9 | Fanatizmo teismas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Motiną Mariją, Jėzų, Viešpatį Maitrėją, Gautamą Budą ir Sanat Kumarą nuteisti fanatizmo sąmonę ir ją įkūnijančias būtybes visose keturiose oktavose. Pažadinkite žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir galime bendrakurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudoja idėjas žmonių įtraukimui į karą pateisinti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie žino, jog, norint sukelti didelio masto žmonių tarpusavio žudynes, jiems reikia nustelbti programavimą, skatinantį žmones nežudyti ir saugoti savo rūšį. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie skleidžia idėją, kad „gamta dantimis ir nagais raudona“, ir kad yra normalu arba natūralu žudyti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie skleidžia idėją, kad privalome žudyti kitus tam, kad išgyventume, šitaip neutralizuodami programavimą nežudyti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudojasi mokslu žudymui pateisinti, laikydami jį normaliu, natūraliu arba pateisinamu dalyku. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudojasi religija žudymui pateisinti, laikydami jį normaliu, natūraliu arba pateisinamu dalyku. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti realybę, kad jie patys ir sukūrė disbalansą gamtoje, dėl kurio žudymas atrodo natūralus. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti realybę, kad būtent žmonių nusileidimas į dualistinę sąmonę ir puolusių būtybių inkarnacija atvedė prie dabartinio disbalanso. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Mylimas Jėzau, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti idėją, kad karą ir jį pateisinančias idėjas į šią planetą atnešė į įsikūnijimą atėjusios puolusios būtybės. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2 dalis

1. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti realybę, kad karas kuria disbalansą ir karmą, kuriuos žmonės patys ir patirs ateities gyvenime. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, romus esu aš iš tiesų,
 • Patarimo tavo nuolankiai siekiu,
 • Viziją tavąją noriu regėti,
 • Su tavim Rojaus Sode būt ir klestėti.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

2. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudojasi savo sukurta disbalanso būsena naujai normai apibrėžti, ir tuomet naudojasi šia nauja norma savo sukurtoms sąlygoms skleisti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, sugrįžti man padėk,
 • Pas tave aš mokslų noriu siekt.
 • Vienovės troškimu degu,
 • Ugnį iniciacijų jaučiu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

3. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie prisiėmė „problemos suformulavimo privilegiją“ ir naudojasi tuo žmonių tarpusavio žudynėms karu pateisinti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, aš dabar sakau,
 • Nebesislėpsiu nuo tavęs daugiau,
 • Apnuoginki man melą šį,
 • Kurs Rojų privertė numirt many.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

4. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudojasi žaltiška logika priešingybėms apibrėžti, sakydami, kad jos yra susikibusios kovoje iki mirties. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, palaimintas Guru esi,
 • Aš būsiu su tavim savoj širdy,
 • Prisiekiu įdėmiai klausyti,
 • Kad žalčio prakeiksmą galėtume nuvyti.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

5. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudojasi žaltiška logika, priversdami dvi žmonių grupes eiti į karą, tuo pat metu įtikindami žmones, kad jų grupė yra taiki, o agresorė yra ta kita grupė. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, melą man padėk išvysti,
 • Kuriuo žaltys mane suvystė,
 • Žaltys jau nieko manyje neras,
 • Vienovėj laisvas būsiu aš.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

6. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudojasi žaltiška logika, mėgindami nuslėpti, kad visada egzistuoja alternatyva karui. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, tiesa išlaisvina mane,
 • Dualizmo melo nelieka manyje,
 • Ir vaisių pažinimo palieku aš jau,
 • Nes tikrą tavo dvasią pažinau.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

7. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudojasi žaltiška logika abiejų grupių nužmoginimui, idant jos viena kitos nelaikytų individualiais žmonėmis. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, aš tavęs klausau,
 • Širdim tyra lenkiuosi tau,
 • Nuo ego laisvas aš esu,
 • Vienovę su tavim jaučiu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

8. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie skleidžia epinės kovos idėja ir naudojasi ja fanatizmui kurti, kuris gali nustelbti programavimą nežudyti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, nugaliu mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės atspalvių išmokyki visų,
 • Nes durys atviros dabar esu,
 • Mielaširdystės meną atskleidžiu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

9. Viešpatie Maitrėja, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie slepia realybę, kad epinė kova nebuvo sukurta Dievo ir ji yra absoliuti iliuzija. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Maitrėja, misterija saldi,
 • Tikrovėje esu su tavimi,
 • Misterijų mokykla atveria duris,
 • Džiaugsmu užsidega mano širdis.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

3 dalis

1. Gautama Buda, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie, savo puikybėje, patikėjo esantys pakankamai galingi, kad galėtų būti Dievo priešais ir grasinti Dievo planui. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie skleidžia idėją, jog velnias yra pakankamai galingas pasipriešinti Dievui. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie slepia realybę, kad būtent jie ir sukūrė velnią ir netikrą dievą, kuriam šis velnias priešinasi. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie naudojosi įvairiai užmaskuota epine kova karui pateisinti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, prašau septynių Arkangelų išlaisvinti žmones nuo epinės kovos iliuzijų ir fanatizmo, kuris yra psichologinė šios kovos pasekmė.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti realybę, kad kiekvieną kartą, kai žmonės sugeba nustelbti į protą ir kūną įdiegtą programavimą nežudyti, jie tai gali padaryti, tiktai įžengdami į fanatizmu grįstą proto būseną. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti realybę, kad kiekvienas, kuris dalyvauja kare arba tiki, kad karą galima pateisinti, yra fanatiškoje proto būsenoje. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti realybę, kad fanatizmas yra mentalitetas, nustelbiantis proto-kūno programavimą nežudyti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, prašau septynių Arkangelų išlaisvinti visus dvasingus ir religingus žmones, kurie susiviliojo fanatizmo mąstysena ir projektuoja, kad problema yra „tenai“.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4 dalis

1. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia paslėpti realybę, kad kiekvieną kartą, kai iškyla konfliktas tarp dviejų grupių žmonių, ir kiekvieną kartą, kai šiam konfliktui pateisinti yra naudojamos idėjos, tos idėjos įveda abi puses į fanatišką mąstymą. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Savosios vietos meilės chore ieškau vis,
 • Tave mes šlovinam tyra širdim,
 • Kartu mes Žemę keliame aukštyn.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

2. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti realybę, kad bet kuriame kare abi pusės yra kontroliuojamos puolusių būtybių emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iniciacijų aš trokštu vis,
 • Elektrodu tavo tapau,
 • Šambaloj prieglobstį radau.
 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

3. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms ir demonams, kurie siekia nuslėpti realybę, kad fanatizmas yra dirbtinė proto būsena, sąmoningai ir piktybiškai sukurta puolusių būtybių, siekiant priversti žmones vienas kitą žudyti. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tavo keliu parodytu keliauju vis,
 • Įšventinimus tavo meilės praeinu,
 • Šventai Balandei atvirom durim tampu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

4. Sanat Kumara, prašau septynių Arkangelų išlaisvinti visus žmones nuo fanatizmo, kuris gali būti užsimaskavęs įvairiais pavidalais, ir tai yra visada į karą vedantis mąstymas.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,
 • Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,
 • Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

5. Sanat Kumara, manyje esančio Kristaus vardu, suteikiu septyniems Arkangelams įgaliojimus pašalinti demonus ir padarus emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose, kurie minta fanatizmu ir jį skatina, idant žmonės vykdytų tolesnius žiaurumus, būdami nugrimzdę į šį fanatizmo mąstymą.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Tyrumą skleidžianti tavo širdis,
 • Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,
 • Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

6. Sanat Kumara, prašau septynių Arkangelų išlaisvinti visus dvasingus žmones suvokimui, kad šiuo metu turime precendento neturinčią galimybę išsakyti prašymus ir suteikti pakylėtiesiems mokytojams ir Arkangelams įgaliojimus sudeginti fanatizmo energijas ir surakinti demonus bei padarus, pašalinant juos iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Iš kosminės gelmės jos aidas sklis.
 • Žemosios dvasios negali atlaikyti,
 • Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

7. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios skleidžia fanatizmą. Reikalauju jų pašalinimo iš Žemės, tiek iš fizinio įsikūnijimo, tiek iš emocinės, mentalinės ir identiteto karalijos. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Esu aš Žemei tavo žiburys,
 • Atkurtas meilės srautas kris,
 • Per čakrose tau atvertas duris.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

8. Sanat Kumara, kviečiu Kristaus teismą puolusių būtybių klanui, kurioms pribrendo laikas būti pašalintoms iš Žemės šiame amžiuje. Arkangele Mykolai, pašalink šias būtybes iš Žemės.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Daina Veneros jos garsus paskleis,
 • Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,
 • Tankiausių protų grandines sutraukome.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

9. Sanat Kumara, prašau septynių Arkangelų pažadinti 10 000 Kristaus būtybių įsikūnijime, idant jos galėtų priimti savo potencialą pašalinti karą iš Žemės. Pažadinkite jas tikslui, dėl kurio jos pasirinko būti įsikūnijime šiuo metu.

 • Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,
 • Šventumą lieja tavo kibirkštis,
 • Šventove šioji Žemė bus,
 • Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.

 • Sanat Kumara, Rubino Spinduly,
 • Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,
 • Savo ugnim nušviesk planetą šią,
 • Nauju rūbu aprenki ją.

Užsklanda

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo visų baime grįstų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro karo jėgas!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com