Amerikos išlaisvinimas nuo juodai balto mąstymo

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Arkangelą Mykolą išlaisvinti visus žmones Amerikoje nuo juodai balto mąstymo, kurį generuoja demonai ir puolusios būtybės. Pažadink žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir kad galime bendrakurti naują ateitį Amerikai, dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau Arkangelo Mykolo paimti savo žinion …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus]

1 dalis

1. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, kurios skleidžia juodai baltą mąstymą per kai kurias Amerikos indėnų gentis.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, kurios skleidžia juodai baltą mąstymą per Revoliucinį Karą.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, sudegink „mes prieš juos“ mentaliteto energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per Pilietinį Karą ir iki pat šių dienų palaikomus tam tikrų žmonių.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink „mes prieš juos“ mentaliteto demonus, sukurtus Pilietinio Karo.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, skleidžiančioms „mes prieš juos“ mentalitetą per Pilietinį Karą, kurios dar ir šiandien naudojasi konfliktu tarp Šiaurės ir Pietų. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per didžiuosius pramonininkus, kurie naudojosi visomis įmanomomis priemonėmis, taip pat ir vyriausybe, kad sustabdytų nevaržomą konkurenciją.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto demonus, sukurtus didžiųjų pramonininkų.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
 • Paleidžiu viską vibracijos žemos.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios skleidžia „mes prieš žmones“ mentalitetą per didžiuosius pramonininkus, ir kurie vis dar tebesinaudoja Amerikos verslais ir tarptautinėmis korporacijomis. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per didžiuosius bankininkus ir finansininkus, ypač per bankus, kurie sudaro Federalinį Rezervą.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2 dalis

1. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto demonus, sukurtus didžiųjų bankininkų ir finansininkų.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios skleidžia „mes prieš žmones“ mentalitetą per didžiuosius bankininkus ir finansininkus, kurie vis dar tebemanipuliuoja ekonomika. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per valdžią, ypač per Kongresą, Senatą, Aukščiausiąjį Teismą ir prezidentą.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto demonus, sukurtus valdžios.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, skleidžiančioms „mes prieš žmones“ mentalitetą per valdžią. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per visas valdžios elito grupes, ypač per tarptautines korporacijas.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto demonus, sukurtus visų valdžios elito grupių.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
 • Paleidžiu viską vibracijos žemos.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios skleidžia „mes prieš žmones“ mentalitetą per visus žmones ir grupes, kurie jaučiasi esantys pranašesni už kitus. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per švietimo sistemą, ypač per Gebenės lygos koledžus.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3 dalis

1. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto demonus, sukurtus švietimo sistemos.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios skleidžia „mes prieš žmones“ mentalitetą per švietimo atstovus, kurie mano žinantys geriau už visus kitus. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per žiniasklaidą ir tuos, kurie valdo žiniasklaidą.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto demonus, sukurtus žiniasklaidos.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, skleidžiančioms „mes prieš žmones“ mentalitetą per tuos žiniasklaidos žmones, kurie jaučia turintys teisę manipuliuoti visuomenės nuomone. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, sudegink juodai balto mąstymo energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per daugybę religinių grupių, ypač per katalikų bažnyčią ir krikščioniškas fundamentalistines bažnyčias.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink juodai balto mąstymo demonus, sukurtus religinių grupių.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
 • Paleidžiu viską vibracijos žemos.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios skleidžia juodai baltą mąstymą per religines grupes. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, sudegink „mes prieš žmones“ mentaliteto energetinius įrašus, įtvirtintus Amerikoje per kariuomenę ir karinį pramoninį kompleksą.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4 dalis

1. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink „mes prieš juos“ mentaliteto demonus, sukurtus kariuomenės.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, kviečiu Kristaus teismą puolusioms būtybėms, kurios skleidžia „mes prieš juos“ mentalitetą per kariuomenę, siekiančią kurti konfliktus. Įsakau tau pašalinti šias būtybes iš Žemės.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, skleidžiančias juodai baltą mąstymą per respublikonų partiją ir kai kurias konservatyvias organizacijas.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, skleidžiančias pilką mąstymą per demokratinę partiją ir kai kurias liberalias organizacijas.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, skleidžiančias juodai baltą mąstymą per baltųjų suprematistų grupes, ypač per kukluksklaną.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, skleidžiančias juodai baltą mąstymą per išlikimo meną propaguojančias grupes ir ginklų lobistus.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, skleidžiančias juodai baltą mąstymą per mokslą ir visas organizacijas, kurios siekia skleisti materialistinę pasaulėžiūrą.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
 • Paleidžiu viską vibracijos žemos.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, skleidžiančias juodai baltą mąstymą per kai kurias gamtą saugojančias organizacijas.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, sudegink įrašus ir surakink demonus bei puolusias būtybes, skleidžiančias juodai baltą mąstymą per musulmonų organizacijas arba teroristines grupes ir per anti-musulmonų organizacijas.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

Užsklanda

AŠ ESU KAS ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones Amerikoje, užsklęsdami mus nuo visų baime paremtų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas Amerikoje!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com