8. Iškvieskite Kristaus teismą netikrai krikščionybei

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Jėzų materializuoti savo Esatį Korėjoje ir atnešti teismą visoms institucijoms, kurios trukdo žmonėms išreikšti savo Kristiškumą, tame tarpe ir …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą tiesiogiai iš tavo Esybės netikrai krikščionybei, kuri sklinda po Aziją ir mėgina įsiskverbti į visus visuomenės lygmenis.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą netikrai krikščionybei, kuri siekia skleisti tą krikščionybės formą, kuri buvo taip stipriai paplitusi Vakaruose, ir jie dabar mato atsiradusią galimybę paskleisti ją po kitas pasaulio dalis.

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą katalikų bažnyčiai Korėjoje ir kitose Azijos šalyse.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą protestantų bažnyčioms Korėjoje ir kitose Azijos šalyse.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą fundamentalistų bažnyčioms Korėjoje ir kitose Azijos šalyse.

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą mormonų bažnyčiai Korėjoje ir kitose Azijos šalyse.

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą demonams, kurie slepiasi už netikros krikščionybės, už visų vyraujančių krikščionybės bažnyčių ir jų atšakų, visiems viršiausiems demonams ir daugybei juos palaikančių demonų.

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, prašau Arkangelo Mykolo surakinti ir paimti šiuos demonus, kol galiausiai ši vieta bus išvalyta nuo viso religijos netikrumo, kuri dominavo Vakaruose tokią daugybę šimtmečių ir dabar mėgina užimti dominuojančią poziciją Azijoje.

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Mylimas Jėzau, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad negalėsime Korėjos ir Azijos atnešti į Aukso Amžių per netikrą krikščionybę, kuri yra atitrūkusi nuo tavo žinios ir mokymų.

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2 dalis

1. Mylimas Jėzau, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Aukso Amžių atnešime tik tuomet, kai kritinė masė žmonių pradės busti ir priims, kad Kristus yra kiekviename iš mūsų, ir todėl Šventosios Dvasios srautas gali tekėti per kiekvieną, turintį noro atverti savo širdį.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Mylimas Jėzau, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad tai yra absoliutus melas, kad tik nedidelis elitas turi priėjimą prie Dievo karalystės ir gali būti Dvasios srauto pasiuntiniais. Šventoji Dvasia nepripažįsta ir nerodo pagarbos žmonių visuomenių susigalvotiems rangams.

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Mylimas Jėzau, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad nėra didesnės manipuliacijos, nei teigti, kad esate Dievo atstovas, kai tuo tarpu realybėje manipuliuojate žmonėmis dėl tikslų, kurie ateina iš tų, kurie priešinasi Dievui, dėl puolusių būtybių tikslų.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą netikrai krikščionybei, kuri teigia šiandien tave atstovaujanti.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą netikrai krikščionybei, kuri piktnaudžiauja tavo vardu, bet yra prisiekusi ištikimybę tamsos princui, tuo pat metu sakydama, kad yra prisiekusi ištikimybę Kristui.

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą netikrai krikščionybei, kurios vadai teigia tave atstovaujantys, nors neturėjo nė menkiausio noro susiderinti su tavo širdimi ir pasiekti vienovę su tavimi.

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Mylimas Jėzau, raginu visus dvasingus žmones Korėjoje nubusti Kristui viduje, nors sąmoningai nesugebėtų įvardinti to žodžiais, tačiau drįstų įkūnyti savo Kristiškumą.

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Mylimas Jėzau, pažadink žmones Korėjoje turėti drąsos ir ryžto atvirai kvestionuoti autoritetus. Pažadink juos iš kultūros, kurioje nė vienas, užimantis žemesnę vietą visuomenėje, nedrįsta kvestionuoti virš jo esančių žmonių autoriteto.

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Mylimas Jėzau, pažadink žmones Korėjoje, idant jie drįstų pasisakyti autoritetų akivaizdoje, kai mato vykstant dalykus, kurie nėra teisingi. Mes drįstame parodyti, kad egzistuoja ir kitoks būdas tai daryti, yra geresnis būdas tai daryti, kad galima tai daryti tokiu būdu, jog tai duotų geresnius rezultatus visiems tame dalyvaujantiems žmonėms.

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3 dalis

1. Mylimas Jėzau, pažadink žmones Korėjoje būtinybei pasakyti, kad kažką galima padaryti geriau, jeigu norime konkuruoti atsirandančiame globalinio verslo klimate. Jeigu norime išlikti Azijos ekonominės plėtros lyderiais, tuomet Korėjos šaliai reikia imtis šių priemonių.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Mylimas Jėzau, pažadink žmones Korėjoje sukurti kitokį klimatą, kuriame žmonės nebebijotų sakyti tai, ką mato, sakyti tai, ką galvoja. Padėk žmonėms, kurie yra valdžios postuose, suvokti, kad, jeigu jie pritaikys šias naujas idėjas, jie iš tiesų padarys teisingą dalyką tiems, kurie yra žemiau už juos, ir tuo būdu sustiprins savo posto ir autoriteto poziciją.

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Mylimas Jėzau, pažadink žmones Korėjoje priimti „visi yra laimėtojai“ koncepciją, kuomet visi laimi keisdamiesi. Padėk mums suvokti, kad yra būtina pakilti į visiškai naują lygmenį, jeigu norime išlikti konkurencingi globalioje aplinkoje.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje paimti savo troškimą būti viena iš labiausiai išsivysčiusių šalių Azijoje, ir paversti jį noru priimti naujas idėjas, drįsti daryti tai, ko nedarė kiti.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje kvestionuoti tai, kaip iki šiol darydavome dalykus, ir pažiūrėti, ar neegzistuoja tam tikri aspektai mūsų kultūroje ir požiūryje, kurie iš tiesų neleidžia mums išlikti priešakyje.

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje sukurti objektyvią diskusiją, kurioje galėtumėme pažvelgti, ką visuomenė galėtų padaryti, kad išsiveržtų į priekį globalioje konkurencijoje. Kaip galime pralenkti kai kurias senesnes šalis, kurios stagnuoja ir stovi vietoje?

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios priešinasi šiems pokyčiams. Prašau, kad jos būtų apnuogintos, idant visiems pasidarytų akivaizdu, kad šie vadai yra nusiteikę prieš progresą, nes siekia išsaugoti savo privilegijuotas pozicijas.

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą žmonėms, kurie stengiasi sugriauti tikrą bendruomeniškumo jausmą, kadangi nori išsaugoti privilegijuotas pozicijas, kurias užėmė jėga.

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje atlikti poslinkį visuomenės debatuose, idant suvoktume, kad nė viena visuomenė negalės įžengti į Aukso Amžių, leisdama šioje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms toliau išlikti vadovaujančiuose postuose.

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4 dalis

1. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje įsisąmoninti, kad visuomenėje yra žmonių, kurie piktnaudžiauja savo valdžios postais, tarnaudami sau arba nedideliam elitui, užuot tarnavę žmonėms.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad tikrasis būdas įvertinti lyderį yra tai, ar jis tarnauja žmonėms, ar tarnauja siauriems nedidelio elito interesams.

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad vienintelis būdas visuomenei išlikti naujovių priešakyje yra sukurti visuomenę, kuri tarnautų žmonėms, tarnautų didžiausiam žmonių skaičiui, neleisdama elitui išnaudoti visuomenės ir populiacijos.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios mėgino sukurti visuomenę, grįstą kontrolės pagrindu, paverčiant visus robotais, mechaniškai vykdančiais jų rolės, jų padėties jiems priskirtas funkcijas.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje sukurti visuomenę, kuri būtų organizuota, tačiau užuot buvusi paremta mechanizacijos koncepcija, kuri nori visus suvienodinti, ji būtų paremta Kristaus sąmone, kuri nori leisti kiekvienam individui išreikšti savo kūrybiškumą, ateinantį iš jo AŠ ESU Esaties.

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad puolusios būtybės savo mechanizacijos koncepciją pagrindė žemesne geometrijos forma, tačiau egzistuoja šventoji geometrija, paremta daugiamatėmis geometrinėmis formomis.

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad, jeigu norime atnešti aukštesnę organizavimo formą visuomenėje, mums reikia peržengti paprastos geometrijos ribas ir pakilti į sudėtingesnę geometriją.

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Mylimas Jėzau, pažadink žmones įsikūnijime, kurie jau dirba su šia nauja geometrija, kuri nesiekia visko suvesti į paprastas geometrines formas.

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad sielos negalima suvesti į mechaniką. Kad galėtumėme sukurti visuomenę, kuri tarnautų žmonių augimui, negalime į jos planavimą žiūrėti iš grynai mechaniško, matematinio požiūrio taško.

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5 dalis

1. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kaip toliau būtų galima vystyti šią kryptį, remiantis Fengšui pagrindu, tačiau sukuriant naują organizavimo formą, naujus miesto išplanavimus, naujas struktūros formas korporacijose, vyriausybėse ir biurokratiniuose aparatuose. Padėk mums sukurti aplinką, kuri stimuliuotų sielą, užuot siekusi paversti žmones mechaniškais aparatais.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Mylimas Jėzau, pažadink žmones Šiaurės Korėjoje, kuriems buvo išplautos smegenys ir buvo įdiegta galvoti, kad jie gyvena pačioje pažangiausioje visuomenėje ir turėtų didžiuotis savo šalimi. Pažadink juos iš vidaus žinoti, kad tai nepatenkina jų sielų.

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad gausingas gyvenimas, apie kurį tu kalbėjai, nėra tiesiog materiali gausa, tai, pirmiausia, yra dvasinė gausa, žinojimas, kad galime išreikšti savo Dangiškąjį kūrybiškumą, tarnaudami savo visuomenei ir kitiems žmonėms.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje įveikti koncentravimąsi į finansinę ar fizinę naudą. Padėk mums suvokti, kad didesnė vertė yra jausti pilnatvę gyvenime, jausti, kad esame tuo, kuo esame, kad išreiškiame tai, kas esame.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad Aukso Amžiaus pionierėmis bus tos šalys, kurios suteiks didžiausią kūrybinę laisvę didžiausiam skaičiui žmonių. Jos leis atsiskleisti naujoms idėjoms, kurios iš tiesų padarys poveikį visuomenei.

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą netikrai krikščionybei, kuri neigia Kristų visuose žmonėse, išskyrus Jėzų Kristų, kuris nebėra čia Žemėje, tai reiškia, jog Kristaus sąmonė nebeturi jokio priėjimo prie Žemės.

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą komunizmui, kuris taip pat neigia Kristų individe ir individo vertę, išaukštindamas valstybę virš visų ir virš visko.

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Mylimas Jėzau, vienovėje su tavimi, skelbiu Kristaus teismą mechanizacijos koncepcijai Korėjoje. Skelbiu teismą sąmonei, kuri neigia Kristų individe Korėjoje.

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Mylimas Jėzau, padėk žmonėms, kurie yra pasiekę Kristiškumą, nubusti ir išreikšti šį Kristiškumą, drįstant kvestionuoti autoritetus, būnant atviromis durimis naujoms idėjoms, ir pakylėjant visuomenę į aukštesnį organizuotumo lygmenį, paremtą Kristaus geometrija.

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com