10. Iškvieskite puolusių būtybių teismą, kurios priešinasi Aukso Amžiui

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Sanat Kumarą materializuoti savo Esatį Korėjoje ir atnešti teismą puolusioms būtybėms, kurios priešinasi Aukso Amžiui, o taip pat … [Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios priešinasi Aukso Amžiaus materializavimui visos planetos mastu.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Savosios vietos meilės chore ieškau vis,
 • Tave mes šlovinam tyra širdim,
 • Kartu mes Žemę keliame aukštyn.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios turi tikslą įrodyti, kad Dievas klydo, ir jos tai mėgina padaryti, priversdamos žmones Žemėje vienas kitą naikinti.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iniciacijų aš trokštu vis,
 • Elektrodu tavo tapau,
 • Šambaloj prieglobstį radau.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios egzistuoja žemesniojoje identiteto karalijoje ir kurias palaiko puolusios būtybės mentalinėje, emocinėje ir fizinėje karalijose.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tavo keliu parodytu keliauju vis,
 • Įšventinimus tavo meilės praeinu,
 • Šventai Balandei atvirom durim tampu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios vengė nusileisti į įsikūnijimą, bijodamos būti fiziniame kūne, kuriame būdamos neturėtų gebėjimo išvengti pasekmių, kurias jos pačios paleido į darbą.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,
 • Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,
 • Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios neturi absoliučiai jokios pagarbos žmonėms ir laiko mus daug žemesniais už save, daug prastesniais už save.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tyrumą skleidžianti tavo širdis,
 • Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,
 • Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

6. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios save laiko fundamentaliai kitokiomis būtybėmis nei žmonės, ir jos neturi absoliučiai jokio gailesčio, jokios užuojautos, nejaučia jokios giminystės ar pagarbos žmonėms.

 • Sanat Kumara, Rubininės Ugnies,
 • Skleidi jos aidą iš kosminės gelmės.
 • Žemosios dvasios negali atlaikyti,
 • Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

7. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios tiki turinčios absoliučią teisę manipuliuoti žmonėmis ir elgtis su jais kaip su daiktais, kaip su robotais, kaip su mechaniškomis būtybėmis, kuriomis galima manipuliuoti ir kontroliuoti pagal savo užgaidas.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Esu aš Žemei tavo žiburys,
 • Atkurtas meilės srautas kris,
 • Per čakrose tau atvertas duris.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

8. Sanat Kumara, padėk žmonėms pasirinkti nebepasiduoti puolusių būtybių manipuliacijoms, kontrolei ir melams, idant netaptume, patys to nežinodami, jų destrukciją vykdančiais įrankiais.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Daina Veneros jos garsus paskleis,
 • Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,
 • Tankiausių protų grandines sutraukome.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

9. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios yra įsikūnijime ir kurias tarsi robotus gali valdyti identiteto karalijoje esančios puolusios būtybės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Šventumą lieja tavo kibirkštis,
 • Šventove šioji Žemė bus,
 • Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2 dalis

1. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios naudojosi įsikūnijime esančiomis puolusiomis būtybėmis, idant šios sukurtų tokias dideles kančias tarp žmonių, jog žmonės galiausiai atsivertų identiteto karalijoje esančių puolusių būtybių įtakai.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Savosios vietos meilės chore ieškau vis,
 • Tave mes šlovinam tyra širdim,
 • Kartu mes Žemę keliame aukštyn.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios sukūrė kolektyvinės beprotybės būseną, kurioje grupės žmonių staiga puola naudotis visais savo sukauptais resursais, iš visų jėgų besistengdami sunaikinti tai, ką laiko savo priešu.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iniciacijų aš trokštu vis,
 • Elektrodu tavo tapau,
 • Šambaloj prieglobstį radau.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms įsikūnijime, kurių varomoji jėga yra pranašumo sąmonė, jų skleidžiama ir kitiems.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tavo keliu parodytu keliauju vis,
 • Įšventinimus tavo meilės praeinu,
 • Šventai Balandei atvirom durim tampu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms įsikūnijime, kurios jaučiasi pranašesnės už žmones ir todėl joms yra labai lengva veikti, vadovaujantis šia pranašumo koncepcija.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,
 • Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,
 • Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios yra tarsi lėlininkai, tampantys marionetes už virvučių ir verčiantys įsikūnijime esančias puolusias būtybes vykdyti jų įsakymus.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tyrumą skleidžianti tavo širdis,
 • Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,
 • Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

6. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms įsikūnijime, kurios sugebėjo tapti įvairių visuomenių lyderiais, imdamos skleisti idėją, kad jų visuomenė yra pranašesnė už visas kitas visuomenes.

 • Sanat Kumara, Rubininės Ugnies,
 • Skleidi jos aidą iš kosminės gelmės.
 • Žemosios dvasios negali atlaikyti,
 • Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

7. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios manė, kad veikia įgaliotos kažkokios aukštesnės valdžios, nes puolusios būtybės identiteto karalijoje sugebėjo įtikinti įsikūnijime esančias puolusias būtybes, kad jos gauna kažkokį Dangišką vedimą.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Esu aš Žemei tavo žiburys,
 • Atkurtas meilės srautas kris,
 • Per čakrose tau atvertas duris.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

8. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios priverčia dvi įsikūnijime esančių puolusių būtybių grupes kovoti tarpusavyje, įtraukiant žmones į beprasmiškus karus.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Daina Veneros jos garsus paskleis,
 • Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,
 • Tankiausių protų grandines sutraukome.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

9. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios sukuria poliarizaciją į dvi priešingas stovyklas, išnaudodamos tikėjimą pranašumu ir nepilnavertiškumu.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Šventumą lieja tavo kibirkštis,
 • Šventove šioji Žemė bus,
 • Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3 dalis

1. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, sukūrusioms konfliktus ir vaidus ir sukūrusioms hierarchines visuomenes, kurių tikslas yra pažeminti didžiąją visuomenės dalį, kad žmonės pradėtų jaustis nepilnaverčiais.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Savosios vietos meilės chore ieškau vis,
 • Tave mes šlovinam tyra širdim,
 • Kartu mes Žemę keliame aukštyn.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios pirmiausia sukuria nesubalansuotą situaciją, sukeliančią daugumai žmonių nepilnavertiškumo jausmą, o tuomet pasiūlo kai kuriems išrinktiesiems žmonėms būdą ištrūkti iš šios situacijos.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iniciacijų aš trokštu vis,
 • Elektrodu tavo tapau,
 • Šambaloj prieglobstį radau.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios save laiko pranašesnėmis ir jaučia prievolę paskleisti savo religiją ar politinę ideologiją po visą planetą.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tavo keliu parodytu keliauju vis,
 • Įšventinimus tavo meilės praeinu,
 • Šventai Balandei atvirom durim tampu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios tiki, jog tam, kad galėtų įrodyti savo pranašumą ir kad galėtų paskleisti savo idėją visai Žemei, pirmiausia turi būti sunaikinta kita grupė žmonių, kurie yra jų priešai.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,
 • Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,
 • Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios kuria visišką ir absoliutų fanatizmą abejose konflikto pusėse, visiškai nustelbiantį instinktą nežudyti savo artimo.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tyrumą skleidžianti tavo širdis,
 • Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,
 • Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

6. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, stumiančioms žmones į fanatizmą, į kurį patekę jie ima neigti savo priešų žmogiškumą ir taip pat neigia, kad patys yra arba buvo fanatiškoje proto būsenoje.

 • Sanat Kumara, Rubininės Ugnies,
 • Skleidi jos aidą iš kosminės gelmės.
 • Žemosios dvasios negali atlaikyti,
 • Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

7. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios siekia priversti žmones neigti, kad visuotiniame kare fanatizmas egzistuoja abejose pusėse. Todėl tiek už nacius, tiek už komunistus kovoję žmonės buvo fanatiškoje proto būsenoje.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Esu aš Žemei tavo žiburys,
 • Atkurtas meilės srautas kris,
 • Per čakrose tau atvertas duris.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

8. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios mėgina manipuliuoti žmonėmis, kurdamos susiskaldymus.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Daina Veneros jos garsus paskleis,
 • Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,
 • Tankiausių protų grandines sutraukome.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

9. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios sugebėjo manipuliacijomis įtikinti įsikūnijime buvusias puolusias būtybes, kad vienintelis būdas išvengti visuotinės konfrontacijos yra priimti padalijimą tarp komunizmo ir kapitalizmo.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Šventumą lieja tavo kibirkštis,
 • Šventove šioji Žemė bus,
 • Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4 dalis

1. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios pasidalijo pasaulį po antrojo pasaulinio karo – Čerčiliui, Ruzveltui ir Stalinui.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Savosios vietos meilės chore ieškau vis,
 • Tave mes šlovinam tyra širdim,
 • Kartu mes Žemę keliame aukštyn.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2. Sanat Kumara, kviečiu teismą žmonėms, kurie nenori pripažinti, kad šis padalijimas buvo pagimdytas dualistinės sąmonės, ir todėl negali ištrūkti iš puolusių būtybių manipuliacijų.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iniciacijų aš trokštu vis,
 • Elektrodu tavo tapau,
 • Šambaloj prieglobstį radau.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios sukūrė padalijimą tarp kapitalizmo ir komunizmo, kad išsaugotų priešiškumo būseną tarp priešingų pusių.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tavo keliu parodytu keliauju vis,
 • Įšventinimus tavo meilės praeinu,
 • Šventai Balandei atvirom durim tampu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios tikėjosi, kad galės išpūsti šį konfliktą iki tokio taško, kuomet fanatizmas abejose pusėse taip stipriai išaugs, kad poreikis sunaikinti priešą pasidarys toks stiprus, jog žmonės ryšis nebeatsižvelgti į pasekmes.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,
 • Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,
 • Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios sukūrė pasaulio padalijimą tarp komunistinės sferos ir taip vadinamo „laisvo pasaulio“ ir kurios mėgino kurti bei palaikyti šį Korėjos susiskaldymą.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tyrumą skleidžianti tavo širdis,
 • Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,
 • Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

6. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios kuria šiuos susiskaldymus, grįstus pranašumo jausmu, grįstus fanatizmu ir įsitikinimu, kad privalote sunaikinti priešą, kad ir kokios būtų pasekmės.

 • Sanat Kumara, Rubininės Ugnies,
 • Skleidi jos aidą iš kosminės gelmės.
 • Žemosios dvasios negali atlaikyti,
 • Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

7. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios kuria fanatizmą Šiaurės Korėjoje, tiek tarp žmonių, tiek tarp lyderių.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Esu aš Žemei tavo žiburys,
 • Atkurtas meilės srautas kris,
 • Per čakrose tau atvertas duris.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

8. Sanat Kumara, kviečiu teismą žmonėms Šiaurės Korėjoje, kurie tiki, jog tam, kad išgyventų, jie privalo kovoti dėl savo išlikimo, kad ir kokios būtų pasekmės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Daina Veneros jos garsus paskleis,
 • Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,
 • Tankiausių protų grandines sutraukome.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

9. Sanat Kumara, kviečiu teismą žmonėms Šiaurės Korėjoje, kurie yra tokioje neigimo būsenoje, jog mano, kad galėtų kariauti atominį karą ir išlikti kaip šalis, ir netgi išsaugoti šalies valdžią savo rankose.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Šventumą lieja tavo kibirkštis,
 • Šventove šioji Žemė bus,
 • Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5 dalis

1. Sanat Kumara, kviečiu teismą žmonėms, kurie yra tokioje neigimo būsenoje, tokioje fanatizmo būsenoje, jog nepripažįsta, kad Šiaurės Korėja negalėtų laimėti prieš visą pasaulį, negalėtų nugalėti viso pasaulio, negalėtų jo užkariauti, ir jiems iš tiesų tektų kovoti prieš visą pasaulį, jeigu panaudotų atominius ginklus.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Savosios vietos meilės chore ieškau vis,
 • Tave mes šlovinam tyra širdim,
 • Kartu mes Žemę keliame aukštyn.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2. Sanat Kumara, prašau surakinti puolusias būtybes įsikūnijime, kurios turi šią sąmonės būseną.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iniciacijų aš trokštu vis,
 • Elektrodu tavo tapau,
 • Šambaloj prieglobstį radau.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3. Sanat Kumara, prašau surakinti puolusias būtybes emocinėje karalijoje, kurios skatina žmones žudyti, nepaisant pasekmių.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tavo keliu parodytu keliauju vis,
 • Įšventinimus tavo meilės praeinu,
 • Šventai Balandei atvirom durim tampu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4. Sanat Kumara, prašau surakinti puolusias būtybes mentalinėje karalijoje, kurios naudojasi įmantriomis mentalinėmis teorijomis, skatindamos žmones tikėti savo sukurtais scenarijais, šitaip įstumdamos juos į neigimą.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,
 • Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,
 • Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5. Sanat Kumara, prašau nuteisti ir surakinti puolusias būtybes identiteto karalijoje, kurios stovi už viso šito scenarijaus.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tyrumą skleidžianti tavo širdis,
 • Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,
 • Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

6. Sanat Kumara, aš ratifikuoju tavo paskelbtą teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, mentalinėje karalijoje, emocinėje karalijoje ir fizinėje karalijoje, kurios yra už visų šitų mėginimų sukurti fanatizmo būseną, kuri veda prie troškimo ir veiksmų sunaikinti priešą, nepaisant jokių pasekmių sau, priešui, žmonijai ar visai planetai.

 • Sanat Kumara, Rubininės Ugnies,
 • Skleidi jos aidą iš kosminės gelmės.
 • Žemosios dvasios negali atlaikyti,
 • Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

7. Sanat Kumara, ratifikuoju ir patvirtinu tavo teismą ir įtvirtinu jį fizinėje oktavoje, ir dabar tai tampa įkūnyta realybe visose keturiose oktavose.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Esu aš Žemei tavo žiburys,
 • Atkurtas meilės srautas kris,
 • Per čakrose tau atvertas duris.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

8. Sanat Kumara, prašau tavęs ir pakylėtųjų mokytojų pašalinti šias tamsos jėgas, šias puolusias būtybes iš šios planetos, ir padėkite mums įveikti šį didžiausią bloką Aukso Amžiaus įsikūnijimui, kuomet nepilnavertiškumu/pranašumu grįsto fanatizmo nebeliks Žemėje.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Daina Veneros jos garsus paskleis,
 • Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,
 • Tankiausių protų grandines sutraukome.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

9. Sanat Kumara, kviečiu teismą puolusioms būtybėms, kurios naudojasi fanatizmo mąstysena, kad priverstų žmones atstumti gausingą gyvenimą, kurį Dievas ir pakylėtieji mokytojai nori mums duoti. Padėk žmonėms priimti gausingą gyvenimą ir bendrakurti taikos, progreso ir klestėjimo amžių.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Šventumą lieja tavo kibirkštis,
 • Šventove šioji Žemė bus,
 • Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com