7. Iškvieskite kitokį ekonomikos traktavimą, peržengiantį kapitalizmo ir komunizmo ribas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Sen Žermeną materializuoti savo Esatį Korėjoje ir padėti žmonėms atrasti vidurio kelią tarp komunizmo ir kapitalizmo, tame tarpe ir …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Pietų Korėja jau yra pradinėse Aukso Amžiaus pakopose, tačiau Aukso Amžius nėra statiška visuomenė, jis yra nesibaigiantis augimo procesas.

 • O Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms įveikti bet kokią negatyvią proto būseną, tendenciją žiūrėti į savo šalį su nepasitikėjimu, tikint konspiracijos teorijomis arba tikint, kad viskas yra blogai ir užkulisiuose tevyksta tik manipuliacijos.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad absoliutus raktas Aukso Amžiaus atnešimui yra proto laisvė. Be proto laisvės negali būti Aukso Amžiaus, nes tik laisvas protas gali gauti Aukso Amžiaus idėjas.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms įveikti tendenciją kurti centralizuotą visuomenę, kuri turėtų griežtą, tvarkingą valdymo formą, apibrėžiančią specifines roles visiems savo piliečiams.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių.
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos garsą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms įveikti tendenciją, kuomet mums gimus tam tikroje šeimoje, automatiškai gimstame į tam tikrą rolę. Mums yra liepiama mokytis vykdyti šią rolę, liepiama priimti, kad tai yra mūsų rolė, ir tuomet liepiama vykdyti šią rolę visą likusį gyvenimą.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad struktūrizuota visuomenė sukuria konfliktišką psichiką, kuomet viena vertus žmonės trokšta saugumo, tačiau antra vertus viduje jaučia nepasitenkinimą.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad struktūrizuotoje visuomenėje žmonės atvirai nukreipia pyktį į tuos, kurie yra žemiau už juos hierarchijoje, ir tyliai nukreipia pyktį į tuos, kurie yra aukščiau už juos. Todėl žmonės yra pikti vienas ant kito.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad struktūrizuota visuomenė negali prisitaikyti prie besikeičiančių laikų, ir tai priverčia žmones prarasti savo saugumo jausmą, ir dėl to jie taip pat darosi pikti.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu.
 • Žemės planetą keičiame,
 • Auksinį Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti potencialų konfliktą Kinijoje tarp tų, kurie mėgina laikytis įsikibę į komunistinę sistemą, ir tų, kurie koncentruojasi į pinigų generavimą, mėgindami susikurti kuo aukštesnį statusą per savo uždirbamus pinigus.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra.
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2 dalis

1. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti potencialų konfliktą Kinijoje tarp įsigalėjusio komunistinės partijos valdininkų ir administratorių elito bei valdžios siekiančios elito, paėmusio į savo rankas ekonominę valdžią.

 • O Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti didžiulės katastrofos potencialą Kinijos visuomenėje, net ir smurtinės revoliucijos potencialą.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti didelio konflikto Japonijoje potencialą, tarp įsigalėjusio valdžios elito, kuris laikosi įsikibęs senų įpročių, ir naujo valdžios elito, kuris nori perimti valdžią ir nukreipti visuomenę nauja kryptimi.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti, visose Azijos šalyse, o ypač Pietų Korėjoje, augančią nelygybę tarp turtingų ir vargšų.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių.
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos garsą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti tendenciją, per kurią kai kurie žmonės darosi vis turtingesni, naudodamiesi sistema ir savo privilegijuotomis pozicijomis korporacinėje struktūroje arba valdžioje, stabdydami žemiau už juos esančius korupcijos pagalba.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti tendenciją, kuomet kompanijos uždarbis yra sukoncentruojamas akcininkų rankose, vietoj to, kad juo būtų pasidalinta su visais darbuotojais.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti konflikto potencialą tarp jaunų žmonių ir vyresnio amžiaus žmonių, vis dar tebeužimančių pagrindinius postus visuomenėje ir korporacinėje struktūroje.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti jaunimo nedarbo tendenciją, sukeltą visuomenės nesugebėjimo prisitaikyti prie besikeičiančių laikų.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu.
 • Žemės planetą keičiame,
 • Auksinį Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti tendenciją, kuomet vyresnės kartos žmonės, jaudami, kad jų gyvenimas yra saugus, nenori klausyti jaunesnių žmonių, kol šie jaunesni žmonės nenueina į kraštutinumą ir labai įpyksta.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra.
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3 dalis

1. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti potencialą debatams visuomenėje būti pasuktiems nekonstruktyviu keliu, dažnai atvedančiu prie blogų sprendimų, kurie niekam nėra naudingi ir dažnai leidžia valdžios elitui manipuliuoti situacija.

 • O Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad gyvenimo tikslas nėra saugumas. Gyvenimo tikslas nėra atrasti sau padėtį visuomenėje, priimti šią padėtį, užbaigti universitetą, kad galėtumėte dirbti tam tikrą darbą, ir tuomet dirbti tame darbe visą savo likusį gyvenimą, kol išeisite į pensiją ir galiausiai mirsite.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, padėk jauniems Korėjos žmonėms suprasti, kad jų, kaip žmogiškų būtybių, vertė nepriklauso nuo to, ar jie turi darbą ir koks yra šis darbas.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, padėk Korėjos visuomenei suvokti, kad yra naudinga turėti visuomenę, kurioje tam tikras procentas žmonių galėtų atsitraukti šiek tiek atgal, neleisdami, kad visą jų gyvenimą ir dėmesį prarytų daug jėgų reikalaujantis darbas. Jie turėtų laisvo laiko, laisvos energijos ir laisvo dėmesio, kuriuos galėtų skirti kitiems gyvenimo aspektams.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių.
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos garsą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, padėk Korėjos visuomenei transformuotis, kuomet žmonės galėtų pradėti matyti tai kaip galimybę koncentruotis į savo dvasinę prigimtį arba koncentruotis į savo kūrybiškumo vystymą.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus, sudeginti smurtinių konfliktų potencialą dėl jaunimo bedarbystės, ir padėk visuomenei atrasti konstruktyvesnį būdą tvarkytis su šia problema.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti tendenciją, sukūrusią korporacijas, kurios koncentruoja turtą nedidelio elito rankose. Padėk mums atrasti vidurio kelią tarp komunizmo ir nežaboto kapitalizmo.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad nepakanka visuomenei priimti tam tikrą filosofiją ir tuomet galvoti, kad ši filosofija išspręs visas mūsų problemas. Mums reikia palikti visas šias sistemas, kurios nori priversti realybę įtilpti į tam tikrų idėjų rinkinį.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu.
 • Žemės planetą keičiame,
 • Auksinį Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms atrasti motinos išmintį ir užduoti sau klausimą, kaip iš tiesų veikia gyvenimas.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra.
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4 dalis

1. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms įveikti iliuziją, kad kapitalizmas yra pranašesnis už komunizmą, ir jei tik leisime kapitalizmui tekėti savo vaga, sukursime labiau klestinčią visuomenę.

 • O Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad leisdami kapitalizmui tekėti savo vaga, mes iš tiesų sukuriame didelius turtus visuomenėje, tačiau šie turtai yra sukoncentruojami nedidelio elito rankose.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad kapitalizmas yra sukurtas taip, kad sukoncentruotų turtą elito rankose, kaip ir komunizmas yra sukurtas taip, kad sukoncentruotų kontrolę elito rankose.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad komunistinėje sistemoje kontrolė yra įgyjama per partiją, bet kapitalistinėje sistemoje ji yra įgyjama per ekonominio aparato kontrolę, kuomet turtai yra sukoncentruojami į nedidelio elito rankas, kuris šių turtų dėka gali kontroliuoti visuomenę.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių.
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos garsą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms atsitraukti žingsnį atgal ir tarti: „Tad dabar, kai suvokiame, kad atotrūkis tarp turtingų ir vargšų vis auga, kad auga jaunimo bedarbystė, mums yra būtina pripažinti, kad mūsų iki šiol turėta kapitalizmo forma pasiekė gyvenimo, kuriame mums buvo naudinga, pabaigą. Laikas mums į ją pažvelgti kritiškai ir pamatyti jos ribotumus, ir tuomet sukurti naujus metodus.“

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad laisva visuomenė negalės išlikti laisva, leisdama nedideliam elitui įgyti absoliučią ekonomikos kontrolę.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad kapitalistinė ekonomika yra tokia sistema, kurioje nedidelis elitas reikalauja, kad jam būtų suteikta nevaržoma laisvė perimti ekonomiką. Tai negali užtikrinti laisvės visuomenei.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad kapitalizmas negali sukurti ir nesukurs laisvos visuomenės. Jis sukurs visuomenę, kuri bus tokia pat nelaisva kaip ir komunistinė visuomenė, tik tai bus pasiekta kitokiomis priemonėmis.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu.
 • Žemės planetą keičiame,
 • Auksinį Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms atrasti naują požiūrį į ekonomiką, grįstą suvokimu, kad, jeigu visuomenė yra laisva ir demokratiška, tuomet ji privalo užtikrinti, kad nedidelis elitas negalėtų atimti laisvės ir privilegijų iš didžiosios visuomenės dalies.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra.
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5 dalis

1. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad laisva visuomenė privalo užtikrinti didžiausią įmanomą laisvės laipsnį, didžiausią klestėjimą, didžiausiam įmanomam žmonių skaičiui.

 • O Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad turtai, kurie buvo sukurti Pietų Korėjos šalyje, nepriklauso nedideliam akcininkų elitui didelėse korporacijose. Jie priklauso žmonėms, nes būtent šių žmonių darbas sukūrė šiuos turtus.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, padėk Korėjos visuomenei atrasti būdą apriboti turto kiekį, kuris gali būti sukoncentruojamas kelių žmonių rankose, pertvarkant korporacijas tokiu būdu, kad sugeneruotas pelnas būtų padalinamas visiems toje korporacijoje dirbantiems žmonėms.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, pažadink žmones Pietų Korėjoje, kurie turi susiderinimą su tavimi atnešti specifines idėjas, kurios yra reikalingos, kad Pietų Korėja galėtų pereiti į labiau Aukso Amžių atspindinčią visuomenės ir korporacijų struktūrą.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių.
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos garsą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti valdžios elito sukurtus demonus, kurie palaiko dabartinį status quo, kuriame korporacijos turi nežabotą valdžią. Tebūna jie surakinti ir sudeginti, kad žmonės būtų išlaisvinti atsitraukti atgal ir tarti: „Čia kažko trūksta, mes toliau negalime taip tęsti, mums reikia ieškoti naujo požiūrio, reikia ieškoti naujų idėjų, nes negalime toliau eiti tuo pačiu keliu.“

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti tendenciją, kad privalome išsaugoti reputaciją, privalome išsaugoti išorinį įspūdį, ir lyderiai negali pripažinti klydę.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus surakinti ir sudeginti šios sąmonės viršūnėje egzistuojantį demoną, kuris absoliučiai nori išsaugoti regimybę, kad viskas yra gerai, viskas yra kontroliuojama ir sistemoje nėra klaidų.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, pasiųsk violetinės liepsnos okeanus sudeginti pasipriešinimą naujam sąmoningumui, kuomet žmonės praregėtų iš rizikos patirti nesėkmę, ir suvoktų, kad reikia atrasti kitokį požiūrį, kuris pakylėtų visuomenę į aukštesnį lygį.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu.
 • Žemės planetą keičiame,
 • Auksinį Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, padėk Korėjos visuomenei atrasti naują būdą pažvelgti į save ir tvarkytis su savo problemomis. Padėk mums atrasti naują požiūrį, kuriame dėl nesėkmės neverstume kaltės seniems metodams, bet suvoktume, jog, jeigu norime paaugti iki sekančio lygmens, mums reikia naujo požiūrio, reikia naujų idėjų ir metodų.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra.
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com