11. Iškvieskite vaiko protą Korėjoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Sen Žermeną materializuoti savo Esatį Korėjoje ir padėti žmonėms priimti Aukso Amžiaus Matricą nekaltais protais, o taip pat...

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suprasti, kad Aukso Amžius nebus atneštas jėga. Negalime Aukso Amžiaus atnešti dirbdami daugiau; jį galime atnešti tik žaisdami daugiau.

 • Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad mes turime nacionalinį kultūrinį ir psichologinį elementą, kuris daugelį žmonių skatina į gyvenimą žiūrėti labai rimtai.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad nuo vaikystės esame savo tėvų ir mokytojų mokomi sunkiai dirbti, ir labai rimtai žiūrėti į studijas ir darbą.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, padėk jauniems žmonėms Korėjoje suvokti, kad jie neatėjo čia tam, kad nugyventų savo gyvenimą pagal standartinį Korėjos kultūros modelį. Jie atėjo padėti atnešti Aukso Amžių, tačiau Aukso Amžiaus neatnešime kartodami senąsias tendencijas.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti energetinę naštą, kuri slegia vyresnę Korėjos kartą, ir kuri yra jų patirto karo pasekmė, kuomet jie matė, kaip buvo sugriauta 80% šalies.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad vyresnioji karta atliko nepaprastą darbą, atstatydama savo šalį, sukurdama gyvybingą ekonomiką, ir pakylėdama aukštyn pragyvenimo lygį.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad mums nereikia nugyventi viso mums likusio gyvenimo, nešant šią naštą. Aukso Amžiaus neatnešime, gyvendami savo gyvenimą taip, kaip gyveno mūsų tėvai, stengdamiesi išmokti tai, ką žinojo mūsų tėvai, ir dirbdami taip, kaip dirbo mūsų tėvai.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pažvelgti į savo šalį ir pamatyti: „Kas gi tai yra, ką mes prisiėmėme, ir kaip galėtume išvengti šios naštos, kad ji mūsų taip stipriai neprislėgtų, kuomet imtume taip rimtai žiūrėti į gyvenimą ir taip rimtai žiūrėti į save, kad negalėtume įvykdyti savo Dangiškojo plano ir negalėtume išpildyti savo rolės Aukso Amžiaus atnešime.“

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje įveikti kultūrinį nusistatymą, kultūrinio suvokimo filtrą, kad gyvenimas yra kova, gyvenimas reikalauja, kad sunkiai dirbtumėte ir daug mokytumėtės. Padėk jiems išvengti nusivylimo, kai išėję į pensiją jie jaučia, kad jų gyvenimas nuėjo veltui, kadangi jie kažko siekė, tačiau niekada to nepasiekė.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2 dalis

1. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje įveikti jausmą, kad materialus pasaulis, Motinos karalija, yra ydinga, yra piktavališka, mums priešinasi arba nenori mums duoti to, ko mes manome, kad mums reikia arba ką trokštame turėti.

 • Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje įveikti subtilų jausmą, kad gamtoje egzistuoja stygius, ir kad jiems reikia labai sunkiai dirbti ir beveik per prievartą priversti gamtą duoti didesnę gausą.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.
 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje susitaikyti su Motina Gamta. Padėk mums priimti, kad Tėvui malonu mums dovanoti karalystę ir kad Dievas Tėvas karalystę mums duoda per Dievą Motiną, kuri yra materijos karalija.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje įveikti jausmą, kad Dangiškojo plano vykdymas yra prievolė, yra pareiga, sunkus darbas arba kažkas, ką tiesiog privalome padaryti, nes kažkokia išorinė jėga to iš mūsų reikalauja.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje sąmoningai susitaikyti su savo Dangiškuoju planu, suvokiant, kad mūsų Dangiškojo plano mums neprimetė jokia išorinė jėga. Mes patys jį pasirinkome.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad, kai rinkomės savo Dangiškąjį planą, turėjome platesnę perspektyvą negu turime šiuo metu, kai esame savo keturių žemesniųjų kūnų viduje ir žvelgiame į gyvenimą per šį filtrą.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje įveikti programavimą, kuris mums buvo diegiamas nuo vaikystės, kad turime dirbti, turime daryti tai, ko iš mūsų yra reikalaujama, privalome vykdyti savo pareigas. Padėk mums būti vaiko prote ir su džiaugsmu vykdyti savo Dangiškąjį planą.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suprasti, kaip galėtume panaudoti savo įgūdžius ir patirtį, užsidirbdami pragyvenimui, neturėdami jaudintis dėl praktinių aspektų, bet galėdami susitelkti į savo Dangiškąjį planą.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje įveikti tendenciją žiūrėti į savo darbinį gyvenimą kaip į naštą, į dalyką, kuriuo mums reikia kuo greičiau atsikratyti, nes tik išėję iš darbo galėsime šiek tiek pasimėgauti savo laisvalaikiu.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3 dalis

1. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje perjungti jungiklį sąmonėje, kuomet iš tiesų suvoksime, kad galime išreikšti savo Dangiškojo plano dovanos aspektą per savo darbą. Galime pradėti žaisti su tam tikrais savo darbo elementais ir atrasti naują požiūrį į darbą.

 • Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad raktas į Aukso Amžiaus atnešimą yra žiūrėti į jį kaip į žaismingumo aktą. Padėk mums pažvelgti į save: „Kokie elementai mano gyvenime ir mano paties psichikoje neleidžia man žaisti, netgi skatindami manyti, kad žaisti yra blogai?“

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.
 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad mūsų tėvai idealiu atveju turėtų suteikti mums saugią aplinką, kurioje galėtume leisti sau būti vaikais ir žaisti. Ironiška, kad daugeliu atveju, mūsų tėvai sunaikina vaikų gebėjimą žaisti ir žiūrėti į gyvenimą iš žaismingos perspektyvos.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje įveikti šią tendenciją, kurią mums primetė mūsų tėvai arba mūsų kultūra. Padėk mums žiūrėti į savo tėvus ir kultūrą taip, kad ji mūsų neberibotų ir nebeįstumtų į reakcinę tendenciją, ir mes vis tiek sugebėtume žaisti.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad kultūra, kuri atnešė mūsų šalį prie jos dabartinio lygmens, negali jos atnešti į Aukso Amžių.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad Aukso Amžius yra dovana iš tavęs žmonijai, o dovanos turi būti priimamos, ir tik tuomet jos galės padaryti poveikį materialioje karalijoje.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad tiktai mes galime ją priimti, tačiau priimti ją galime tik tuomet, kai pasiekiame vaiko protą, kuris mums leidžia žaisti su gyvenimu, žaisti su keliu.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pažvelgti į elementus, kurie atėmė mūsų nekaltumą ir kurie neleidžia mums žaisti su gyvenimu. Padėk mums atrasti tą vidinę būseną, tą vidinį jausmą, tą vidinį nekaltumą, kuriame žinome, kad esame vienovėje su pakylėtaisiais mokytojais viršuje ir su visa gyvybe apačioje. Todėl, esame aštuoniukės tėkmėje tarp Dvasios ir materijos, kuri iš tiesų yra Gyvenimo Upė.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad sekantiems 2000 metų tu esi Gyvenimo Upė Žemės planetai. Mes taip pat galime būti šioje Upėje, net ir tebebūdami fiziniame įsikūnijime. Padėk mums liautis kovoti prieš upės srovę ir padėk mums sąmoningai nuspręsti tekėti su Gyvenimo Upe, kuri tu esi.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com