ROS10 Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Iškvieskite Dievo Valią, kuri iš tiesų yra jūsų Aukštesniosios Esybės, o ne kažin kokios tolimos būtybės danguje, valia. Šis rožinis skirtas padėti jums atiduoti ego iliuzijas ir susivienyti su savo aukštesniuoju aš. Jis taip pat padės įkūnyti Dievo karalystę Žemėje ir išvalyti jūsų eterinį arba identiteto kūną.

Skaitykite mokymus apie šį rožinį: Dievo Valios Esatis, Motina Marija.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)


Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje. Mes matome ir priimame, kad tavo valia nėra atskirta nuo mūsų valios, nes tavo valia yra aukštesnioji mūsų sielų valia. Todėl tavo valia yra mūsų valia, o mūsų valia yra tavo valia. Su meile atkuriame ryšį su AŠ ESU Esaties, esančios kiekviename iš mūsų, valia.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti daugiau Dievuje. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų tamsos jėgų, manipuliuojančių mumis per tą anti-valią. Mes prisiekiame būti daugiau Dievuje kiekvieną dieną, kad Žemė galėtų įkūnyti daugiau Dievo karalystės kiekvieną dieną. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Aš atiduodu ego iliuzijas, kurios skiria mane nuo Dievo

1. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad esu atskirtas nuo Dievo ir kad Dievo nėra ten, kur aš esu. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad mano tikrasis aš yra mano AŠ ESU Esatis, kuri yra Dievo individualizacija. Todėl sakau, kad mano tikrasis tapatumas yra Dievo sūnaus/dukters tapatumas. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

2. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad Dievo valia egzistuoja atskirai nuo mano valios. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad Dievo valia yra mano AŠ ESU Esaties valia, ir todėl ji egzistuoja atskirai nuo savanaudiškos mano ego valios. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

3. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad Dievas yra pikta ir teisianti būtybė danguje, siekianti primesti man savo valią. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad Dievas yra besąlyginės meilės Dievas, ir kad sekti aukštesniąja savo AŠ ESU Esaties valia yra didžiausias mano sielos troškimas. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

4. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad Dievas yra neteisingas, kad dėl visko kaltas Dievas ir kad Dievas neturėjo man duoti laisvos valios. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad pats esu atsakingas už savojo ego anti-valios sukūrimą ir tik aš pats galiu atiduoti šį ego. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

5. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuzijas, kad Dievas mane kaltina dėl pasirinkimų, kuriuos padariau, ar kad Dievas nepriims manęs, jeigu vėl į jį atsigręšiu. Esu vienovėje su tiesa, kad Dievas mane myli besąlygiškai ir kad man bus iš karto atleista, vos tik paliksiu ego anti-valią ir jo iliuzijas. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

6. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad vienintelis būdas laisvai rinktis yra eiti prieš Dievo valią. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad Dievo Valia saugo mane nuo dualizmo ir suteikia man beribį kūrybiškumą Dievo valios ribose. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

7. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad esu man nepavaldžių jėgų auka ir todėl man reikia išorinio gelbėtojo. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad jokia jėga negali nustelbti mano laisvos valios ir kad aš galiu, bet kurią akimirką, pasirinkti priartėti prie Dievo, atiduodamas ego iliuzijas. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

8. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad esu atskirtas nuo Dievo neįveikiama siena. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad mane nuo Dievo teskiria mano ego sukurtų iliuzijų šydas. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

9. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad vienovė su Dievu reiškia individualumo praradimą. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad vienovė su Dievu reiškia man Dievo duotojo individualumo išlaisvinimą, kurį buvo įkalinęs mano ego. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti daugiau Dievuje, ten kur AŠ ESU!

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

Atiduodu savo ego iliuzijas

Mylima Motina Marija, dabar jau suprantu, kad mano ego gimė tuomet, kai pasirinkau eksperimentuoti su dualizmo sąmone, su gėrio ir blogio pažinimo vaisiumi. Matau, jog būtent šis dualizmas paskatino mane tikėti, kad esu atskirtas nuo Dievo ir nesu vertas būti vienovėje su Dievu. Būtent šis nevertumo jausmas paskatino mane atsukti Dievui nugarą ir galvoti, kad negaliu ar nenoriu sugrįžti namo į Dievo karalystę. Būtent šis dualizmas privertė mane galvoti, kad Dievo karalystė yra mano išorėje.

Mylima Motina Marija, priimu tave savo Dvasios Motina ir duodu tau savąją ranką. Meldžiu, kad atvestum mano sielą atgal prie to pirminio taško, kuomet pasirinkau palikti vienovę su savo AŠ ESU Esatimi. Meldžiu, kad padėtum praskleisti mano ego baimės ir puikybės šydą, kad išdrįsčiau pažvelgti į tą pirminį sprendimą ir suprasčiau, kodėl nusprendžiau nusisukti nuo savo AŠ ESU Esaties ir savo dvasinio mokytojo.

Mylima Motina Marija, padėk man pamatyti žaltišką melą, privertusį mane atsiskirti nuo Dievo, ir padėk man suprasti, kodėl mano siela buvo pažeidžiama šio melo. Padėk man pažvelgti į šį melą be jokios baimės, be jokio gėdos ar kaltės jausmo, be jokio troškimo ginti savo sprendimą ar mėginti pavaizduoti, jog tai nebuvo mano kaltė. Padėk man tiesiog pažvelgti į šį sprendimą su absoliučiu aiškumu ir be jokių emocijų, kuriomis mano ego taip ilgai naudojosi kontroliuodamas mano sielą. Padėk man patikėti, kad aš priėmiau šį pirminį sprendimą, ir padėk man suprasti, kad, priimdamas šį faktą, aš iš karto įgyju galią panaikinti šį sprendimą pakeisdamas jį geresniu sprendimu.

Mylima Motina Marija, padėk man atrasti ir įsisavinti Kristaus tiesą, kuri pakeistų žaltišką melą, iš kurio gimė mano ego. Padėk man su meile atiduoti žaltišką melą ir visas iš jo kylančias iliuzijas. Laikyk mane už rankos, kai apsisukęs pasitiksiu švytinčią savo AŠ ESU Esaties realybę ir priimsiu, kad mano siela yra šios Esaties individualizacija, o mano Esatis yra Dievo individualizacija. Padėk man priimti, kad aš esu Dievo sūnus/dukra, ir kad esu vertas būti vienovėje su savo Esatimi, ir todėl esu vertas būti vienovėje su Dievu. O Motina Marija, padėk mano sielai pasiekti tą pilną ir visišką atidavimą, kuomet būsiu pasiryžęs leisti ego numirti, kad galėčiau laimėti nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą.

Atiduodu visas ego iliuzijas, kurios verčia mane neigti Kristų

1. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad negaliu pažinti Dievo valios. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad Dievo valią galiu pažinti tiktai per Kristaus protą. Galiu apsivilkti Kristaus protą tiktai pamatydamas ego iliuzijas ir atiduodamas jo anti-valią. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

2. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad negaliu sužinoti Dievo valios čia Žemėje, nes tiesa yra apibrėžta dviejų reliatyvių kraštutinumų. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad Dievo valia yra įrašyta mano AŠ ESU Esatyje, ir galiu sužinoti ją, atidavęs savo dualistines iliuzijas. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

3. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad neturiu teisės išreikšti Dievo valią Žemėje ir veikti pagal ją. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad Dievas man suteikė teisę susivienyti su savo AŠ ESU Esaties valia ir įkūnyti Dievo karalystę Žemėje. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

4. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad Dievas atidavė Žemę velniui ir todėl aš neturiu teisės trukdyti jo planams. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad tai žmonės atidavė Žemę velniui, nes juos apakino jų ego iliuzijos. Todėl turiu visas teises atsiskirti nuo šių iliuzijų ir perduoti Žemę Dievui. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

5. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad, jeigu įkūnysiu ir išreikšiu savo Kristiškumą, kliudysiu kitų žmonių laisvai valiai. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad visi žmonės yra Dievo Kūno Žemėje dalis. Todėl aš turiu teisę ginti tiesą ir pakylėti aukštyn visumą, kurios dalimi aš esu. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

6. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad turėčiau leisti kitiems žmonėms gyventi savo gyvenimus nemesdamas iššūkio jų įsitikinimams. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad turiu teisę būti Kristumi Žemėje ir kad Kristaus būtybės rolė yra duoti žmonėms tiesą, kuri juos išlaisvintų nuo jų ego iliuzijų. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

7. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad vienas žmogus negali padaryti jokio skirtumo ir todėl neverta net mėginti mesti iššūkį žmonijos ego iliuzijoms. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad Dievas manyje yra visoje gyvybėje. Todėl, kai pasirenku būti vienovėje su Dievo valia, pasiekiu harmoniją su Pakylėtųjų Pulkais ir pakeliu kolektyvinę sąmonę. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

8. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad tamsos jėgos taip tvirtai kontroliuoja šį pasaulį, jog niekas negali joms pasipriešinti. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Todėl aš nesu darytojas, tai AŠ ESU Esatis manyje daro darbus. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

9. Mylima Dievo Valios Esatie, su meile atiduodu ego iliuziją, kad blogis yra Dievo priešingybė. AŠ ESU vienovėje su tiesa, kad blogis nėra Dievo dalis ar Jo kūrinijos dalis. Matau, kad blogis yra laikinas ir galios jis turi tik tiek, kiek žmonės suteikia jam galios per savo ego iliuzijas. Vienovėje su Kristaus protu, patvirtinu, kad blogis yra netikras ir jo pasireiškimai neturi galios. Priimu, kad Dievo Valia išstumia visą anti-valią iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Mano valia yra būti Kristumi Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

Aš palieku mirties sąmonę

Mylimas Jėzau, dabar jau suprantu, kad dualizmo sąmonė yra mirties sąmonė, kuri atves mano sielą prie mirties. Matau, kad buvau įsipainiojęs į ego iliuzijas, iš kurių, rodosi, nėra jokio išėjimo. Tačiau aš priimu, kad išėjimas yra – turiu tik paimti savojo Kristaus AŠ ranką, kad galėčiau keliauti kartu su Kristumi virš siautėjančios mano ego sąmonės jūros.

Mylimas Jėzau, dabar jau matau, kad būtent šios ego iliuzijos pavertė tave stabu ir užkėlė ant pjedestalo, kur tu man nepasiekiamas. Dabar jau matau, kad tu atėjai parodyti pavyzdį, kuriuo galiu sekti, o, sekdamas juo, ištrūkti iš ego iliuzijų džiunglių. Mylimas Jėzau, priimu dabar tave kaip savo vyresnįjį brolį, ir meldžiu, kad padėtum man įveikti visas baimes būti Kristumi veiksme čia Žemėje.

Mylimas Jėzau, padėk man įveikti visas baimes pasipriešinti tamsos jėgoms tiesos gynyboje. Padėk man priimti, kad gundyti mane ir manipuliuoti manimi velnias gali tiktai per ego iliuzijas. Todėl, kai palieku visas iliuzijas, šio pasaulio princas ateis ir nieko manyje neras.

Mylimas Jėzau, padėk man suprasti ir įsisavinti tiesą, kad aš nekliudau kitų žmonių laisvai valiai, mesdamas iššūkį jų ego iliuzijoms. Priešingai, Dievas mane pasiuntė išgelbėti juos nuo dvasinės mirties, duodant jiems Kristaus tiesos žiupsnį. Ir nors jie gali mane keikti ir neteisingai kaltinti tavo vardu, aš esu besąlyginės Dievo meilės pasiuntinys, nepaliksiantis sielų sąlyginės meilės iliuzijų kalėjime.

Mylimas Jėzau, padėk man visuomet išlaikyti neprisirišimą, kad mano akis būtų sveika ir kad nepapulčiau į dualistinių ginčų sūkurį. Padėk man niekada nesiginčyti su žmonėmis dualistinio proto lygmenyje. Padėk man pakilti virš bet kokio dualizmo ir padėk įnešti apvienytą Kristaus proto viziją į kiekvieną situaciją. Mylimas Jėzau, eik šalia manęs, kai dalinsime žmonėms tiesą, kuri juos išlaisvins.

Aš atsiskiriu nuo visų ego iliuzijų

1. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones neigti Dievo Esatį savyje ir kituose ir matyti priešus vieni kituose. Priimu, kad Dievo valia yra visiems žmonėms būti vienu Dievo Kūnu Žemėje. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

2. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones neigti Dievo karalystę savyje, verčia juos tikėti, kad jie gali būti išganyti tiktai per išorinę religiją. Priimu, kad Dievo valia yra visiems žmonėms išsilaisvinti nuo dvasinės tironijos. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

3. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones neigti Kristų savyje ir tikėti dualistiniu melu, kad yra tik viena tikra religija. Priimu, kad Dievo valia yra visiems žmonėms susivienyti per Kristaus protą. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

4. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones neigti blogio egzistavimą, ir dėl to jie negali duoti Dievui įgaliojimų pašalinti blogį iš Žemės. Priimu, kad Dievo valia Žemei yra išsilaisvinti iš visos tamsos. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

5. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ignoruoti tamsos jėgas, siekiančias kontroliuoti ir sunaikinti jų sielas. Prašau dabar Dievo pakeisti šias jėgas Šviesa. Priimu, kad Dievo valia yra pakeisti savo Šviesa visas tamsos jėgas, įskaitant ir mūsų ego. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

6. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones neigti būtinybę ginti Motinos Šviesą, stojant ginti Dievo valios. Aš priimu, kad Dievo valia Motinai Žemei yra tobula harmonija, kuomet žmonės renkasi Šviesą vietoj Tamsos. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

7. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones „skaldyk ir valdyk“ strategijos aukomis, kuomet religija naudojama žmonijai valdyti. Priimu, kad Dievo valia yra, kad jo tiesa ir meilė pakeistų visus religinius konfliktus. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

8. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones materialistinės filosofijos aukomis, kuri neigia Dievo egzistavimą ir verčia juos neigti savo pačių dvasingumą. Aš priimu, kad Dievo valia yra, kad visi žmonės priimtų esantys Jo sūnūs ir dukterys. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

9. Mylima Motina Marija, renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų ir anti-valios, kuri verčia žmones nieko nedaryti, dėl ko blogis gali triumfuoti. Aš priimu, kad Dievo valia yra, kad visi žmonės atsiskirtų nuo blogio, idant jį galėtų pakeisti Šviesa. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šią planetinę antikristo jėgą. Dievas kelia Žemę aukštyn į šlovingą naują dieną.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

Prisiekiu ginti Dangiškąją Motiną ir jos vaikus

Mylima Motina Marija, priimu savo potencialą tapti Kristumi įsikūnijime ir įgyti galią apginti Motiną Žemę ir visą gyvybę nuo tamsos jėgų. Aš dabar skelbiu, kad nenusigręšiu nuo savo atsakomybės. Iš tiesų stosiu ginti tiesos, susivienydamas su savosios AŠ ESU Esaties valia. Prisiekiu vykdyti savo dangiškąjį planą, kurį mano siela sudarė prieš nusileisdama į įsikūnijimą. Patvirtinu, kad Dievo malonės dėka, mano įsikūnijimas YRA Šviesos pergalė.

Mylimas Jėzau, padėk man išvengti spąstų, kuomet galvoju, jog turiu kovoti prieš blogį. Padėk man priimti ir sugerti tiesą, kad aš pats iš savęs, tai yra, iš savo sielos ir ego, nieko negaliu padaryti. Tai Kristus manyje yra tikrasis darytojas, nes tiktai Kristus gali būti atviromis durimis mano AŠ ESU Esaties Šviesai. Ir tiktai mano Esaties Šviesa gali įkūnyti Dievo valią ir Dievo karalystę Žemėje.

Mylimas Jėzau, paimk mano ranką ir padėk man atrasti ir palikti visas ego iliuzijas, kol pasieksiu tiesos tašką, kuomet pilnai galėsiu priimti ir sakyti: „Aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena.“ Padėk man pripažinti, kad, „Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš kartu dirbu,“ ir todėl Dievas manyje gali sudeginti antikristo melus, kad ir kur jie bebūtų.

Mylimas Jėzau, keliauk su manimi, kai dalinsime žmonėms tiesą, kuri juos išlaisvins ir padės jiems prasiskverbti pro ego iliuzijų šydą, skiriantį juos nuo Dievo karalystės, esančios jų viduje. Padėk man duoti žmonėms tavo Gyvąjį Žodį, kad jie galėtų priimti Kristaus sąmonės gyvenimą, sugerdami Kristaus tiesą ir meilę. Padėk žmonėms išvysti, kad mes esame bendrakūrėjai ir atėjome čionai, kad atneštume Dievo karalystę į Žemę.

Aš atsiskiriu nuo planetinių blogio jėgų

1. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetinę jėgą, kuri prievartauja, žudo ir naikina žmones, neturėdama nė lašelio pagarbos gyvybei. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią visuomenė būtų paremta bekompromisine pagarba gyvybei. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

2. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetinę jėgą, kuri kontroliuoja ekonomiką ir kuria skurdą, badą ir nelygybę. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią visuomenėje visi žmonės turėtų gausingą gyvenimą. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

3. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetinę jėgą, kuri kuria karus, tam kad krautųsi turtus ar įgytų valdžią. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią visuomenė gyventų nesibaigiančioje taikoje. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

4. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetines totalitarinių vyriausybių ir filosofijų jėgas. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią visuomenėje visi žmonės turėtų laisvę rinktis savo pačių likimą. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

5. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetinę valdžios elito jėgą, kuris siekia išnaudoti bet kokią vyriausybės formą, kad galėtų kontroliuoti visuomenę. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią visuomenėje visi žmonės turėtų lygias teises ir galimybes, valdomi Dievo vyriausybės. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

6. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetinę jėgą, kuri siekia kontroliuoti žmonių protus per dezinformaciją, priklausomybes ir proto kontrolę. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią visuomenėje visi žmonės turėtų laisvus protus atpažinti Kristaus tiesą. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

7. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetinius negatyvių energijų sūkurius, kurie įtraukia žmones ir kontroliuoja jų emocinius kūnus. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią visuomenėje visi žmonės pažintų Kristaus ramybę ir būtų laisvi nuo depresijos bei emocinės kontrolės. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

8. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetinę jėgą, kuri naudojasi badu, prasta mityba ir ligomis, kad kontroliuotų populiaciją. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią visuomenėje visi žmonės turėtų puikią sveikatą ir ilgą gyvenimą. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

9. Mylima Motina Marija, aš renkuosi atsiskirti nuo ego iliuzijų, kurios verčia žmones ir toliau palaikyti planetinę jėgą, kuri prievartauja Motinos Žemės resursus, teršia aplinką ir sukelia disbalansą, atvedantį prie gamtos kataklizmų. Šaukiu įsikūnyti Dievo valią, pagal kurią tobuloje harmonijoje esanti planeta suteiktų žmonėms stabilią dvasinio augimo platformą. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina šias planetines antikristo jėgas ir jų piktnaudžiavimą Materijos Šviesa. Dievo karalystė dabar įsikūnija Žemėje.

 • Sveika Marija, Dievo Valios Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą anti-valią ir ego.

 

 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo valia,
 • Priimu Dievo Valią kaip savo aukštesniąją valią.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Karalystė, įsikūnijanti Žemėje.

Šaukiu Dievo valią į Žemę

Dievo Valios Esaties vardu, Jėzaus Kristaus vardu, Motinos Marijos vardu, sakau: „Gana! Atsiskirsiu nuo anti-valios ir visos tamsos. Aš BŪSIU Dievo valia, įsikūnijusi Žemėje.“ Reikalauju Dievo valios įsikūnijimo, kad visi žmonės gautų galimybę laisvai ir žinodami pasirinkti kam tarnaus – Kristui ar ego, Dievui ar blogiui.

Priimu, kad Dievas tenori, jog visi žmonės pasirinktų aukštesnę valią iš meilės, tačiau jie negali laisvai rinktis, kol yra apakinti dualistinių ego iliuzijų. Todėl prašau Visuotinį Kristaus Protą ir kiekvieno žmogaus individualų Kristaus AŠ suteikti jiems krištolo aiškumo tiesą, kuri juos išlaisvintų nuo visų ego iliuzijų. Ir visiems žmonėms sakau: „Rinkitės gyvenimą! Rinkitės Kristaus gyvenimą vietoj ego mirties!“ Todėl šaukiu į visus keturis Žemės kraštus:

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ! (4X)

Dievo Valios Esaties vardu, skelbiu, jog stoju ginti Dievo valios. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, reikalauju Dievo karalystės įsikūnijimo Žemėje. Nestovėsiu ir nežiūrėsiu, kaip tamsos jėgos griauna šią planetą ir naikina mano dvasios brolius bei seseris. Todėl AŠ ESU atviros durys Dievo valiai, deginančiai mano ego, visų žmonių ir visų tamsos jėgų ego anti-valią. Atiduodu savo ego ir, kildamas aukštyn, patraukiu visus žmones arčiau Dievo. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina visą tamsą Žemėje, pakylėdami Žemę į naują, šlovingą, Dievo valios kiekvienai sielai, dieną. YRA Šviesa ir tiktai Šviesa Žemėje.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, Amen.

Rožinio užsklanda

Mylima Dievo Valios Esatie, užsklęsk mus troškime būti daugiau Dievuje. Mylimas Arkangele Mykolai, užsklęsk mus nepramušama savo mėlynosios liepsnos apsauga. Mylimas Jėzau, užsklęsk mus Kristaus tiesos krištolo aiškume. Mylima Motina Marija, užsklęsk mus besąlyginėje Dievo Motinos meilėje.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dievo Motinos vardu, priimu, kad esu vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi, ir kad per šią vienovę esu užsklęstas nuo visų ego iliuzijų ir regimybių, kurias jis projektuoja ant gyvenimo ekrano. Aš dabar patvirtinu, kad Kristaus tiesos šviesoje blogis nėra tikras ir jo iliuzijos neturi galios. Todėl Dievo karalystė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com