6. Iškvieskite pokytį Korėjos mąstysenoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Gautamą Budą materializuoti savo Esatį Korėjoje ir sukurti pokytį Korėjos mąstysenoje, tame tarpe ir …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje įveikti tendenciją manyti, jog jie privalo paklusti vadovaujančiose ar valdžios pozicijose esantiems žmonėms.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje priimti save tokius, kokie mes esame, ir priimti, kad, nepaisant mūsų užimamų postų visuomenėje, galime jaustis gerai dėl savęs viduje.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad šis visuomenės pasidalijimas į žemesnę ir aukštesnę klases negali išlikti Vandenio amžiuje. Negalėsime sukurti aukso amžiaus visuomenės, jeigu turėsime aukštesnę ir žemesnę klases.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje labiau įsisąmoninti šį mechanizmą, per kurį visuomenė yra padalijama į aukštesnę ir žemesnę klases. Padėk žmonėms suvokti, kodėl tai įvyko, padėk jiems pamatyti, kad tai yra atgyvenę, ir kad žmonėms reikia imti atvirai apie tai kalbėti bei sukurti kitokią kultūrą.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje kvestionuoti tendenciją, kad tiktai tie, kurie priklauso tinkamoms šeimoms, gaus gerą išsilavinimą ir gerą darbą darbo rinkoje.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk verslo įmonėms Korėjoje įveikti tendenciją patikrinti šeimą, iš kurios žmogus yra kilęs, prieš pasamdant šį žmogų į aukštesnį postą.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk verslo įmonėms Korėjoje suvokti, kad yra visiškai nelogiška iš verslo perspektyvos, samdyti kažką, remiantis jo kilme, neįvertinant, ar jis turi žinias, gebėjimus ir reikiamą asmenybę, kurių reikalaus jo užimamas postas.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk verslo įmonėms Korėjoje suprasti, kad tai yra svarbiausia priežastis, dėl kurios jie negali generuoti naujų išradimų ir naujos technologijos ir turi kopijuoti tai, ką sukūrė Vakarų šalys.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, padėk verslo įmonėms Korėjoje įveikti tendenciją samdyti vyrus pirma moterų. Padėk joms suvokti, kad nėra jokių garantijų, kad vyrai bus patys kūrybiškiausi, ir daugeliu atvejų naujos inovatyvios idėjos gali būti atneštos tik per moteris.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2 dalis

1. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje įveikti ilgą moterų priespaudos tradiciją, kuomet joms nėra leidžiama atnešti savo kūrybiškumo, savo organizacinių talentų, savo perspektyvos, savo indėlio į visuomenę.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad siela nėra nei išskirtinai vyriška, nei išskirtinai moteriška, bet skirtinguose gyvenimuose įsikūnija skirtinguose fiziniuose kūnuose. Jeigu norime atrasti žmones, kurie būtų tinkamiausi užimti tam tikrą postą verslo įmonėje arba visuomenėje, mums reikia pažvelgti į vidines sielos charakteristikas.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, padėk verslo lyderiams Korėjoje pažvelgti, kodėl jie atsilieka nuo Vakarų kompanijų savo inovacijomis, ir ką galėtų padaryti šiam atotrūkiui sumažinti. Padėk jiems padaryti išvadą, kad yra būtina ieškoti žmonių, turinčių ypatingus gebėjimus savo vidinėje esybėje, užuot žiūrėjus į išorines charakteristikas.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, padėk lyderiams Korėjoje atsiplėšti nuo tradicijos, kurioje valstybė arba korporacija yra vertinami labiau nei individas. Padėk jiems suvokti, kad individas turi prigimtinę vertę, išteklius, gebėjimus ir charakteristikas.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje palikti kultūrą, kuri taip stipriai koncentruojasi į šeimą ir išorines charakteristikas. Padėk žmonėms pradėti į vienas kitą žiūrėti kaip į sau lygius, vertinant vienas kito individualumą.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje vieniems su kitais elgtis kaip su sau lygiais, užuot turėjus susiskaldymą tarp tų, kurie yra aukščiau, ir tų, kurie yra žemiau. Padėk mums priimti save tokius, kokie esame, ir padėk mums vieniems su kitais elgtis kitokiu būdu.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje pripažinti, kad gyvenimo tikslas, visuomenės tikslas, yra tarnauti žmonėms, tarnauti jų augimui sąmonėje.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad, jeigu visuomenė suteiks tiems žmonėms, kurie išvystė aukščiausius gebėjimus ankstesniuose gyvenimuose, galimybę išreikšti juos šiame gyvenime, tuomet ši visuomenė klestės.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, padėk verslo lyderiams Korėjoje suvokti, kad, jeigu korporacija pritraukia gabius žmones, jeigu ji vertina jų gebėjimus, jeigu suteikia jiems galimybę išreikšti šiuos gebėjimus, tuomet ši korporacija klestės.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3 dalis

1. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad visuomenės tikslas yra tarnauti žmonėms. Korporacijos tikslas yra tarnauti žmonėms, kurie dirba korporacijoje, o ne generuoti vis didesnį pelną nedideliam elitui.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje pamatyti naujos korporacijų struktūros būtinybę, kuomet tie, kurie tiesiogiai prisideda prie korporacijos veikimo, bus laikomi pagrindiniu korporacijos funkcionavimo tikslu.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad aukso amžiaus korporacijos tikslas nėra uždirbti kuo daugiau pinigų. Tikslas yra tarnauti žmonėms, dirbantiems korporacijai, kurie tarnauja koporacijos paslaugomis ir produktais besinaudojantiems žmonėms.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad mūsų šalies tikslas nėra leisti nedideliam elitui vis labiau ir labiau lobti, kadangi šio elito nariai neturi ištikimybės šaliai, suteikusiai jiems šias privilegijuotas pozicijas.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad daugelis korporacijų prisitraukia būtent tokius žmones, kurie siekia neribotos valdžios arba beribių turtų, ir nieko jiems niekada nebūna gana.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suprasti, kad tai nėra mūsų šalies tikslas suteikti privilegijuotas pozicijas nedideliam elitui, kurie neturi ištikimybės šaliai ar tos šalies žmonėms.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad korporacija perkels gamybą į kitą šalį, kad gautų pigesnį darbą, o šalis, leidusi korporacijai išaugti iki tokio dydžio, yra paliekama su problemomis, su kuriomis turi tvarkytis, nes korporacijai tai visiškai nerūpi.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje pasiekti apsisprendimą, kad tai nėra tas modelis, kurį mes norėtume vėl ir vėl kartoti, tad mums reikia atrasti geresnį verslo modelį.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, kviečiu šio privilegijuoto elito teismą, neturinčio jokios ištikimybės savo šaliai ar žmonėms, kurie tarnavo jiems kaip darbininkai, leidę korporacijai išaugti iki jos dabartinio dydžio.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4 dalis

1. Gautama Buda, kviečiu elito teismą, kuris turi sąmonę, reikalaujančią ištikimybės iš žmonių, tačiau pats nenori jos duoti.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje pamatyti už valdžios elito slypinčią sąmonę ir nuspręsti, jog jie daugiau nebepaklus šiai matricai.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, kartu su tavimi mes sakome: "Mes daugiau nebepaklusime šiai aukštesnei žmonių klasei, kuri reikalauja lojalumo iš mūsų, bet nieko neduoda mainais. Todėl mes reikalaujame visuomenės, kuri neleistų egzistuoti šiai aukštesnei klasei ir nedalintų privilegijų bei lojalumo aukštesnei klasei, o vietoj to skirtų šį lojalumą visuomenei, žmonėms, ir leistų visiems žmonėms dalintis šalies turtu, neleisdama nedideliam elitui turėti šias ypatingas privilegijas."

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad revoliucinės naujos technologijos gali būti perduotos tik tiems žmonėms, kurie yra kūrybiški, ir kurių protai yra atviri tokiu būdu, kurio neįmanoma kultivuoti tradicinės korporacijos struktūroje, ar net ir toje švietimo sistemoje, kuri egzistuoja daugumoje šalių. 

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje pamatyti būtinybę pakilti virš švietimo sistemos pasidalijimo į privilegijuotas mokyklas geresnėms šeimoms ir įprastines mokyklas plačiajai populiacijai.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje įveikti koncentravimąsi į geresnių pažymių gavimą, kurie yra gaunami už tam tikro standarto pasiekimą, kuris remiasi aklu dalykų iškalimu, išmokimu atmintinai, gebėjimu pakartoti tai, kas jums buvo pasakyta.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad mokiniams reikia įsisavinti žinias, kad jos taptų jų esybės dalimi ir jie galėtų kūrybiškai šiomis žiniomis pasinaudoti savo darbe. 

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad aklas susitelkimas į išorinius pasiekimus, išorines žinias ir faktų kalimą savo prigimtimi yra mechaniškas. Tai tinka robotams. Iš šios sistemos išėję žmonės nesugeba mąstyti kūrybiškai, kad ir kiek jie beturėtų žinių tam tikrais konkrečiais klausimais.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad mokiniai nesugeba savo mąstymu išeiti už dėžutės ribų, jeigu visą savo gyvenimą buvo mokomi įtilpti į šitą dėžutę, kurią jiems sukūrė kiti, visuomenė, privilegijuotas elitas.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5 dalis

1. Gautama Buda, pažadink sielas, kurios pasisiūlė įsikūnyti Korėjoje būtent dėl to, kad jos yra kūrybingos sielos ir nori padėti pastūmėti Korėją pirmyn.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti individualaus žmogaus vertę, sugebančio atnešti idėją, kurios niekas kitas negalėtų atnešti toje konkrečioje situacijoje, toje konkrečioje visuomenėje.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, pažadink žmones Korėjoje, turinčius gebėjimą atnešti idėjas, kurios atves Korėją į Aukso Amžių.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, pažadink žmones, kurie sugeba klausytis pakylėtųjų mokytojų ir gauti idėją. Padėk visuomenei vertinti tokius žmones ir atsiverti idėjoms, kurias jie gali atnešti.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje atitraukti dėmesį nuo didelio kiekio produktų gamybos, arba aukštos kokybės produktų gamybos, tobulinant juos pagal egzistuojančią matricą. Egzistuoja limitas, kiek galite ištobulinti produktą, ir ateina momentas, kai visuomenei reikia atlikti šuolį į kitokios technologijos rūšį.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad, jeigu šalis ir korporacinė struktūra koncentruojasi tik į gerinimą to, kas jau yra išrasta, tuomet ateis toks momentas, kai visuomenė bus pasiekusi limitą, kiek tam tikra technologija gali būti ištobulinta.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti būtinybę mąstyti už dėžutės ribų ir sugalvoti produktus, kurie gali daryti kažką, ko egzistuojantys produktai negali daryti. Tačiau privalo egzistuoti atvirumas idėjai gauti ir jai įgyvendinti.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad Buda ir Budos prigimtis nuolatos save transcenduoja, ir tai yra iššūkis, su kuriuo susiduria tiek individai, tiek šalys. Privalome nesiliauti augti, nes kitaip imsime stagnuoti ir atsilikinėti.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, padėk žmonėms Korėjoje pasinerti į Gyvenimo Upės tėkmę, neįstringant tradicijose, ištikimybėje protėviams, ištikimybėje lyderiams arba politinei ar religinei sistemai. Padėk mums visada tapti daugiau nesibaigiančiame procese, kuris iš tiesų yra Budos Prigimtis.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com