1. Iškvieskite Aukso Amžiaus sąmonę Korėjoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arkangelą Mykolą materializuoti savo Esatį Korėjoje ir surakinti bei sudeginti bet kokį pasipriešinimą Aukso Amžiui, tarp jų ir … [Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje nubusti iš mąstymo, kuris valstybę arba visumą laiko svarbesniais už individą.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje nubusti iš tendencijos laikyti individą visiškai nesvarbiu; svarbiais laikant tik kelis lyderius.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad tik individas gali atnešti naujas idėjas, o naujos idėjos yra Aukso Amžiaus pamatas.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje atskirti idėjas, ateinančias iš pakylėtųjų mokytojų, nuo idėjų, ateinančių iš tamsos jėgų keturiuose materialaus pasaulio lygmenyse.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad Aukso Amžių bus įmanoma atnešti tik gavus Aukso Amžiaus matricą iš pakylėtųjų mokytojų.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad pakylėtieji mokytojai yra esminė Aukso Amžiaus atnešimo dalis, kadangi tai, kas gimsta šiame pasaulyje, negali transcenduoti savo vibracijų, savo sąmonės.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad žemesnė sąmonė gali atnešti tik susiskaldymą ir dar didesnį susiskaldymą, kurį simboliškai matome Korėjos padalijime.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuose,
 • Paleidžiu viską, kas žema manyje.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad dualistinė sąmonė gali kurti tik susiskaldymą, ir susiskaldymas darysis vis ekstremalesnis, kol žmonės nubus ir sakys: „Mums jau gana, nebeseksime šiais dualistiniais vadais, norime kitokių lyderių.“

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad pakylėtieji mokytojai siūlo kitokią lyderystės formą, kuri nėra centralizuota vadovybė, nes ji nėra sudaryta iš valdančiojo elito Žemėje.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2 dalis

1. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad Aukso Amžius, kurio viziją Sen Žermenas turi Korėjai, nebus atneštas iš centralizuoto taško. Jis bus atneštas per daugelį žmonių, kurie savo idėjas gaus individualiai, tačiau turės bendruomeninę sąmonę.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad puolusios būtybės pamėgino sunaikinti individualumą iki tokio lygmens, kuomet niekas nedrįsta išsiskirti iš minios. Visi buvo užprogramuoti vykdyti tam tikrą rolę, užimti tam tikrą vietą visuomenėje.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje nubusti iš mąstymo, kuriame buvome užprogramuoti daryti užduotis, apibrėžtas mūsų rolės, ir niekada nedaryti daugiau nei buvome užprogramuoti daryti.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje nubusti iš tendencijos paklusti tradicijoms, šeimai, visuomenei, šitaip gyvenant savo gyvenimą tarsi robotams, darant tai, ko kiti iš mūsų tikisi.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje nubusti iš tų nacionalinės kultūros aspektų, kurie riboja mūsų dvasinio individualumo reiškimąsi ir praryja visą mūsų dėmesį.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje nubusti ir pradėti mąstyti: „Kas aš esu kaip dvasinė būtybė? Koks yra mano Dangiškasis planas, kurį pasirinkau, prieš ateidamas į šį įsikūnijimą?“

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje nubusti ir suvokti, kad mes nesame nei korėjiečiai, nei amerikiečiai, nei kiniečiai, nei rusai, nei dar kas nors. Mes esame dvasinės būtybės.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuose,
 • Paleidžiu viską, kas žema manyje.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suprasti, kodėl mes norėjome čia įsikūnyti šiame gyvenime. Padėk mums suprasti, ką norėjome atnešti, ne tik šiai Korėjos šaliai, bet ir visos Žemės kėlimui aukštyn.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad mes jau kurį laiką žinojome apie Sen Žermeną, ir vidiniuose lygmenyse norėjome padėti jam atnešti Aukso Amžių Korėjoje.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3 dalis

1. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms suvokti, kad mes pasirinkome įsikūnyti Korėjoje, kadangi Korėja turi didelį potencialą parodyti pavyzdį, kaip galime transcenduoti dualistinę sąmonę ir iš tiesų įkūnyti Aukso Amžiaus sąmonę.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad susiskaldymo tarp Šiaurės ir Pietų atrodo neįmanoma panaikinti, tiktai žvelgiant iš žmogiškos perspektyvos.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Šiaurės Korėjoje nubusti iš programavimo fanatizmu, kuris skatina į žmones iš Pietų Korėjos žiūrėti kaip į priešus.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad, kai žvelgiate į Korėjos pusiasalį, nematote susiskaldymo. Matote tik vieną Korėją ir vienos rūšies žmones, nes matote, kad žmonės Šiaurėje buvo užprogramuoti apsivilkti paltą, kuris laikinai uždengė jų vidinę esybę.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Pietų Korėjoje suvokti, kad mes nesame vieninteliai su Sen Žermenu susiderinę žmonės, pasirinkę įsikūnyti Korėjoje. Taip pat yra žmonių, kurie yra susiderinę su Sen Žermenu, tačiau jie pasirinko įsikūnyti Šiaurės Korėjoje.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Šiaurės Korėjoje nubusti savo potencialui padėti atnešti pokyčius kolektyvinėje sąmonėje, dėl kurių vadams taps nebeįmanoma išsaugoti savo valdžios.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Pietų Korėjoje suvokti, jog, kadangi mūsų šalis yra laisvesnė, mes turime potencialą laikyti dvasinę pusiausvyrą Šiaurės Korėjoje gyvenantiems žmonėms, kad jie būtų pažadinti iš savo programavimo.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuose,
 • Paleidžiu viską, kas žema manyje.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Šiaurės Korėjoje prisiminti, kas jie tokie yra ir kodėl jie įsikūnijo Šiaurės Korėjoje šiame gyvenime. Padėk jiems priimti, kas jie tokie yra, ir padėk jiems priimti savo potencialą atsistoti ir tarti: „Gana!“

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, padėk žmonėms Pietų Korėjoje įveikti dualistinę sąmonę, idant nebūtume susiskaldę savyje, ir nebūtume susiskaldę tarpusavyje.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4 dalis

1. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, dabar suteikiame tau įgaliojimus nušluoti visus įtvirtinimus, sukurtus tamsos jėgų identiteto karalijoje virš Šiaurės Korėjos.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, dabar suteikiame tau įgaliojimus nušluoti visus įtvirtinimus, sukurtus tamsos jėgų mentalinėje karalijoje virš Šiaurės Korėjos.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, dabar suteikiame tau įgaliojimus nušluoti visus įtvirtinimus, sukurtus tamsos jėgų emocinėje karalijoje virš Šiaurės Korėjos.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, dabar suteikiame tau įgaliojimus nušluoti visus įtvirtinimus, sukurtus Šiaurės Korėjos lyderių fizinėje karalijoje Šiaurės Korėjoje.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, kviečiame pozityvius pokyčius, kurie jau pradėjo vykti Šiaurės Korėjoje, į pilną fizinį įsikūnijimą. Surakink ir sudegink visas tamsos jėgas, kurios priešinasi Aukso Amžiui Korėjoje.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, dabar suteikiame tau įgaliojimus surakinti ir sudeginti tamsos jėgas, kurios stovi už Šiaurės Korėjos lyderių nugarų ir jų mėginimų paversti savo šalį tvirtove, iš kurios niekas negalėtų ištrūkti ir į kurią niekas negalėtų patekti.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, dabar suteikiame tau įgaliojimus nušluoti tamsos jėgų sukurtus įtvirtinimus keturiuose materijos lygmenyse virš Pietų Korėjos.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuose,
 • Paleidžiu viską, kas žema manyje.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, patvirtiname kartu su tavimi, kad matome tik vieną Korėją – laisvą Korėją. Esmė čia yra ne ta, ar Korėja susivienys, esmė čia yra tik kada tai įvyks. Mes priimame, kad tai įvyksta DABAR.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, mes, kurie esame įsikūniję Pietų Korėjoje, patvirtiname, kad Aukso Amžiaus Matrica suvienytai Korėjai leidžiasi vis arčiau prie mūsų, ir mes individualiai stovime šioje Aukso Amžiaus Matricoje. Ji yra įkūnyta ten, kur esame mes, kaip ji yra įkūnyta ir ten, kur fiziškai esate jūs.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.
 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com