ROS12: Motinos Marijos Stebuklingo Puoselėjimo Rožinis

Iškvieskite Dievo gausą savo gyvenime ir suharmonizuokite savo troškimus su savo AŠ ESU Esaties valia ir tikraisiais savo sielos troškimais. Išvalo jūsų emocinį kūną.

Skaitykite mokymus apie šį rožinį

 

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)


Gerbiu Dievą kaip Tėvą ir Motiną

„Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, – sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.“ O Dieve, mano Kūrėjau, pripažįstu, kad tu pasirinkai įkūnyti save Tėvo plėtimosi jėga ir Motinos traukimosi jėga. Pripažįstu, kad visata, kurios dalis aš esu, buvo sukurta iš subalansuotos sąveikos tarp šių dviejų tavo amžinosios Esybės aspektų.

„Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.“ O Dieve, gerbiu Tėvo elementą, savitranscendencijos ir troškimo tapti daugiau varomąją jėgą. Gerbiu Motinos elementą – visos formos šaltinį, ir matau, kad mano puoselėjimas šiame pasaulyje ateina iš Materijos šviesos, kurią išjudina kūrybinė Tėvo jėga. Todėl Tėvui yra malonu dovanoti man karalystę, ir jis tai daro per Motinos puoselėjimą. Esu puoselėjamas, kai Motinos šviesa yra harmonijoje su kūrybine Tėvo vizija. Esu puoselėjamas, kai mano esybės plėtimosi ir traukimosi jėgos yra pusiausvyroje.

„Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinysis.“ O Dieve, pripažįstu, kad pradžią man davė kūrybinė Tėvo jėga, suteikusi man savimonę ir laisvą valią. Suprantu, kad, jeigu naudosiuosi šia laisva valia, kad priimčiau ir laikyčiau disbalansą savo esybėje, mano galimybė naudotis Materijos šviesa galiausiai baigsis. Tačiau, jeigu pasirinksiu laikytis pusiausvyros, aš ir toliau save transcenduosiu, ir tai yra amžinasis gyvenimas, kuriame esu puoselėjamas ir tampu tobulas meilėje.

Priimu gausingo gyvenimo realybę

1. Tėvui malonu dovanoti man savo karalystę. Dievas dovanai duoda man gerti iš gyvenimo šaltinio. Tai yra Dievo valia, kad turėčiau gausingą gyvenimą, ir todėl man nereikia jo nusipelnyti. Man tereikia priimti tai, ką Dievas man dovanoja. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

2. Apribojimai, kančios ir puoselėjimo stoka nėra Dievo Tėvo valia. Apribojimus ir puoselėjimo stoką galiu patirti tiktai aktyviai atstumdamas Dievo gausingą gyvenimą. Reikia daugiau pastangų gausingam gyvenimui atstumti, negu priimti tai, kas jau yra mano. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

3. Tai yra Tėvo geranoriška valia, kad turėčiau gausingą gyvenimą, ir Dievas-Motina džiaugiasi duodami man šį gausingą gyvenimą materialiame pasaulyje. Šiame pasaulyje viskas yra sukurta iš Materijos šviesos ir gausa yra įkūnyta kaip natūrali mano esybės Motinos aspekto ir mano sielos harmoningos dermės su Tėvo aspektu, mano AŠ ESU Esatimi, išraiška. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

4. Kai patiriu apribojimus ir puoselėjimo trūkumą, vienintelė įmanoma to priežastis yra ta, kad mano siela nupuolė į atskirtį nuo savo AŠ ESU Esaties. Proto galia priėmiau netikrus, į save sukoncentruotus troškimus, verčiančius mane tikėti iliuzija, jog Dievo gausa yra ribota, ir kad jos užteks tik tiems, kurie ims ją jėga. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

5. Netikrų troškimų esmė yra ta, kad mano ego bando įsikibęs laikytis to, ką Dievas man duoda nemokamai. Todėl aš palikau Gyvenimo Upės tėkmę, atsisakydamas dovanai duoti tai, ką dovanai gavau. Kai mėginu įsikibęs laikytis šio pasaulio dalykų, užkasu savo talentus į žemę, užuot juos dauginęs, kad Dievas galėtų man duoti daugiau. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

6. Kai pasiduodu pagundai įsikibęs laikytis Dievo gausos, užuot dovanai ją atidavęs, patenku į negatyvų sūkurį, kuriame patiriu apribojimus ir puoselėjimo trūkumą. Mano ego siekia tai kompensuoti, iškreipdamas Tėvo plėtimosi jėgą ir Motinos sutraukiančią jėgą. Kai ego iškreipia Tėvo plėtimosi jėgą, jis siekia paimti Dangų jėga. Jis siekia naudotis neteisėtomis priemonėmis savo troškimams išpildyti, į ką įeina ir mėginimas primesti savo žemesniąją valią kitiems. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

7. Iškreipdamas Motinos sutraukiančią jėgą, ego sukyla prieš Dievo valią, kad visi žmonės turėtų gausingą gyvenimą. Jis abejoja, kad Dievas padaugins tai, kas duodama dovanai, ir todėl siekia turėti ir kontroliuoti, užuot duodamas dovanai. Jis taip pat siekia kontroliuoti Materijos šviesą, norėdamas išvengti savo savanaudiško elgesio pasekmių. Tai darydamas, ego sustabdo Dievo gausos srautą, priversdamas mane palikti Gyvenimo Upę. Todėl aš patenku į nepriteklių ir apribojimų dykumą, kurią sukūrė dualizmo sąmonė. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

8. Bet koks puoselėjimo trūkumas kyla iš atskirties nuo savojo šaltinio jausmo, dėl kurio jaučiuosi išmestas iš Gyvenimo Upės, pertekusios gerais ir tobulais dalykais. Ši atskirtis yra iliuzija, verčianti mane manyti, kad Dievas neteisingai slepia nuo manęs savo gausą. Tačiau iš tiesų aš pats atstumiu Dievo nemokamą dovaną, ir todėl tik aš pats galiu pradėti kelionę, kurioje atsiskirčiau nuo dualizmo sąmonės. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

9. Einu dabar per dykumą, kol prieinu Gyvenimo Upės krantą, o tuomet galiausiai viską atiduodu ir šoku į Gyvuosius Vandenis, sugrąžinančius man gausingą gyvenimą. Priimu Dangiškojo Tėvo gausingą gyvenimą ir priimu tobulą Dangiškosios Motinos puoselėjimą. Todėl esu pilnatvėje, dabar ir amžinai. O Motina Marija, atsiduodu aukštesniajai savo AŠ ESU Esaties valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

 

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.
 •  
 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

Palieku visus netikrus troškimus

1. Netikras troškimas yra troškimas, paremtas trūkumu, verčiantis mane jaustis neišbaigtu, nepatenkintu, jaustis, kad manimi nesirūpinama. Netikras troškimas yra paremtas atskirties iliuzija, verčiančia mane manyti, kad nebūsiu išbaigtas, kol neturėsiu savo trokštamo objekto. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

2. Vaikydamasis netikro troškimo, mėginu užpildyti tuštumą, ir todėl tuštuma egzistuos tol, kol troškimas nebus išpildytas. Tačiau netikras troškimas niekada negalės man suteikti tikrosios pilnatvės, ir net ir įgijęs savo trokštamą objektą, jausiuosi tuščias ir neišbaigtas. Kadangi trokštamas objektas negali patenkinti troškimo, netikras troškimas tampa amžinąja karusele, jis pavirsta žemyn traukiančiu sūkuriu, praryjančiu visą mano gyvenimą ir paliekančiu manyje tuštumą. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

3. Tikrasis troškimas yra paremtas vienove su gyvenimo šaltiniu, ir jis man atneša pilnatvę, pasitenkinimą ir puoselėjimą. Tikrasis troškimas kyla iš noro būti nuolatinės Dievo savitranscendencijos dalimi. Tad užuot siekęs gauti, kad užpildytų tuštumą, tikrasis troškimas kyla iš noro dalintis Dievo gausa ir tapti daugiau Dievuje. Tikrasis troškimas niekada nepalieka manęs nepripildyto, nes jame nejaučiu stygiaus ir tetrokštu išreikšti daugiau visumos. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

4. Siekdamas tikrojo troškimo, nesiekiu turėti ir valdyti. Siekiu duoti, kad galėčiau gauti daugiau iš Dievo ir tapčiau Gyvenimo Upės dalimi, nuolat nešančios vis didesnę gausą į šį pasaulį. Todėl tikrasis troškimas tampa aukštyn kylančia spirale, vedančia į vis didesnės pilnatvės jausmą ir jausmą, kad manimi yra tobulai rūpinamasi. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

5. Kai priimu netikrą troškimą, jis tampa mano sielos dalimi, mano troškimų kūno dalimi. Todėl jaučiuosi neišbaigtas ir jaučiu puoselėjimo trūkumą, kol troškimas nėra išpildytas. Tačiau netikro troškimo išpildymas nereiškia, jog privalau įgyti trokštamą objektą. Iš tiesų, kiekvienas netikras troškimas yra iškreiptas tikrasis troškimas, o tikrasis troškimas kyla iš noro išreikšti savo dieviškąjį individualumą ir patirti Dievo kūrinijos grožį. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

6. Už kiekvieno tikro troškimo slypi noras tapti daugiau Dievuje, ir būtent šis tapimo daugiau jausmas suteikia man tikrąjį, vidinį puoselėjimą. Tad galiu išpildyti savo netikrąjį troškimą, pakeisdamas jį tikruoju troškimu, atkuriančiu manyje harmoniją su tobula mano Dangiškojo Tėvo valia. Tuomet galiu gauti Jo gausą ir Dangiškosios Motinos puoselėjimą, kurie sudegins visus netikrus troškimus. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

7. Kai mano sielos Motinos elementas bus tobuloje harmonijoje su mano AŠ ESU Esaties Tėvo elementu, transcenduosiu netikrą troškimą, net ir neįgijęs trokštamo objekto. Galiu išpildyti troškimą, neįsigydamas daiktų ir nepatirdamas šio pasaulio malonumų. Galiu išpildyti troškimą, pasinerdamas į Gyvenimo Upę, kurioje Dvasios „daiktai“ pripildys mane džiaugsmu, kurio neįmanoma prarasti, ir kuris nežino jokių ribų ar trūkumų. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

8. Patiriu pilnatvę žinodamas, kad esu vienovėje su Gyvenimo Upe. Galiu dovanai gauti iš Dievo ir galiu tai dovanoti visai gyvybei. Ir dovanai duodamas iš tiesų esu puoselėjamas, nes Dangiškoji Motina padaugins viską, kas yra duodama su meile. Todėl, kad kuo daugiau duosiu, tuo daugiau gausiu, ir visa gyvybė bus padauginta. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

9. Atsiskiriu nuo antikristo proto, siekiančio viską valdyti ir kontroliuoti. Pertikrinu visus savo troškimus, ar jie kyla iš atskirties nuo visumos ar iš troškimo padauginti visumą. Priimu tiktai tikruosius troškimus ir, užuot vaikęsis neįmanomą absoliučios nuosavybės svajonę, pasineriu į amžinai tekančios Gyvenimo Upės vandenis. Mylimas Jėzau, palieku savo netikrų troškimų tinklus ir apsigyvenu su tavimi mūsų Tėvo karalystėje.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

 

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.
 •  
 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

Palieku nuosavybės iliuziją

1. Idėja, kad turiu viską šiame pasaulyje turėti ir kontroliuoti, yra iliuzija, sukurta ego. Ši iliuzija kyla iš atskirties nuo visumos jausmo, ir ji skatina ego galvoti, kad gausos visiems neužteks, todėl jam reikia kaupti tai, ko jis trokšta. Tačiau iš tiesų, Dievo gausa yra begalinė, o gausą šiame pasaulyje riboja tiktai mūsų gebėjimas gauti ir mūsų noras dalintis. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

2. Kai esu vienovėje su savo šaltiniu, esu vienovėje su Gyvenimo Upe. Todėl man nieko nereikia turėti, nes aš jau turiu visus gerus ir tobulus dalykus, kurie priklauso Dievo karalystei. Žinau, kad tiktai duodamas iš tiesų gaunu, ir todėl nebijau paleisti, idant gaučiau daugiau. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

3. Atiduodamas šio pasaulio dalykus, gaunu daugiau iš Dievo, ir todėl daugiau gausos yra atnešama į materialų pasaulį. Tai tampa aukštyn kylančia, save pastiprinančia spirale, vedančia į gausingesnį gyvenimą visiems, ir šis augimas gali tęstis neribotą laiką. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

4. Atskiro savininkiškumo iliuzija kyla iš antikristo proto, kuris nori kontroliuoti atskirą Dievo kūrinijos dalį, užuot buvęs vienovėje su visuma. Siekdamas savintis šio pasaulio dalykus, turiu juos užgrobti jėga, užuot gavęs dovanai juos iš Dievo. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

5. Kai imu kažką per jėgą, Motinos sutraukiantis elementas sukurs priešingą jėgą, siekiančią atimti iš manęs tai, ką noriu turėti. Kuo stipriau sieksiu užkasti savo talentus į žemę, tuo stipresnė jėga sieks atimti iš manęs tai, ką manausi turįs. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

6. Savininkiškumo iliuzija tampa mano proto spąstais, nes visą savo laiką, energiją ir dėmesį skiriu neįmanomai užduočiai – mėginimui kontroliuoti šio pasaulio dalykus ir apginti savo nuosavybę nuo ją atimti besikėsinančių jėgų. Iš tikrųjų šios jėgos yra palaiminimas, nes jos trukdo man pasilikti amžinai įstrigus atskirties iliuzijoje. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

7. Siekdamas išlaikyti tai, ką manausi turįs, privalau mėginti kontroliuoti kitus žmones ir netgi materialų pasaulį. Todėl mano gyvenimas tampa nesibaigiančiais mėginimais kontroliuoti mažą Dievo gausos dalelę, o tai neleidžia man priimti visos Dievo gausos. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

8. Kai siekiu turėti dalį, užuot priėmęs visumą, gyvenu nuolatinėje praradimo baimėje, kuri neleidžia man jaustis puoselėjamu ir neleidžia man jausti pilnatvės. Ši baimė neleidžia man pasinerti į Gyvenimo Upę ir neleidžia priimti to, ką Dievas man duoda nemokamai. Todėl nuolatos stumiu nuo savęs tai, kas yra mano priimti, be ne turėti. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

9. Todėl dabar atiduodu visas nepritekliaus ir savininkiškumo iliuzijas, ir atkuriu vienybę su Dievo visuma, kurioje esu apsuptas gerų ir tobulų dovanų gausos. Kai turiu Dievo visumą, man nebereikia savintis vieno atskiro daikto. Todėl pasineriu į Gyvenimo Upę ir gaunu savo Dangiškojo Tėvo beribę gausą ir savo Dangiškosios Motinos besąlyginį puoselėjimą. Mylimas Alfa, priimu tavo karalystę ir sakau: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

 

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.
 •  
 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

Priimu gausingą gyvenimą visiems žmonėms

1. Priimu, kad Tėvui malonu dovanoti savo gausingo gyvenimo karalystę visiems žmonėms. Dievo planas yra, kad visi žmonės laisvai priimtų Tėvo dovanas ir laisvai dalintųsi Motinos gausa. Visiems laisvai gaunant ir laisvai duodant, į materialų pasaulį yra atnešama daugiau gausos, ir šitaip šis pasaulis tampa Dangaus karalyste, kurioje visi žmonės apsčiai turi visų gerų ir tobulų dovanų. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

2. Aš dabar atiduodu visas iliuzijas, kad esu atskirtas nuo Gyvenimo Upės tėkmės, ir kad apribojimai ir nepritekliai yra neišvengiami. Atiduodu ego iliuziją, kad yra geriau turėti ir kontroliuoti kelis dalykus, negu būti vienovėje su Dievo gausos amžina tėkme. Todėl mano tikrasis troškimas yra nešti Dievo gausą visai gyvybei. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

3. Skelbiu, jog man nebėra priimtina, kad Žemėje egzistuotų tokia nelygybė. Daugiau nebepriimu atskirties tarp turtingųjų ir neturtingųjų, tarp turtingų šalių ir neturtingų šalių. Nebepriimu, kad nedidelis elitas kontroliuotų didžiąją dalį turtų šioje planetoje, dėl ko milijonai žmonių miršta iš bado arba nugyvena visą savo gyvenimą visiškame skurde, neturėdami jokių galimybių transcenduoti savo situaciją ir tapti daugiau Dievuje. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

4. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, šaukiu Dievą ir visus Pakylėtųjų Pulkų narius paimti savo žinion Žemės planetą. Šaukiu įsikūnyti gausingą gyvenimą visiems, kurie yra pasiryžę transcenduoti savo ego ir tapti daugiau. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

5. Reikalauju valdžios elito, apsišaukėlės antikristo hierarchijos nuvertimo, kuri sustabdė Dievo numatytąją gyvenimo tėkmę, iškreipė troškimą tapti daugiau ir pasinaudojo šiuo iškreiptu troškimu, kaupdama turtus, valdžią ir kontrolę visos visuomenės sąskaita. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

6. Reikalauju atkurti Dievo numatytas lygias galimybes, suteikiančias progą visiems žmonėms augti ir būti savitranscendencijos tėkmėje, kurioje jie įsilietų į Gyvenimo Upę, į amžinąjį srautą, vedantį į tapimą daugiau Dievuje ir gausingą gyvenimą. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

7. Reikalauju atskleisti visus dualistinius melus, sukūrusius atskirties, nepriteklių ir apribojimų sąmonę, proto būseną, kuri verčia žmones atstumti gausingą gyvenimą. Šaukiu Dievą Tėvą pažadinti žmones gausingo gyvenimo Žemėje vizijai, tiek dvasinio, tiek materialaus puoselėjimo pavidalu. Reikalauju, kad Materijos šviesa ir vėl atspindėtų tai, kad Tėvui malonu visiems žmonėms dovanoti savo karalystę. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

8. Šaukiu Dievą Motiną būti sutraukiančia jėga, kuri sugriautų Babelio bokštus, kuriuos pastatė įstrigusieji savanaudiškuose ego troškimuose ir stygiaus bei savininkiškumo iliuzijose. Kviečiu Dangiškąją Motiną paimti iliuzijas, kurios neleidžia žmonėms matyti, kad jie niekada negalės pasiekti pilnatvės kaupdami šio pasaulio dalykus, ir kad jie savo gyvenimą švaisto neįmanomai užduočiai. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

9. Mylima Dangiškoji Motina, šaukiu visus žmones nubusti realybei, kad mūsų ego atstumia Dievo gausą, ir todėl mes susikūrėme žemyn traukiantį sūkurį, vedantį į vis didesnes kančias ir puoselėjimo trūkumą. Pažadink žmones realybei, kad, kai vėl įžengsime į Gyvenimo Upę ir matysime save visumos dalimi, žinosime, jog Dievo gausa yra begalinė. Todėl, kuo daugiau duosime čia apačioje, tuo daugiau gausime iš Aukščiau. Iššaukiu aukštyn kylančią spiralę į Žemę, vedančią į gausingą gyvenimą visiems žmonėms. Mylima Omega, priimu tavo tobulą puoselėjimą sau ir visai gyvybei.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

 

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.
 •  
 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

AŠ ESU Saulė, šviečianti nuolatos

1. Aš dabar sąmoningai atsiskiriu nuo antikristo sąmonės, kuri gimsta iš atskirties ir stygiaus jausmo. Galutinai palieku iliuziją, kad negaliu būti pilnatvėje pats savyje, ir kad man reikia kažko iš šio pasaulio, idant galėčiau jaustis pilnatvėje. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

2. AŠ ESU sukurtas pagal savo Dangiškojo Tėvo paveikslą ir panašumą, ir aš galiu gauti Dievo gausą tiesiogiai iš savo vidaus. Man nieko iš išorės nereikia. Man nereikia nieko iš šio pasaulio, kad būčiau tuo, kas esu, kad būčiau išbaigtas ir vientisas. Buvau sukurtas ne gauti iš šio pasaulio, bet duoti Dievo gausą šiam pasauliui. Davime slypi aukščiausios pilnatvės raktas. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

3. AŠ ESU sukurtas pagal savo Dievo paveikslą ir panašumą, o mano Dievas yra išbaigta ir sau pakankama būtybė. Mano Dievas yra lyg saulė, nuolatos spinduliuojanti savo šviesą, kuriai nieko iš išorės nereikia, kad galėtų spinduliuoti šią šviesą. Manyje yra begalinės Dievo šviesos šaltinis – Dievo karalystėje, kuri yra manyje. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

4. Aš atiduodu visus netikrus troškimus ir atskirties sąmonę. AŠ ESU individualizuota Saulė ir AŠ ESU spinduliuoju Dievo šviesą iš savo vidaus. Man nieko nereikia iš išorės, kad galėčiau spinduliuoti šią šviesą, nes Dievas jau davė man savo paties kopiją, savo amžinosios Esybės Saulės kopiją. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

5. Aš dabar visiškai atsiduodu pirminei Dievo vizijai, kurios Dievas laikosi mano gyvybės srautui. Atiduodu visus netikrus troškimus ir bet kokį stygiaus jausmą. Sąmoningai paleidžiu visus prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir bet kokį jausmą, kad man reikia kažko iš šio pasaulio, idant galėčiau būti pilnatvėje. Visą savo dėmesį ir energiją sutelkiu pirmiausia siekti Dievo karalystės ir jo teisumo – Kristaus sąmonės. Visa kita šiame pasaulyje yra antraeiliai dalykai, palyginus su šiuo tikslu. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

6. Kai visiškai atsiduodu savo AŠ ESU Esaties aukštesniajai valiai ir aukštesniesiems savo sielos troškimams, šio pasaulio princas nieko manyje neras. Jis nieko manyje neras, nes manyje nebus stygiaus jausmo, jokių iliuzijų, kad man reikia kažko iš šio pasaulio, ir todėl jokia pasaulio jėga negalės kontroliuoti mano Esybės. Aš tik siekiu dovanoti Dievo gausą šiam pasauliui, ir aukščiausias davimas atneša aukščiausią laisvę. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

7. Žinau, kad mano dangiškasis planas nebuvo sukurtas iš stygiaus ar neišbaigtumo jausmo. Jis buvo sukurtas iš gausos jausmo ir troškimo dovanoti visai gyvybei. Tačiau apribojimai ir nepritekliai gali būti mano dangiškojo plano dalis, nes troškau parodyti žmonėms, kad galime pakilti virš visų apribojimų, leisdami Dievo šviesai šviesti per savo esybę. Todėl atiduodu bet kokį stygiaus jausmą ir leidžiu Dievo šviesai sudeginti visus apribojimus. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

8. AŠ ESU sąmoningai atkuriantis ryšį su tikrąja savo AŠ ESU Esaties valia ir savo dangiškuoju planu. Atėjau į šį pasaulį būti Saule, spinduliuojančia savo Dangiškąją Šviesą visai gyvybei ir gausinančia Dievo kūrinijos visumą. Žinau, kad aukščiausią puoselėjimą atrasiu tik tuomet, kai vykdysiu savo dangiškąjį planą, ir todėl palieku visus troškimus, kurie neprisideda prie mano dangiškojo plano įvykdymo. Visą save atidavęs žinau, kad visa visata džiūgaus galėdama padėti man įvykdyti savo dangiškąjį planą. Todėl žinau, jog jis materializuojasi amžinuosiuose Buvimo cikluose. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

9. Negaliu tarnauti dviems šeimininkams ir renkuosi tarnauti Dievui, o ne mamonai. Todėl pirmiausia ieškau Dievo karalystės, ir visi geri ir tobuli dalykai man bus pridėti. AŠ ESU Saulė ir leidžiu Dievo šviesai šviesti žmonėms. Aš dabar jaučiuosi išbaigtas ir puoselėjamas, nes Materijos šviesa džiūgauja, pildydama mano tikruosius troškimus. AŠ ESU viena su savo Dangiškuoju Tėvu, ir AŠ ESU viena su Dangiškosios Motinos tėkme. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

 • Sveika Marija, AŠ ESU,
 • Sielos pilnatvėj gyvenu.
 • Esu pripildytas gausos,
 • Dievuje laisvas visados.
 •  
 • Šventa Marija, iš malonių tavų,
 • Esu už laiko ir erdvės ribų.
 • Laisvę dalinanti Dievo Šviesa,
 • Saulė yra AŠ ESU manyje.

 

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.
 •  
 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Rožinio užsklanda

Mylimi Dieve Tėve ir Motina, mylimi Alfa ir Omega, užsklęskite mus dabar troškime būti vienovėje su Gyvenimo Upe, kurioje dovanai gauname ir dovanai duodame, šitaip pagausindami visą gyvybę. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk mūsų troškimų kūnus nuo netikrų troškimų ir užsklęsk mus nepramušamoje savo mėlynos liepsnos apsaugoje. Mylimas Jėzau, užsklęsk mus Kristaus tiesos krištoliniame aiškume, kad galėtume išvysti ir palikti visus netikrus troškimus. Mylima Motina Marija, užsklęsk mus besąlyginėje Dievo Motinos meilėje, kad galėtume priimti gausingą Tėvo gyvenimą ir tobulą Motinos rūpestį.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dievo Motinos vardu, priimu, kad esu viena su savo AŠ ESU Esatimi, ir šioje vienovėje esu užsklęstas nuo visų netikrų troškimų, verčiančių mane jaustis neišbaigtu. Aš dabar patvirtinu, kad Kristaus tiesos šviesoje, esu vienovėje su Gyvenimo Upe ir esu apsuptas gerų ir tobulų dovanų gausos. Todėl esu tobulo puoselėjimo pilnatvėje ir regiu Dievo karalystę įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com