4. Iškvieskite pokytį diktatoriaus prote

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Padma Sambhavą materializuoti savo Esatį Korėjoje ir atnešti taikų sprendimą Korėjos susiskaldymui panaikinti, tame tarpe ir …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms atskirti „žmogišką sąmonę“ nuo „puolusios sąmonės.“

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

2. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad žmogiška sąmonė neturi jokių piktavališkų intencijų; jai tiesiog stinga sąmoningumo.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

3. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad puolusi sąmonė iš tiesų turi piktavališkas intencijas ir didesnį gebėjimą manipuliuoti tais, kurie yra žmogiškoje sąmonėje.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

4. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad puolusios būtybės gali priversti tuos, kurie yra žmogiškoje sąmonėje, aklai jais sekti, nes buvo įtikinti puolusių vadų geranoriškumu, arba bijo kaip nors prieš juos protestuoti.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

5. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatoriaus sąmonė savo vystymesi specialiai buvo nukreipta į negatyvą. Ši būtybė siekia tapti dievu Žemėje, kadangi, atsisakiusi save transcenduoti, neteko galimybės tapti dievu dvasinėje karalijoje.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

6. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad puolusios būtybės nejaučia jokio kraujo ryšio su žmonėmis. Jos į juos žiūri tik kaip į įrankius, ir neturi jokios užuojautos, neturi jokio bendrystės jausmo su žmonėmis.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

7. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad puolusios būtybės dažnai tampa diktatoriais, kuriuos žmonės garbina tarsi turinčius dievo autoritetą ar netgi tam tikras dieviškas asmenines savybes.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

8. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad tai yra paremta iliuzija, jog kai kurie žmonės yra tobuli ir todėl skiriasi nuo tų, kurie yra žemiau už juos.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

9. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad asmeninio tobulumo svajonė yra koncentravimasis į save, vietoj noro kelti aukštyn Visumą. Tai yra Kristaus savyje ir visuose kituose neigimas.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

2 dalis

1. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatorius mėgina įrodyti Dievą klydus, mėgindamas priversti žmones patikėti kažkuo, kas yra priešinga realybei.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

2. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatoriai kuria epinę pasaulėžiūrą, kurioje jie yra absoliučiai teisūs ir todėl kažkas kitas privalo klysti.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

3. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad kai kurie diktatoriai tiki, jog vienas žmogus gali būti tobulumo būsenoje, išaukštinančioje jį virš visų kitų žmonių jo valstybėje. Jis nusipelno valdyti, kadangi visada yra tobulas.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

4. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatorius neturi daug asmeninės galios – gebėjimo kontroliuoti savo paties psichiką.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

5. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatorius nėra laisvas, kadangi jis nuolatos priiminėja sprendimus, diktuojamus išorinių aplinkybių ir jo paties vidinių aplinkybių.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

6. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad pagrindinė vidinė varomoji diktatoriaus jėga yra baimė, baimė, jog gali padaryti klaidą, jog gali būti įrodyta, kad jis suklydo taip, kad jo žmonės šią klaidą galės akivaizdžiai pamatyti.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

7. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad didžiausia diktatoriaus baimė yra priimti sprendimą, kuris vėliau pasirodys esantis klaidingas, ir tai bus pademonstruota tokiu būdu, kad jam pačiam teks pripažinti suklydus absoliučiu būdu.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

8. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatorius, kurio varomoji jėga yra baimė, imsis bet kokių priemonių, norėdamas išsaugoti iliuziją, jog niekada neklysta.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

9. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatorius privalo turėti atpirkimo ožį, kurį galėtų apkaltinti, kai viskas nevyksta taip, kaip jis norėjo ir žadėjo.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

3 dalis

1. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatoriui reikia turėti kažką, kas jam priešintųsi, idant visada galėtų savo nesėkmių kaltę suversti šios išorinės jėgos keliamam pasipriešinimui.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

2. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatorius taip pat gali kaltinti ir savo paties žmones, kad jie neatliko užduoties taip, kaip jis liepė ją atlikti, arba neatliko jos pakankamai gerai.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

3. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatorius visą laiką gyvena proto sukurtoje iliuzijų būsenoje. Jis yra susikūręs savo fantazijų pasaulį, kuriame gali surasti pateisinimą net ir tiems sprendimams, kurie akivaizdžiai turi nepageidaujamas pasekmes.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

4. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad diktatoriui yra įmanoma pripažinti, jog daro klaidas, jog nėra tobulas.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

5. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad taikiausias įmanomas Korėjos pasidalijimo išrišimas įvyktų tuomet, jeigu Kim Jong Junas patirtų pasikeitimą savo prote, kuomet pradėtų suvokti, jog negali išsaugoti savo neklystamumo auros, toliau darydamas tai, ką taip ilgai darė jo tėvas ir senelis.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

6. Padma Sambhava, padėk Kim Jong Junui suvokti, kad jis gali išsaugoti tam tikrą neklystamumo aurą, nuspręsdamas, jog parodys didesnį didžiadvasiškumą, suteikdamas žmonėms didesnę laisvę ir atverdamas potencialą jiems turėti didesnę gausą, aukštesnį pragyvenimo standartą.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

7. Padma Sambhava, padėk jam suvokti, kad tai iškeltų jį į aukštesnę tobulumo būseną už jo tėvą ir senelį, ir paverstų jį lyderiu, sugebančiu išvesti savo žmones į geresnį amžių nei buvo pasiekta jo tėvo ir senelio.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

8. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms pakeisti savo požiūrį į tai, ką Motina Marija pavadino tyros vizijos laikymu, kad pozityvūs pokyčiai iš tiesų įvyks.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

9. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms įveikti jausmą, jog dėl to, kad Kim Jong Junas vykdė tam tikrus žiaurumus, o taip pat dėl to, kad jo tėvas ir senelis įvykdė daug žiaurumų prieš Šiaurės ir Pietų Korėjos žmones, jis turėtų būti nubaustas ar bent jau turėtų būti priverstas pamatyti savo klaidas.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

4 dalis

1. Padma Sambhava, padėk Šiaurės Korėjos lyderiams patirti panašų pokytį į tą, kuris įvyko Kinijoje, idant jie galėtų pamatyti, kaip galėtų daryti verslą su Vakarais, tuo pat metu išsaugodami neklystamumo aurą.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

2. Padma Sambhava, padėk Šiaurės Korėjos lyderiams patirti pokytį mąstyme, kuomet jie pamatytų kitokį būdą propaguoti neklystamumo aurą, įstatydami Šiaurės Korėją į naują kursą.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

3. Padma Sambhava, padėk Šiaurės Korėjos lyderiams patirti transformaciją, kuomet jie imtų darytis vis atviresni, nesuvokdami, kas vyksta.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

4. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms laikytis pozityvios transformacijos vizijos Šiaurės Korėjoje, atvesiančios prie didesnio atvirumo.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

5. Padma Sambhava, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad didesni idėjų, sąmonės ir energijų mainai, per reliatyviai trumpą laiko tarpą sukurs pokytį Šiaurės Korėjos šalyje.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

6. Padma Sambhava, padėk žmonėms tarptautinėje bendruomenėje pakeisti savo mąstymą ir pradėti elgtis su Šiaurės Korėjos lyderiu su didesne pagarba nei, jų manymu, jis yra nusipelnęs.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

7. Padma Sambhava, padėk žmonėms tarptautinėje bendruomenėje suvokti, kad tai tėra būdas žaisti žaidimą, suvokiant, ko reikia, norint atnešti negrįžtamus pokyčius.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

8. Padma Sambhava, padėk Kim Jong Junui apsigręžti aplinkui ir pradėti pozityvią kelionę link Budiškumo.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

9. Padma Sambhava, padėk dvasingiems Korėjos žmonėms paprašyti tavęs, kad leistum jiems tapti tavo mokiniais, idant jie galėtų atrasti savo individualų indėlį, kuriuo galėtų prisidėti prie taikaus Korėjos susivienijimo.

 • OM A HUM, VADŽRA GURU PADME SIDHI HUM.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com