2. Iškvieskite naują atvirumą Šiaurės Korėjai

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Kuan Jin materializuoti savo Esatį Korėjoje ir tarptautinėje bendruomenėje, idant būtų atneštas naujas nusistatymas ir požiūris į Šiaurės Korėją, tame tarpe ir …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad vienintelis būdas pasiekti asmeninę ir nacionalinę laisvę yra parodyti besąlyginį gailestingumą, besąlyginį atleidimą.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad, kai pakeičiame tai, kaip mūsų protai yra veikiami praeities, mes taip pat pakeisime ir tai, kaip praeitis veiks kursą, kurį rinksimės kaip šalis, plaukdama Gyvenimo Upės amžinuoju srautu.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms įveikti tendenciją izoliuotis nuo supančio pasaulio.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad taikos neįmanoma pasiekti per kontrolę, per mėginimus sustabdyti tekėjimą ir sukurti statišką būseną, kurioje manome, kad viską kontroliuojame, ir galvojame, kad sugebėsime išsaugoti taiką.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad, kai mėginame užsisklęsti nuo pasaulio, kuriame pasipriešinimą, ir privalome generuoti jėgą šiam pasipriešinimui palaikyti. Ir tai arba sukurs vidinį konfliktą, arba pritrauks išorinį užkariautoją.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms pradėti matyti, kaip galėtume įveikti pasidalijimą tarp Šiaurės ir Pietų.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad yra pernelyg vaikiška samprotauti, jog vien Šiaurės Korėja, Šiaurės Korėjos žmonės ir lyderiai yra Korėjos skilimo priežastis.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi,
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad, kai badome pirštais į Šiaurę kaip į problemą, atimame iš savęs galią. Sakome, kad negalime atnešti taikos į Korėją, kadangi taika negalės būti atnešta tol, kol jie nepasikeis.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, jog dėl Laisvos Valios Įstatymo veikimo būdo, niekada nesame praradę savo galios, niekada nesame situacijoje, kurioje nieko negalėtume padaryti.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių,
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2 dalis

1. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Pietų Korėjai reikia priimti tvirtą poziciją ir tarti: „Ką mes galime pakeisti, kas pakeistų visą situaciją?“

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad mes galime kažką padaryti tam, kad pakeistume lygtį Korėjos pusiasalyje, pakeisdami savo pačių požiūrį į situaciją.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad negalime atsukti laiko į tuos laikus, kai Korėja nebuvo susiskaldžiusi. Nepasieksime nieko konstruktyvaus, laikydamiesi įsikibę į praeitį, pykdami arba jausdami skausmą dėl praeities.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad privalo įvykti pokytis sąmonėje, ir tik tuomet galės įvykti fiziniai pokyčiai. Daug žmonių pasirinko įsikūnyti tiek Šiaurės, tiek Pietų Korėjoje, kad atneštų šiuos pokyčius.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, padėk dvasingiems Korėjos žmonėms suvokti, kad mes galime tapti pionieriais, galime tapti tais, kurie nukreipia ir valdo laivą.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad pokytis, kuris privalo įvykti, yra pokytis sąmonėje, ir jis privalo prasidėti Pietuose, kadangi mes esame laisvesnė šalis.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Pietuose nuo karo padaryta didžiulė pažanga nebūtų galėjusi būti pasiekta, jeigu taip pat nebūtų įvykę pokyčių sąmonėje, ir šie pokyčiai gali būti dar labiau akceleruoti.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi,
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Pietų Korėjos žmonės pasiekė aukštą savimonės lygį. Tai galima pakylėti į dar aukštesnį lygį, kuomet žmonės imtų save laikyti dvasinėmis būtybėmis.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms ir politikams suvokti, kad, norint dramatiškų pokyčių santykyje su Šiaurės Korėja, Pietų Korėjai reikia atnešti šiuos pokyčius. Šie pokyčiai turi būti atnešti, imant daryti kažką visiškai kitaip, nei buvo daroma iki šiol.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių,
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3 dalis

1. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms įveikti požiūrį, kad tie, kurie sukėlė praeities konfliktus ir žiaurumus, privalo būti nubausti ir patraukti atsakomybėn už savo veiksmus.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Korėjos susivienijimas gali įvykti tik tuomet, kai tiek Šiaurė, tiek Pietūs transcenduos dualistinę kovą, ir Pietūs yra pajėgūs tai padaryti pirmi.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms įveikti tendenciją žiūrėti į Šiaurę taip, lyg jie būtų padarę kažką blogo ir todėl turėtų būti nubausti už tai.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad, norint pakeisti Šiaurės Korėją, turi prasidėti didesni informacijos ir sąmonės mainai tarp Šiaurės Korėjos žmonių ir platesnio pasaulio žmonių.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Šiaurės Korėjoje žmonės yra izoliuoti nuo supančio pasaulio. Jie tiki viskuo, ką jiems pasakoja jų lyderiai, nes neturi jokio atskaitos taško įvertinti iš savo lyderių gaunamos informacijos.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, padėk Korėjai ir tarptautinei bendruomenei suvokti būtinybę pakeisti politiką, kad šalys pradėtų elgtis su Šiaurės Korėja, net ir su Šiaurės Korėjos lyderiais, kaip ir su bet kokia kita šalimi, su kuria galima derėtis, su kuria galima daryti verslą, su kuria galima bendrauti.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad, atsiradus didesniam atvirumui iš supančio pasaulio, prasidėtų didesni idėjų ir sąmonės mainai, o tai neišvengiamai pakeistų Šiaurės Korėją.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi,
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad, toliau tęsiant izoliavimo politiką, tai stiprins vidinį priešinimąsi, sukurtą Korėjos lyderių ir jiems ištikimų žmonių.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad anksčiau ar vėliau Šiaurės Korėja žlugs iš vidaus, tačiau kaina bus labai didelė, kadangi režimas gali imtis desperatiškų priemonių savo egzistavimui pratęsti.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių,
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4 dalis

1. Kuan Jin, sudegink jėgas Japonijoje, kurios priešinasi Korėjos susivienijimui, kadangi japonai nerimauja dėl konkurencijos, kurią keltų susivienijusi Korėja.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, sudegink karinio konflikto su Korėja baimę tarp Japonijos lyderių ir žmonių.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, padėk Japonijos žmonėms įveikti baimę, jog dėl to, kad Korėjos žmonės yra daug kūrybiškesni už Japonijos žmones, Korėja turi potencialą pralenkti Japoniją savo ekonomine galia.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, padėk Japonijos žmonėms įveikti žemyn traukiantį sūkurį, kuris yra sukeltas kūrybiškumo stygiaus. Padėk jiems įveikti troškimą stabdyti Korėją.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, sudegink pasipriešinimą Jungtinėse Valstijose suvienytai Korėjai. Kviečiame Kristaus teismą Jungtinėse Valstijose esantiems žmonėms, kurie vis dar tebėra taip giliai įstrigę dualistiniame mąstyme, kad nori išsaugoti epinės kovos iliuziją.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, kviečiame Kristaus teismą nematomam Jungtinių Valstijų valdžios elitui, kuris nenori prarasti įtampos, nes šitaip prarastų kontrolės mechanizmus, kuriuos jiems duoda padalinta Korėja. Kviečiame teismą tiems, kurie nenori prarasti pajamų, gaunamų už parduodamus ginklus.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, kviečiame Kristaus teismą Kinijoje esančioms jėgoms, kurios priešinasi Korėjos susivienijimui, tikėdamos, kad turės didesnę įtaką Šiaurei, nei turėtų suvienytai Korėjai.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi,
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, kviečiame apnuoginti ir sudeginti visą pasipriešinimą Korėjos susivienijimui. Kviečiame pokytį tarptautiniame nusistatyme į Korėjos susivienijimą ir kaip tą būtų galima pasiekti.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, pažadink ir suderink tuos daugybę Šiaurės ir Pietų Korėjoje įsikūnijusių žmonių su tikslu atnešti į fizinį įsikūnijimą Korėjos Aukso Amžiaus matricą. Padėk mums pasiekti vienovę tarpusavyje ir su pakylėtaisiais mokytojais, kuri pavers šią matricą įkūnyta realybe.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių,
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com