13. Iškvieskite Korėjos vienovę

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Sen Žermeną leisti savo violetinei liepsnai transformuoti visus netobulumus, kurie trukdo pasiekti suvienytą Korėją pagal tavo Aukso Amžiaus Matricą, o taip pat...

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir karo bei konfliktų įrašus senovės Korėjoje, ypač iš Bedalo (Whan-Ung) ir Senojo Čoson (Dangun) laikotarpių.

 • Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir karo bei konfliktų įrašus iš Trijų Valstybių laikotarpio.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir karo bei konfliktų įrašus iš Koryo dinastijos laikotarpio.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir karo bei konfliktų įrašus iš Čosuno dinastijos laikotarpio.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir karo bei konfliktų įrašus iš Korėjos imperijos laikotarpio.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti sąmonę, verčiančią Korėjos žmones izoliuotis ir atsiskirti nuo pasaulio.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti sąmonę, skatinančią Korėjos žmones laikytis tradicijos, rodant ištikimybę valstybei ir religijai, užuot rodžius ištikimybę savo individualiam Dangiškajam planui.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti mechanizacijos sąmonę, kuria Korėjos kolektyvinis protas buvo programuojamas daugelį šimtmečių, dėl kurios daugelis žmonių tapo pažeidžiami komunizmo sąmonei.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti sąmonę, kuri verčia korėjiečius stagnuoti, kuomet tik išorinių jėgų invazija gali priversti juos keistis.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2 dalis

1. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir įrašus, išlikusius iš Japonijos vykdytos Korėjos okupacijos.

 • Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir įrašus, išlikusius iš daugybės žiaurumų, kuriuos įvykdė japonai prieš Korėjos žmones.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir įrašus, išlikusius iš Korėjos istorijos klastojimo, kurį vykdė japonai.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir įrašus, išlikusius iš tarptautinių politinių valdžios žaidimų, atvedusių prie Korėjos padalijimo į dvi šalis.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir įrašus, išlikusius iš Korėjos karo ir žiaurumų, kurie buvo įvykdyti prieš Korėjos žmones.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir įrašus, išlikusius iš sunkumų, kurie užgriuvo padalintos šalies žmones, ypač kančias, kurias patyrė padalintos šeimos.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir įrašus, išlikusius iš 1960 metų balandžio 19-osios revoliucijos ir 1961 metų gegužės 16-osios perversmo.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti energijas ir įrašus, išlikusius iš Gvangdžu demokratinio sukilimo 1980 metais.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti sąmonę, kuri trukdo sukurti tikrą demokratiją tiek Šiaurės, tiek Pietų Korėjoje.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3 dalis

1. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti dualizmo sąmonę, kuri yra tiesioginė padalintos Korėjos priežastis.

 • Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti elitizmo sąmonę tiek Šiaurės, tiek Pietų Korėjoje. Apnuogink tiek Šiaurės, tiek Pietų Korėjoje egzistuojantį valdžios elitą, idant žmonės galėtų pamatyti, kaip elitas juos išnaudoja.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, kviečiu Kristaus teismą valdžios elitams Šiaurės ir Pietų Korėjoje ir jų mėginimams užgniaužti minties laisvę, žodžio laisvę ir atimti arba susilpninti demokratines laisves.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti totalitarizmo sąmonę, kuri yra pavergusi Šiaurės Korėją.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, kviečiu Kristaus teismą Kim Jong-juno vyriausybei ir dinastijai ir visiems jo rėmėjams Šiaurės Korėjoje, Kinijoje, Rusijoje ir kitose šalyse.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti komunizmo sąmonę Šiaurės Korėjoje, Kinijoje ir Rusijoje, ypač tą aspektą, kuris siekia sutrukdyti Korėjos susivienijimui.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti nepilnavertiškumo sąmonę, kurią Korėjos žmonėms primetė japonų okupantai, Šiaurės Korėjos komunistiniai okupantai ir Pietų Korėjos valdžios elitas.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti sąmonę Šiaurės Korėjoje, kuri blokuoja Korėjos susivienijimą. Kviečiame tavo alcheminį stebuklą, idant jis pakeistų Šiaurės Korėjos žmonių nusistatymą, kuomet taikus vyriausybės nuvertimas ir susivienijimas taptų visų priimama realybe.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti sąmonę tarptautinėje bendruomenėje, kuri blokuoja Korėjos susivienijimą. Kviečiame tavo alcheminį stebuklą, idant jis pakeistų tarptautinės bendruomenės nusistatymą, kuomet susivienijimas taptų įkūnyta realybe.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4 dalis

1. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti bet kokį potencialą įvykti atominiam karui ar kitiems incidentams Korėjos pusiasalyje.

 • Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus transformuoti bet kokį potencialą įvykti karui tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, kviečiame tavo alcheminį stebuklą, idant kritinė masė žmonių Šiaurės Korėjoje atsistotų ir pareikalautų nekomunistinės vyriausybės ir Korėjos susivienijimo.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, kviečiame tavo alcheminį stebuklą, idant dabartinė Šiaurės Korėjos vyriausybė ir kariuomenė paliktų visus mėginimus išprovokuoti tarptautinę reakciją per savo atominę programą.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, kviečiame tavo alcheminį stebuklą, idant dabartinė Šiaurės Korėjos vyriausybė ir kariuomenė taikiai atsisakytų savo valdžios ir atvertų kelią Korėjos susivienijimui.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, kviečiame tavo alcheminį stebuklą, kad įvyktų pokytis tarptautiniame požiūryje, ir kad visos tame dalyvaujančios šalys, ypač Rusija, Kinija, Japonija ir Jungtinės Valstijos priimtų suvienytą Korėją.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, kviečiame tavo alcheminį stebuklą, idant Pietų Korėjos ekonomika pagerėtų ir sugebėtų panešti suvienytos Korėjos naštą.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, kviečiame tavo alcheminį stebuklą, idant žmonės tiek Šiaurės, tiek Pietų Korėjoje galėtų pilnai priimti, kad suvienyta Korėja yra įkūnyta realybė.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, mes patvirtiname su tavimi, kad suvienyta Korėja jau yra įkūnyta identiteto, mentalinėje ir emocinėje karalijose. Vienovėje su tavimi ir vienas su kitu, mes dabar kviečiame jos nusileidimą į fizinį įsikūnijimą, ir priimame tavo Aukso Amžiaus Matricą – Suvienytą Korėją.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com