytojams įsikišti ir surakinti, sudeginti ir pašalinti energijas, padarus ir puolusias būtybes mentalinėje karalijoje, kad ši planeta galėtų būti išlaisvinta nuo materializmo ribotumų.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

Užsklanda

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo visų baime grįstų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro karo jėgas!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com