7 | Apgaule paremtos pinigų sistemos apnuoginimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Motiną Mariją, Sen Žermeną ir Dieviškąjį Vedlį pažadinti žmones iš iliuzijų, maskuojančių apgaule paremtą pinigų sistemą. Pažadinkite žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir galime bendrakurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad neįmanoma pilnai suprasti pinigų, neturint dvasinio suvokimo.

 • O Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad negalėsime suprasti tarp karo ir pinigų egzistuojančio ryšio, jeigu į paveikslą neįtrauksime puolusių būtybių egzistavimo, kurios nemąsto racionaliai, bet turi kitų motyvų, turi kitokį mąstymo būdą.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad puolusios būtybės ne visada leidžia pinigus tiesioginiam pelnui gauti. Jos turi ir kitą tikslą, kurio negalima lengvai suvokti racionaliu mąstymu.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad nėra sąmoningos konspiracijos, kuri valdytų pasaulį. Yra nesąmoninga konspiracija – įsikūnijime ir ne įsikūnijime esančios puolusios būtybės, kurios yra taip giliai įstrigusios žemyn traukiančiame sūkuryje, kad nesugeba matyti, jog jis veda prie jų pačių susinaikinimo.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad pinigų problema yra sudėtinga, kadangi puolusios būtybės ją tokia pavertė, norėdamos nuslėpti, kas iš tiesų vyksta.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad puolusios būtybės sukūrė daug konspiracijos teorijų, norėdamos diskredituoti teorijas, apnuoginančias jų egzistavimą ir metodus.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad pinigai turėtų būti ne daugiau kaip priemonė mainams atlikti. Aukso amžiaus ekonomikoje egzistuoja tiesioginis ryšys tarp pinigų ir kažko, kas turi realią vertę – prekių ir paslaugų.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad pinigai nėra visų blogybių šaltinis. Tik tuomet, kai pinigai tampa daugiau nei priemone mainams atlikti, jie tampa visų blogybių įrankiu.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, pažadink žmones faktui, kad idealioje ekonomikoje pinigai negali įgyti savaiminės vertės. Leidę pinigams įgyti savarankišką gyvastį, tampate jų vergu.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2 dalis

1. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad, pinigams įgijus savaiminę vertę, nedidelis elitas – puolusios būtybės įsikūnijime – ima naudotis potencialu iš pinigų daryti pinigus.

 • O Dieviškas Vedly, dabar matau,
 • Pasaulis Maja – ne daugiau,
 • Savo širdy išties jaučiu,
 • Kas tikra Dvasioje randu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

2. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad, darydami iš pinigų pinigus, nepaisome įstatymo kelti aukštyn visumą. Mažiname bendrai egzistuojančio turto kiekį pasaulyje.

 • O Dieviškas Vedly, atverk akis,
 • Gyvenime aiškumo nori širdis,
 • Ir štai jau planą savo Dangišką regiu,
 • Džiaugiuos planu unikaliu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad šiandieninio pasaulio milijardieriai praturtėjo dėl to, kad puolusios būtybės sukūrė melu grįstą ekonomiką, leidžiančią turtą sukoncentruoti į nedidelio elito rankas.

 • O Dieviškas Vedly, parodyk manyje,
 • Žaidimus ego ir išlaisvinki mane,
 • Padėk ištrūkti man iš ego pančių,
 • Kad nešt galėčiau šviesų Aukso Amžių.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

4. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad visa pasaulio ekonomika yra grįsta melu, ji yra puolusių būtybių manipuliacijomis sukurta ekonomika. Viena iš pagrindinių jų priemonių, kuriant šią melu grįstą ekonomiką, yra idėja, kad galite sukurti pinigus ir tuomet skolinti juos su palūkanomis.

 • O Dieviškas Vedly, su tavim esu,
 • Žvelgiu vieningu, nesudvejintu žvilgsniu.
 • Tu karmos šydą mano išsklaidai,
 • Naujos visatos man atsiveria vaizdai.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

5. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad aukso amžiaus ekonomikoje, prekes arba paslaugas teikiantis verslas, kurio tikslas yra kelti visumą aukštyn, neturės mokėti palūkanų.

 • O Dieviškas Vedly, aukštyn kylu,
 • Ir žaibo šviesą taurėje nešu,
 • Šešėlius praeities išdegink manyje,
 • Apšvieski protą vizija drąsia.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

6. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad idealioje ekonomikoje, visuomenė parūpins pinigus verslo pradžiai, kadangi tai aktyvuos Didėjančios Grąžos Įstatymą.

 • O Dieviškas Vedly, aukso širdis,
 • Šventam darbe užpildo džiugesys,
 • Palaimintas Guru, dabar regiu,
 • Kaip eiti plano nubrėžtu keliu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

7. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad nėra jokio poreikio turėti privačius bankus, kurie skolintų pinigus ir gautų palūkanas, nes visuomenė gali gauti daug didesnę naudą skolindama pinigus be palūkanų.

 • O Dieviškas Vedly, tavo dėka,
 • Randu sau vietą kosminiam plane,
 • Ir liepsną savąją regiu,
 • Ji šviečia Dievo unikalumu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

8. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad idėja, jog privatūs bankai turi kurti pinigus, skolinti juos ir imti už juos palūkanas, buvo sukurta puolusių būtybių. Jos tikslas yra vienas – sukoncentruoti turtą į nedidelio elito rankas.

 • O Dieviškas Vedly, vientisu žvilgsniu,
 • Matau, kad Dievo Saule AŠ ESU,
 • Su tavo Dieviškuoju vedimu,
 • Visiems aš šviesą savąją skleidžiu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

9. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad puolusios būtybės specialiai pavertė ekonomiką tokia sudėtinga, kad praktiškai nėra nė vieno ją suprantančio žmogaus. Tačiau ekonomika yra labai paprasta.

 • O Dieviškas Vedly, kokia dovana,
 • Kelt Visumą aukštyn sava Dvasia,
 • Ištraukt žmoniją iš nakties tamsos,
 • Į glėbį šiltą Dvasios mylinčios.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3 dalis

1. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad mes turime ekonomiką, kuri yra sukurta leisti nedideliam elitui išnaudoti plačiąją visuomenę per pinigus. Visi finansiniai instrumentai slepia faktą, kad nedidelis elitas kontroliuoja pinigų sistemą.

 • O Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad idealioje ekonomikoje, visuomenė kontroliuos pinigų sistemą, kadangi žmonės suvoks, jog visuomenės klestėjimui nėra nieko svarbiau už natūraliai funkcionuojančią pinigų sistemą.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad būtent karas leido puolusioms būtybėms sukurti šią dirbtinę pinigų sistemą. Tad mūsų šiandien turima sistema yra karo laikmečio ekonomika.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad karo laikmečio ekonomika prasidėjo nuo viduramžių karalių, norėjusių išplėsti savo teritoriją. Karui jiems reikėjo daugiau pinigų, nei jų šalies piliečiai sugebėjo sugeneruoti.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad karo ginklų gamyba nepadės augti visai ekonomikai. Kurdami gamybinius pajėgumus ginklams gaminti ir kariuomenei aprūpinti, atimame pridėtinę vertę iš savo šalies ekonomikos.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad vienintelis būdas gaminti ginklus yra atsieti pinigus nuo realių prekių mainų, šitaip suteikiant pinigams savaiminę vertę.

 • 6. O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad lyderis dabar gali sukurti daugiau pinigų, nei jo šalyje yra pagaminta prekių. Jis gali panaudoti šiuos pinigus pirkti dalykams, kurių įprastiniai gamybiniai pajėgumai negali pagaminti.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad karas visada sukuria deficitą ekonomikoje. Puolusios būtybės tuomet šį deficitą padengia pinigais, kuriuos sukūrė iš nieko, tačiau skola šitaip tiesiog yra nustumiama į ateitį.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, pažadink žmones realybei, kad egzistuoja skirtingos puolusių būtybių klasės. Kai kurios puolusios būtybės turi primityvų valdžios troškimą, ir jos buvo karaliais. Toliaregiškesnės puolusios būtybės tapo bankininkais.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4 dalis

1. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad karaliai dažnai buvo kontroliuojami emocinėje arba mentalinėje karalijoje esančių puolusių būtybių. Bankininkai buvo kontroliuojami identiteto karalijoje esančių puolusių būtybių, kurios turi slaptų kėslų.

 • O Dieviškas Vedly, dabar matau,
 • Pasaulis Maja – ne daugiau,
 • Savo širdy išties jaučiu,
 • Kas tikra Dvasioje randu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

2. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad pažangesnės puolusios būtybės pasinaudojo primityvesnėmis puolusiomis būtybėmis, kad sukurtų jų tikslams tarnaujančią ekonomiką.

 • O Dieviškas Vedly, atverk akis,
 • Gyvenime aiškumo nori širdis,
 • Ir štai jau planą savo Dangišką regiu,
 • Džiaugiuos planu unikaliu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad karus kovoję karaliai ir pinigus gaminę bankininkai tebuvo tik pėstininkai didesniame žaidime, o šis žaidimas yra žaidžiamas identiteto karalijoje egzistuojančių puolusių būtybių.

 • O Dieviškas Vedly, parodyk manyje,
 • Žaidimus ego ir išlaisvinki mane,
 • Padėk ištrūkti man iš ego pančių,
 • Kad nešt galėčiau šviesų Aukso Amžių.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

4. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad puolusios būtybės identiteto karalijoje nori įrodyti, kad Dievas suklydo, priversdamos savimonę turinčius bendrakūrėjus taip stipriai piktnaudžiauti savo laisva valia, kad jie susinaikintų save, užuot augę savo savimonėje. Jos tai daro, kurdamos karus ir kurdamos skolas.

 • O Dieviškas Vedly, su tavim esu,
 • Žvelgiu vieningu, nesudvejintu žvilgsniu.
 • Tu karmos šydą mano išsklaidai,
 • Naujos visatos man atsiveria vaizdai.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

5. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad skola neutralizuoja natūralų Padaugintos Grąžos Dėsnį, sukurdama dirbtinę ekonomiką. Tai yra žemyn traukiantis sūkurys, kadangi jis nuolatos stumia skolų sniego kamuolį į priekį, ir šios vis didėja ir didėja, kol jų tampa nebeįmanoma sugrąžinti.

 • O Dieviškas Vedly, aukštyn kylu,
 • Ir žaibo šviesą taurėje nešu,
 • Šešėlius praeities išdegink manyje,
 • Apšvieski protą vizija drąsia.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

6. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad puolusioms būtybėms nerūpi, jog skola būtų sugrąžinta. Jos nori, kad šalys ir toliau mokėtų palūkanas, kadangi būtent palūkanos leidžia joms auginti savo turtus ir galią.

 • O Dieviškas Vedly, aukso širdis,
 • Šventam darbe užpildo džiugesys,
 • Palaimintas Guru, dabar regiu,
 • Kaip eiti plano nubrėžtu keliu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

7. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad pinigai yra sukuriami iš nieko, tačiau palūkanos yra paimamos iš žmonių ir jų darbo. Bankininkai nekuria jokių savaiminę vertę turinčių dalykų, o atgal gauna savaiminę vertę turinčius dalykus, kadangi jie yra susieti su žmonių darbu.

 • O Dieviškas Vedly, tavo dėka,
 • Randu sau vietą kosminiam plane,
 • Ir liepsną savąją regiu,
 • Ji šviečia Dievo unikalumu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

8. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad puolusios būtybės netiesiogiai pjauna žmonių darbo vaisius. Viduramžių feodalinė sistema vis dar tebeegzistuoja, tik ji buvo užmaskuota finansinės sistemos sudėtingumo šydu.

 • O Dieviškas Vedly, vientisu žvilgsniu,
 • Matau, kad Dievo Saule AŠ ESU,
 • Su tavo Dieviškuoju vedimu,
 • Visiems aš šviesą savąją skleidžiu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

9. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad už viso to slypi aukštesnis puolusių būtybių tikslas – sukurti save naikinančią ekonomiką, kuri mažintų turto kiekį ir tuo būdu tarnautų savidestrukcinio sūkurio tikslams.

 • O Dieviškas Vedly, kokia dovana,
 • Kelt Visumą aukštyn sava Dvasia,
 • Ištraukt žmoniją iš nakties tamsos,
 • Į glėbį šiltą Dvasios mylinčios.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

Užsklanda

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo visų baime grįstų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro karo jėgas!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com