3. Daugiau jokio karo Korėjos pusiasalyje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Motiną Mariją materializuoti savo Esatį Korėjoje ir sudeginti visas jėgas bei energijas, kurios galėtų sukelti karą Korėjos pusiasalyje, tame tarpe ir …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

 

1. Motina Marija, savo identiteto kūne pilnai priimu, kad daugiau niekada nebebus karo Korėjos pusiasalyje.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, savo mentaliniame kūne pilnai priimu, kad daugiau niekada nebebus karo Korėjos pusiasalyje.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, savo emociniame kūne pilnai priimu, kad daugiau niekada nebebus karo Korėjos pusiasalyje.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, savo fiziniame kūne pilnai priimu, kad daugiau niekada nebebus karo Korėjos pusiasalyje.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, mes žinome, kad tu ir visi pakylėtieji mokytojai taip pat priimate, kad niekada daugiau nebebus karo Korėjos pusiasalyje.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, mes žinome, kad per šį mūsų čia apačioje ir jūsų Viršuje sutarimą, mes dabar visi savo širdyse priimsime, kad tai yra įkūnyta realybė.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, mes eisime aukštesniuoju vienovės keliu, vienovės vienas su kitu ir vienovės su pakylėtaisiais pulkais, ir šitaip pakeisime Žemę, kuomet tie, kurie nekils aukščiau, turės pereiti į kitą planetą.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.
 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, mes skelbiame, kad ši planeta yra laisva nuo sąmonės, sukėlusios tiek daug susiskaldymų, tiek daug konfliktų, tiek daug karų. Jos nebėra Korėjos pusiasalyje, ir todėl sakau šio pusiasalio žmonėms, kurie yra įstrigę kariaujančioje sąmonėje: „Duodu jums perspėjimą. Turite paskutinę galimybę paleisti šią sąmonę, nes kitaip būsite paimti iš įsikūnijimo greičiau, nei galvojate esant įmanoma.“

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.
 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, aš skelbiu Dangiškosios Motinos teismą tiems, kurie yra kariaujančioje sąmonėje, nesvarbu, ar jie yra įsikūnijime, ar nėra įsikūnijime, ar jie yra Korėjos pusiasalyje, ar yra kitose šalyse, kuriose siekia išsaugoti konflikto būseną šiame pusiasalyje. Mes dabar perduodame Korėjos pusiasalį Dangiškajai Motinai ir Taikos labui. Priimu, kad tai yra įkūnyta, nes mano širdis ir tavo širdis ištarė tai fizinėje plotmėje.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.
 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com